Giai Đoạn Chuẩn Bị Đầu Tư Xây Dựng Gồm Những Công Tác Gì, Quy Trình Các Bước Triển Khai Dự Án Đầu Tư

Nội dung

1. Những điều cần biết về dự án đầu tư xây dựng công trình1.2. Những đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng công trình2. Quy trình các bước triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình

Khi thực hiện triển khai một dự án đầu tư xây dựng công trình cần làm theo một quy trình thực sự đảm bảo và khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. Bài viết sau đây sẽ có nội dung về quy trình các bước triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình một cách ngắn gọn và dễ hiểu để bạn đọc có thể nắm được những nội dung cô đọng nhất.

Bạn đang xem: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng gồm những công tác gì

1. Những điều cần biết về dự án đầu tư xây dựng công trình

1.1. Dự án đầu tư xây dựng là gì?

Đầu tư là hoạt động giải trí sử dụng những nguồn lực kinh tế tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động và trí tuệ để sản xuất kinh doanh thương mại trong một thời hạn tương đối dài nhằm mục đích thu về doanh thu và quyền lợi kinh tế tài chính xã hội .

Theo quy định tại Khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, dự án đầu tư công trình xây dựng được định nghĩa như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

…15. Dự án đầu tư thiết kế xây dựng là tập hợp những đề xuất kiến nghị có tương quan đến việc sử dụng vốn để thực thi hoạt động giải trí thiết kế xây dựng để kiến thiết xây dựng mới, thay thế sửa chữa, tái tạo khu công trình kiến thiết xây dựng nhằm mục đích tăng trưởng, duy trì, nâng cao chất lượng khu công trình hoặc mẫu sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và ngân sách xác lập. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng, dự án Bất Động Sản được biểu lộ trải qua Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi đầu tư kiến thiết xây dựng, Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi đầu tư thiết kế xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư kiến thiết xây dựng .Hoạt động kiến thiết xây dựng sẽ gồm có những việc làm theo pháp luật tại Khoản 21 Điều 3 Luật Xây dựng năm trước, gồm có :Lập quy hoạch xây dựng;Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;Khảo sát xây dựng;Thiết kế xây dựng;Thi công xây dựng;Giám sát xây dựng;Quản lý dự án;Lựa chọn nhà thầu;Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng;Hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.*

1.2. Những đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng công trình

1.2.1. Về nguồn vốnLập quy hoạch kiến thiết xây dựng ; Lập dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình ; Khảo sát kiến thiết xây dựng ; Thiết kế thiết kế xây dựng ; Thi công thiết kế xây dựng ; Giám sát thiết kế xây dựng ; Quản lý dự án Bất Động Sản ; Lựa chọn nhà thầu ; Nghiệm thu, chuyển giao đưa khu công trình vào khai thác sử dụng, bh, bảo dưỡng khu công trình kiến thiết xây dựng ; Hoạt động khác có tương quan đến thiết kế xây dựng khu công trình. Hình minh họa. Quy trình những bước tiến hành dự án Bất Động Sản đầu tưKhi đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình, trước hết phải có vốn. Vốn hoàn toàn có thể bằng tiền, bằng những loại gia tài khác như máy móc thiết bị, nhà xưởng, khu công trình thiết kế xây dựng khác, giá trị quyền sở hữu công nghiệp, tuyệt kỹ kỹ thuật, quá trình công nghệ tiên tiến, dịch vụ kỹ thuật, giá trị quyền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển, những nguồn tài nguyên khác. Vốn cũng hoàn toàn có thể là nguồn vốn Nhà nước, vốn tư nhân, vốn góp, vốn CP, vốn vay dài hạn, trung hạn, thời gian ngắn .1.2.2. Thời gian đầu tưThời gian đầu tư thường tương đối dài, thường từ 2 năm trở lên, hoàn toàn có thể đến 50 năm. Những hoạt động giải trí thời gian ngắn trong vòng một năm kinh tế tài chính không được gọi là đầu tư .

2. Quy trình các bước triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình

2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình

Bước 1: Quy hoạch xây dựng công trình

Dự án đầu tư thiết kế xây dựng nào muốn hình thành đều cần phải kiểm tra lại quy hoạch của khu vực dự án Bất Động Sản dự kiến. Nhà nước quản trị dự án Bất Động Sản theo quy hoạch nên bắt buộc dự án Bất Động Sản muốn hình thành phải có quy hoạch cụ thể ( QHCT ). Trách nhiệm lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt QHCT là của chính quyền sở tại đại phương .Quy trình quy hoạch thiết kế xây dựng khu công trình gồm có những bước :Xin cấp phép quy hoạch.Lập quy hoạch 1/2000.Thỏa thuận quy hoạch kiến trúc.Lập quy hoạch 1/500.Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và các phương án kiến trúc sơ bộ.Xin cấp phép quy hoạch. Lập quy hoạch 1/2000. Thỏa thuận quy hoạch kiến trúc. Lập quy hoạch 1/500. Phê duyệt quy hoạch cụ thể 1/500 và những giải pháp kiến trúc sơ bộ .Khi thực thi quy hoạch, nhất thiết phải có bước thanh tra rà soát nhắm bảo vệ 2 mục tiêu :Mục đích thứ nhất: Dự án nằm tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết nhà đầu tư cần chờ địa phương lập quy hoạch chi tiết tuy nhiên thông thường nhà đầu tư thường đề xuất tài trợ lập QHCT.Mục đích thứ hai: Dự án nằm tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết, nhà đầu tư tùy theo mục đích của mình cần xin điều chỉnh QHCT để đáp ứng mục đích, hiệu quả đầu tư.: Dự án nằm tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết cụ thể nhà đầu tư cần chờ địa phương lập quy hoạch cụ thể tuy nhiên thường thì nhà đầu tư thường đề xuất kiến nghị hỗ trợ vốn lập QHCT. : Dự án nằm tại khu vực đã có quy hoạch cụ thể, nhà đầu tư tùy theo mục tiêu của mình cần xin kiểm soát và điều chỉnh QHCT để cung ứng mục tiêu, hiệu suất cao đầu tư .

Chú ý: Nhà đầu tư chưa chắc đã trở thành Chủ đầu tư dự án sau này.

Bước 2: Lựa chọn Nhà đầu tư

Sau khi Quy hoạch chi tiết cụ thể đã được phê duyệt theo đúng quy trình tiến độ, địa phương cần thực thi lựa chọn nhà đầu tư. Có 03 hình thức lựa chọn Nhà đầu tư, như sau :Hình thức 1: Đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư.Hình thức 2: Đấu giá quyền sử dụng đất chỉ áp dụng với đất sạch (đã được giải phóng mặt bằng).Hình thức 3: Quyết định chủ trương đầu tư/ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là hình thức chỉ định Chủ đầu tư, hiện nay đang hạn chế áp dụng tại các địa phương.Hình thức 1 : Đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư. Hình thức 2 : Đấu giá quyền sử dụng đất chỉ vận dụng với đất sạch ( đã được giải phóng mặt phẳng ). Hình thức 3 : Quyết định chủ trương đầu tư / cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư. Đây là hình thức chỉ định Chủ đầu tư, lúc bấy giờ đang hạn chế vận dụng tại những địa phương .

Bước 3: Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Hồ sơ thiết kế cơ sở

Chủ đầu tư thực thi lập, trình đánh giá và thẩm định và phê duyệt báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi và hồ sơ phong cách thiết kế cơ sở để có cơ sở tiến hành những bước tiếp theo việc lập, trình thẩm định và đánh giá tuân thủ theo pháp luật của Luật thiết kế xây dựng .

Bước 4: Báo cáo đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các dự án đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và dự án đã thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện thủ tục về môi trường).

Bước 5: Hoàn thành các thủ tục về đất đai

Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Xem thêm: Foreign Exchange Rate / Tỷ Giá Hối Đoái, Exchange Rate

2.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng công trình xây dựng

Giai đoạn triển khai dự án Bất Động Sản gồm những việc làm : chuẩn bị mặt phẳng kiến thiết xây dựng, rà phá bom mìn ( nếu có ) ; khảo sát thiết kế xây dựng ; lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt phong cách thiết kế, dự trù thiết kế xây dựng ; cấp giấy phép thiết kế xây dựng ( so với khu công trình theo pháp luật phải có giấy phép kiến thiết xây dựng ) ; lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng ; thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình ; giám sát xây đắp kiến thiết xây dựng ; tạm ứng, thanh toán giao dịch khối lượng hoàn thành xong ; quản lý và vận hành, chạy thử ; nghiệm thu sát hoạch triển khai xong khu công trình kiến thiết xây dựng ; chuyển giao khu công trình đưa vào sử dụng và những việc làm thiết yếu khác ;Sau khi đã hoàn thành xong những thủ tục về đất đai và có quyết định hành động giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất ( chưa cần có giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất ) là đủ những điều kiện kèm theo để tiến hành những bước thực thi đầu tư .Giai đoạn II sẽ gồm có những bước sau :

Bước 6: Lập, thẩm định, phê duyệt Bản vẽ thi công

Chủ đầu tư lập bản vẽ xây đắp, thẩm tra đánh giá và thẩm định theo lao lý tuy vào quy mô của dự án Bất Động Sản. Bản vẽ thiết kế được phê duyệt là cơ sở để tiến hành thiết kế tại hiện trường .Quá trình khảo sát thiết kế xây dựng hoàn toàn có thể chia thành 2 giai đoạn : khảo sát sơ bộ ship hàng lập báo cáo giải trình đầu tư và khảo sát chi tiết cụ thể ship hàng phong cách thiết kế .Quy trình của bước này sẽ được làm theo trình tự như sau :Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng (KSXD).Lựa chọn nhà thầu KSXD.Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật KSXD.Thực hiện khảo sát xây dựng.Giám sát công tác khảo sát xây dựng.Khảo sát bổ sung (nếu có).Nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.Lưu trữ kết quả khảo sát xây dựng.Lập và phê duyệt trách nhiệm khảo sát kiến thiết xây dựng ( KSXD ). Lựa chọn nhà thầu KSXD.Lập và phê duyệt giải pháp kỹ thuật KSXD.Thực hiện khảo sát thiết kế xây dựng. Giám sát công tác khảo sát thiết kế xây dựng. Khảo sát bổ trợ ( nếu có ). Nghiệm thu tác dụng khảo sát kiến thiết xây dựng. Lưu trữ hiệu quả khảo sát thiết kế xây dựng .Thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình gồm những bước : phong cách thiết kế sơ bộ ( trường hợp lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi ), phong cách thiết kế cơ sở ( được thực thi trong giai đoạn lập dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng ), phong cách thiết kế kỹ thuật ; phong cách thiết kế bản vẽ xây đắp và những bước phong cách thiết kế khác ( nếu có ). Người quyết định hành động đầu tư quyết định hành động thực thi phong cách thiết kế theo những bước sau :Thiết kế một bước: ba bước thiết kế được gộp thành một bước gọi là thiết kế bản vẽ thi công (công trình chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật).Thiết kế hai bước: bước thiết kế cơ sở và bước thiết kế bản vẽ thi công (công trình phải lập dự án).Thiết kế ba bước: Bao gồm bước thiết kế cơ sở, bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công (dành cho dự án có quy mô lớn, phức tạp).Thiết kế một bước : ba bước phong cách thiết kế được gộp thành một bước gọi là phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế ( khu công trình chỉ lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật ). Thiết kế hai bước : bước phong cách thiết kế cơ sở và bước phong cách thiết kế bản vẽ kiến thiết ( khu công trình phải lập dự án Bất Động Sản ). Thiết kế ba bước : Bao gồm bước phong cách thiết kế cơ sở, bước phong cách thiết kế kỹ thuật và bước phong cách thiết kế bản vẽ kiến thiết ( dành cho dự án Bất Động Sản có quy mô lớn, phức tạp ) .

Trình tự thực hiện thiết kế xây dựng công trình:

Lập nhiệm vụ thiết kế thiết kế xây dựng công trình.Thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng (nếu có).Lựa chọn nhà thầu thiết kế thiết kế xây dựng công trình.Thiết kế xây dựng công trình.Thẩm định thiết kế cơ sở (được thực hiện cùng lúc với thẩm định dự án đầu tư); Thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật.Thẩm định thiết kế kỹ thuật (thiết kế 3 bước) và dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế 2 bước) và dự toán xây dựng; thực hiện thẩm tra thiết kế để phục vụ công tác thẩm định.Phê duyệt thiết kế kỹ thuật (thiết kế 3 bước) và dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế 2 bước) và dự toán xây dựng.Thẩm định; phê duyệt thiết kế kỹ thuật (thiết kế 3 bước) và dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế 2 bước) và dự toán xây dựng.Thay đổi thiết kế (nếu có).Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.Giám sát tác giả.Lập trách nhiệm phong cách thiết kế phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình. Thi tuyển, tuyển chọn phong cách thiết kế kiến trúc khu công trình kiến thiết xây dựng ( nếu có ). Lựa chọn nhà thầu phong cách thiết kế phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình. Thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình. Thẩm định phong cách thiết kế cơ sở ( được triển khai cùng lúc với thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản đầu tư ) ; Thẩm định Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật. Thẩm định phong cách thiết kế kỹ thuật ( phong cách thiết kế 3 bước ) và dự trù kiến thiết xây dựng ; phong cách thiết kế bản vẽ xây đắp ( phong cách thiết kế 2 bước ) và dự trù kiến thiết xây dựng ; thực thi thẩm tra phong cách thiết kế để Giao hàng công tác đánh giá và thẩm định. Phê duyệt phong cách thiết kế kỹ thuật ( phong cách thiết kế 3 bước ) và dự trù thiết kế xây dựng ; phong cách thiết kế bản vẽ xây đắp ( phong cách thiết kế 2 bước ) và dự trù kiến thiết xây dựng. Thẩm định ; phê duyệt phong cách thiết kế kỹ thuật ( phong cách thiết kế 3 bước ) và dự trù kiến thiết xây dựng ; phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế ( phong cách thiết kế 2 bước ) và dự trù thiết kế xây dựng. Thay đổi phong cách thiết kế ( nếu có ). Nghiệm thu phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình. Giám sát tác giả .

Bước 7: Lập, thẩm duyệt hồ sơ xin thẩm duyệt PCCC (phòng cháy chữa cháy).

Bước 8: Xin cấp phép xây dựng.

Bước 9: Triển khai thi công tại hiện trường.

Đầu tiên chủ đầu tư cần thực thi chọn nhà thầu xây đắp kiến thiết xây dựng khu công trình. Sau đó sẽ lựa chọn nhà thầu giám sát kiến thiết .Tiếp theo chủ đầu tư lập, thẩm tra hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu và nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng ; thẩm tra hiệu quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng. Cuối cùng, chủ đầu tư sẽ triển khai thông tin khai công kiến thiết xây dựng .Triển khai kiến thiết tại hiện trường cần bảo vệ được những yếu tố sau :Thực hiện quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng, an toàn lao động trên công trường xây dựng, môi trường xây dựng…Thực hiện, quản lý hệ thống thông tin công trình.Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (theo yêu cầu).Nghiệm thu công việc, giai đoạn và công trình hoàn thành.Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành.Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước khi nghiệm thu hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng.Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

Thực hiện quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng, an toàn lao động trên công trường xây dựng, môi trường xây dựng…Thực hiện, quản lý hệ thống thông tin công trình.Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (theo yêu cầu).Nghiệm thu công việc, giai đoạn và công trình hoàn thành.Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành.Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước khi nghiệm thu hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng.Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

Bước 10: Hoàn công xây dựng đưa công trình vào sử dụng.

Xem thêm: Cách Làm Thịt Ba Ba Và Những Món Ngon Khó Cưỡng Từ Ba Ba, Hướng Dẫn Cách Nấu Món Ngon Hấp Dẫn Từ Thịt Ba Ba

Trong bước 10 cần thực thi những công tác theo thứ tự như sau :Bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng; vận hành, chạy thử.Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.Kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (trường hợp thuê tư vấnCấp giấy phép hoạt động:Mở ngành, nghề…..;Cho phép hoạt động;Chứng nhận đủ điều kiện (Dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).Chứng nhận quyền sở hữu công trình/ sở hữu nhà ở.Bảo hiểm, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.Đăng kiểm chất lượng quốc tế (nếu có).
Bàn giao khu công trình triển khai xong để đưa vào sử dụng ; quản lý và vận hành, chạy thử. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình. Kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình. Giám sát, nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình ( trường hợp thuê tư vấnCấp giấy phép hoạt động giải trí : Mở ngành, nghề … .. ; Cho phép hoạt động giải trí ; Chứng nhận đủ điều kiện kèm theo ( Dự án thuộc nghành đầu tư có điều kiện kèm theo ). Chứng nhận quyền sở hữu khu công trình / chiếm hữu nhà ở. Bảo hiểm, bh, bảo dưỡng khu công trình kiến thiết xây dựng. Đăng kiểm chất lượng quốc tế ( nếu có ) .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư