Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì chỉ thu hồi gốc không tính lãi có đúng không?

Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì chỉ tịch thu gốc không tính lãi có đúng không ?

Gia đình tôi làm ăn nên đã thế chấp ngân hàng mảnh đất đang ở với giá trị hơn 1 tỷ đồng nhưng do làm ăn thua lỗ nên đã không hề trả. Sau 3 năm ngân hàng nhà nước quyết định hành động phát mãi gia tài. Cả lãi và gốc là 2.100.000.000. Tôi muốn hỏi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì chỉ tịch thu gốc không tính lãi có đúng không

Theo lao lý tại Khoản 1 Điều 299 Bộ luật dân sự năm ngoái, khi đến hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ mà bên có nghĩa vụ và trách nhiệm không thực thi hoặc triển khai không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm thì gia tài bảo vệ đó sẽ bị giải quyết và xử lý .

Trong trường hợp này, gia đình bạn không thể trả được khoản nợ, do đó nợ của gia đình bạn đã chuyển sang nhóm nợ xấu. Để thu hồi khoản nợ này, ngân hàng và gia định bạn sẽ tiến hành thỏa thuận lựa chọn một trong các phương thức xử lý như bán tài sản hay giao tài sản lại cho ngân hàng bán để trả nợ,…. (điều 303 Bộ luật dân sự 2015). Trong giai đoạn này, gia đình bạn có thể thương lượng, đề xuất ngân hàng cho miễn một phần lãi nếu được ngân hàng đồng ý… Trong trường hợp gia đình vẫn không thể hoàn thành được khoản nợ, ngân hàng sẽ tiến hành khởi kiện ra tòa án. 

Sau khi bản án hoặc Quyết định của Tòa án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, ngân hàng nhà nước sẽ triển khai nộp Đơn nhu yếu Thi hành án đến cơ quan Thi hành án có thẩm quyền ý kiến đề nghị phát mại gia tài bảo vệ của mái ấm gia đình .
Cơ quan thi hành án có thẩm quyền sẽ thực thi những thủ tục để cưỡng chế, kê biên gia tài, sau đó thực thi đấu giá. Sau khi trừ đi những khoản phí thì số tiền bán đấu giá sẽ trả lại cho ngân hàng nhà nước, trường hợp số tiền bán đấu giá sau khi trừ vào khoản nợ của ngân háng thì số tiền thừa sẽ được trả lại cho mái ấm gia đình bạn, trường hợp số tiền bán gia tài không đủ trả nợ ngân hàng nhà nước thì mái ấm gia đình bạn phải giao dịch thanh toán thêm phần chênh lệch để triển khai hết nghĩa vụ và trách nhiệm với ngân hàng nhà nước ( khoản 2, khoản 3 điều 307 Bộ luật dân sự năm ngoái ) .

Điều 307. Thanh toán số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm đồ, thế chấp ngân hàng
2. Trường hợp số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm đồ, thế chấp ngân hàng sau khi thanh toán giao dịch ngân sách dữ gìn và bảo vệ, thu giữ và xử lý tài sản cầm đồ, thế chấp ngân hàng lớn hơn giá trị nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ thì số tiền chênh lệch phải được trả cho bên bảo vệ .

3. Trường hợp số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán được xác định là nghĩa vụ không có bảo đảm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bổ sung tài sản bảo đảm. Bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ được bảo đảm phải thực hiện phần nghĩa vụ chưa được thanh toán.

Tư vấn bởi Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, TX Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư