Bắc Giang định hình sản phẩm du lịch chủ lực

Theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về tăng trưởng du lịch tiến trình 2021 – 2025, khuynh hướng đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang sẽ hình thành và khai thác 05 khoảng trống du lịch đa phần : TP. Hà Nội – thành phố Bắc Giang – Lục Ngạn – Sơn Động – Bãi Cháy và ngược lại ; khoảng trống du lịch Tây Yên Tử gắn với ” Con đường Hoằng dương Phật pháp của những Phật tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ” ( huyện Sơn Động, Lục Nam, Yên Dũng ) ; khoảng trống du lịch hội đồng gắn với vùng cây ăn quả và chè bản Ven ( huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế ) ; khoảng trống du lịch, đi dạo vui chơi, kinh tế tài chính đêm hôm ( thành phố Bắc Giang ) ; khoảng trống du lịch golf .
Vườn vải tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.Trên cơ sở những khoảng trống du lịch này, Bắc Giang cũng xác lập 4 dòng loại sản phẩm nòng cốt của địa phương, gồm có du lịch văn hóa truyền thống – tâm linh ; du lịch sinh thái xanh – nghỉ ngơi ; du lịch thể thao golf ; du lịch hội đồng gắn với vùng cây ăn quả, làng nghề truyền thống lịch sử, loại sản phẩm nông nghiệp nông thôn và những di sản văn hóa truyền thống được UNESCO công nhận .

Bắc Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 thu hút được 3 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch đạt 3.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 6.000 lao động. Toàn tỉnh có 20 điểm du lịch cộng đồng gắn với vùng cây ăn quả, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn; phấn đấu có 01 khu du lịch cấp tỉnh.

Định hướng đến năm 2030, Bắc Giang phấn đấu có 25 điểm du lịch, 03 khu du lịch cấp tỉnh và 01 khu du lịch cơ bản hoàn thành tiêu chí khu du lịch quốc gia. Mục tiêu cho năm 2030 là thu hút 7,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 7.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho 10.000 lao động.

Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang chăm sóc thiết kế xây dựng chính sách, chủ trương nhằm mục đích kêu gọi và sử dụng có hiệu suất cao những nguồn lực góp vốn đầu tư cho tăng trưởng du lịch. Trong đó, điều tra và nghiên cứu, thiết kế xây dựng chính sách tương hỗ tăng trưởng du lịch hội đồng, tập trung chuyên sâu tương hỗ về lãi suất vay, đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực, quy đổi số và thiết kế xây dựng cơ sở lưu trú homestay .
Bắc Giang sẽ mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư có tiềm năng để góp vốn đầu tư những dự án Bất Động Sản lớn, kiến thiết xây dựng những nhà hàng quán ăn, khách sạn hạng sang, những khu công trình văn hóa truyền thống, thể thao gắn với tăng trưởng du lịch ; tăng cường tăng trưởng liên hoan trái cây, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí mỗi xã một mẫu sản phẩm, tăng trưởng những mô hình du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi ; hoàn thành xong 2 thành phố đi bộ, tăng trưởng kinh tế tài chính đêm hôm tại thành phố Bắc Giang. / .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Khám Phá