Học phí trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng mới nhất năm 2021 – 2022 | Edu2Review

Danh sách

Bài viết

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là một trong 7 trường thuộc mạng lưới hệ thống trường Đại học Đà Nẵng. Ngoài những chương trình huấn luyện và đào tạo hệ đại học chính quy, trường còn đào tạo và giảng dạy hệ sau đại học và đại học hệ vừa làm vừa học .

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là một trong những ngôi trường đào tạo chuyên về kĩ thuật công nghệ và các chuyên ngành kĩ thuật. Đây cũng là ngôi trường mơ ước của nhiều bạn sinh viên nếu như đam mê công nghệ.

Bảng xếp hạng
Trường Đại học tại Việt Nam

Học phí Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2021 – 2022

Dựa theo Đề án tuyển sinh của trường năm học 2021 – 2022, học phí của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng như sau :

Chương trình đào tạo

Học phí (VNĐ/năm/sinh viên) và lộ trình tăng học phí cho từng năm

2021 – 2022

2022 – 2023

2023 – 2024

2024 – 2025

2025 – 2026

Đại trà 11.700.000

Theo quy định của Nhà nước.

Chất lượng cao 30.000.000
Tiên tiến 34.000.000
PFIEV 19.000.000

Thông tin học phí năm học 2020 – 2021

Mức học phí dự kiến so với những chương trình huấn luyện và đào tạo tại Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng như sau :

 • Chương trình đại trà: 11.700.000 VNĐ/năm
 • Chương trình Chất lượng cao: 30.000.000 VNĐ/năm
 • Chương trình tiên tiến: 34.000.000 VNĐ/năm
 • Chương trình PFIEV: 19.000.000 VNĐ/năm

Tham khảo thông tin học phí năm 2018 và 2019

* Mức học phí của những chương trình giảng dạy truyền thống cuội nguồn :

 • Năm học 2018 – 2019: 9.600.000 VNĐ/năm
 • Năm học 2019 – 2020: 10.600.000 VNĐ/năm
 • Năm học 2020 – 2021: 11.700.000 VNĐ/năm

* Mức học phí của những chương trình chất lượng cao tuyển năm 2018 và chương trình đào tạo và giảng dạy đặc trưng :

 • Năm học 2018 – 2019: 28.000.000 VNĐ/năm
 • Năm học 2019 – 2020: 30.000.000 VNĐ/năm
 • Năm học 2020 – 2021: 32.000.000 VNĐ/năm
 • Năm học 2021 – 2022: 34.000.000 VNĐ/năm
 • Năm học 2022 – 2023: 36.000.000 VNĐ/năm (Thời gian khóa đào tạo ngành Kiến trúc là 4,5 năm và học phí ở học kỳ cuối cùng là 18.000.000 VNĐ.

đánh giá của sinh viên
đại học Bách khoa – đại học đà nẵng

Sinh viên Đại học Bách Khoa Đà NẵngSinh viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (Nguồn: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng)

Tham khảo thêm thông tin học phí năm 2017

 • Chương trình tiên tiến: 30.000.000 VNĐ/SV/năm học (3 học kỳ), bao gồm học phí tiếng Anh.
 • Chương trình chất lượng cao: 21.750.000 VNĐ/sinh viên/năm học, bao gồm học phí học tiếng Anh.
 • Các lớp đại học hệ vừa làm vừa học: 6.525.000 VNĐ/sinh viên/học kỳ.

Tham khảo thêm thông tin học phí năm 2016

 • Chương trình PFIEV: 13.000.000 VNĐ/SV/năm học/2 học kỳ.
 • Chương trình đại trà: Học phần lý thuyết, học phần đồ án: 245.000 VNĐ/tín chỉ. Học phần thực hành, thí nghiệm, thực tập: 294.000 VNĐ/tín chỉ.

Ghi chú :

 • Mỗi năm học có 2 học kỳ chính (I và II), mỗi học kỳ có 5 tháng
 • Học kỳ hè không bắt buộc phải học. Sinh viên học trong học kỳ hè thì đóng học phí theo mức của kỳ hè.
 • Học phí sinh viên đóng trong mỗi học kỳ: phụ thuộc số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong học kỳ. Sinh viên có khả năng học vượt sẽ phải đóng học phí với mức thấp hơn.

>> Giải đáp nhanh thông tin hướng nghiệp 2022 tại đây
Hồng Phương ( tổng hợp )

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đào Tạo