37 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Trồng trọt – Lâm nghiệp | https://ta-ogilvy.vn – Chuyên trang đang tải thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước

Tài liệu dài 44 trang word, gồm 37 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Trồng trọt – Lâm nghiệp

Bao gồm các tài liệu:

– Nghị định 31/2016 / NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành giống cây cối, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

– Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13

– Luật số 35/2018 / QH14 sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của 37 luật có tương quan đến quy hoạch
– Nghị định 35/2019 / NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành Lâm Nghiệp
– Nghị định số 116 / năm trước / NĐ-CP ngày 04/12/2014 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
– Thông tư số : 15/2015 / TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn trách nhiệm những Chi cục và những tổ chức triển khai sự nghiệp thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
– Thông tư số 30/2014 / TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 về việc Ban hành hạng mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải nghiên cứu và phân tích rủi ro tiềm ẩn dịch hại trước khi nhập khẩu vào Nước Ta
– Nghị định 84/2019 / NĐ-CP Quy định về quản trị phân bón
– Quyết định số 07/2012 / QĐ-TTg ngày 08/02/2012 Ban hành một số ít chủ trương tăng cường công tác làm việc bảo vệ rừng
– Thông tư 35/2015 / TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch thực vật trong nước
– Luật Lâm nghiệp
– Thông tư 27/2018 / TT-BNNPTNT pháp luật về quản trị, truy xuất nguồn gốc lâm sản
– Nghị định 09/2006 / NĐ-CP Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
– Thông tư 29/2019 / TT-BNNPTNT Quy định về giải quyết và xử lý động vật hoang dã rừng là tang vật, vật chứng ; động vật hoang dã rừng do tổ chức triển khai, cá thể tự nguyện giao nộp Nhà nước
– Thông tư 27/2018 / TT-BNNPTNT pháp luật về quản trị, truy xuất nguồn gốc lâm sản
– Thông tư 21/2015 / TT-BNNPTNT Về quản trị thuốc bảo vệ thực vật

Tham khảo tài liệu:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VIẾT THI CÔNG CHỨC

Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT-LÂM NGHIỆP

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết đối với hành vi vi phạm các quy định về kiểm dịch thực vật nội địa sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định tại Nghị định 31/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật?

Trả lời: Theo quy định tại Nghị định 31/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật:

Vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng so với hành vi vi phạm không có Giấy ghi nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và luân chuyển trong nước do cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp so với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật luân chuyển từ vùng công bố dịch là đối tượng người dùng kiểm dịch thực vật ra vùng khác .
– Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây :
a ) Vận chuyển, bốc dỡ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bị nhiễm đối tượng người tiêu dùng kiểm dịch thực vật, đối tượng người dùng phải trấn áp, sinh vật gây hại lạ không đúng địa Điểm pháp luật trong Giấy ghi nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và luân chuyển trong nước ;
b ) Đưa vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật tới những nơi không lao lý trong Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu .
– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây :
a ) Đưa đối tượng người dùng kiểm dịch thực vật, đối tượng người tiêu dùng phải trấn áp, sinh vật gây hại lạ ra những vùng trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ;
b ) Vận chuyển, lưu thông vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đã có Kết luận bị nhiễm đối tượng người dùng kiểm dịch thực vật, đối tượng người dùng phải trấn áp hoặc sinh vật gây hại lạ mà không thực thi đúng lao lý của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật có thẩm quyền ;
c ) Không chấp hành những giải pháp khoanh vùng phạm vi, vây hãm, tàn phá ổ dịch, đối tượng người tiêu dùng kiểm dịch thực vật, đối tượng người tiêu dùng phải trấn áp hoặc sinh vật gây hại lạ theo quyết định hành động của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật có thẩm quyền .
– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi vi phạm không chấp hành những giải pháp giải quyết và xử lý so với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bị nhiễm đối tượng người dùng kiểm dịch thực vật, đối tượng người tiêu dùng phải trấn áp của Nước Ta hoặc sinh vật gây hại lạ .
– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi không chấp hành pháp luật, quyết định hành động của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật so với việc giải quyết và xử lý đối tượng người dùng kiểm dịch thực vật .
– Biện pháp khắc phục hậu quả
a ) Buộc triển khai những giải pháp khắc phục thực trạng lây lan đối tượng người dùng kiểm dịch thực vật so với hành vi vi phạm pháp luật tại Khoản 2, 3 và 5 Điều này ;
b ) Buộc tiêu hủy vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bị nhiễm đối tượng người dùng kiểm dịch thực vật so với hành vi vi phạm pháp luật tại Khoản 4, 5 Điều này .

 

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết theo quy định tại Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, Chính phủ và các Bộ có trách những trách nhiệm gì?

Trả lời: Theo quy định tại Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 và Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch:

Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ

nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong khoanh vùng phạm vi cả nước .
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước thực thi quản trị nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phát hành và tổ chức triển khai thực thi chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật ;
b ) Xây dựng, chỉ huy triển khai kế hoạch, kế hoạch về bảo vệ và kiểm dịch thực vật ;
c ) Tổ chức thực thi công tác làm việc phát hiện, dự báo, cảnh báo nhắc nhở sinh vật gây hại thực vật ; thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin, cơ sở tài liệu về bảo vệ và kiểm dịch thực vật ; chỉ huy phòng, chống dịch ;
d ) Tổ chức triển khai công tác làm việc kiểm dịch thực vật gồm có nghiên cứu và phân tích rủi ro tiềm ẩn dịch hại, kiểm dịch nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, chuyển vào kho ngoại quan ( sau đây gọi chung là nhập khẩu ), xuất khẩu, tạm xuất, tái xuất ( sau đây gọi chung là xuất khẩu ), quá cảnh, kiểm dịch sau nhập khẩu, kiểm dịch trong nước và giải quyết và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ;
đ ) Tổ chức thực thi công tác làm việc quản trị thuốc bảo vệ thực vật gồm có ĐK thuốc, khảo nghiệm, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, luân chuyển, dữ gìn và bảo vệ, quảng cáo, bao gói, ghi nhãn, sử dụng, tịch thu, tiêu hủy, thu gom và giải quyết và xử lý thuốc, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ;
e ) Quy định nội dung hướng dẫn, tập huấn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và cấp Giấy chứng nhận hành nghề giải quyết và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ;
g ) Quản lý và hướng dẫn việc cấp, cấp lại, gia hạn, tịch thu những loại giấy phép, giấy ghi nhận trong nghành nghề dịch vụ bảo vệ và kiểm dịch thực vật ;
h ) Tổ chức tìm hiểu cơ bản, nghiên cứu và điều tra khoa học, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ về bảo vệ và kiểm dịch thực vật ;
i ) Tổ chức tuyên truyền, thông dụng, giáo dục pháp lý và kỹ năng và kiến thức về bảo vệ và kiểm dịch thực vật ;
k ) Thống kê về bảo vệ và kiểm dịch thực vật ;
l ) Hợp tác quốc tế về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, yêu cầu việc ký kết, gia nhập những điều ước quốc tế trong nghành nghề dịch vụ bảo vệ và kiểm dịch thực vật ;
m ) Thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo, giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo thẩm quyền .
– Các bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình thực thi việc quản trị nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn pháp luật những giải pháp phòng ngừa, ngăn ngừa sự cố mất bảo đảm an toàn thực phẩm do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông sản thực phẩm ;
b ) Bộ Công thương chủ trì phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại so với thuốc bảo vệ thực vật, thực vật thuộc diện kiểm dịch thực vật ; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quản trị sản xuất, kinh doanh thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ;
c ) Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến thiết xây dựng, quyết định hành động việc điều tra và nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến trong nghành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ;
d ) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn tiêu hủy thuốc, giải quyết và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ; chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phát hành pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học tương quan đến nghành nghề dịch vụ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản trị thuốc bảo vệ thực vật ; phối hợp hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ;
đ ) Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành pháp luật điều kiện kèm theo hoàn tất thủ tục hải quan, sự phối hợp của cơ quan hải quan với cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong việc triển khai thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật khi xuất khẩu, nhập khẩu ; lao lý nội dung khai báo kiểm dịch thực vật trong nội dung khai báo của hành khách xuất cảnh, nhập cư ;
e ) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong trường hợp bảo vệ quốc phòng và bảo mật an ninh .

 

Câu 3 : Anh ( chị ) hãy cho biết hình thức xử phạt và giải pháp khắc phục hậu quả so với hành vi vi phạm những lao lý về nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật lao lý tại Nghị định 31/2016 / NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ giống cây xanh, bảo vệ và kiểm dịch thực vật ?

Trả lời: Theo quy định tại Nghị định 31/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật:

Vi phạm quy định về nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây :
a ) Nhập khẩu thuốc thành phẩm trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Nước Ta không đúng nhà phân phối trong Giấy ghi nhận ĐK thuốc bảo vệ thực vật tại Nước Ta ;
b ) Nhập khẩu thuốc thành phẩm trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Nước Ta có thời hạn sử dụng dưới 2/3 hạn sử dụng được ghi trên nhãn thuốc kể từ khi thuốc đến Nước Ta .
– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi vi phạm nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Nước Ta làm chất chuẩn dùng trong hoạt động giải trí thử nghiệm mà không có Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .
– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi vi phạm nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm, thuốc kỹ thuật không bảo vệ chất lượng, không tương thích quy chuẩn kỹ thuật tương ứng .
– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây :
a ) Nhập khẩu thuốc thành phẩm hoặc thuốc kỹ thuật không có trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Nước Ta mà không có Giấy phép nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;
b ) Nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm hoặc thuốc kỹ thuật hết hạn sử dụng, thuốc dưới dạng ống tiêm thủy tinh ;
c ) Nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật có Giấy phép nhưng không đúng loại thuốc thành phẩm, thuốc kỹ thuật ghi trong giấy phép ;
d ) Đưa vào sản xuất, lưu thông hoặc không dữ gìn và bảo vệ nguyên trạng thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm, thuốc kỹ thuật nhập khẩu khi chưa có thông tin tác dụng kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu .
– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi nhập khẩu không có Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những loại thuốc chứa hoạt chất methyl bromide hoặc thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất có độ độc cấp tính loại I, II theo mạng lưới hệ thống hòa giải toàn thế giới về phân loại và ghi nhãn hóa chất ( GHS ) .
– Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với hành vi nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Nước Ta .

– Biện pháp khắc phục hậu quả

a ) Buộc tái xuất thuốc bảo vệ thực vật so với hành vi vi phạm pháp luật tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này ;
Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành động xử phạt của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền mà thuốc bảo vệ thực vật vẫn chưa được tái xuất thì người có thẩm quyền pháp luật tại Khoản 4 Điều 33 Nghị định này phải ra quyết định hành động tịch thu hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm theo lao lý, trừ trường hợp có nguyên do chính đáng .
b ) Buộc tái xuất hoặc buộc tiêu hủy thuốc thành phẩm và thuốc kỹ thuật so với hành vi vi phạm pháp luật tại Khoản 2 ; Điểm a, b, c Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều này .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp