Tìm việc làm tại L’ANGFARM

– Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: “Sales Manager”.

– Tránh dùng những từ chung chung như “ quản trị ”, nên tìm phối hợp thêm ngành nghề, nơi thao tác, …