Nhờ luật sư tư vấn giải quyết tai nạn giao thông như thế nào?

Tư vấn giải quyết tai nạn giao thông là quá trình luật sư hỗ trợ Quý khác hàng các quy định pháp luật về trách nhiệm, lỗi của các bên, nguyên tắc, mức độ bồi thường khi gây tai nạn,… Tai nạn giao thông vốn là điều không ai mong muốn, tuy nhiên khi rơi vào trường hợp này, kể cả bên gây tại nạn hay bên bị tại nạn cũng cần có sự tư vấn của luật sư để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

boi thuong thiet hai tai nan giao thongTai nạn giao thông diễn ra khá phổ biến hiện nay
>> > Xem thêm : Hướng Dẫn Thủ Tục Giám Định Tai Nạn Lao Động

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong tai nạn giao thông

Thiệt hại do gia tài bị xâm phạm

Căn cứ Điều 589 Bộ luật dân sự năm ngoái thì thiệt hại do gia tài bị xâm phạm gồm có :

 • Tài sản bị hủy
  hoại hoặc hư hỏng;
 • Lợi ích gắn
  liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị hư hỏng…
 • Chi phí hợp
  lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.
 • Thiệt hại
  khác do luật quy định.

>>> Xem thêm:Trách Nhiệm Dân Sự Và Hình Sự Khi Gây Tai Nạn Giao Thông

Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm

Điều 590 BLDS 2015 lao lý thiệt hại do sức khỏe thể chất bị xâm phạm được bồi thường, đơn cử :

 • Chi phí hợp
  lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm
  sút của người bị thiệt hại;
 • Thu nhập thực
  tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người
  bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập
  trung bình của lao động cùng loại;
 • Chi phí hợp
  lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong
  thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có
  người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc
  chăm sóc người bị thiệt hại;
 • Thiệt hại
  khác do luật quy định.
 • Ngoài ra, người
  chịu trách nhiệm bồi thường phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn
  thất về tinh thần mà người đó gánh chịu.

nguoi co loi phai boi thuong thiet hai ve tai sanNgười có lỗi phải bồi thường thiệt hại về tài sản

Thiệt hại do tính mạng con người bị xâm phạm

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm khi bị tai nạn
giao thông
được bồi thường được quy định tại Điều 591 BLDS 2015 như
sau:

 • Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
 • Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
 • Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị
  thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;
 • Thiệt hại khác do luật quy định.
 • Ngoài ra, người chịu trách nhiệm bồi thường
  còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những
  người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại.

Trách nhiệm hình sự trong tai nạn giao thông

Tội vi phạm lao lý về tham gia giao thông đường đi bộ được lao lý tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm ngoái, sửa đổi bổ trợ 2017 .
Người nào tham gia giao thông đường đi bộ mà vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm :

 • Làm chết 01
  người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ
  tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 • Gây thương
  tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của
  mỗi người từ 31% đến 60%;
 • Gây thương
  tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn
  thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
 • Gây thiệt hại
  về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm :

 • Không có giấy phép lái xe theo quy định;
 • Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà
  trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất
  ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;
 • Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh
  trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
 • Không chấp hành hiệu lệnh của người điều
  khiển hoặc hướng dẫn giao thông;
 • Làm chết 02 người;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
  khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
  khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ
  122% đến 200%;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng
  đến dưới 1.500.000.000 đồng.

dieu khien xe an toan de han che tai nan giao thongĐiều khiển xe an toàn để hạn chế tai nạn giao thông

Phạm tội thuộc một trong các trường sau đây,
thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

 • Làm chết 03
  người trở lên;
 • Gây thương
  tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của
  mỗi người 61% trở lên;
 • Gây thương
  tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn
  thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
 • Gây thiệt hại
  về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Người tham gia giao thông đường đi bộ mà vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đường đi bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của 01 người với tỷ suất tổn thương khung hình từ 31 % đến 60 % hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người này từ 31 % đến 60 %, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm .
Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường đi bộ mà có năng lực thực tiễn dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng con người, sức khỏe thể chất hoặc gia tài của người khác nếu không được ngăn ngừa kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm .
Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm .

Nội dung dịch vụ luật sư xử lý tai nại giao thông

Tư vấn giải quyết tình huống

 • Tư vấn giữ nguyên
  hiện trường, giải quyết hậu quả của tai nạn giao thông 
 • Tư vấn cách giải
  quyết tai nạn
  giao thông đúng pháp luật
 • Tư vấn về vấn
  đề bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả của tai nạn giao thông
 • Tư vấn trách
  nhiệm bồi thường trong các trường hợp: Người chết là lao động chính, nhiều người
  phụ thuộc…
 • Tư vấn các
  quy định của pháp luật về tạm giữ phương tiện, giấy tờ khi tai nạn giao thông
 • Tư vấn khiếu
  nại, giải quyết khiếu nại về giải quyết tai nạn giao thông 
 • Tư vấn các
  quy định pháp luật khác về giao thông đường bộ….

Tư vấn nhu yếu bồi thường thiệt hại

 • Xác định có được
  được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay không
 • Tư vấn mức độ thiệt
  hại về sức khỏe và tinh thần
 • Tư vấn các chi phí
  phải bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tinh thần, tính mạng
 • Tư vấn thời hạn bồi
  thường thiệt hại
 • Tư vấn hướng giải
  quyết đàm phán

Tư vấn thủ tục khởi kiện nhu yếu bồi thường thiệt hại

 • Tư vấn quy trình
  thủ tục khởi kiện
 • Tư vấn viết soạn
  đơn khởi kiện
 • Tư vấn thẩm quyền
  Tòa án nhân dân có thể giải quyết tranh chấp
 • Đại diện nộp hồ sơ
  khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền
 • Tư vấn trong quá
  trình tố tụng bồi thường thiệt hại
 • Tư vấn chuẩn bị hồ
  sơ khởi kiện
 • Tư vấn thu thập chứng
  cứ
 • Đại diện cho thân
  chủ trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Tư vấn về nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự trong vụ án

 • Nghiên cứu, xác minh, thu thập chứng cứ để
  bảo vệ thân chủ trong vụ án.
 • Được tiếp xúc, trao đổi với bị can trong
  giai đoạn tạm giam; Tư vấn cho thân chủ về những quyền mà pháp luật cho phép
  trong giai đoạn điều tra;
 • Tham gia các buổi hỏi cung, đối chất của bị
  can trong giai đoạn điều tra;
 • Đề xuất, kiến nghị tới các cơ quan tiến
  hành tố tụng, yêu cầu họ thực hiện những hành vi tố tụng đúng quy định pháp luật
  nhằm bảo vệ cho thân chủ.
 • Tham gia bảo vệ (bào chữa) cho thân chủ tại
  những phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Giúp phiên tòa
  có cái nhìn khách quan hơn về động cơ, hoàn cảnh của thân chủ.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự trong việc giải quyết tai nạn giao thông. Trường hợp Quý bạn đọc đang gặp bất cứ khó khăn, thắc mắc trong quá trình giải quyết vụ việc tương tự, vui lòng liên hệ HOTLINE 1900.63.63.87 để được luật sư hình sự, hỗ trợ và TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ chi tiết. Trân trọng!

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 4.7 (31 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp