Đề xuất về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Tiêu chí phân bổ số thuê bao mạng viễn thông cố định mặt đất là hiệu suất sử dụng của doanh nghiệp đạt tỷ lệ tối thiểu 75% – Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ về phân chia số thuê bao mạng viễn thông cố định và thắt chặt mặt đất. Theo đó, tiêu chuẩn phân chia là : Số thuê bao mạng viễn thông cố định và thắt chặt mặt đất được phân chia cho doanh nghiệp có giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng loại mạng cố định và thắt chặt mặt đất và giấy phép cung ứng dịch vụ viễn thông mô hình dịch vụ cố định và thắt chặt mặt đất .
Hiệu suất sử dụng số thuê bao mạng viễn thông cố định và thắt chặt mặt đất của doanh nghiệp đạt tỷ suất tối thiểu 75 % trên tổng số số thuê bao mạng viễn thông cố định và thắt chặt mặt đất đã được phân chia ( tính theo từng vùng số ) so với lần phân chia thứ hai trở đi .

Về cách thức phân bổ: Số thuê bao mạng viễn thông cố định mặt đất được phân bổ theo khối 10.000 số, 100.000 số. Số lượng tối thiểu là 10.000 số và tối đa là 100.000 số cho mỗi lần phân bổ (áp dụng cho lần phân bổ đầu tiên cũng như các lần phân bổ tiếp theo) đối với mỗi vùng số.

Đối với phân chia mã mạng và số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người, tiêu chuẩn phân chia là hiệu suất sử dụng số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người của doanh nghiệp đạt tỷ suất tối thiểu 75 % trên tổng số số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người đã được phân chia so với lần phân chia thứ hai trở đi .
Đối với phân chia số dịch vụ tin nhắn ngắn, tiêu chuẩn phân chia là : Hiệu suất sử dụng số dịch vụ tin nhắn ngắn của doanh nghiệp đạt tỷ suất tối thiểu 80 % trên tổng số số dịch vụ tin nhắn ngắn đã được phân chia so với lần phân chia thứ hai trở đi .
Cách thức phân chia : Số dịch vụ tin nhắn ngắn được phân chia tối đa 10 số cho mỗi lần phân chia ( vận dụng cho phân chia lần đầu cũng như những lần phân chia tiếp theo ) …

Thủ tục phân bổ mã, số viễn thông

Dự thảo quy định hồ sơ phân bổ mã, số được lập thành 1 bộ, gồm có:

a ) Đơn đề xuất phân chia mã, số theo mẫu tại Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông tư này ;
b ) Bản sao giấy phép viễn thông ( so với doanh nghiệp viễn thông ) ; bản sao có xác nhận giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc giấy ghi nhận góp vốn đầu tư ( so với những doanh nghiệp khác ) ; bản sao có xác nhận quyết định hành động xây dựng ( so với cơ quan, tổ chức triển khai không phải doanh nghiệp ) trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu chính ; hoặc bản sao giấy phép viễn thông ( so với doanh nghiệp viễn thông ) ; bản sao giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc giấy ghi nhận góp vốn đầu tư ( so với những doanh nghiệp khác ) ; bản sao quyết định hành động xây dựng ( so với cơ quan, tổ chức triển khai không phải doanh nghiệp ) kèm theo bản gốc những sách vở trên để so sánh trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Viễn thông .
Cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Cục Viễn thông ( địa chỉ đơn cử công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của Cục Viễn thông : vnta.gov.vn ) hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia ( http://dichvucong.vn ) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ tin tức và Truyền thông ( http://dichvucong.mic.gov.vn ) .

Kết quả xử lý hồ sơ được trả tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc qua đường bưu chính.

Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ rất đầy đủ và hợp lệ, Cục Viễn thông xem xét ra Quyết định phân chia mã, số. Trong trường hợp không đồng ý chấp thuận, Cục Viễn thông có văn bản nêu rõ nguyên do phủ nhận .
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây .

Lan Phương

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Internet