Google Doanh nghiệp của tôi – Tăng khả năng thu hút khách hàng trên Google

Với Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích khác ngoài danh sách doanh nghiệp. Hồ sơ doanh nghiệp miễn phí cho phép bạn dễ dàng kết nối với khách hàng trên Google Tìm kiếm.

Quản lý ngay

Bạn đang xem: Google Doanh nghiệp của tôi – Tăng khả năng thu hút khách hàng trên Google

Thu hút khách hàng bằng Hồ sơ doanh nghiệp hấp dẫn

Bạn có thể đăng ảnh và thông tin ưu đãi lên hồ sơ để cho khách hàng thấy những điểm độc đáo về doanh nghiệp của bạn, đồng thời cho họ lý do để luôn chọn bạn. Quản lý Hồ sơ doanh nghiệp của tôi

Cho phép khách hàng liên hệ với bạn bằng nhiều cách hơn

Khách hàng của bạn đã sẵn sàng kết nối – bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin hoặc viết bài đánh giá. Giờ đây, với nhiều cách giao dịch hơn, công việc kinh doanh của bạn có thể phát triển hơn. Quản lý Hồ sơ doanh nghiệp của tôi

Tìm hiểu xem có bao nhiêu người đang kết nối với bạn trên Google

Bắt đầu quản lý Hồ sơ  doanh nghiệp của bạn trên Google ngay hôm nay

Nguồn: https://ta-ogilvy.vn
Danh mục: Doanh Nghiệp