Tổng Hợp Đề Thi Toán Cao Cấp 2 Có Đáp Án Cao Cấp 2 Có Lời Giải

… 6817 3241773734 23 54321432143214321xxxxxxxxmxxxxxxxxBài giải:Từ đề bài ta có: Bài giải:Từ đề bài ta có: 2 5 1 3 2 2 5 1 3 2 1 5 2 3 22 3 3 7 4 6 3 5 4 3 6 4 5 44 6 3 5 4 4 14 … tuyến tính.b) 3u v w+ −, 3u v w+ − và v w+ là phụ thuộc tuyến tính.Bài giải:a) Từ đề bài ta có: 1 1 2 1 1 2 1 1 21 1 1 0 2 1 0 2 11 0 1 0 1 3 0 0 1A− − −      ÷  ÷  ÷= … − ⇒ ⇒ ÷  ÷  ÷ ÷  ÷  ÷−     ⇒ r (A) = 3 = n là điều cần chứng minh.b) Từ đề bài ta có: 1 1 3 1 1 31 1 31 3 1 0 2 20 2 20 1 1 0 1 1A− −   −  ÷  ÷= − ⇒ ⇒…

Bạn đang xem:

*
… VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 ( DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD ) THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại … tích phân: 202I x sin x. 14.Tính tích phân: 10xI x e dx. 15.Tính đạo hàm cấp n của hàm số 24xyx. C. CÂU HỎI LOẠI 3 ĐIỂM 1. Tìm cực trị của hàm số 3 2 53z…
*
… VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 ( DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD ) THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại … 13. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy: 4 sin 2y y x , (0) 3, (0) 2y y . 14. Giải phương trình vi phân 4 sin2 1y y x  . 15. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy sau: 34 3 … tích phân suy rộng sau: 2224dxx, b) Cho hàm số 2 2( )z y f x y  với flà hàm số đạo hàm liên tục, tính 21 1x yzA z zx y y   . 6. a) Tính tích phân suy rộng…
*
… VIỆT NAMHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: TOÁN CAO CẤP A1 Ban hành kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốcHọc viện Công … ∑∞=−+1231241nnn.PHẦN BDÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ CNTT THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4)5TỔNG CÔNG TY BƯU … ký ngày /04/2006 PHẦN ADÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM…
*
… + = +⇔ + = + +⇔ =⇔ =⇔ + =⇔ + =⇔ =Vậy (1) 0 5x x⇔ = ∨ =HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN TOÁNTRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG TPHCMNĂM HỌC 2004 – 2005 Câu 1 : (4 điểm) … =a) a) Ta có: P = (2x – 3y + 8)2 + (x – 4)2 + 2 ≥ 2 Dấu bằng trong bất đẳng thức trên xảy ra khi 162 3 8 0344x yyxx− + ==⇔ ==Vậy Min P = 2 b) b) Ta 🙁 )33 … hànhChứng minh tương tự như câu a, ta có: BJ ⊥ACVì IJ là là đường nối tâm của (I) và (J) nên IJ ⊥ MNVì //OB MNOB IJIJ MN⊥⇒⊥ (1)Chứng minh tương tự ta OI // BJ (2)Từ (1) và (2) suy…
*
… chấm điểm cho hợp lý./. ĐỀ THI GIAO LƯU CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 5NĂM HỌC: 2008-2009Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) .Bài 1: a) Viết số lớn nhất 3 chữ số mà tổng các … nhật ABCD là: (0,25đ)(24 x 3 + 36 + 24) x 2 = 264 (cm). (0,5đ) Đáp số: 264 cm. (0,25đ) Chữ viết và trình bày: 2 điểm.Lưu ý: Đáp án chỉ nêu một cách giải, nếu học sinh giải theo cách khác đúng … Viết số bé nhất tổng các chữ số là 20.Bài 2: Tổng của 1999 số tự nhiên liên tiếp kể từ 1 là số chẳn hay số lẻ?Bài 3: Ngày 28 tháng 02 năm 2009 là ngày thứ 7, vậy ngày 28 tháng 02 năm 2008…
… ĐÁP ÁN TOÁN 6BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2010 – 2011Bài 1 : (2đ) 1. (1đ)a. Các số chia hết cho … Gọi số tổ là aTa : 195 a, 117 a, a lớn nhất (0,25đ)Do đó a là ƯCLN(195,117) = 39 (0,5đ)Ta tính được a = 39Chia được nhiều nhất thành 39 tổ (0,25đ)a. Mỗi tổ : 195 : 39 = 5 (nam), … 6743, 5789 (0,25đ) 2. Điều kiện để một số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3 là :- Chữ số hàng đơn vị ( chữ số tận cùng ) là 0, 2, 4, 6. (0,25đ)- Và tổng các chữ số của số đó chia hết cho…
… SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN : TOÁN LỚP 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) A/ PHẦN TỰ CHỌN (2điểm) Thí sinh chọn … PHƯỚC HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011A/ PHẦN TỰ CHỌN 2 điểmCâu 1:a/ Muốn khai phương một tích các thừa số không âm ta thể khai phương từng thừa số rồi … Họ tên giám thị 2: ………………………………… Chữ kí …………………… ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 01 trang)b/ Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;5) nên ta : m.1 + 3 = 5 => m= 20,5 điểm0,5 điểmCâu 3: 2,0 điểm+…
… ra thang điểm cụ thể.- -35ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC :2008 – 2009Môn : Toán –Khối : 10 (chương trình nâng cao) Bài Câu Đáp án Điểm 1 1. Là mệnh đề đúng vìLấy x=22,2 4 0∈ … HỌC 2008 – 2009MÔN TOÁN. LỚP 10. (Chương trình nâng cao )Thời gian : 90 phút ( không kể phát đề ) // Bài 1 : (2,0 điểm) 1/ Xét tính đúng sai của mệnh đề sau và lập mệnh đề phủ định của nó … độ chân đường cao AA’ của tam giác ABC. Hết – -30ĐỂ KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2008 – 2009MÔN TOÁN. LỚP 10. (Chương trình cơ bản )Thời gian : 90 phút ( không kể phát đề ) Câu 1 :…
… nào chứa từ nhiều nghĩa?a – Trăng đã sáng. – Kết quả học tập.b – Trăng đậu vào ánh mắt. – Hạt đậu đã nảy mầm.c – Ánh trăng vàng trải khắp nơi. – Thì giờ quý hơn vàng.d – Trăng đã lên … hình chữ nhật chiều dài 400m, chiều rộng bằng 43chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bằng bao nhiêu hécta ?Bài giải:HếtHƯỚNG DẪN CHẤM MÔN “ TOÁN ” LỚP 5 PHẦN … m2 = 12 ha (0,25 đ) Đáp số : 120 000 m2 12 ha (0,25 đ)Hết ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I. Môn : Tiếng việt (Viết) Thời gian : 40 Phút Năm học : 2013 – 2014 ĐỀ BÀII – Chính tả nghe…
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8

… 6817 3241773734 23 54321432143214321xxxxxxxxmxxxxxxxxBài giải:Từbài taBài giải:Từbài ta2 5 1 3 2 2 5 1 3 2 1 5 2 3 22 3 3 7 4 6 3 5 4 3 6 4 5 44 6 3 5 4 4 14 … tuyến tính.b) 3u v w+ −, 3u v w+ − và v w+ là phụ thuộc tuyến tính.Bài giải:a) Từbài ta1 1 2 1 1 2 1 1 21 1 1 0 2 1 0 2 11 0 1 0 1 3 0 0 1A− − −      ÷  ÷  ÷= … − ⇒ ⇒ ÷  ÷  ÷ ÷  ÷  ÷−     ⇒ r (A) = 3 = n là điều cần chứng minh.b) Từbài ta1 1 3 1 1 31 1 31 3 1 0 2 20 2 20 1 1 0 1 1A− −   −  ÷  ÷= − ⇒ ⇒…Bạn đang xem: Đề thi toán cao cấp 2 có đáp án … VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀMÔN TOÁNCẤP 1 ( DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD ) THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại … tích phân: 202I x sin x. 14.Tính tích phân: 10xI x e dx. 15.Tính đạo hàmn của hàm số 24xyx. C. CÂU HỎI LOẠI 3 ĐIỂM 1. Tìm cực trị của hàm số 3 2 53z…… VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀMÔN TOÁNCẤP 1 ( DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD ) THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại … 13. Tìm nghiệm của bàiCauchy: 4 sin 2y y x , (0) 3, (0) 2y y . 14. Giải phương trình vi phân 4 sin2 1y y x  . 15. Tìm nghiệm của bàiCauchy sau: 34 3 … tích phân suy rộng sau: 2224dxx, b) Cho hàm số 2 2( )z y f x y  với flà hàm sốđạo hàm liên tục, tính 21 1x yzA z zx y y   . 6. a) Tính tích phân suy rộng…… VIỆT NAMHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀMôn: TOÁNCẤP A1 Ban hành kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốcHọc viện Công … ∑∞=−+1231241nnn.PHẦN BDÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ CNTT THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4)5TỔNG CÔNG TY BƯU … ký ngày /04/2006 PHẦN ADÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM…… + = +⇔ + = + +⇔ =⇔ =⇔ + =⇔ + =⇔ =Vậy (1) 0 5x x⇔ = ∨ =HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀTUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN TOÁNTRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG TPHCMNĂM HỌC 2004 – 2005 Câu 1 : (4 điểm) … =a) a) TaP = (2x – 3y + 8)2 + (x – 4)2 + 2 ≥ 2 Dấu bằng trong bất đẳng thức trên xảy ra khi 162 3 8 0344x yyxx− + ==⇔ ==Vậy Min P = 2 b) b) Ta:( )33 … hànhChứng minh tương tự như câu a, taBJ ⊥ACVì IJ là là đường nối tâm của (I) và (J) nên IJ ⊥ MNVì //OB MNOB IJIJ MN⊥⇒⊥ (1)Chứng minh tương tự taOI // BJ (2)Từ (1) và (2) suy…… chấm điểm cho hợp lý./. ĐỀGIAO LƯU CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 5NĂM HỌC: 2008-2009Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao.Bài 1: a) Viết số lớn nhất3 chữ số mà tổng các … nhật ABCD là: (0,25đ)(24 x 3 + 36 + 24) x 2 = 264 (cm). (0,5đ)số: 264 cm. (0,25đ) Chữ viết và trình bày: 2 điểm.Lưu ý:chỉ nêu một cách giải, nếu học sinh giải theo cách khác đúng … Viết số bé nhấttổng các chữ số là 20.Bài 2: Tổng của 1999 số tự nhiên liên tiếp kể từ 1 là số chẳn hay số lẻ?Bài 3: Ngày 28 tháng 02 năm 2009 là ngày thứ 7, vậy ngày 28 tháng 02 năm 2008…… ĐÁPTOÁN 6BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2010 – 2011Bài 1 : (2đ) 1. (1đ)a. Các số chia hết cho … Gọi số tổ là aTa: 195 a, 117 a, a lớn nhất (0,25đ)Do đó a là ƯCLN(195,117) = 39 (0,5đ)Ta tính được a = 39Chia được nhiều nhất thành 39 tổ (0,25đ)a. Mỗi tổ: 195 : 39 = 5 (nam), … 6743, 5789 (0,25đ) 2. Điều kiện để một số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3 là :- Chữ sốđơn vị ( chữ số tận cùng ) là 0, 2, 4, 6. (0,25đ)- Và tổng các chữ số của số đó chia hết cho…… SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN : TOÁN LỚP 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giaoA/ PHẦN TỰ CHỌN (2điểm) Thí sinh chọn … PHƯỚC HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011A/ PHẦN TỰ CHỌN 2 điểmCâu 1:a/ Muốn khai phương một tích các thừa số không âm tathể khai phương từng thừa số rồi … Họ tên giám thị 2: ………………………………… Chữ kí …………………… ĐỀ CHÍNH THỨCgồm 01 trang)b/ Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;5) nên ta: m.1 + 3 = 5 => m= 20,5 điểm0,5 điểmCâu 3: 2,0 điểm+…… ra thang điểm cụ thể.- -35ĐÁPĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC :2008 – 2009Môn :–Khối : 10 (chương trình nângBài CâuĐiểm 1 1. Là mệnhđúng vìLấy x=22,2 4 0∈ … HỌC 2008 – 2009MÔN TOÁN. LỚP 10. (Chương trình nâng)Thời gian : 90 phút ( không kể phát) // Bài 1 : (2,0 điểm) 1/ Xét tính đúng sai của mệnhsau và lập mệnhphủ định của nó … độ chân đườngAA’ của tam giác ABC. Hết – -30ĐỂ KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2008 – 2009MÔN TOÁN. LỚP 10. (Chương trình cơ bản )Thời gian : 90 phút ( không kể phát) Câu 1 :…… nàochứa từ nhiều nghĩa?a – Trăng đã sáng. – Kết quả học tập.b – Trăng đậu vào ánh mắt. – Hạt đậu đã nảy mầm.c – Ánh trăng vàng trải khắp nơi. – Thì giờ quý hơn vàng.d – Trăng đã lên… hình chữ nhậtchiều dài 400m, chiều rộng bằng 43chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bằng bao nhiêu hécta ?Bài giải:HếtHƯỚNG DẪN CHẤM MÔN “ TOÁN ” LỚP 5 PHẦN … m2 = 12 ha (0,25 đ)số : 120 000 m2 12 ha (0,25 đ)Hết ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I. Môn : Tiếng việt (Viết) Thời gian : 40 Phút Năm học : 2013 – 2014 ĐỀ BÀII – Chính tả nghe…Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp