Hệ thống thông tin là gì?

Khi khoa học kỹ thuật phát triển, việc quản lý thông tin và con người thường được thực hiện thông qua một hệ thống mà con người xây dựng. Việc quản lý thông tin, đặc biệt là nghiệp vụ kế toán đòi hỏi phải có một hệ thống thông tin an toàn. Vậy hệ thống thông tin là gì? Hệ thống thông tin gồm mấy loại? Nguyên lý hoạt động của hệ thống thông tin.

Sau đây, Chúng tôi sẽ trình làng tới quý vị những nội dung sau để tương hỗ người mua những thông tin thiết yếu tương quan đến hệ thống thông tin .

Hệ thống thông tin là gì?

Hệ thống thông tin là tập hợp phần cứng, ứng dụng và cơ sở tài liệu được thiết lập ship hàng mục tiêu tạo lập, cung ứng, truyền đưa, tích lũy, giải quyết và xử lý, tàng trữ và trao đổi thông tin trên mạng ( Theo lao lý tại khoản 3 Điều 3 Luật bảo đảm an toàn thông tin mạng năm ngoái ) .

Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia là hệ thống thông tin mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia.

Bạn đang đọc: Hệ thống thông tin là gì?

Chủ quản hệ thống thông tin là cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền quản trị trực tiếp so với hệ thống thông tin .

Như vậy nội dung trên đã giải thích được khái niệm hệ thống thông tin là gì? một cách chi tiết.

Phân loại hệ thống thông tin theo cấp độ an toàn

Hệ thống thông tin được phân loại theo Lever bảo đảm an toàn ( khoản 2 Điều 21 Luật bảo đảm an toàn thông tin mạng ) như sau :
– Cấp độ 1 là Lever mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại tới quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể nhưng không làm tổn hại tới quyền lợi công cộng, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc ;
– Cấp độ 2 là Lever mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể hoặc làm tổn hại tới quyền lợi công cộng nhưng không làm tổn hại tới trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc ;
– Cấp độ 3 là Lever mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới sản xuất, quyền lợi công cộng và trật tự, bảo đảm an toàn xã hội hoặc làm tổn hại tới quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc ;
– Cấp độ 4 là Lever mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt quan trọng nghiêm trọng tới quyền lợi công cộng và trật tự, bảo đảm an toàn xã hội hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tới quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc ;

– Cấp độ 5 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia.

Biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin

Các giải pháp bảo vệ hệ thống tin theo lao lý tại Điều 23 Luật bảo đảm an toàn thông tin gồm :
– Ban hành pháp luật về bảo vệ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng, quản trị, quản lý và vận hành, sử dụng, tăng cấp, hủy bỏ hệ thống thông tin .
– Áp dụng giải pháp quản trị, kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng để phòng, chống rủi ro tiềm ẩn, khắc phục sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng .
– Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ lao lý và nhìn nhận hiệu suất cao của những giải pháp quản trị và kỹ thuật được vận dụng .
– Giám sát bảo đảm an toàn hệ thống thông tin .

Nguyên lý hoạt động của hệ thống thông tin

Các hệ thống thông tin được thiết kế xây dựng chung gồm những hoạt động giải trí sau :
– Thứ nhất : hoạt động giải trí nhập tài liệu vào hệ thống. Các tài liệu mà người dùng đã tích lũy được phải được nhập vào những biểu mẫu nhất định trên hệ thống thông tin. Những tài liệu được nhập vào hệ thống sẽ được hệ thống ghi nhớ vào những vật mang tin đọc được bằng máy như đĩa từ, băng từ … .
– Thứ hai : Hệ thống giải quyết và xử lý tài liệu thành thông tin. Trong hệ thống sẽ được thiết lập những lệnh, ứng dụng giải quyết và xử lý tài liệu bằng cách thống kê giám sát, nghiên cứu và phân tích, tóm tắt, phân loại, sắp xếp để biến thành thông tin tàng trữ theo hệ thống cho người dùng .

– Thứ ba: Đưa thông tin ra. Hệ thống thông tin sẽ cung cấp các sản phẩm thông tin theo yêu cầu của người dùng như các thông báo, biểu mẫu, báo cáo hay đồ thị trên màn hình máy tính và người dùng có thể in ra giấy.

– Thứ tư : Lưu trữ thông tin dữ liệu. Đây là một tính năng quan trọng của hệ thống thông tin, những tài liệu được tàng trữ trong hệ thống sẽ được sắp xếp một cách tổ chức triển khai dưới dạng những file, những tệp riêng không liên quan gì đến nhau theo từng nội dung .
– Thứ năm : Kiểm tra hoạt động giải trí của hệ thống. Hệ thống thông tin sẽ có những phản hồi về quy trình hoạt động giải trí tàng trữ tài liệu, những loại tài liệu ra và vào hệ thống để người dùng hoàn toàn có thể nhìn nhận được hiệu suất cao hoạt động giải trí .

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến hệ thống thông tin là gì? Hệ thống thông tin gồm mấy loại? Nguyên lý hoạt động của hệ thống thông tin. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp