Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021

Thực hiện Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch tuyển dụng công chức); Thông báo số 2796/TB-SNV ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng thông báo nội dung tuyển dụng công chức tại Sở như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo điều kiệu, tiêu chuẩn cụ thể về trình độ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Đối với trường hợp không sinh sống và thường trú tại thành phố Đà Nẵng phải phân phối một trong những tiêu chuẩn sau :
– Tốt nghiệp ĐH loại giỏi trở lên có chuyên ngành tương thích với vị trí việc làm cần tuyển ;
– Tốt nghiệp thạc sĩ thì phải tốt nghiệp ĐH loại giỏi trở lên, chuyên ngành ở bậc thạc sĩ và ĐH phải tương thích với vị trí việc làm cần tuyển ;
– Tốt nghiệp tiến sỹ thì chuyên ngành giảng dạy ở bậc tiến sỹ và ngành tốt nghiệp ở bậc ĐH tương thích với vị trí việc làm ĐK dự tuyển .

2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a ) Người có đủ những điều kiện kèm theo sau đây không phân biệt dân tộc bản địa, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được ĐK dự tuyển công chức :
– Có một quốc tịch là quốc tịch Nước Ta ;
– Đủ 18 tuổi trở lên ;
– Có Phiếu ĐK dự tuyển ; có lý lịch rõ ràng ;
– Có văn bằng, chứng từ tương thích ;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt ;
– Đủ sức khoẻ để triển khai trách nhiệm ;
– Các điều kiện kèm theo khác theo nhu yếu của vị trí dự tuyển .
b ) Những người sau đây không được ĐK dự tuyển công chức :
– Không cư trú tại Nước Ta ;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự ;
– Đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hành động về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích ; đang bị vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục .

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

– Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên có chuyên ngành giảng dạy tương thích với nhu yếu vị trí việc làm cần tuyển ( có Phụ lục I kèm theo ) ;
– Có kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương tự bậc 3 khung năng lượng ngoại ngữ Nước Ta .

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức thực thi theo Điều 5 Nghị định số 138 / 2020 / NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của nhà nước lao lý về tuyển dụng, sử dụng và quản trị công chức, đơn cử :

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo lao lý tại khoản 1 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tác dụng điểm vòng 2 theo lao lý .

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng : 02 chỉ tiêu .
2. Vị trí việc làm và nhu yếu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy cần tuyển dụng ( Phụ lục I kèm theo ) .

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người ĐK dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 ( một ) Phiếu ĐK dự tuyển ( theo mẫu Phụ lục I đính kèm, kèm theo 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại cảm ứng ) tại khu vực đảm nhiệm Phiếu ĐK dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính, trong đó chú ý quan tâm những nội dung sau :
a ) Người ĐK dự tuyển công chức kê khai những bằng cấp, chứng từ theo nhu yếu của vị trí việc làm đã được những cơ sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu ĐK dự tuyển ; không sử dụng giấy ghi nhận tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời, giấy ghi nhận đã triển khai xong kỳ thi chờ cấp chứng từ để sửa chữa thay thế những văn bằng, chứng từ theo pháp luật. Không nhận Phiếu ĐK dự thi so với những trường hợp không kê khai khá đầy đủ những nội dung theo nhu yếu hoặc Phiếu ĐK dự tuyển không đúng mẫu .
b ) Người ĐK dự tuyển công chức phải khai rất đầy đủ những nội dung theo nhu yếu trong Phiếu ĐK dự tuyển và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn của những thông tin kê khai và tính hợp pháp, hợp lệ của những văn bằng, chứng từ theo nhu yếu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng từ không hợp pháp, hợp lệ sẽ bị hủy bỏ tác dụng tuyển dụng theo pháp luật .
c ) Mỗi thí sinh chỉ được ĐK thi tuyển vào 01 ( một ) vị trí việc làm tại 01 ( một ) cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức, nếu thí sinh ĐK thi tuyển từ 02 ( hai ) cơ quan trở lên hoặc 02 ( hai ) vị trí việc làm trong một cơ quan sẽ bị xóa tên trong list dự thi .
( Mẫu Phiếu ĐK dự tuyển theo Phụ lục II gửi kèm )

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 23 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2021.

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a ) Thí sinh nộp Phiếu ĐK dự tuyển tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng .
b ) Hình thức đảm nhiệm : qua đường bưu điện ( bảo vệ công tác làm việc phòng, chống dịch COVID-19 ) .
b ) Bộ phận thu nhận phiếu : Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tầng 6 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng .
c ) Số điện thoại cảm ứng liên hệ : 02363.822.217 .

4Lệ phí dự thi: Trên cơ sở số lượng thí sinh thi tuyển, mức thu lệ phí thi tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên đây là thông tin Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng .

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: dpi.danang.gov.vn

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp