Giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giống và khác nhau như thế nào? Cùng tìm hiểu hai loại giấy này.

Theo Luật Đầu tư năm trước, Giấy chứng nhận đầu tư hay Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án Bất Động Sản đầu tư .Theo Luật Doanh nghiệp năm trước, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thương mại hay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh thương mại cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp .

>> Xem thêm: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điểm giống nhau

 • Đều là loại giấy phép mà cơ quan nhà nước cấp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và theo đó, đối tượng người dùng được cấp sẽ có đủ điều kiện kèm theo để hoạt động giải trí về mặt pháp lý .

Điểm khác nhau

Tiêu chí

Giấy CN đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thương mại

Mục đích

Đây là giấy phép hoạt động giải trí được cấp cho những tổ chức triển khai, cá thể có đủ điều kiện kèm theo, thường được cấp gắn liền với dự án Bất Động Sản đầu tư và quy mô lớn cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước . Đây là loại sách vở khai sinh ra doanh nghiệp, nhằm mục đích giúp cho những cơ quan chức năng thuận tiện trong việc quản trị doanh nghiệp .

Đối tượng được cấp

Các tổ chức triển khai, cá thể có đủ điều kiện kèm theo cả trong nước và ngoài nước. Tuy nhiên, phần đông đối tượng người dùng được cấp giấy chứng nhận này là những tổ chức triển khai / cá thể có yếu tố quốc tế . Các doanh nghiệp được xây dựng theo Luật Doanh nghiệp năm trước .

Cơ quan cấp

Cơ quan đăng ký đầu tư – Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh nơi có dự án Bất Động Sản đầu tư hoặc Ban quản trị những khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính ( so với những dự án Bất Động Sản đầu tư nằm trong những khu vực này ) Cơ quan đăng ký kinh doanh thương mại – Phòng đăng ký kinh doanh thương mại thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính

Nội dung

Theo điều 39 Luật Đầu tư năm trước, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những nội dung sau đây :

 1. Mã số dự án Bất Động Sản đầu tư ( được lao lý tại Điều 5 Nghị định 118 / năm ngoái / NĐ-CP pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Đầu tư năm trước ) .
 2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư .
 3. Tên dự án Bất Động Sản đầu tư .
 4. Địa điểm triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ; diện tích quy hoạnh đất sử dụng .
 5. Mục tiêu, quy mô dự án Bất Động Sản đầu tư .
 6. Vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản ( gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn kêu gọi ), quá trình góp vốn và kêu gọi những nguồn vốn .
 7. Thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản .
 8. Tiến độ thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư : quy trình tiến độ kiến thiết xây dựng cơ bản và đưa khu công trình vào hoạt động giải trí ( nếu có ) ; quy trình tiến độ triển khai những tiềm năng hoạt động giải trí, khuôn khổ hầu hết của dự án Bất Động Sản, trường hợp dự án Bất Động Sản thực thi theo từng quy trình tiến độ, phải pháp luật tiềm năng, thời hạn, nội dung hoạt động giải trí của từng quá trình .
 9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

 10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Theo điều 29, Luật Doanh nghiệp năm trước, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thương mại sẽ gồm những nội dung sau đây :

 1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp
 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp .
 3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp so với công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn và công ty CP ; của những thành viên hợp danh so với công ty hợp danh ; của chủ doanh nghiệp so với doanh nghiệp tư nhân ; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của thành viên là cá thể ; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức triển khai so với công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn .
 4. Vốn điều lệ

Thủ tục, trình tự

Theo Điều 37, Luật Đầu tư năm trước pháp luật những trình tự, thủ tục như sau :

 1. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện quyết định hành động chủ trương cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản quyết định hành động chủ trương đầu tư .
 2. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư không thuộc diện quyết định hành động chủ trương đầu tư nhà đầu tư thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau :
 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo đúng pháp luật pháp lý cho cơ quan đăng ký đầu tư ;
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ; trường hợp phủ nhận phải thông tin bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ nguyên do .
Theo Điều 27, Luật Doanh nghiệp năm trước lao lý những trình tự để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp như sau :

 1. Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ xây dựng doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp .
 2. Trong vòng 03 ngày thao tác, Sở Kế hoạch và Đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp phủ nhận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông tin bằng văn bản cho người xây dựng doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ nguyên do và những nhu yếu sửa đổi, bổ trợ hồ sơ .

> Xem thêm : Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra quốc tế

Những lưu ý cho doanh nghiệp

Do sự phân biệt rạch ròi giữa hai loại giấy chứng nhận này nên các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thành lập từ trước năm 2014 cần lưu ý, xem xét và thực hiện việc:

 • Chuyển đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Tách Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp .

Trên đây là tư vấn của Lawkey về việc Phân biệt giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu muốn sử dụng Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc dịch vụ thành lập công ty, hãy liên hệ với công ty luật LawKey. 

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư