Điểm nào sau đây không đúng với ngành Viễn thông nước ta trước thời kỳ Đổi mới

Điểm nào sau đây không đúng với ngành Viễn thông nước ta trước thời kì Đổi mới ?Nội dung chính

  • Đặc điểm nào sau đây không…
  • A. Mạng lưới cũ kỉ, lạc hậu.
  • B. Bước đầu có cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến.
  • D. Số máy điện thoại trên 100 dân còn rất ít.
  • Chọn B
    Giải thích: Đặc điểm không đúng với ngành Viễn thông nước ta trước thời kì Đổi mới là: Bước đầu có cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

A. Mạng lưới cũ kỉ, lạc hậu

B. Bước đầu có cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến

C. Dịch vụ nghèo nàn

D. Số máy điện thoại trên 100 dân còn rất ít.

Trang chủ Đề thi và kiểm tra Lớp 12 Địa lý Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 30 ( có đáp án ) : Vấn đề tăng trưởng ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ và thông tin ! !

Đặc điểm nào sau đây không…

Câu hỏi :

Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành Viễn thông nước ta trước thời kì Đổi mới?

A. Mạng lưới cũ kỉ, lạc hậu.

B. Bước đầu có cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến.

C. Dịch vụ nghèo nàn.

D. Số máy điện thoại trên 100 dân còn rất ít.

Đáp án B – Hướng dẫn giải Chọn BGiải thích : Đặc điểm không đúng với ngành Viễn thông nước ta trước thời kì Đổi mới là : Bước đầu có cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến và phát triển. Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 30 (có đáp án): Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin !! Lớp 12 Địa lý Lớp 12 – Địa lý 26/12/2021 189

A. Mạng lưới cũ kỉ, lạc hậu.

B. Bước đầu có cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến.

Đáp án chính xác

D. Số máy điện thoại trên 100 dân còn rất ít.

Chọn B
Giải thích: Đặc điểm không đúng với ngành Viễn thông nước ta trước thời kì Đổi mới là: Bước đầu có cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong cơ cấu tổ chức vận tải đường bộ nước ta, chiếm tỉ trọng lớn nhất về khối lượng hàng hoá luân chuyển là đường

Xem đáp án » 26/12/2021 1,052

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về giao thông vận tải đường ống của nước ta ?
1 ) Ngày càng tăng trưởng, gắn với sự tăng trưởng của ngành dầu khí .
2 ) Tuyến luân chuyển Bãi Cháy – Hạ Long tới Đồng bằng sông Hồng có từ sớm .
3 ) Các đường ống dẫn khí từ nơi khai thác vào đất liền đã đi vào hoạt động giải trí .
4 ) Là ngành Open từ rất sớm ở quốc gia ta cùng giao thông vận tải đường xe hơi. Xem đáp án » 26/12/2021 447

Trong cơ cấu tổ chức vận tải đường bộ nước ta, có tỉ trọng nhỏ nhất về cả khối lượng hàng hoá luân chuyển và luân chuyển là đường Xem đáp án » 26/12/2021 353

Ngành hàng không nước ta tuy non trẻ nhưng đã có bước tiến rất nhanh, không phải nhờ vào việc Xem đáp án » 26/12/2021 330

Các cảng biển quan trọng ở miền Bắc là Xem đáp án » 26/12/2021 294

Các tuyến bay trong nước được khai thác trên cơ sở 3 đầu mối hầu hết là Xem đáp án » 26/12/2021 291

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với những hạn chế của ngành Bưu chính nước ta ?
1 ) Mạng lưới phân bổ chưa hợp lý .
2 ) Công nghệ nhìn chung còn lỗi thời .
3 ) Quy trình nhiệm vụ hầu hết đang còn bằng tay thủ công .
4 ) Thiếu lao động có trình độ cao. Xem đáp án » 26/12/2021 274

Tuyến đường thủy quan trọng nhất nước ta là Xem đáp án » 26/12/2021 264

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về điều kiện kèm theo thuận tiện để nước ta tăng trưởng giao thông vận tải đường thủy ?
1 ) Đường bờ biển dài .
2 ) Nhiều vũng, vịnh rộng, kín gió .
3 ) Nhiều hòn đảo, quần đảo ven bờ .
4 ) Nằm trên đường hàng hải quốc tế. Xem đáp án » 26/12/2021 239

Thuận lợi đa phần so với tăng trưởng đường thủy nước ta không phải là Xem đáp án » 26/12/2021 199

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với vận tải đường bộ đường thủy nước ta ?
1 ) Có nhiều điều kiện kèm theo thuận tiện để tăng trưởng .
2 ) Có vai trò to lớn trong hoạt động giải trí xuất, nhập khẩu hàng hoá .
3 ) Các tuyến đường quan trọng nhất là theo hướng Bắc – Nam .
4 ) Có khối lượng luân chuyển hành khách lớn nhất trong cơ cấu tổ chức vận tải đường bộ. Xem đáp án » 26/12/2021 191

Loại hình nào sau đây thuộc về hoạt động giải trí Bưu chính ? Xem đáp án » 26/12/2021 189

Phát triển nào sau đây không đúng với giao thông vận tải hàng không của nước ta ? Xem đáp án » 26/12/2021 166

Để đạt trình độ tân tiến ngang tầm những nước tiến tiến trong khu vực, ngành Bưu chính không phải tăng trưởng theo hướng nào sau đây ? Xem đáp án » 26/12/2021 163

Số sân bay quốc tế ở nước ta tính đến năm 2005 là

Xem đáp án » 26/12/2021 150

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Internet