Điểm chuẩn các trường công an năm 2020

Điểm chuẩn những trường công an năm 2020 đơn cử như sau :

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

1. Ngành Nghiệp vụ An ninh

a. Đối với Nam

– Tổ hợp A01 : 21.54 điểm
– Tổ hợp C03 : 20.66 điểm
– Tổ hợp D01 : 21.78 điểm .
b. Đối với Nữ
– Tổ hợp A01 : 27.7 điểm
– Tổ hợp C03 : 28.1 điểm
– Tổ hợp D01 : 28.18 điểm

2. Ngành An toàn thông tin

a. Phía Bắc
– Tổ hợp A00 : 28.03 điểm – Tổ hợp A01 : 23.46 điểm
b. Phía Nam
– Tổ hợp A00 : 27.45 điểm – Tổ hợp A01 : 23.65 điểm
Gửi huấn luyện và đào tạo ngành Y
– Tổ hợp B00 : 25.75 điểm

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

a. Đối với Nam
– Tổ hợp A01 : 23.09 điểm
– Tổ hợp C03 : 18.88 điểm
– Tổ hợp D01 : 19.61 điểm
b. Đối với Nữ
– Tổ hợp A01 : 27.16 điểm
– Tổ hợp C03 : 27.73 điểm
– Tổ hợp D01 : 27.36, tiêu chuẩn phụ 26.36 điểm

2. Gửi đào tạo ngành Y

– Tổ hợp B00 : 23.09 điểm

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

1. Phía Bắc

a. Đối với Nam
– Tổ hợp A01 : 21.4 điểm
– Tổ hợp C03 : 20.81 điểm
– Tổ hợp D01 : 23.06 điểm .
b. Đối với Nữ
– Tổ hợp A01 : 25.93 điểm
– Tổ hợp C03 : 27.34 điểm
– Tổ hợp D01 : 26.68 điểm

2. Phía Nam

a. Đối với Nam
– Tổ hợp A01 : 27.3 điểm
– Tổ hợp C03 : 22.59 điểm
b. Đối với Nữ
– Tổ hợp A01 : 25.71 điểm
– Tổ hợp C03 : 26.35 điểm

– Tổ hợp D01: 26.06 điểm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN

1. Nghiệp vụ An ninh

a. Đối với Nam
– Tổ hợp A01 : 19.54 điểm
– Tổ hợp C03 : 20.06 điểm
– Tổ hợp D01 : 21.54 điểm
b. Đối với Nữ
– Tổ hợp A01 : 25.29 điểm
– Tổ hợp C03 : 26.06 điểm
– Tổ hợp D01 : 25.21 điểm

2. Gửi đào tạo ngành Y

– Tổ hợp B00 : 23.84 điểm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

a. Đối với Nam
– Tổ hợp A01 : 22.66 điểm
– Tổ hợp C03 : 21.55 điểm
– Tổ hợp D01 : 21.68 điểm
b. Đối với Nữ
– Tổ hợp A01 : 25.83 điểm
– Tổ hợp C03 : 26.36 điểm
– Tổ hợp D01 : 26.45 điểm

2. Gửi đào tạo ngành Y

– Tổ hợp B00 : 24.8 điểm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

1. Phía Bắc

– Đối với Nam : 27.11 điểm
– Đối với Nữ : 28.39 điểm

2. Phía Nam

– Đối với Nam : 26.95 điểm
– Đối với Nữ : 27.65 điểm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

1. Phía Bắc

a. Đối với Nam
– Tổ hợp A00 : 26.1 điểm – Tổ hợp A01 : 22.35 điểm
b. Đối với Nữ
– Tổ hợp A00 : 25.65 điểm

2. Phía Nam

a. Đối với Nam
– Tổ hợp A00 : 25.48 điểm – Tổ hợp A01 : 23.25 điểm
b. Đối với Nữ

– Tổ hợp A00: 25.5 điểm

Thanh Hùng

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2020

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2020

tin tức tuyển sinh những trường đại học, cao đẳng năm 2020 Báo VietNamNet update vừa đủ tin tức về những giải pháp tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, giải pháp xét tuyển của những trường đại học và cao đẳng trên toàn nước .
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự và các trường quân đội năm 2020

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự và các trường quân đội năm 2020

Ban tuyển sinh Quân sự – Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo và giảng dạy đại học quân sự chiến lược năm 2020 của 17 trường quân đội .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đào Tạo