Giải đáp thắc mắc trong lĩnh vực Hôn nhân và Gia đình – Công ty Luật số 1 Hà Nội

Câu hỏi số 1: Để bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình, Nhà nước ta cấm thực hiện những hành vi nào?

Chuyên viên tư vấn vấn đáp :
Theo pháp luật tại Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm năm trước, quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, triển khai theo pháp luật của Luật Hôn nhân và gia đình, được tôn trọng và được pháp lý bảo vệ .

Cấm các hành vi sau đây:

– Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo :
Kết hôn giả tạo là việc tận dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cư, cư trú, nhập quốc tịch Nước Ta, quốc tịch quốc tế ; hưởng chính sách khuyễn mãi thêm của Nhà nước hoặc để đạt được mục tiêu khác mà không nhằm mục đích mục tiêu kiến thiết xây dựng gia đình .
Ly hôn giả tạo là việc tận dụng ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài, vi phạm chủ trương, pháp lý về dân số hoặc để đạt được mục tiêu khác mà không nhằm mục đích mục tiêu chấm hết hôn nhân .
– Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn :
Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật .
Cưỡng ép kết hôn, ly hôn là việc rình rập đe dọa, uy hiếp ý thức, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để buộc người khác phải kết hôn hoặc ly hôn trái với ý muốn của họ .
Cản trở kết hôn, ly hôn là việc rình rập đe dọa, uy hiếp niềm tin, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để ngăn cản việc kết hôn của người có đủ điều kiện kèm theo kết hôn theo pháp luật của Luật này hoặc buộc người khác phải duy trì quan hệ hôn nhân trái với ý muốn của họ .
– Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ :
Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức triển khai đời sống chung và coi nhau là vợ chồng .
– Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ ; giữa những người có họ trong khoanh vùng phạm vi ba đời ; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi ; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng :
Thành viên gia đình gồm có vợ, chồng ; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng ; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể ; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha ; ông bà nội, ông bà ngoại ; cháu nội, cháu ngoại ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột .
Những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia sau đó nhau .
Những người có họ trong khoanh vùng phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất ; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai ; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba .
– Yêu sách của cải trong kết hôn :
Yêu sách của cải trong kết hôn là việc yên cầu về vật chất một cách quá đáng và coi đó là điều kiện kèm theo để kết hôn nhằm mục đích cản trở việc kết hôn tự nguyện của nam, nữ .
– Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn :
Cưỡng ép kết hôn, ly hôn là việc rình rập đe dọa, uy hiếp niềm tin, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để buộc người khác phải kết hôn hoặc ly hôn trái với ý muốn của họ .

Cản trở kết hôn, ly hôn là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để ngăn cản việc kết hôn của người có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này hoặc buộc người khác phải duy trì quan hệ hôn nhân trái với ý muốn của họ.

– Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật tương hỗ sinh sản vì mục tiêu thương mại, mang thai hộ vì mục tiêu thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính :
Sinh con bằng kỹ thuật tương hỗ sinh sản là việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm .
Mang thai hộ vì mục tiêu thương mại là việc một người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc vận dụng kỹ thuật tương hỗ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế tài chính hoặc quyền lợi khác
– Bạo lực gia đình :
Bạo lực gia đình được hiểu là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có năng lực gây tổn hại về sức khỏe thể chất, niềm tin, kinh tế tài chính so với thành viên khác trong gia đình .
– Lợi dụng việc thực thi quyền về hôn nhân và gia đình để mua và bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích mục tiêu trục lợi .
Mọi hành vi vi phạm pháp lý về hôn nhân và gia đình phải được giải quyết và xử lý nghiêm minh, đúng pháp lý. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền nhu yếu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền vận dụng giải pháp kịp thời ngăn ngừa và giải quyết và xử lý người có hành vi vi phạm pháp lý về hôn nhân và gia đình .

Câu hỏi số 2: Kết hôn là gì? Điều kiện để kết hôn như thế nào?

Chuyên viên tư vấn vấn đáp :
Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo pháp luật của Luật Hôn nhân và gia đình năm trước về điều kiện kèm theo kết hôn và đăng ký kết hôn .
Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo những điều kiện kèm theo sau đây :
– Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên : Đây là số tuổi mà pháp lý lao lý để nam, nữ kết hôn đúng pháp lý. Các trường hợp kết hôn khi một hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi theo lao lý được gọi là tảo hôn .
– Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định hành động : Một hoặc cả hai bên không tự nguyện quyết định hành động kết hôn được coi là không cung ứng đủ điều kiện kèm theo để kết hôn .
– Không bị mất năng lượng hành vi dân sự : Tại Điều 22 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái pháp luật một người chỉ được coi là mất năng lượng hành vi dân sự khi : “ Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không hề nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo nhu yếu của người có quyền, quyền lợi tương quan hoặc của cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan, Tòa án ra quyết định hành động công bố người này là người mất năng lượng hành vi dân sự trên cơ sở Tóm lại giám định pháp y tinh thần ”. Như vậy, một người bị mất năng lượng hành vi dân sự là khi không hề nhận thức, làm chủ được hành vi của mình đã có quyết định hành động của Tòa án thì được coi là một trong những địa thế căn cứ không đủ điều kiện kèm theo để kết hôn theo pháp luật của Luật Hôn nhân và gia đình năm năm trước. Về mặt tình cảm, nếu bị mất năng lượng hành vi dân sự thì không nên kết hôn vì khi người bị mất năng lượng hành vi dân sự tức là không nhận thức được hành vi của mình thì không có năng lực thực thi một cách đúng đắn ý chí của mình trong yếu tố kết hôn, không hề nhận thức và thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm làm chồng, vợ, làm cha, mẹ trong đời sống gia đình. Nếu kết hôn sẽ tác động ảnh hưởng đến đời sống, quyền lợi và nghĩa vụ, sức khỏe thể chất của vợ, chồng và con cháu .
– Việc kết hôn không thuộc một trong những trường hợp cấm kết hôn theo lao lý của Luật Hôn nhân và gia đình năm năm trước : Điểm a, b, c và d, khoản 2, Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm trước lao lý những trường hợp cấm kết hôn như sau :
“ a ) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo ;
b ) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn ;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d ) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ ; giữa những người có họ trong khoanh vùng phạm vi ba đời ; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi ; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng ; ”
Như vậy, nam nữ muốn kết hôn đúng pháp lý thì phải phân phối rất đầy đủ những điều kiện kèm theo trên .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp