Bạn có thể tìm số phiên bản Android, cấp cập nhật bảo mật và cấp hệ thống Google Play của thiết bị trong ứng dụng Cài đặt. Bạn sẽ nhận được thông báo khi có bản cập nhật cho bạn. Bạn cũng có thể kiểm tra để tìm các bản cập nhật.

Kiểm tra xem bạn có phiên bản Android nào

Nhận các bản cập nhật Android mới nhất có sẵn cho bạn

Khi bạn nhận được thông báo, hãy mở thông báo đó và nhấn vào thao tác cập nhật.

Xem thêm: Bitcoin là gì? Có lừa đảo? 2021 Có nên đầu tư vào Bitcoin nữa không?

Nếu bạn đã xóa thông báo hoặc thiết bị của bạn chưa kết nối mạng, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Gần phía dưới cùng, hãy nhấn vào Hệ thống Kiểm tra và cập nhật phiên bản Android Nâng cao Kiểm tra và cập nhật phiên bản Android Bản cập nhật hệ thống.
 3. Bạn sẽ thấy trạng thái cập nhật. Làm theo mọi bước trên màn hình.

Nhận bản cập nhật bảo mật và bản cập nhật hệ thống Google Play

Hầu hết các bản cập nhật hệ thống và bản vá bảo mật đều tự động cập nhật. Để kiểm tra xem có bản cập nhật nào không, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Bảo mật.
 3. Kiểm tra bản cập nhật:
  • Để kiểm tra xem có bản cập nhật bảo mật nào không, hãy nhấn vào Bản cập nhật bảo mật.
  • Để kiểm tra xem có bản cập nhật hệ thống Google Play nào không, hãy nhấn vào Bản cập nhật hệ thống Google Play.
 4. Làm theo mọi bước trên màn hình.

Khi nào bạn sẽ nhận được bản cập nhật Android

Quan trọng: Các thiết bị cũ không phải lúc nào cũng chạy được phiên bản Android mới.

Khắc phục sự cố cập nhật

Không có đủ dung lượng

Bản cập nhật không tải xuống

Cho phép tự động thử cập nhật lại

Nếu bản cập nhật bắt đầu tải xuống nhưng chưa hoàn tất, thì thiết bị sẽ tự động thử tải lại trong vài ngày tiếp theo.

Khi thiết bị thử tải lại, bạn sẽ nhận được một thông báo. Hãy mở thông báo đó rồi nhấn vào thao tác cập nhật.

Hãy cập nhật phiên bản Android để nhận được bản cập nhật bảo mật

Để nhận bản cập nhật bảo mật mới nhất cho thiết bị của bạn, hãy đảm bảo thiết bị đang chạy phiên bản Android mới nhất.

Khi nào bản cập nhật hoạt động

Xem thêm: Download phần mềm ghép ảnh

Điện thoại Pixel

Điện thoại Pixel cài đặt bản cập nhật Android đã tải xuống trong nền. Bản cập nhật đã cài đặt sẽ hoạt động vào lần tiếp theo bạn khởi động lại điện thoại. Tìm hiểu cách khởi động lại điện thoại Pixel.

Các thiết bị Android khác

Nhiều điện thoại và máy tính bảng Android tự động khởi động lại khi cài đặt bản cập nhật Android đã tải xuống. Bản cập nhật sẽ hoạt động khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Tài nguyên liên quan

 • Đọc Bản tin về bảo mật Android
 • Tìm hiểu về Android 11

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?