Giảm dung lượng PDF – Giảm PDF của bạn trực tuyến miễn phí

Giảm dung lượng PDF - Giảm PDF của bạn trực tuyến miễn phí

Cách giảm dung lượng file PDF

Bạn đang xem: Giảm dung lượng PDF – Giảm PDF của bạn trực tuyến miễn phí

Để giảm dung lượng PDF, bạn chỉ cần kéo và thả file PDF vào hộp trên hoạc ẩn ‘Chọn file’, chờ nó nén file PDF hoàn thành và tải file về. Quá đơn giản!

Giảm dung lượng PDF - Giảm PDF của bạn trực tuyến miễn phí

Đảm bảo an toàn

Xem thêm: Truyền thông số là gì? Lựa chọn việc làm không nên bỏ qua

Các file của bạn sẽ được xóa đi khỏi máy chủ của chúng tôi sau một giờ. Không ai sẽ có quyền truy cập các file của bạn sau khi bạn đã giảm dung lượng PDF.

Giảm dung lượng PDF - Giảm PDF của bạn trực tuyến miễn phí

Hoạt động với Windows, Mac và Linux

Smallpdf.com làm việc trong trình duyệt trên mạng. Vì thế, nó hoạt động được với tất cả các hệ thống vận hành, bao gồm Mac, Windows, và Linux.

Giảm dung lượng PDF - Giảm PDF của bạn trực tuyến miễn phí

Chất lượng hoàn hảo

Giảm dung lượng các tệp tin PDF đã quét xuống 144 dpi là phù hợp để tải tệp tin lên web và qua email.

Giảm dung lượng PDF - Giảm PDF của bạn trực tuyến miễn phí

Xem thêm: Nghiên cứu Vietlott – Mua Vietlott online chung

Dễ sử dụng

Giới hạn kích thước tệp tin là 5GB. Thậm chí với các tệp tin PDF lớn, công cụ nén của chúng tôi chỉ mất vài giây để phát huy hiệu quả của mình.

Giảm dung lượng PDF - Giảm PDF của bạn trực tuyến miễn phí

Nén file PDF trên đám mây

Quá trình giảm dung lượng PDF này diễn ra trên đám mây. Máy tính của bạn sẽ không bị tốn bất kì tài nguyên nào khi nén file PDF với Smallpdf.

Nguồn: https://ta-ogilvy.vn
Danh mục: Công Nghệ