Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tuyển dụng nhân viên trường THPT năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt số lượng, vị trí việc làm tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai (đợt I/2021); Kế hoạch số 124/KH-SGD&ĐT ngày 30/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng nhân viên trong các trường trung học phổ thông năm 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng nhân viên trong các trường trung học phổ thông (THPT) năm 2021, như sau:

I.  SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN

Tổng số 66 chỉ tiêu nhân viên, trong đó: Thư viện: 04; Thiết bị, thí nghiệm: 01; Công nghệ thông tin: 02; Kế toán: 19; Văn thư – Thủ quỹ: 20; Y tế: 18; Nhân viên giáo vụ: 02.

II.  ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

a ) Điều kiện chung :
Người có đủ những điều kiện kèm theo sau đây không phân biệt dân tộc bản địa, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được ĐK dự tuyển :
– Có quốc tịch Nước Ta và cư trú tại Nước Ta ;
– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên ;
– Có Phiếu ĐK dự tuyển theo mẫu pháp luật, lý lịch rõ ràng ;
– Có văn bằng, chứng từ huấn luyện và đào tạo tương thích với vị trí việc làm ;
– Đủ sức khoẻ để triển khai việc làm hoặc trách nhiệm .
b ) Điều kiện đơn cử so với từng chức vụ nghề nghiệp nhân viên cấp dưới :
– Thư viện viên hạng IV – Mã số 10.02.07 :
Có bằng tầm trung trở lên thuộc ngành huấn luyện và đào tạo thư viện hoặc có bằng tầm trung trở lên chuyên ngành khác và có chứng từ tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện ;
Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 ( A1 ) theo pháp luật tại Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta ;
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo lao lý tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật Chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin .
– Thiết bị, thí nghiệm – Mã số 07.07.20 :
Có bằng cao đẳng trở lên thuộc ngành huấn luyện và đào tạo công nghệ tiên tiến thiết bị trường học hoặc có bằng cao đẳng trở lên chuyên ngành khác tương thích với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học ;
Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 ( A1 ) theo lao lý tại Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta ;
Có trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo lao lý tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật Chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ;
Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp nhân viên cấp dưới thiết bị, thí nghiệm .
– Công nghệ thông tin hạng IV ( Quản trị viên mạng lưới hệ thống hạng IV – Mã số 06.15 ) :
Có bằng tầm trung trở lên thuộc ngành đào tạo và giảng dạy công nghệ thông tin hoặc có bằng tầm trung trở lên những ngành gần huấn luyện và đào tạo về công nghệ thông tin ;
Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 ( A1 ) theo lao lý tại Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta ;
Có chứng từ tu dưỡng tiêu chuẩn chức vụ Quản trị viên mạng lưới hệ thống hạng IV .
– Kế toán viên tầm trung – Mã số 032 :
Có bằng cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, truy thuế kiểm toán, kinh tế tài chính ;
Có chứng từ chương trình tu dưỡng ngạch kế toán viên tầm trung ;
Có chứng từ ngoại ngữ với trình độ tương tự bậc 1 khung năng lượng ngoại ngữ Nước Ta theo pháp luật tại Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta hoặc có chứng từ tu dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng có thẩm quyền cấp ;
Có chứng từ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông lao lý Chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng từ tin học ứng dụng tương tự .
– Văn thư viên tầm trung – Mã số 02.008 :
Có bằng tốt nghiệp tầm trung trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – tàng trữ, tàng trữ, tàng trữ và quản trị thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp tầm trung trở lên chuyên ngành khác phải có chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ văn thư do cơ sở giảng dạy có thẩm quyền cấp ;
– Y sĩ hạng IV – Mã số 08.03.07 :
Có bằng tầm trung trở lên thuộc ngành y sĩ ;
Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 ( A1 ) theo pháp luật tại Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta ;
Có trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo lao lý tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/3 / năm trước của Bộ tin tức và Truyền thông lao lý chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông
– Nhân viên giáo vụ – Mã số 07.07.21 :
Có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng trở lên chuyên ngành khác tương thích với vị trí việc làm giáo vụ ;
Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 ( A1 ) theo lao lý tại Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta ;
Có trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/3 / năm trước của Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông
Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp nhân viên cấp dưới giáo vụ .

Lưu ý: Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do Việt Nam, nước ngoài cấp thực hiện theo Văn bản số 2061/SGD&ĐT-TCCB ngày 29/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn tạm thời việc thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và Văn bản số 1267/SGD&ĐT-TCCB ngày 14/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai về việc bổ sung hướng dẫn tạm thời việc thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

c ) Những người sau đây không được ĐK dự tuyển viên chức :
– Mất năng lượng hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự ;
– Đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; đang chấp hành bản án, quyết định hành động về hình sự của Tòa án ; đang bị vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng .

2.  Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển
Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương bệnh binh, người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, thương bệnh binh loại B : Được cộng 7,5 điểm vào tác dụng điểm vòng 2 ;
Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác làm việc cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp huấn luyện và đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã ĐK ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương bệnh binh, con thương bệnh binh, con của người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, con của thương bệnh binh loại B, con đẻ của người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động : Được cộng 5 điểm vào hiệu quả điểm vòng 2 ;
Người triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia công an nhân dân, đội viên người trẻ tuổi xung phong : Được cộng 2,5 điểm vào tác dụng điểm vòng 2 .
Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào hiệu quả điểm vòng 2 .

III.  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HỒ SƠ SAU TRÚNG TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nhân viên trong các trường THPT nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai (Địa chỉ: Trụ sở khối IV, đường 30/4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai); điện thoại: 02143.821.372; người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ, trung thực các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Phiếu ĐK dự tuyển ( theo mẫu phát hành kèm theo Thông báo này ) ;
02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, nơi nhận ( so với thí sinh có nhu yếu nhận thông tin hiệu quả qua đường bưu chính ) .

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin hiệu quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để triển khai xong hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng gồm có :
– Bản sao văn bằng, chứng từ theo nhu yếu của vị trí việc làm dự tuyển, ghi nhận đối tượng người tiêu dùng ưu tiên ( nếu có ) ;
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp ;
– Bản sao giấy khai sinh ;
– Giấy ghi nhận sức khỏe thể chất còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện kèm theo được khám sức khỏe thể chất ghi nhận .
– Trường hợp người trúng tuyển không triển khai xong đủ hồ sơ tuyển dụng theo lao lý hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu ĐK dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng từ, ghi nhận không đúng pháp luật để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hành động hủy hiệu quả trúng tuyển .
– Trường hợp người ĐK dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu ĐK dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng từ, ghi nhận không đúng pháp luật để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụng thông tin công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị chức năng và không tiếp đón Phiếu ĐK dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo .

3.   Trường hợp bổ sung người trúng tuyển

Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ tác dụng trúng tuyển theo pháp luật, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định hành động việc trúng tuyển so với người dự tuyển có tác dụng tuyển dụng thấp hơn liền kề so với hiệu quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ hiệu quả trúng tuyển theo lao lý .

4. Nơi đăng ký dự tuyển: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.

5. Địa điểm, hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai (Trụ sở khối IV, đường 30/4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai); điện thoại: 821.372.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với người đăng ký dự tuyển nhân viên vào các trường THPT (các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) theo đường bưu chính (dấu bưu chính nơi gửi tính đến hết ngày 31/8/2021).

Trường hợp người có nguyện vọng tham gia dự tuyển đang trong thời hạn triển khai cách ly y tế, theo pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19, sẽ gửi phiếu ĐK dự tuyển qua mạng lưới hệ thống thư điện tử công vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai ( địa chỉ thư : phongtccb-sgddt@laocai.gov.vn ) ; đồng thời thông tin lại việc đã nộp Phiếu cho bộ phận tiếp đón Phiếu ĐK dự tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai được biết, trải qua số điện thoại thông minh : 02143.821.372 .

6.   Phí dự tuyển viên chức:

Lệ phí tuyển dụng viên chức thực thi theo pháp luật tại Thông tư số 228 / năm nay / TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính pháp luật mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức .
Mức thu : 500.000 đồng / thí sinh / lần ( dưới 100 thí sinh ĐK dự thi ) ;
400.000 đồng / thí sinh / lần ( từ 100 đến dưới 500 thí sinh ĐK dự thi ) ;
300.000 đồng / thí sinh / lần ( từ 500 thí sinh ĐK dự thi trở lên ) .

IV.   HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Các thí sinh đạt vòng 1 sẽ được thông tin triệu tập tham gia vòng 2 .

2.  Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi : Thực hành .
Nội dung thi : Kiểm tra kiến thức và kỹ năng, kiến thức và kỹ năng hoạt động giải trí nghề nghiệp người dự tuyển theo nhu yếu của vị trí việc làm cần tuyển .
Thời gian thi : Thi thực hành thực tế 40 phút / thí
Thang điểm : 100 điểm .
Không triển khai việc phúc khảo so với tác dụng thi thực hành thực tế ( vòng 2 ) .

3.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ những điều kiện kèm theo sau :
– Có hiệu quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên ;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên pháp luật tại phần II Thông báo này ( nếu có ) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm .
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có hiệu quả điểm thực hành thực tế cộng với điểm ưu tiên lao lý tại phần II Thông báo này ( nếu có ) bằng nhau ở chỉ tiêu sau cuối của vị trí việc làm cần tuyển thì người có tác dụng điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển ; nếu vẫn không xác lập được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hành động người trúng tuyển .
Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu hiệu quả xét tuyển cho những kỳ xét tuyển lần sau .

V.   LỊCH THỰC HIỆN

1. Thông báo tuyển dụng: Ngày 30/7/2021.

2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 31/8/2021.

3.  Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi ở vòng 2: Trước ngày 03/9/2021.

4. Tổ chức thi vòng 2 (Dự kiến): Trước ngày 10/9/2021.

Ghi chú : Tùy theo diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản thông tin kiểm soát và điều chỉnh lịch tổ chức triển khai xét tuyển cho tương thích, bảo vệ bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo lao lý
( Người dự tuyển phải dữ thế chủ động, tiếp tục theo dõi những thông tin về công tác làm việc tuyển dụng trên cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo để chớp lấy kịp thời ) .

5. Địa điểm khai mạc và tổ chức thi vòng 2: Trường THPT Chuyên Lào

Cai ( đường Phan Kế Bính, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai ) .

6. Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển: Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển và xếp lương đối với người trúng tuyển của Sở Nội vụ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên trong các trường Trung học phổ thông năm 2021; thông báo này được niêm yết và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai (sgddt.laocai.gov.vn).

***** Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: laocai.edu.vn

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp