Chú trọng phát triển du lịch cộng đồng ở thành phố Lào Cai

14:31 14-05-2020

:792

Du lịch thành phố Lào Cai trong những năm gần đây đã lưu lại những bước tăng trưởng vượt bậc, duy trì vận tốc tăng trưởng trung bình cao trên 16 % / năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của thành phố. Từ một thị xã vùng biên lên thành phố đô thị loại II, hạ tầng ngày càng văn minh văn minh, năm 2017, thành phố được công nhận 4 tuyến 4 điểm du lịch, năm 2018, được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh, đến năm 2019, lượng khách du lịch đến thành phố đạt 3,51 triệu lượt, tăng hơn 2 triệu lượt so với năm năm ngoái. Qua đó cho thấy, thành phố Lào Cai đã trở thành lựa chọn mê hoặc trong hành trình dài du lịch của nhiều hành khách trong nước và quốc tế .

 

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống truyền thống vào tăng trưởng du lịch cộng đồng. ( Ảnh : Đỗ Dũng )

Mặc dù du lịch thành phố đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, nêu cao vai trò quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn, tuy nhiên, qua đánh giá sơ kết 4 năm thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thành phố cho thấy, hoạt động phát triển du lịch vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế, thách thức như: Du lịch phát triển chưa xứng với tiềm năng, lợi thế; nguồn lực đầu tư dành cho phát triển du lịch còn chưa đáp ứng được; chưa có cơ chế, chính sách để tạo ra bước phát triển đột phá cho du lịch; các sản phẩm du lịch tạo nên thương hiệu còn thiếu… Mặc dù thành phố đã được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh xong chưa quy hoạch chi tiết được các phân khu du lịch, đặc biệt du lịch cộng đồng còn manh mún, chưa phát huy được văn hóa bản sắc 25 dân tộc anh em vào phục vụ du lịch.

Đẩy mạnh kết nối tour du lịch cửa khẩu với các điểm du lịch sinh thái. (Ảnh: Đỗ Dũng)

Để góp thêm phần thôi thúc du lịch thành phố Lào Cai tăng trưởng bền vững và kiên cố, việc thiết kế xây dựng và tăng trưởng du lịch cộng đồng cần có những chủ trương khuyến khích, tương hỗ cho những hoạt động giải trí góp vốn đầu tư tăng trưởng loại sản phẩm du lịch mới có ảnh hưởng tác động tích cực tới môi trường tự nhiên, lôi cuốn sự tham gia của cộng đồng dân cư, góp vốn đầu tư tăng trưởng du lịch sinh thái xanh thưởng thức, du lịch văn hóa truyền thống và những mẫu sản phẩm du lịch đặc trưng khác ; liên kết những tour du lịch sinh thái xanh như tour du lịch Cửa khẩu – chợ Cốc Lếu – khu sinh thái xanh Cam Đường, Cửa khẩu – đền Đôi Cô – điểm du lịch cộng đồng Phìn Hồ … ; tập trung chuyên sâu khảo sát kiến thiết xây dựng điểm du lịch cộng đồng ở những xã vùng cao có nhiều dân tộc thiểu số như xã Tả Phời, Cam Đường, Hợp Thành ; tương hỗ thực thi loại sản phẩm du lịch cộng đồng … Cùng với đó, cần chú trọng nhân rộng những câu lạc bộ văn nghệ, đội văn nghệ truyền thống, phát huy vốn dân ca dân vũ, nghề truyền thống lịch sử những dân tộc bản địa vào Giao hàng tăng trưởng du lịch cộng đồng làng bản .
Việc chăm sóc chú trọng tăng trưởng du lịch cộng đồng trên địa phận thành phố Lào Cai là rất là thiết yếu, làm phong phú và đa dạng thêm những mẫu sản phẩm du lịch của thành phố để mê hoặc hành khách, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, giữ gìn tài nguyên vạn vật thiên nhiên, khai thác hiệu suất cao lợi thế của Khu du lịch thành phố Lào Cai .

Đỗ Dũng

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Khám Phá