Hỏi đáp về chứng từ xuất nhập khẩu – LOGISTICS VIỆT NAM

Trong nội dung bài viết dưới đây Logistics Nước Ta sẽ tổng hợp những câu hỏi về chứng từ xuất nhập khẩu và những lời giải đáp của chuyên viên sẽ giúp những bạn hiểu và nắm rõ những kiến thức và kỹ năng về chứng từ xuất nhập khẩu tạo thuận tiện khi thao tác thực tiễn .

NHỮNG CÂU HỎI LIÊN QUAN VỀ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Câu 1: Hồ sơ hải quan là gì? Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm những chứng từ gì?

Câu 2: Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm những chứng từ gì?

Câu 3: Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm những chứng từ gì?

Câu 4: Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ hải quan thông qua hệ thống VNACCS không hay phải nộp trực tiếp cho cơ quan hải quan? khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Câu 5: Khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp được chậm nộp những chứng từ gì trong bộ hồ sơ hải quan? Thời gian chậm nộp là bao lâu?

Câu 6: Thủ tục hải quan vận chuyển độc lập được áp dụng đối với hàng hóa nào? Hồ sơ bao gồm những loại chứng từ gì?

Hỏi đáp về chứng từ xuất nhập khẩu

GIẢI ĐÁP CỦA CHUYÊN GIA VỀ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Câu 1:

Theo khoản 8 Điều 4 Luật Hải quan năm năm trước, hồ sơ hải quan gồm tờ khai hải quan, những chứng từ phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan theo pháp luật của Luật Hải quan .
Theo Điều 24 Luật Hải quan năm năm trước, hồ sơ hải quan gồm : khóa học logistics tphcm

  1. Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế sửa chữa tờ khai hải quan .
  2. khóa học kế toánChứng từ có tương quan .

Tùy từng trường hợp, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải đường bộ, chứng từ ghi nhận nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông tin tác dụng kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành, những chứng từ tương quan đến sản phẩm & hàng hóa theo lao lý của pháp lý có tương quan .
Chứng từ thuộc hồ sơ hải quan là chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử. Chứng từ điện tử phải bảo vệ tính toàn vẹn và khuôn dạng theo lao lý của pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử .
Hồ sơ hải quan được nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan tại trụ sở cơ quan hải quan .
Trường hợp vận dụng chính sách một cửa vương quốc, cơ quan quản trị nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông tin hiệu quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử trải qua mạng lưới hệ thống thông tin tích hợp. khóa học kế toán thuế

Câu 2:

Theo lao lý tại Điều 5 Thông tư 39/2018 / TT-BTC sửa đổi và bổ trợ Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 38/2015 / TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hồ sơ hải quan so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu gồm có những chứng từ sau đây :
a ) Tờ khai hải quan theo những chỉ tiêu thông tin lao lý tại mẫu số 02 Phụ lục II phát hành kèm Thông tư 39/2018 / TT-BTC. khóa học về nhân sự
Trường hợp triển khai trên tờ khai hải quan giấy theo lao lý tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018 / NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 08/2015 / NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hải quan theo mẫu HQ / năm ngoái / XK Phụ lục IV phát hành kèm Thông tư này ;
b ) Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương tự trong trường hợp người mua phải giao dịch thanh toán cho người bán : 01 bản chụp ;
c ) Bảng kê lâm sản so với gỗ nguyên vật liệu xuất khẩu theo lao lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 01 bản chính ;
d ) Giấy phép xuất khẩu hoặc văn bản được cho phép xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo pháp lý về quản trị ngoại thương so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu thuộc diện quản trị theo giấy phép :
d. 1 ) Nếu xuất khẩu một lần : 01 bản chính ;
d. 2 ) Nếu xuất khẩu nhiều lần : 01 bản chính khi xuất khẩu lần đầu .
đ ) Giấy thông tin miễn kiểm tra hoặc giấy thông tin tác dụng kiểm tra chuyên ngành hoặc chứng từ khác theo lao lý của pháp lý về quản trị, kiểm tra chuyên ngành ( sau đây gọi tắt là Giấy ghi nhận kiểm tra chuyên ngành ) : 01 bản chính .
Trường hợp pháp lý chuyên ngành lao lý nộp bản chụp hoặc không lao lý đơn cử bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp bản chụp .
Trường hợp Giấy ghi nhận kiểm tra chuyên ngành được sử dụng nhiều lần trong thời hạn hiệu lực hiện hành của Giấy ghi nhận kiểm tra chuyên ngành thì người khai hải quan chỉ nộp 01 lần cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên ;
e ) Chứng từ chứng tỏ tổ chức triển khai, cá thể đủ điều kiện kèm theo xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư : nộp 01 bản chụp khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên ;
g ) Hợp đồng ủy thác : 01 bản chụp so với trường hợp ủy thác xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, giấy ghi nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phải có chứng từ chứng tỏ tổ chức triển khai, cá thể đủ điều kiện kèm theo xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác ;
Các chứng từ lao lý tại điểm d, điểm đ, điểm e khoản này nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành, cơ quan quản trị nhà nước chuyên ngành gửi dưới dạng điện tử trải qua Cổng thông tin một cửa vương quốc theo lao lý pháp lý về một cửa vương quốc, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan .

Câu 3:

Theo lao lý tại Điều 5 Thông tư 39/2018 / TT-BTC sửa đổi và bổ trợ Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 38/2015 / TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hồ sơ hải quan so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu gồm có những chứng từ sau đây :
a ) Tờ khai hải quan theo những chỉ tiêu thông tin lao lý tại mẫu số 01 Phụ lục II phát hành kèm Thông tư này .
Trường hợp thực thi trên tờ khai hải quan giấy theo pháp luật tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018 / NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hải quan theo mẫu HQ / năm ngoái / NK Phụ lục IV phát hành kèm Thông tư này ;
b ) Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương tự trong trường hợp người mua phải thanh toán giao dịch cho người bán : 01 bản chụp .
Trường hợp chủ hàng mua hàng từ người bán tại Nước Ta nhưng được người bán chỉ định nhận hàng từ quốc tế thì cơ quan hải quan gật đầu hóa đơn do người bán tại Nước Ta phát hành cho chủ hàng .
Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong những trường hợp sau :
b. 1 ) Hàng hóa nhập khẩu để triển khai hợp đồng gia công cho thương nhân quốc tế ;
b. 2 ) Hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn và người mua không phải thanh toán giao dịch cho người bán, người khai hải quan khai trị giá hải quan theo pháp luật tại Thông tư số 39/2015 / TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật về trị giá hải quan so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu .
c ) Vận đơn hoặc những chứng từ vận tải đường bộ khác có giá trị tương tự so với trường hợp sản phẩm & hàng hóa luân chuyển bằng đường thủy, đường hàng không, đường tàu, vận tải đường bộ đa phương thức theo lao lý của pháp lý ( trừ sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường đi bộ, sản phẩm & hàng hóa mua và bán giữa khu phi thuế quan và trong nước, sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu do người nhập cư mang theo đường tư trang ) : 01 bản chụp .
Đối với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu Giao hàng cho hoạt động giải trí thăm dò, khai thác dầu khí luân chuyển trên những tàu dịch vụ ( không phải là tàu thương mại ) thì nộp bản khai sản phẩm & hàng hóa ( cargo manifest ) thay cho vận đơn ;
d ) Bảng kê lâm sản so với gỗ nguyên vật liệu nhập khẩu pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 01 bản chính ;

đ) Giấy phép nhập khẩu hoặc văn bản cho phép nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngoại thương và thương mại đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch hoặc văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu:

đ. 1 ) Nếu nhập khẩu một lần : 01 bản chính ;
đ. 2 ) Nếu nhập khẩu nhiều lần : 01 bản chính khi nhập khẩu lần đầu .
e ) Giấy ghi nhận kiểm tra chuyên ngành : 01 bản chính .
Trường hợp pháp lý chuyên ngành lao lý nộp bản chụp hoặc không pháp luật đơn cử bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp bản chụp .
Trường hợp Giấy ghi nhận kiểm tra chuyên ngành được sử dụng nhiều lần trong thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của Giấy ghi nhận kiểm tra chuyên ngành thì người khai hải quan chỉ nộp 01 lần cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên ;
g ) Chứng từ chứng tỏ tổ chức triển khai, cá thể đủ điều kiện kèm theo nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư : nộp 01 bản chụp khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên ;
h ) Tờ khai trị giá : Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng tài liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính so với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy. Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá triển khai theo pháp luật tại Thông tư số 39/2015 / TT-BTC ;
i ) Chứng từ ghi nhận nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa theo pháp luật tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật về xác lập nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ;
k ) Danh mục máy móc, thiết bị trong trường hợp phân loại máy phối hợp hoặc tổng hợp máy thuộc những Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Nước Ta hoặc phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời : 01 bản chụp và xuất trình bản chính Danh mục máy móc, thiết bị để so sánh kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi theo pháp luật tại Thông tư số 14/2015 / TT-BTC trong trường hợp nhập khẩu nhiều lần ;
l ) Hợp đồng ủy thác : 01 bản chụp so với trường hợp ủy thác nhập khẩu những mẫu sản phẩm thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu, ghi nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phải có chứng từ chứng tỏ tổ chức triển khai, cá thể đủ điều kiện kèm theo nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư, pháp lý về quản trị, kiểm tra chuyên ngành, pháp lý về quản trị ngoại thương mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác ;
m ) Hợp đồng bán hàng cho trường học, viện điều tra và nghiên cứu hoặc hợp đồng phân phối sản phẩm & hàng hóa hoặc hợp đồng phân phối dịch vụ so với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, điều tra và nghiên cứu, thí nghiệm khoa học so với trường hợp sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được vận dụng thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng 5 % theo pháp luật của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng : 01 bản chụp .
Các chứng từ pháp luật tại điểm đ, điểm e, điểm g, điểm i khoản này nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành, cơ quan quản trị nhà nước chuyên ngành gửi dưới dạng điện tử trải qua Cổng thông tin một cửa vương quốc hoặc cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu gửi dưới dạng điện tử trải qua Cổng thông tin một cửa ASEAN hoặc Cổng thông tin trao đổi với những nước khác theo pháp luật của Điều ước quốc tế mà Nước Ta là thành viên, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan .

Câu 4:

Theo lao lý tại Điều 2 Thông tư 39/2018 / TT-BTC sửa đổi và bổ trợ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 38/2015 / TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, việc nộp hồ sơ hải quan được pháp luật như sau :
Trừ những chứng từ bắt buộc người khai hải quan phải nộp bản giấy như : giấy phép, C / O, Thông báo tác dụng kiểm tra chuyên ngành, Thông báo miễn kiểm tra chuyên ngành, Doanh nghiệp hoàn toàn có thể nộp hồ sơ hải quan trải qua mạng lưới hệ thống VNACCS bằng nhiệm vụ HYS .
Các chứng từ giấy người khai hải quan hoàn toàn có thể gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho công chức hải quan nơi ĐK tờ khai hải quan .
Đối với trường hợp khai hải quan giấy, người khai hải quan nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan hải quan nơi ĐK tờ khai .

Câu 5:

Theo Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 08/2015 / NĐ-CP ngày 21/01/2015 của nhà nước, việc chậm nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được lao lý như sau :
Trường hợp việc kiểm tra hồ sơ hải quan được triển khai bởi công chức hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan xem xét ý kiến đề nghị của người khai hải quan, quyết định hành động gia hạn thời hạn nộp bản chính 1 số ít chứng từ kèm theo tờ khai hải quan trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày ĐK tờ khai hải quan .

Câu 6:

Căn cứ theo Điều 28, 29, 30 Thông tư 39/2018 / TT-BTC sửa đổi, bổ trợ Thông tư số 38/2015 / TT-BTC thủ tục hải quan luân chuyển độc lập được triển khai tại Chi cục Hải quan nơi sản phẩm & hàng hóa được luân chuyển đi và vận dụng so với những sản phẩm & hàng hóa sau :
a ) Hàng hóa quá cảnh trừ trường hợp sản phẩm & hàng hóa quá cảnh qua đường hàng không quốc tế được đưa vào Nước Ta và đưa ra quốc tế tại cùng một cảng hàng không quốc tế quốc tế ;
Bộ hồ sơ gồm có :

  • Tờ khai luân chuyển độc lập theo những chỉ tiêu thông tin pháp luật tại mẫu số 07 Phụ lục II phát hành kèm Thông tư này ;
  • Bản kê chi tiết cụ thể sản phẩm & hàng hóa quá cảnh theo những chỉ tiêu thông tin lao lý tại mẫu số 09 Phụ lục II phát hành kèm Thông tư này ;
  • Vận đơn hoặc những chứng từ vận tải đường bộ khác có giá trị tương tự theo pháp luật của pháp lý ( trừ đường đi bộ ) : 01 bản chụp ;

Trường hợp hàng loạt sản phẩm & hàng hóa đã được khai trên Bản lược khai hàng hóa điện tử, nếu người khai hải quan khai mã hồ sơ do cơ quan hải quan thông tin trên Hệ thống e-Manifest tại tiêu chuẩn “ Ghi chú 1 ” thì không phải nộp bản chụp vận đơn trong bộ hồ sơ hải quan ;

  • Giấy phép quá cảnh so với trường hợp hàng quá cảnh phải có giấy phép : 01 bản chính nếu quá cảnh 01 lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu quá cảnh nhiều lần .

Việc cấp, trừ lùi trên Phiếu theo dõi trừ lùi thực thi tại Chi cục Hải quan nơi sản phẩm & hàng hóa luân chuyển đi theo lao lý tại Điều 28 Thông tư này ;

  • Giấy thông tin miễn kiểm dịch hoặc Thông báo hiệu quả kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch đạt nhu yếu theo pháp luật của pháp lý về kiểm dịch hoặc chứng từ kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch quốc tế phát hành và được pháp lý về kiểm dịch công nhận so với trường hợp hàng quá cảnh phải kiểm dịch : 01 bản chính. Trường hợp pháp lý chuyên ngành không lao lý đơn cử bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp bản chụp .

Đối với chứng từ pháp luật tại điểm b. 4 và điểm b. 5 khoản này, nếu vận dụng chính sách một cửa vương quốc, cơ quan quản trị nhà nước chuyên ngành, cơ quan kiểm tra chuyên ngành gửi giấy phép, văn bản thông tin hiệu quả kiểm dịch, miễn kiểm dịch dưới dạng điện tử trải qua Cổng thông tin một cửa vương quốc, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan .
b ) Hàng hóa trung chuyển trừ trường hợp sản phẩm & hàng hóa trung chuyển từ quốc tế đưa vào bến cảng trung chuyển và được đưa ra quốc tế tại chính bến cảng trung chuyển này ;
Bộ hồ sơ gồm có :

  • Khai luân chuyển độc lập theo những chỉ tiêu thông tin lao lý tại mẫu số 07 Phụ lục II phát hành kèm Thông tư này ;
  • Bản kê cụ thể sản phẩm & hàng hóa trung chuyển theo mẫu số 09 Phụ lục II phát hành kèm Thông tư này ;
  • Vận đơn hoặc những chứng từ vận tải đường bộ khác có giá trị tương tự theo lao lý của pháp lý : 01 bản chụp .

Trường hợp hàng loạt sản phẩm & hàng hóa đã được khai trên Bản lược khai hàng hóa điện tử ( Hệ thống e-Manifest ), nếu người khai hải quan khai mã hồ sơ do cơ quan hải quan thông tin trên Hệ thống e-Manifest tại tiêu chuẩn “ Ghi chú 1 ” thì không phải nộp bản chụp vận đơn trong bộ hồ sơ hải quan .
c ) Hàng hóa chuyển cửa khẩu :

Trường hợp hàng loạt sản phẩm & hàng hóa đã được khai trên Bản lược khai hàng hóa điện tử ( Hệ thống e-Manifest ), nếu người khai hải quan khai mã hồ sơ do cơ quan hải quan thông tin trên Hệ thống e-Manifest tại tiêu chuẩn “ Ghi chú 1 ” thì không phải nộp bản chụp vận đơn trong bộ hồ sơ hải quan .

Continue Reading

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp