Quy định về hợp đồng kinh tế mới nhất như thế nào?

Trong thực tế, hợp đồng kinh tế có vai trò trung gian, là cầu nối giao kết giữa các chủ thể với nhau. Hầu như, các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đều trải qua việc ký kết hợp đồng kinh tế. Hiện nay quy định về hợp đồng kinh tế ra sao?

Mục lục bài viết

  • Hợp đồng kinh tế là gì?
  • Quy định về hợp đồng kinh tế
  • Mẫu hợp đồng kinh tế hiện nay

Câu hỏi: Quy định về hợp đồng kinh tế hiện nay thế nào? Tôi muốn xin mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất?

Hợp đồng kinh tế là gì?

Theo Bộ luật Dân sự 2015, hiện nay không còn quy định về hợp đồng kinh tế như trước đây. Hợp đồng kinh tế hiện được điều chỉnh tùy thuộc vào từng đối tượng trong hợp đồng riêng biệt.

Dựa theo lao lý trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989, hoàn toàn có thể hiểu hợp đồng kinh tế là :
Sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên ký kết về việc thực thi :
– Công việc sản xuất
– Trao đổi sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ
– Nghiên cứu, ứng dụng tân tiến khoa học – kỹ thuật
– Các thỏa thuận hợp tác khác có mục tiêu kinh doanh thương mại
với sự pháp luật rõ ràng về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên vì tiềm năng doanh thu .
Tùy vào chủ thể ký kết hợp đồng và nội dung thỏa thuận hợp tác của những bên, hợp đồng kinh tế hoàn toàn có thể là hợp đồng dân sự hoặc là hợp đồng thương mại, hợp đồng thiết kế xây dựng, hợp đồng mua và bán, hợp đồng góp vốn đầu tư, hợp đồng gia công …

quy dinh ve hop dong kinh te

Quy định về hợp đồng kinh tế

Vì lúc bấy giờ không còn lao lý hợp đồng kinh tế nên khi soạn thảo phải địa thế căn cứ vào chủ thể, nội dung kí kết để gọi tên hợp đồng .

– Nếu soạn thảo hợp đồng kinh tế dựa trên quy định của Luật Thương mại thì có các loại hợp đồng như:

Hợp đồng mua bán hàng hoá, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại…

– Nếu soạn thảo hợp đồng kinh tế địa thế căn cứ vào Bộ luật Dân sự thì có những loại hợp đồng như :
Hợp đồng mua và bán gia tài, Hợp đồng mua và bán nhà, Hợp đồng khuyến mãi ngay cho gia tài, Hợp đồng thuê gia tài …

Mẫu hợp đồng kinh tế hiện nay

Dưới đây là mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa (một trong những loại hợp đồng kinh tế).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số : / HĐMB
– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm ngoái ;
– Căn cứ vào đơn chào hàng ( đặt hàng hoặc sự triển khai thỏa thuận hợp tác của hai bên ) .
Hôm nay, ngày …….. tháng ……. năm …………
Tại khu vực : ………………………………………………………. Chúng tôi gồm :
Bên A
Tên doanh nghiệp … … … … … … … … … … … … … … … … …
Giấy ghi nhận Đăng ký kinh doanh số : … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tài khoản số : … … … … … … …. Mở tại ngân hàng nhà nước : … … … … … … … …
Đại diện là ông ( bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Giấy ủy quyền số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ( nếu có ) .
Bên B
Tên doanh nghiệp … … … … … … … … … … … … … … … … …
Giấy ghi nhận Đăng ký kinh doanh số : … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tài khoản số : … … … … … … …. Mở tại ngân hàng nhà nước : … … … … … … … …
Đại diện là ông ( bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Giấy ủy quyền số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ( nếu có ) .
Hai bên thống nhất thỏa thuận hợp tác nội dung hợp đồng như sau :
Điều 1 : Nội dung việc làm thanh toán giao dịch :
1. Bên A bán cho bên B :

STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Cộng………………………………………………………………………………

Tổng giá trị (bằng chữ):…………………………………………………………..

2. Bên B bán cho bên A :

STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Cộng … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tổng giá trị ( bằng chữ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điều 2 : Giá cả :
Đơn giá mẫu sản phẩm trên là … … … … ..
Điều 3 : Chất lượng và quy cách sản phẩm & hàng hóa :
1. Chất lượng loại sản phẩm ………………………………………………. được pháp luật theo … … … …
2. Quy cách sản phẩm & hàng hóa :
Điều 4 : Bao bì và ký hiệu :
1. Bao bì làm bằng : ……………………………………………………………………………………….
2. Quy cách vỏ hộp : …………………………. cỡ …………………… size : ………………….
3. Cách đóng gói :
Trọng lượng cả bì :
Trọng lượng tịnh :
Điều 5 : Phương thức giao nhận :
1. Bên A giao cho bên B theo lịch sau :
… … … … … … … … … … ..
2. Bên B giao cho bên A theo lịch sau :
… … … … … … … … … … .
3. Phương tiện luân chuyển và ngân sách luân chuyển do bên ………. chịu .
4. Ngân sách chi tiêu bốc xếp ( mỗi bên chịu một đầu hoặc ……………………………. ) .
5. Quy định lịch giao nhận sản phẩm & hàng hóa mà bên mua không đến nhận hàng thì phải chịu ngân sách lưu kho bãi là ………………………………… đồng / ngày. Nếu phương tiện đi lại luân chuyển bên mua đến mà bên bán không có hàng giao thì bên bán phải chịu ngân sách thực tiễn cho việc điều động phương tiện đi lại .
6. Khi mua hàng, bên mua có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách sản phẩm & hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v … thì lập biên bản tại chỗ nhu yếu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ( trừ loại hàng có lao lý thời hạn Bảo hành ) .
Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên mua sau khi nhập kho mới phát hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm tra trung gian ( Vina control ) đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 15 ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà không có quan điểm gì coi như đã chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường lô hàng đó .
7. Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm. Khi đến nhận hàng người nhận phải có đủ :
– Giấy ra mắt của cơ quan bên mua ;
– Giấy chứng minh nhân dân .
Điều 6 : Bảo hành và hướng dẫn sử dụng sản phẩm & hàng hóa :
1. Bên bán có nghĩa vụ và trách nhiệm Bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng ……… cho bên mua trong thời hạn là : ….. tháng .
2. Bên bán phải phân phối đủ mỗi đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa một giấy hướng dẫn sử dụng ( nếu cần ) .
Điều 7 : Phương thức giao dịch thanh toán :
1. Bên A thanh toán giao dịch cho bên B bằng hình thức …………………… trong thời hạn … … … … .
2. Bên B giao dịch thanh toán cho bên A bằng hình thức …………………… trong thời hạn ……………..
Điều 8 : Trách nhiệm vật chất trong việc thực thi hợp đồng :
1. Hai bên cam kết triển khai trang nghiêm những pháp luật đã thỏa thuận hợp tác trên, không đơn phương đổi khác hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực thi hoặc đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng mà không có nguyên do chính đáng thì sẽ bị phạt tới …………. % giá trị phần hợp đồng bị vi phạm ( cao nhất là 12 % ) .
2. Bên nào vi phạm những lao lý trên đây sẽ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất theo pháp luật của những văn bản pháp lý có hiệu lực hiện hành hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời hạn, khu vực, thanh toán giao dịch, Bảo hành v.v … mức phạt đơn cử do hai bên thỏa thuận hợp tác dựa trên khung phạt Nhà nước đã pháp luật trong những văn bản pháp lý về hợp đồng kinh tế .
Điều 9 : Thủ tục xử lý tranh chấp hợp đồng :
1. Hai bên cần dữ thế chủ động thông tin cho nhau quy trình tiến độ thực thi hợp đồng. Nếu có yếu tố gì bất lợi phát sinh những bên phải kịp thời thông tin cho nhau biết và tích cực bàn luận xử lý ( cần lập biên bản ghi hàng loạt nội dung ) .
2. Trường hợp những bên không tự xử lý được mới đưa vụ tranh chấp ra Tòa án .
Điều 10 : Các thỏa thuận hợp tác khác ( nếu cần ) :
Các điều kiện kèm theo và lao lý khác không ghi trong này sẽ được những bên thực thi theo pháp luật hiện hành của những văn bản pháp lý về hợp đồng kinh tế .
Điều 11 : Hiệu lực của hợp đồng :
Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày …………………… đến ngày ……………….
Hai bên sẽ tổ chức triển khai họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực thực thi hiện hành không quá 10 ngày. Bên ……. có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai và chuẩn bị sẵn sàng thời hạn, khu vực họp thanh lý .

Hợp đồng này được làm thành………… bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ………. bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là giải đáp quy định về hợp đồng kinh tế. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp