Thi tuyển viettel kỹ sư điện tử viễn thông – Tài liệu text

Thi tuyển viettel kỹ sư điện tử viễn thông

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.45 MB, 89 trang )

CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
300
TT
Mô hình mạng
Đáp
án
Nội dung câu hỏi
NV Thiết bị đầu cuối
Phƣơng án trả lời
D. Chia nhỏ packet thành các frame
3. Chia Subnet
TT
Chia Subnet
Đáp
án
Nội dung câu hỏi
NV Thiết bị đầu cuối
Phƣơng án trả lời
1
Một mạng con lớp A mượn 5 bit để chia
subnet thì SM sẽ là:
A. 255.248.0.0
B. 255.255.255.1
C. 255.255.255.248
D. 255.255.255.128
A
2
Một mạng con lớp A mượn 7 bit để chia
subnet thì SM sẽ là :

A. 255.255.254.192
B. 255.254.0.0
C. 255.248.0.0
D. 255.255.255.254
B
3
Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255
host sử dụng SM nào sau đây:
A. 255.255.254.0
B. 255.0.0.255
C. 255.255.255.240
D. 255.255.255.192
B
4
Một mạng con lớp A mượn 1 bit để chia
subnet thì SM sẽ là:
A. 255.255.128.0
B. 255.128.0.0
C. 255.255.255.240
D. 255.255.128.0
B
5
Một mạng con lớp B mượn 5 bit để chia
subnet thì SM sẽ là:
A. 255.255.248.0
B. 255.255.255.1
C. 255.255.255.248
D. 255.255.255.128
A
6

Một mạng con lớp B mượn 7 bit để chia
subnet thì SM sẽ là:
A. 255.255.254.0
B. 255.255.254.192
A
CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
301
TT
Chia Subnet
Đáp
án
Nội dung câu hỏi
NV Thiết bị đầu cuối
Phƣơng án trả lời
C. 255.255.255.240
D. 255.255.255.254
7
Một mạng lớp B cần chia thành 3 mạng con
sử dụng SM nào sau đây:
A. 255.255.224.0
B. 255.0.0.255
C. 255.255.192.0
D. 255.255.255.224
C
8
Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con
sử dụng SM nào sau đây:
A. 255.255.240.0

B. 255.0.0.255
C. 255.224.255.0
D. 255.255.255.224
A
9
Một mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con
sử dụng SM nào sau đây:
A. 255.255.224.0
B. 255.0.0.255
C. 255.255.240.0
D. 255.255.255.224
C
10
Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit
cho subnet:
A. 8
B. 6
C. 4
D. 2
A
11
Một mạng lớp C cần chia thành 5 mạng con
sử dụng SM nào sau đây:
A. 255.255.224.0
B. 255.0.0.255
C. 255.224.255.0
D. 255.255.255.224
D
12
Một mạng lớp C cần chia thành 3 mạng con

sử dụng SM nào sau đây:
A. 255.255.224.0
B. 255.0.0.255
C. 255.255.255.192
D. 255.255.255.224
C
Câu hỏi phỏng vấn tham khảo
CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
302
– Vẽ sơ đồ mạch khuếch đại, hỏi về công dụng của điện trở, tụ điện, cộng trừ,
khuếch đại như thế nào?
– Vẽ sơ đồ khuếch đại dùng Trans: Khuếch đại kiểu gì? Điện trở r1, r2 có tác
dụng gì? Tác dụng của các tụ điện?
– Kiến thức về vi xử lý, kỹ thuật mạch điện tử, GSM, DTE1, DTE2…
F. Vị trí Kỹ sƣ Điện tử viễn thông
Mô tả công việc
– Vận hành, khai thác quản lý các thiết bị Viễn thông.
– Giám sát các hoạt động và xử lý các sự cố kỹ thuật toàn mạng.
– Lắp đặt, tích hợp các thiết bị viễn thông.
– Thiết kế, tối ưu mạng lưới viễn thông.
Nội dung thi
[ Viettel Network ] Đề cho vị trí Điện tử Viễn thông
Đề thi gồm 3 phần (các câu hỏi đều viết bằng Tiếng Anh)
Phần 1: 40 câu trắc nghiệm : Trắc nghiệm IQ, kiến thức về
Viettel, bài tập tính cước, tần số, tốc độ kênh, 2G và 3G kiến thức về GSM và
WCDMA, SS7, CCNA, quang…
VD:
1/ Viettel đầu tư ra những nước nào tính đến nay?

2/ Chương trình VT hợp tác với VTV là chương trình nào?
3/ Tính toán số trạm BTS của 1 bài toán sau…
4/ Tính cước thuê bao
5/ Trắc nghiệm tiếng Anh về CCNA, GSM, Báo hiệu số 7, SDH,
Quang, ADSL, Viba…
Phần 2: Phần tự luận gồm 2 câu : về 2G, 3G hoặc liên quan
đến WCDMA, GSM, 7 lớp OSI & MTU…
VD:
1/ Mô hình OSI, chức năng của các lớp? Vì sao có 7 lớp?
2/ Chức năng MTP3 (lớp 3) trong báo hiệu số 7?
3/ Chức năng MTU trong báo hiệu số 7?
Phần 3: Hai (02) bài dịch tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử viễn thông
sang Tiếng Việt 
CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
303
Ngân hàng câu hỏi thi
1. Kiến thức cơ bản chung
TT
Kiến thức cơ bản chung
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao

đẳng
Trung
cấp
1
…….là công nghệ truy
nhập hữu tuyến, băng
thông rộng và đang
được sử dụng rộng rãi
trên mạng viễn thông
Việt Nam?
A. FTTH
B. GPRS
C. ADSL
D. ISDN
D

1
2
ADSL là gì? Ưu,
nhược điểm?
ADSL (Asymetric Digital Subscriber
Line) là công nghệ tạo ra một đường
dây thuê bao số bất đối xứng với tốc
độ đường download từ ISP đến đầu
cuối khách hang cao hơn rất nhiều so
với đường upload từ đầu cuối khách
hang đến ISP mà vẫn sử dụng trên đôi
dây cáp đồng điện thoại đã có.
Hai băng tần downlink và uplink tồn

tại và hoạt động độc lập với nhau,
đồng thời độc lập với băng tần dành
riêng cho thông tin thoại truyền thống.
ADSL sẽ đáp ứng được nhu cầu sử
dụng Internet tốc độ cao, sử dụng các
dịch vụ cao cấp đòi hỏi băng thông lớn
như xem film theo yêu cầu (Video on
Demand), và môi trường đa dịch vụ.
ADSL có tốc độ Download lên tới
8Mb/s, còn tốc độ upload lên đến
1,5Mb/s
Khoảng cách tối đa từ đầu khách hàng
đến bộ tập trung thuê bao xa là < 5km.
Chất lượng và đường kính cáp càng
lớn thì khoảng cách càng dài.
Ƣu nhƣợc điểm của ADSL:

– Dễ triển khai do sử dụng cơ sở

1
1

CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
304
TT
Kiến thức cơ bản chung
Đáp
án

Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
mạng điện thoại sẵn có.
– Chi phí hợp lý.
– Có thể tải dữ liệu về vơi tốc độ
8Mbps.
– Tốc độ đường truyền là 8Mbps
xuống và 64 – 896Kbps lên
Sử dụng đồng thời fax, voice mà
không cần ngắt mạng.
– Hoạt động Fulltime.
– Có khả năng hỗ trợ một số dịch
vụ như VoIP, VPN
– Phù hợp với các doanh nghiệp
vừa và lớn.

– Tốc độ đường lên và đường
xuống chênh lệch nhau khá lớn.
– Không phù hợp với các công ty
cần tốc độ đường lên cao như ISP
Khoảng cách tối đa 5km tốc độ <
1Mbps.

3
ATM là viết tắt của
cụm từ nào?
A. Asynchronous Transfer Mode
B. Asymetric Transfer Mode
C. Asymetric Transport Mode
D. Asymetric Transfer Mode
A

1

4
ATPC là viết tắt của
cụm từ nào?
A. Application transmitter power
control
B. Attenuation transmitter power
control
C. Automatic transmitter power
control
D. Automatic transmitter power cancel
C

1

5
Bandwidth trong
truyền dẫn số là khái
niệm để chỉ?
A. Tần số cao nhất của kênh truyền

dẫn
B. Tốc độ hay dung lượng tối đa mà
C

1
CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
305
TT
Kiến thức cơ bản chung
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
thiết bị có khả năng truyền tải
C. Độ rộng của dải tần số mà các tín
hiệu chiếm dùng trên một phương tiện
truyền dẫn.
D. Tần số hoạt động của kênh truyền
dẫn

6
Báo hiệu kênh riêng,
tín hiệu báo hiệu đường
truyền trong khe thời
gian nào của PCM32?
A. TS#0
B. TS#1
C. TS#16
D. TS#31
C

1
7
Các mạng chuyển
mạch gói nào dưới đây
sử dụng kiểu kết nối có
định hướng
(connection-oriented)?
A. ATM, X.25 và Frame Relay
B. IP
C. Ethernet
D. TDM
A

1

8
Cấu hình mạng nào
dưới đây có các nút

cùng được nối vào một
nút trung gian trên
mạng?
A. Mesh
B. Ring
C. Star
D. Tất cả các cấu hình trên
C

1
1
9
Chức năng của khối
BUC tại trạm remote?
A. Chuyển đổi tín hiệu trung tần thành
cao tần
B. Điều chế và giải điều chế tín hiệu
C. Khuếch đại công suất
D. Chuyển đổi tín hiệu trung tần thành
cao tần và khuếch đại công suất tín
hiệu cao tần
D
1
1

10
Có n điện trở R1,
R2,…,Rn mắc nối tiếp.
Công thức nào sau đây
dùng để tính điện trở

tương đương toàn
mạch?
A. R = R1+R2+…+Rn
B. 1/R = 1/R1+1/R2+…+1/Rn
C. R = 1/R1+1/R2+…+1/Rn
D. R = max{R1,R2,…,Rn}
A
1
1
1
CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
306
TT
Kiến thức cơ bản chung
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
11
Để tăng dung lượng

chuyển mạch, phương
án xây dựng trường
chuyển mạch nào dưới
đây thường được sử
dụng?
A. S-T
B. T-S-T
C. T-S
D. S-T-S
C

1
12
Điều chế trên đường
dây thuê bao số ADSL
là?
A. Điều chế M-QAM thông thường
B. Điều chế QPSK thông thường
C. Điều chế OFDM thông thường
D. Điều chế đa tần rời rạc DMT
D
1
1

13
Đoạn mạch điện xoay
chiều không tiêu thụ
công suất khi?
A. Mạch chỉ có R

B. Mạch chỉ có L,R nối tiếp
C. Mạch chỉ có R,C nối tiếp
D. Mạch chỉ có L,C nối tiếp
D
1
1
1
14
Đơn vị đo cường độ
dòng điện là?
A. A
B. mA
C. KA
A

1
1
15
Đơn vị đo lường của
điện tích là?
A. C
B. Hz
C. N
A

1
1
16
Đơn vị nào được sử
dụng để đo lưu lượng

thoại trong viễn thông?
A. Erlang
B. Bit trên giây (bit/s)
C. Hertz (Hz)
D. Baud
A

1
1
17
Đồng bộ mạng là khái
niệm mô tả việc đảm
bảo các thiết bị trên
mạng?
A. Làm việc với cùng một nguồn đồng
hồ chung
B. Làm việc với các nguồn đồng hồ
đồng bộ với nhau.
C. Phối hợp làm việc với nhau để cung
cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất
D. Đồng bộ với nhau về chủng loại
thiết bị.
B

1
1
CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
307

TT
Kiến thức cơ bản chung
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
18
Dòng điện là?
A. Dòng chuyển dời có hướng của các
hạt mang điện tích
B. Dòng chuyển dời của các hạt mang
điện tích
C. Dòng chuyển dời có hướng của các
hạt mang điện tích dương
A
1
1
1
19
FDM là viết tắt của
cụm từ nào?
A. Fast Division Modulation

B. Frequency Division Multiplexing
C. Frequency Division Modulation
D. Fast Demodulation Multiplex
B

1
1
20
FDMA là viết tắt của
cụm từ nào?
A. Fast Division Modulation Access
B. Frequency Division Multiple
Access
C. Frequency Division Modulation
Access
D. Fast Demodulation Multiplex
Access
B

1
1
21
FEC là viết tắt của cụm
từ nào?
A. Fall Error Connection
B. Foward Error Connection
C. Forward Error Corection
D. Fall Error Corection
C

1
1
22
Giao thức đường số
liệu kênh D trong
ISDN là?
A. LAPB
B. LAPD
C. LAPC
B

1

23
Giao thức nào sau đây
sử dụng cho dịch vụ
thư điện tử?
A. SMTP
B. ICMP
C. RIP
D. DHCP
A
1
1

24
Giao thức X25 là giao
thức cho phương thức
chuyển mạch nào?
A. Chuyển mạch kênh

B. Chuyển mạch gói
C. Không có phương án đúng
B
1
1
1
CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
308
TT
Kiến thức cơ bản chung
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
25
Hãy chọn ra quy trình
đúng thực hiện điều
chế xung mã (PCM)?
A. Lọc hạn chế băng tần tín hiệu thoại,
lượng tử hoá, mã hoá 8 bit

B. Lọc hạn chế băng tần tín hiệu thoại,
lấy mẫu, lượng tử hoá, mã hoá 8 bit
C. Lấy mẫu, lượng tử hoá, mã hoá 8
bit
D. Lọc hạn chế băng tần tín hiệu thoại,
lấy mẫu, mã hoá 8 bit
C
1
1
1
26
Hệ thống báo hiệu R2-
MFC là một kiểu báo
hiệu kênh riêng bởi vì?
A. Giám sát, phát hiện thuê bao nhấc
máy và khai thác mạng
B. Các thông tin báo hiệu (các con số
địa chỉ) của các cuộc thoại khác nhau
được truyền trên các kênh riêng biệt.
C. Tất cả các thông tin báo hiệu của
các cuộc thoại khác nhau được truyền
trên 1 kênh dành riêng
D. Giám sát, tìm chọn và giải phóng
cuộc gọi
B

1
27
Hệ thống báo hiệu số 7

là hệ thống?
A. Báo hiệu kênh liên kết
B. Báo hiệu kênh chung
C. Báo hiệu đa tần
D. Báo hiệu R2
B

1
1
28
Hiệu năng mạng
(Network
Performance) là khái
niệm mô tả?
A. Mức độ hoàn hảo của dịch vụ cung
cấp cho người dùng
B. Tốc độ và dung lượng truyền dẫn
tín hiệu qua mạng viễn thông
C. Độ sẵn sàng của mạng viễn thông
để cung cấp các dịch vụ cho người sử
dụng
D. Năng lực của mạng cung cấp khả
năng truyền thông tin giữa những
người sử dụng
D

1
29
Kênh (channel) là khái

niệm mô tả một đơn vị
A. Đúng
A

1
CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
309
TT
Kiến thức cơ bản chung
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
nhỏ nhất trong hệ
thống truyền dẫn có thể
sử dụng cho một dịch
vụ viễn thông (ví dụ
kênh thoại, kênh số
liệu )?

B. Sai
30
Khái niệm chất lượng
dịch vụ viễn thông
(QoS) là?
A. Khái niệm mô tả năng lực mạng
lưới và các trang thiết bị cung cấp các
dịch
B. Xác suất tổn thất cuộc gọi do năng
lực mạng cung cấp
C. Tổng hợp những tham số, ý kiến
thể hiện sự hài lòng, không hài lòng
của khách hàng đối với một dịch vụ
viễn thông.
D. Độ trễ lan truyền tín hiệu qua các
thiết bị trên mạng viễn thông
C

1
31
Khái niệm điều chế
(modulation) là quá
trình biến đổi?
A. Thông số của sóng mang theo biên
độ của tín hiệu mang thông tin cần
truyền
B. Tần số của sóng mang theo biên độ
của tín hiệu mang thông tin cần truyền
C. Biên độ của sóng mang theo biên

độ của tín hiệu mang thông tin cần
truyền
D. Pha của sóng mang theo biên độ
của tín hiệu mang thông tin cần truyền
A

1
32
Khái niệm mã hóa
nguồn (source coding)
là quá trình biểu diễn
nguồn thông tin?
A. Thành dạng phù hợp cho truyền
dẫn trong sợi quang
B. Thành chuỗi các bít nhị phân đảm
bảo tối đa dung lượng kênh truyền
C. Đảm bảo việc truyền thông tin đi
nhanh hơn
D. Bằng cách thêm vào các bít nhị
phân để giảm thiểu xác suất lỗi khi
B

1
CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
310
TT

Kiến thức cơ bản chung
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
giải mã tại phía thu
33
Khi biến đổi từ tín hiệu
thoại sang tín hiệu số
thì tần số lấy mẫu là
bao nhiêu?
A. 10 KHz
B. 8 KHz
C. 3,4 KHz
B

1
1
34
Khi cấu hình Link báo
hiệu C7, tham số nào
không cần phù hợp với

tổng đài đích?
A. Signaling TS
B. Link group number
C. CIC
B
1
1

35
Kỹ thuật bổ sung thêm
các bít vào các bản tin
truyền đi nhằm mục
đích phát hiện và sửa
lỗi được gọi là?
A. Mã đường truyền
B. Mã hóa nguồn
C. Mã hóa kênh
D. Ghép kênh
C

1
36
Lớp nào chịu trách
nhiệm điều khiển
luồng, xác nhận
(acknowledgment) và
cơ chế cửa sổ?
A. Transport
B. Network

C. Data Link
D. Physical
C
1
1

37
Lớp nào chịu trách
nhiệm điều phối truyền
thông thông tin ngang
cấp giữa các hệ thống
trong mạng?
A. Session
B. Transport
C. Network
D. Data Link
B
1
1

38
Lớp Transport là lớp
thứ mấy trong mô hình
TCP/IP?
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
D

1

39
Lực tương tác giữa hai
điện tích tỷ lệ nghịch
với?
A. Bình phương khoảng cách giữa hai
điện tích
B. Khoảng cách giữa hai điện tích
C. Lập phương khoảng cách giữa hai
A
1
1
1
CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
311
TT
Kiến thức cơ bản chung
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng

Trung
cấp
điện tích
40
Mã điểm báo hiệu SPC
(Signaling Point Code)
trong SS7 là một mã
nhị phân gồm?
A. 8 bit
B. 16 bit
C. 14 bit
D. 24 bit
C
1
1

41
Mã điểm báo hiệu SPC
nằm ở lớp này trong
mô hình OSI?
A. Lớp 1
B. Lớp 2
C. Lớp 3
D. Lớp 4
C
1
1

42
Mô hình OSI có bao

nhiêu lớp? Nêu chức
năng của lớp (tầng) thứ
3?
Tầng mạng (Network layer – lớp 3):
Tầng mạng có nhiệm vụ xác định việc
chuyển hướng, vạch đường các gói tin
trong mạng (chức năng định tuyến),
các gói tin này có thể phải đi qua
nhiều chặng trước khi đến được đích
cuối cùng. Lớp 3 là lớp có liên quan
đến các địa chỉ logic trong mạngCác
giao thức hay sử dụng ở đây là IP,
RIP, IPX, OSPF, AppleTalk.

1
1

43
Mô hình OSI có bao
nhiêu lớp? Nêu chức
năng của lớp (tầng) thứ
4?
Tầng vận chuyển (Transport layer –
lớp 4): Tầng vận chuyển xác định địa
chỉ trên mạng, cách thức chuyển giao
gói tin trên cơ sở trực tiếp giữa hai đầu
mút, đảm bảo truyền dữ liệu tin cậy
giữa hai đầu cuối (end-to-end). Để bảo
đảm được việc truyền ổn định trên
mạng tầng vận chuyển thường đánh số

các gói tin và đảm bảo chúng chuyển
theo thứ tự.
Bên cạnh đó lớp 4 có thể thực hiện
chức năng đièu khiển luồng và điều
khiển lỗi.Các giao thức phổ biến tại
đây là TCP, UDP, SPX.


1
1

44
Mục đích của mã hóa
kênh (channel coding)
trong truyền thông là?
A. Để tăng hiệu quả sử dụng kênh
truyền
B. Để có thể phát hiện và sửa lỗi trong
B

1
CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
312
TT
Kiến thức cơ bản chung
Đáp
án

Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
quá trình truyền thông tin
C. Để giảm bớt chất lượng truyền tin
D. Để làm đơn giản hệ thống truyền
thông
45
Mục đích của mã hóa
nguồn (source coding)
trong truyền thông là?
A. Để giảm bớt chất lượng truyền tin
B. Để dễ dàng khôi phục thông tin bị
mất ở phía thu
C. Để truyền thông tin đi nhanh hơn
D. Để tăng hiệu quả sử dụng kênh
truyền
D

1
46
Mục đích của việc

ghép kênh
(Multiplexing) là để?
A. Biến đổi tín hiệu từ tương tự sang
số
B. Phát hiện và sửa lỗi truyền dẫn
C. Giảm can nhiễu trên đường truyền
D. Tăng hiệu quả sử dụng đường
truyền (dung lượng truyền dẫn)
D

1
47
Nhược điểm của định
tuyến tĩnh so với định
tuyến động là?
A. Sử dụng nhiều tài nguyên mạng
trong quá trình tìm đường đi cho gói
tin.
B. Không có cơ chế khôi phục lại các
tuyến bị lỗi.
C. Tất cả các thông tin định tuyến
được truyền trên các bản tin cập nhật
tuyến.
D. Thông tin cập nhật tuyến được trao
đổi định kỳ.
C
1
1

48
NMS là viết tắt của
cụm từ nào?
A. Network Management System
B. Node Multiplex System
C. Node Modulation System
D. Network Multiplexing System
A

1
1
49
Ở mức báo hiệu ISUP,
bản tin nào là bản tin
do tổng đài đối phương
A. SAM
B. ANM
B
1
1

CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
313
TT
Kiến thức cơ bản chung
Đáp
án
Trình độ

Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
gửi lại?
C. IAM
50
PCM là viết tắt của
cụm từ nào?
A. Pulse Code Modulation
B. Pulse Code Module
C. Pulse Control Module
D. Phase Code Modulation
A

1
1
51
Rời rạc hóa là quá
trình?
A. Tín hiệu liên tục được lấy mẫu theo
thời gian và lượng tử hóa theo biên độ.
B. Tín hiệu liên tục được lấy mẫu theo
thời gian.
C. Tín hiệu liên tục được lấy mẫu theo

biên độ.
D. Các phương án trên đều sai.
A

1
1
52
Số 7 trong hệ thập
phân được mã hoá bởi
mã BCD như thế nào?
A. 0111
B. 00111
C. 111
D. 1110
A
1
1
1
53
STM là viết tắt của
cụm từ nào?
A. Synchronous Transmission Module
B. Symetric Transfer Modulation
C. Symetric Transfer Mode
D. Simple Transport Module
A

1
1
54

TDM là viết tắt của
cụm từ nào?
A. Time Distribution Multiplex
B. Time Domain Modulation
C. Time Disconnection Module
D. Time Division Multiplexing
D

1
1
55
Theo định lý lấy mẫu?
A. Fs = 2Fmax.
B. Fs < 2Fmax
C. Fs ≥ 2Fmax
D. Fmax ≥ 2Fs
C

1
1
56
Thiết bị mã hóa kênh
dùng để?
A. Giảm tối đa lượng thông tin thừa.
B. Bổ sung các thông tin điều khiển
vào thông tin truyền đi để chống
nhiễu.
C. Sản sinh ra thông tin.
B

1
1
CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
314
TT
Kiến thức cơ bản chung
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
D. Lọc nhiễu và xác định thông tin đã
truyền đi.
57
Thời gian một khung
PCM – 24 (của ITU-T)
là bao nhiêu?
A. 100µs
B. 125µs
C. 250µs
D. 225µs

B

1
1
58
Thông thường tín hiệu
thoại có dải tần là bao
nhiêu?
A. 300 Hz – 3400 Hz
B. 20 Hz – 300 Hz
C. Không có phương án đúng
A
1
1
1
59
Tổ chức nào phát triển
mô hình OSI?
A. IEEE
B. ISO
C. Cissco
D. ITU
B
1
1
1
60
Tọa độ của GPS được
xác định bới?
A. Kinh độ và vĩ độ

B. Kinh độ và vĩ tuyến
C. Kinh tuyến và vĩ độ
D. Kinh tuyến và vĩ tuyến
A
1
1

61
Tốc độ kênh quản lý
DCC được khai báo
qua MS là bao nhiêu?
A. 576 Kb/s
B. 640 Kb/s
C. 704 Kb/s
D. 768 Kb/s
A
1
1

62
Tốc độ kênh quản lý
DCC được khai báo
qua RS là bao nhiêu?
A. 64 Kb/s
B. 128 Kb/s
C. 192 Kb/s
D. 256 Kb/s
C
1
1

63
Tốc độ lấy mẫu TDM
của tín hiệu thoại
(64kbps) là?
A. 8Hz
B. 16Hz
C. 8kHz
D. 16kHz
C
1
1
1
64
Trong các hệ thống
truyền dẫn, mức độ suy
hao nhiều nhất phụ
thuộc vào?
A. Công suất máy phát
B. Cự ly truyền dẫn
C. Loại tín hiệu lan truyền
D. Công suất máy thu
B

1
1
CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
315

TT
Kiến thức cơ bản chung
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trung
cấp
65
Trong khung PCM ở
giao diện Abis, tín hiệu
O&M thường được
khai báo trên timeslot
nào?
A. 0
B. 16
C. 30
D. 31
D
1

66
Trong thời gian T = 1

giờ (3600s), 1 thuê bao
trung bình gọi n = 1.2
cuộc, mỗi cuộc gọi dài
t = 60s thì Erl của thuê
bao đó là?
A. 10 mErl
B. 15 mErl
C. 20 mErl
D. 30 mErl
C
1
1

67
Vì sao 1 E1 có 32
timeslot nhưng không
sử dụng hết 32 kênh
cho thoại?
A. Vì còn có thông tin đồng bộ
B. Vì còn có thông tin báo hiệu
C. Cả hai phương án A và B
D. Vì dùng các timeslot còn lại để dự
phòng.
C

1
1
68
Với P1 là công suất
quang đo được ở đầu

sợi và P2 là công suất
quang đo được ở cuối
sợi. Khi đó suy hao
quang được tính theo
công thức nào dưới
đây?
A. a = – 100lg (P2/P1) [dB]
B. a = + 100lg (P2/P1) [dB]
C. a = + 10lg (P1/P2) [dB]
D. a = – 10lg (P1/P2) [dB]
C
1
1
1
2. Kiến thức 3G
TT
Kiến thức 3G
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trun
g cấp
1

4G dự kiến có tên chung
là gì?
A. LTE
B. WIMAX
C. UMB
D. IMT-ADVANCED
D
1
1

CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
316
TT
Kiến thức 3G
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trun
g cấp
2
AMR CODEC được gọi

đa tốc độ thích ứng vì?
A. Nó thay đổi tốc bit theo tần xuất nói
của người sử dụng
B. Nó thay đổi tốc độ bit theo chất
lượng đường truyền
B
1

3
AV được tạo ra ở đâu?
A. VLR
B. AUC
B
1

4
Băng tần được sử dụng
cho triển khai WCDMA
tại Việt Nam hiện nay là
băng nào dưới đây?
A. Băng I: UL (1920MHz-1980MHz),
DL (2110MHz-2170MHz)
B. Băng II: UL (1850MHz-1910MHz),
DL (1930MHz-1990MHz)
C. Băng III: UL (1710MHz-1785MHz),
DL (1805MHz-1880MHz)
A
1

5
Báo hiệu điều khiển
MGW là?
A. SSN7
B. MEGACO
B
1

6
Bộ lập biểu trong
HSUPA được đặt ở đâu?
A. Nút B
B. UE
A
1

7
Bộ mã hóa turbo không
sử dụng đục lỗ có tỷ lệ
mã?
A. 1/2
B. 1/3
C. 1/4
B
1

8
Các báo hiệu điều khiển
MGW được thực hiện
bởi?
A. Chính nó
B. MSC Server
B
1

9
Các bit FBI để đánh
trọng số ANT được
truyền từ UE đến nút B
trong kênh vật lý nào?
A. DPDCH
B. DPCCH
B
1

10
Các cơ chế thay đổi nào
sau đây không sử dụng
trong AMC?
A. Thay đổi công suất theo chất lượng
kênh truyền
B. Thay đổi sơ đồ điều chế theo chất
lượng kênh truyền

C. Thay đổi sơ đồ mã hóa kênh (tỷ lệ
B, C
1

CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
317
TT
Kiến thức 3G
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trun
g cấp
mã) theo chất lượng kênh truyền
11
Các kênh nào dưới đây
không phải là các kênh
riêng của lớp vật lý (các
kênh liên quan đến lớp
truyền tải)?

A. DPDCH
B. CPICH
C. SCH
D. AICH
E. PICH
F. CSICH
G. CD/CA-ICH
H. DPCCH
A, H
1

12
Các kênh nào dưới đây
không phải là kênh
truyền tải?
A. DCH
B. BCH
C. FACH
D. RACH
E. PCH
F. CPCH
G. DSCH
H. BCCH
I. DCCH
H, I
1

13

Các kênh nào dưới đây
không phải là kênh vật lý
(PhCH)?
A. DPDCH
B. DPCCH
C. PRACH
D. PCPCH
E. CPICH
F. P-CCPCH
G. S-CCPCH
H. SCH
I. PDSCH
J. AICH
K. PICH
L. AP-AICH
M. CD/CA-ICH
N. CSICH
O. DSCH
P. DTCH
O, P
1

14
Các mã ngẫu nhiên hóa
dài được sử dụng để?
A. Nhận dạng kênh
B. Nhận dạng nguồn phát
B
1

CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
318
TT
Kiến thức 3G
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trun
g cấp
15
Các mã ngẫu nhiên hóa
dài được xây dựng trên
cơ sở mã?
A. OVSF
B. Gold
C. PN
B
1

16
Các MGW được nối với
nhau theo?
A. TDM
B. IP
B
1

17
Chấp nhận truy nhập
ngẫu nhiên nút B phát?
A. AP
B. AICH
C. Bản tin truy nhập ngẫu nhiên
B
1

18
Cho hai mã trực giao: ci=
{+1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1}
và cj= {+1 -1 +1 -1 +1 -1
+1 -1}, tích hai mã ck là?
A. {+1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1}
B. {+1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1}
C. {+1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1}
A
1

19
Cho một hệ thống
CDMA gồm 4 người
dùng cách đều BTS có
tốc độ bit như nhau bằng
Rb được trải phổ bằng
mã có tốc độ Rc, SIR tại
máy thu của mỗi người
sử dụng có giá trị nào sau
đây?
A. (Rc/Rb)/4
B. (Rc/Rb)/3
C. (Rc/Rb)/2
B
1

20
Chức năng nào dưới đây
không thuộc bộ lập biểu?
A. Quy định thời gian TTI kênh HS-
DSCH dành cho sử dụng nào
B. Quy định tốc độ số liệu trong TTI
C. Quy định công suất trong TTI
C
1

21
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của BCCH?
A. Kênh đường xuống để phát quảng bá
thông tin hệ thống
B. Kênh đường xuống để phát quảng bá
thông tin tìm gọi
A
1

22
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của CCCH?
A. Kênh hai chiều để phát thông tin
điều khiển giữa mạng và các UE
B. Kênh hai chiều điểm đến điểm để
A
1

CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
319
TT
Kiến thức 3G
Đáp
án
Trình độ

Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trun
g cấp
phát thông tin điều khiển riêng giữa UE
và mạng
23
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của CTCH?
A. Kênh hai chiều điểm đến điểm riêng
cho một UE để truyền thông tin của
người sử dụng
B. Kênh một chiều điểm đa điểm để
truyền thông tin của một người sử dụng
cho tất cả hay một nhóm người sử dụng
quy định hoặc chỉ cho một người sử
dụng
B
1

24
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của DCCH?
A. Kênh hai chiều để phát thông tin

điều khiển giữa mạng và các UE
B. Kênh hai chiều điểm đến điểm để
phát thông tin điều khiển riêng giữa UE
và mạng
B
1

25
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của DTCH?
A. Kênh hai chiều điểm đến điểm riêng
cho một UE để truyền thông tin của
người sử dụng
B. Kênh một chiều điểm đa điểm để
truyền thông tin của một người sử dụng
cho tất cả hay một nhóm người sử dụng
quy định hoặc chỉ cho một người sử
dụng
A
1

26
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của kênh
BCH?
A. Kênh chung đường xuống để phát
thông tin quảng bá (chẳng hạn thông tin
hệ thống, thông tin ô)

B. Kênh chung dường xuống để phát
các tín hiệu tìm gọi
A
1

27
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của kênh
CPCH?
A. Kênh chung đường xuống để phát
thông tin điều khiển và số liệu của
người sử dụng. Kênh chia sẻ chung cho
nhiều UE
B. Kênh chung đường lên để phát thông
C
1

CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
320
TT
Kiến thức 3G
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT

Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trun
g cấp
tin điều khiển và số liệu người sử dụng
C. Kênh chung đường lên để phát số
liệu người sử dụng
28
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của kênh
DCH?
A. Kênh hai chiều được sử dụng để phát
số liệu của người sử dụng. Được ấn
định riêng cho người sử dụng
B. Kênh chung đường xuống để phát số
liệu gói
C. Chia sẻ cho nhiều UE
A
1

29
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của kênh
DPCCH?
A. Kênh riêng được ấn định cho UE để
phát số liệu người sử dụng từ lớp cao

hơn
B. Kênh riêng được ấn định cho UE để
điều lớp vật lý của DPCH
B
1

30
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của kênh
DPDCH?
A. Kênh riêng được ấn định cho UE để
phát số liệu người sử dụng từ lớp cao
hơn
B. Kênh riêng được ấn định cho UE để
điều lớp vật lý của DPCH
A
1

31
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của kênh
DSCH?
A. Kênh hai chiều được sử dụng để phát
số liệu của người sử dụng. Được ấn
định riêng cho người sử dụng
B. Kênh chung đường xuống để phát số
liệu gói
C. Chia sẻ cho nhiều UE

B
1

32
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của kênh
FACH?
A. Kênh chung đường xuống để phát
thông tin điều khiển và số liệu của
người sử dụng. Kênh chia sẻ chung cho
nhiều UE
B. Kênh chung đường lên để phát thông
tin điều khiển và số liệu người sử dụng
C. Kênh chung đường lên để phát số
A
1

CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
321
TT
Kiến thức 3G
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT

Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trun
g cấp
liệu người sử dụng
33
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của kênh
PCH?
A. Kênh chung đường xuống để phát
thông tin quảng bá (chẳng hạn thông tin
hệ thống, thông tin ô)
B. Kênh chung dường xuống để phát
các tín hiệu tìm gọi
B
1

34
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của kênh
RACH?
A. Kênh chung đường xuống để phát
thông tin điều khiển và số liệu của
người sử dụng. Kênh chia sẻ chung cho
nhiều UE
B. Kênh chung đường lên để phát thông

tin điều khiển và số liệu người sử dụng
C. Kênh chung đường lên để phát số
liệu người sử dụng
B
1

35
Chức năng nào dưới đây
là chức năng của PCCH?
A. Kênh đường xuống để phát quảng bá
thông tin hệ thống
B. Kênh đường xuống để phát quảng bá
thông tin tìm gọi
B
1

36
Chuyển giao cứng là
chuyển giao trong đó?
A. UE chỉ được nối đến một nút B
B. UE có thể được nối đến nhiều nút B
A
1

37
Chuyển giao dựa trên các
kết quả đo của?

A. Nút B
B. UE
B
1

38
Chuyển giao mềm hơn là
chuyển giao giữa?
A. Hai đoạn ô của cùng một ô
B. Hai đoạn ô của hai ô khác nhau
A
1

39
Chuyển giao mềm là
chuyển giao trong đó?
A. UE chỉ được nối đến một nút B
B. UE có thể được nối đến nhiều nút B
B
1

40
Chuyển mạch gói của
GPRS tương đương với
phần tử nào trong
UMTS?
A. MSC

B. SGSN
B

1

CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
322
TT
Kiến thức 3G
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trun
g cấp
41
Chuyển mạch gói được
xây dựng trên nguyên lý?
A. TDM
B. ATM
C. IP
D. Cả hai phương án A và B

E. Cả hai phương án B và C
E
1
1
1
42
Chuyển mạch kênh của
GSM tương đương với
phần tử nào trong
UMTS?
A. MSC
B. SGSN
A
1
1

43
Chuyển mạch kênh được
xây dựng trên nguyên lý?
A. ATM
B. IP
C. TDM
C
1
1
1
44
Công nghệ đa truy nhập
vô tuyến 4G sẽ là công
nghệ nào?

A. TDMA
B. FDMA
C. CDMA
D. OFDMA
D
1
1

45
Công nghệ nào trong số
hai công nghệ HSDPA
và HSUPA sử dụng
chuyển giao mềm?
A. HSDPA
B. HSUPA
B
1

46
Công nghệ nào trong số
hai công nghệ HSDPA
và HSUPA sử dụng điều
khiển công suất?
A. HSDPA
B. HSUPA
B
1

47
Trong công nghệ 3G,
công suất phát cực đại
của UE loại ba có giá trị
là?
A. 0,5 W
B. 251,2 mW
C. 125,9 mW
B
1

48
Trong công nghệ 3G,
công suất phát cực đại
của UE loại bốn có giá trị
là?
A. 0,5 W
B. 251,2 mW
C. 125,9 mW
C
1

CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
323
TT
Kiến thức 3G

Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng
Trun
g cấp
49
CSCF không thực hiện
các chức năng nào sau
đây?
A. Thiết lập phiên đa phương tiện
B. Duy trì phiên đa phương tiện
C. Giải phóng phiên đa phương tiện
D. Điều khiển chuyển mạch SGSN
D
1

50
CSCF sử dụng?
A. SSN7
B. SIP
B
1

51
Để các mã trải phổ trực
giao phải đảm bảo điều
kiện?
A. cixci = 1
B. cixcj = cK
C. cixcj không nằm trong bộ mã
A, B
1

52
Để đảm bảo công bằng
khi lập biểu, hệ thống
phải thường xuyên đánh
giá?
A. Thông lượng số liệu trung bình của
từng người sử dụng
B. Công suất phát trung binh của từng
UE
A
1

53
Để định tuyến thuê bao
SGSN chứa các thông tin
nào sau đây?

A. IMSI
B. RA
C. Số VLR
D. GGSN
A, B
1

54
Để được coi là hệ thống
trải phổ, hệ thống thông
tin số phải đảm bảo điều
kiện?
A. Tín hiệu được phát chiếm độ rộng
băng tần tối thiểu cần thiết để phát
thông tin
B. Tín hiệu được phát chiếm độ rộng
băng tần lớn hơn độ rộng băng tần tối
thiểu cần thiết để phát thông tin
C. Trải phổ được thực hiện bằng một
mã độc lập với số liệu
B, C
1

55
Trong công nghệ 3G, để
được mã hóa turbo tỷ lệ
1/2, mỗi lần phát một bit
thông tin cần đục lỗ bao

nhiêu bit chẵn lẻ?
A. 1 bit
B. 2 bit
A
1

56
Trong công nghệ 3G, để
A. AP
A
1

CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COM

www.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang (Mail: legiang127@gmail.com )
324
TT
Kiến thức 3G
Đáp
án
Trình độ
Nội dung câu hỏi
Kỹ sư ĐTVT
Phƣơng án trả lời
Đại
học
Cao
đẳng

Trun
g cấp
khởi xướng thủ tục truy
nhập ngẫu nhiên UE
phát?
B. AICH
C. Bản tin truy nhập ngẫu nhiên
57
Để tăng dung lượng,
đường lên sử dụng
phương pháp ghép kênh
gì?
A. I/Q
B. TDMA
A
1

58
Để thích ứng chất lượng
kênh truyền, bộ mã hóa
turbo chuyển từ tỷ lệ mã
1/3 sang 3/4 (bằng cách
đục lỗ), sơ đồ mã hóa
turbo nào tương ứng với
chất lượng kênh truyền
trong trường hợp nào tốt
hơn?
A. Tỷ lệ mã 1/3
B. Tỷ lệ mã 3/4

B
1

59
Để tìm gọi thuê bao trong
vùng phục vụ
MSC/VLR, vùng này
được chia thành?
A. Các LA
B. Các RA
A
1
1

60
Để tìm gọi thuê bao trong
vùng phục vụ SGSN,
vùng này được chia
thành?
A. Các LA
B. Các RA
B
1
1

61
Để trải phổ luồng bit có
độ dài bit Tb, mã trải phổ
phải có độ dài chip?

A. Tc = Tb
B. Tc > Tb
C. Tc << Tb
C
1

62
Để trải phổ luồng bit tốc
độ Rb, mã trải phổ phải
có tốc độ Rc sao cho?
A. Rc = Rb
B. Rc < Rb
C. Rc >> Rb
C
1

63
Để yêu cầu phát lại UE
gửi đến nút B?
A. ACK
B. NAK
B
1

64
Dịch vụ chuyển mạch gói
A. Chỉ chuyển mạch gói

A
1
1

A. 255.255.254.192 B. 255.254.0.0 C. 255.248.0.0 D. 255.255.255.254 Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host sử dụng SM nào sau đây : A. 255.255.254.0 B. 255.0.0.255 C. 255.255.255.240 D. 255.255.255.192 Một mạng con lớp A mượn 1 bit để chiasubnet thì SM sẽ là : A. 255.255.128.0 B. 255.128.0.0 C. 255.255.255.240 D. 255.255.128.0 Một mạng con lớp B mượn 5 bit để chiasubnet thì SM sẽ là : A. 255.255.248.0 B. 255.255.255.1 C. 255.255.255.248 D. 255.255.255.128 Một mạng con lớp B mượn 7 bit để chiasubnet thì SM sẽ là : A. 255.255.254.0 B. 255.255.254.192 CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 301TTC hia SubnetĐápánNội dung câu hỏiNV Thiết bị đầu cuốiPhƣơng án trả lờiC. 255.255.255.240 D. 255.255.255.254 Một mạng lớp B cần chia thành 3 mạng consử dụng SM nào sau đây : A. 255.255.224.0 B. 255.0.0.255 C. 255.255.192.0 D. 255.255.255.224 Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng consử dụng SM nào sau đây : A. 255.255.240.0 B. 255.0.0.255 C. 255.224.255.0 D. 255.255.255.224 Một mạng lớp B cần chia thành 15 mạng consử dụng SM nào sau đây : A. 255.255.224.0 B. 255.0.0.255 C. 255.255.240.0 D. 255.255.255.22410 Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bitcho subnet : A. 8B. 6C. 4D. 211M ột mạng lớp C cần chia thành 5 mạng consử dụng SM nào sau đây : A. 255.255.224.0 B. 255.0.0.255 C. 255.224.255.0 D. 255.255.255.22412 Một mạng lớp C cần chia thành 3 mạng consử dụng SM nào sau đây : A. 255.255.224.0 B. 255.0.0.255 C. 255.255.255.192 D. 255.255.255.224 Câu hỏi phỏng vấn tham khảoCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 302 – Vẽ sơ đồ mạch khuếch đại, hỏi về tác dụng của điện trở, tụ điện, cộng trừ, khuếch đại như thế nào ? – Vẽ sơ đồ khuếch đại dùng Trans : Khuếch đại kiểu gì ? Điện trở r1, r2 có tácdụng gì ? Tác dụng của những tụ điện ? – Kiến thức về vi giải quyết và xử lý, kỹ thuật mạch điện tử, GSM, DTE1, DTE2 … F. Vị trí Kỹ sƣ Điện tử viễn thôngMô tả việc làm – Vận hành, khai thác quản trị những thiết bị Viễn thông. – Giám sát những hoạt động giải trí và giải quyết và xử lý những sự cố kỹ thuật toàn mạng. – Lắp đặt, tích hợp những thiết bị viễn thông. – Thiết kế, tối ưu mạng lưới viễn thông. Nội dung thi [ Viettel Network ] Đề cho vị trí Điện tử Viễn thôngĐề thi gồm 3 phần ( những câu hỏi đều viết bằng Tiếng Anh ) Phần 1 : 40 câu trắc nghiệm                   : Trắc nghiệm IQ, kỹ năng và kiến thức vềViettel, bài tập tính cước, tần số, vận tốc kênh, 2G và 3G kỹ năng và kiến thức về GSM vàWCDMA, SS7, CCNA, quang … VD : 1 / Viettel góp vốn đầu tư ra những nước nào tính đến nay ? 2 / Chương trình VT hợp tác với VTV là chương trình nào ? 3 / Tính toán số trạm BTS của 1 bài toán sau … 4 / Tính cước thuê bao5 / Trắc nghiệm tiếng Anh về CCNA, GSM, Báo hiệu số 7, SDH, Quang, ADSL, Viba … Phần 2 : Phần tự luận gồm 2 câu                   : về 2G, 3G hoặc liên quanđến WCDMA, GSM, 7 lớp OSI và MTU … VD : 1 / Mô hình OSI, công dụng của những lớp ? Vì sao có 7 lớp ? 2 / Chức năng MTP3 ( lớp 3 ) trong báo hiệu số 7 ? 3 / Chức năng MTU trong báo hiệu số 7 ? Phần 3 : Hai ( 02 ) bài dịch tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử viễn thôngsang Tiếng Việt                    CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com – Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 303N gân hàng câu hỏi thi1. Kiến thức cơ bản chungTTKiến thức cơ bản chungĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrungcấp … …. là công nghệ tiên tiến truynhập hữu tuyến, băngthông rộng và đangđược sử dụng rộng rãitrên mạng viễn thôngViệt Nam ? A. FTTHB. GPRSC. ADSLD. ISDNADSL là gì ? Ưu, điểm yếu kém ? ADSL ( Asymetric Digital SubscriberLine ) là công nghệ tiên tiến tạo ra một đườngdây thuê bao số bất đối xứng với tốcđộ đường tải về từ ISP đến đầucuối khách hang cao hơn rất nhiều sovới đường upload từ đầu cuối kháchhang đến ISP mà vẫn sử dụng trên đôidây cáp đồng điện thoại thông minh đã có. Hai băng tần downlink và uplink tồntại và hoạt động giải trí độc lập với nhau, đồng thời độc lập với băng tần dànhriêng cho thông tin thoại truyền thống cuội nguồn. ADSL sẽ cung ứng được nhu yếu sửdụng Internet vận tốc cao, sử dụng cácdịch vụ hạng sang yên cầu băng thông lớnnhư xem film theo nhu yếu ( Video onDemand ), và thiên nhiên và môi trường đa dịch vụ. ADSL có vận tốc Download lên tới8Mb / s, còn vận tốc upload lên đến1, 5M b / sKhoảng cách tối đa từ đầu khách hàngđến bộ tập trung chuyên sâu thuê bao xa là < 5 km. Chất lượng và đường kính cáp cànglớn thì khoảng cách càng dài. Ƣu nhƣợc điểm của ADSL :        - Dễ tiến hành do sử dụng cơ sởCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 304TTK iến thức cơ bản chungĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrungcấpmạng điện thoại cảm ứng sẵn có. - giá thành hài hòa và hợp lý. - Có thể tải tài liệu về vơi tốc độ8Mbps. - Tốc độ đường truyền là 8M bpsxuống và 64 - 896K bps lênSử dụng đồng thời fax, voice màkhông cần ngắt mạng. - Hoạt động Fulltime. - Có năng lực tương hỗ 1 số ít dịchvụ như VoIP, VPN - Phù hợp với những doanh nghiệpvừa và lớn.           - Tốc độ đường lên và đườngxuống chênh lệch nhau khá lớn. - Không tương thích với những công tycần vận tốc đường lên cao như ISPKhoảng cách tối đa 5 km vận tốc < 1M bps. ATM là viết tắt củacụm từ nào ? A. Asynchronous Transfer ModeB. Asymetric Transfer ModeC. Asymetric Transport ModeD. Asymetric Transfer ModeATPC là viết tắt củacụm từ nào ? A. Application transmitter powercontrolB. Attenuation transmitter powercontrolC. Automatic transmitter powercontrolD. Automatic transmitter power cancelBandwidth trongtruyền dẫn số là kháiniệm để chỉ ? A. Tần số cao nhất của kênh truyềndẫnB. Tốc độ hay dung tích tối đa màCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 305TTK iến thức cơ bản chungĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrungcấpthiết bị có năng lực truyền tảiC. Độ rộng của dải tần số mà những tínhiệu chiếm dùng trên một phương tiệntruyền dẫn. D. Tần số hoạt động giải trí của kênh truyềndẫnBáo hiệu kênh riêng, tín hiệu báo hiệu đườngtruyền trong khe thờigian nào của PCM32 ? A. TS # 0B. TS # 1C. TS # 16D. TS # 31C ác mạng chuyểnmạch gói nào dưới đâysử dụng kiểu liên kết cóđịnh hướng ( connection-oriented ) ? A. ATM, X. 25 và Frame RelayB. IPC. EthernetD. TDMCấu hình mạng nàodưới đây có những nútcùng được nối vào mộtnút trung gian trênmạng ? A. MeshB. RingC. StarD. Tất cả những thông số kỹ thuật trênChức năng của khốiBUC tại trạm remote ? A. Chuyển đổi tín hiệu trung tần thànhcao tầnB. Điều chế và giải điều chế tín hiệuC. Khuếch đại công suấtD. Chuyển đổi tín hiệu trung tần thànhcao tần và khuếch đại hiệu suất tínhiệu cao tần10Có n điện trở R1, R2, …, Rn mắc tiếp nối đuôi nhau. Công thức nào sau đâydùng để tính điện trởtương đương toànmạch ? A. R = R1 + R2 + … + RnB. 1 / R = 1 / R1 + 1 / R2 + … + 1 / RnC. R = 1 / R1 + 1 / R2 + … + 1 / RnD. R = max { R1, R2, …, Rn } CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 306TTK iến thức cơ bản chungĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrungcấp11Để tăng dung lượngchuyển mạch, phươngán kiến thiết xây dựng trườngchuyển mạch nào dướiđây thường được sửdụng ? A. S-TB. T-S-TC. T-SD. S-T-S12Điều chế trên đườngdây thuê bao số ADSLlà ? A. Điều chế M-QAM thông thườngB. Điều chế QPSK thông thườngC. Điều chế OFDM thông thườngD. Điều chế đa tần rời rạc DMT13Đoạn mạch điện xoaychiều không tiêu thụcông suất khi ? A. Mạch chỉ có RB. Mạch chỉ có L, R nối tiếpC. Mạch chỉ có R, C nối tiếpD. Mạch chỉ có L, C nối tiếp14Đơn vị đo cường độdòng điện là ? A. AB. mAC. KA15Đơn vị giám sát củađiện tích là ? A. CB. HzC. N16Đơn vị nào được sửdụng để đo lưu lượngthoại trong viễn thông ? A. ErlangB. Bit trên giây ( bit / s ) C. Hertz ( Hz ) D. Baud17Đồng bộ mạng là kháiniệm miêu tả việc đảmbảo những thiết bị trênmạng ? A. Làm việc với cùng một nguồn đồnghồ chungB. Làm việc với những nguồn đồng hồđồng bộ với nhau. C. Phối hợp thao tác với nhau để cungcấp dịch vụ với chất lượng tốt nhấtD. Đồng bộ với nhau về chủng loạithiết bị. CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 307TTK iến thức cơ bản chungĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrungcấp18Dòng điện là ? A. Dòng chuyển dời có hướng của cáchạt mang điện tíchB. Dòng chuyển dời của những hạt mangđiện tíchC. Dòng chuyển dời có hướng của cáchạt mang điện tích dương19FDM là viết tắt củacụm từ nào ? A. Fast Division ModulationB. Frequency Division MultiplexingC. Frequency Division ModulationD. Fast Demodulation Multiplex20FDMA là viết tắt củacụm từ nào ? A. Fast Division Modulation AccessB. Frequency Division MultipleAccessC. Frequency Division ModulationAccessD. Fast Demodulation MultiplexAccess21FEC là viết tắt của cụmtừ nào ? A. Fall Error ConnectionB. Foward Error ConnectionC. Forward Error CorectionD. Fall Error Corection22Giao thức đường sốliệu kênh D trongISDN là ? A. LAPBB. LAPDC. LAPC23Giao thức nào sau đâysử dụng cho dịch vụthư điện tử ? A. SMTPB. ICMPC. RIPD. DHCP24Giao thức X25 là giaothức cho phương thứcchuyển mạch nào ? A. Chuyển mạch kênhB. Chuyển mạch góiC. Không có giải pháp đúngCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 308TTK iến thức cơ bản chungĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrungcấp25Hãy chọn ra quy trìnhđúng thực thi điềuchế xung mã ( PCM ) ? A. Lọc hạn chế băng tần tín hiệu thoại, lượng tử hoá, mã hoá 8 bitB. Lọc hạn chế băng tần tín hiệu thoại, lấy mẫu, lượng tử hoá, mã hoá 8 bitC. Lấy mẫu, lượng tử hoá, mã hoá 8 bitD. Lọc hạn chế băng tần tín hiệu thoại, lấy mẫu, mã hoá 8 bit26Hệ thống báo hiệu R2-MFC là một kiểu báohiệu kênh riêng chính bới ? A. Giám sát, phát hiện thuê bao nhấcmáy và khai thác mạngB. Các thông tin báo hiệu ( những con sốđịa chỉ ) của những cuộc thoại khác nhauđược truyền trên những kênh riêng không liên quan gì đến nhau. C. Tất cả những thông tin báo hiệu củacác cuộc thoại khác nhau được truyềntrên 1 kênh dành riêngD. Giám sát, tìm chọn và giải phóngcuộc gọi27Hệ thống báo hiệu số 7 là mạng lưới hệ thống ? A. Báo hiệu kênh liên kếtB. Báo hiệu kênh chungC. Báo hiệu đa tầnD. Báo hiệu R228Hiệu năng mạng ( NetworkPerformance ) là kháiniệm miêu tả ? A. Mức độ tuyệt vời của dịch vụ cungcấp cho người dùngB. Tốc độ và dung tích truyền dẫntín hiệu qua mạng viễn thôngC. Độ sẵn sàng chuẩn bị của mạng viễn thôngđể phân phối những dịch vụ cho người sửdụngD. Năng lực của mạng phân phối khảnăng truyền thông tin giữa nhữngngười sử dụng29Kênh ( channel ) là kháiniệm diễn đạt một đơn vịA. ĐúngCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 309TTK iến thức cơ bản chungĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrungcấpnhỏ nhất trong hệthống truyền dẫn có thểsử dụng cho một dịchvụ viễn thông ( ví dụkênh thoại, kênh sốliệu ) ? B. Sai30Khái niệm chất lượngdịch vụ viễn thông ( QoS ) là ? A. Khái niệm diễn đạt năng lượng mạnglưới và những trang thiết bị phân phối cácdịchB. Xác suất tổn thất cuộc gọi do nănglực mạng cung cấpC. Tổng hợp những tham số, ý kiếnthể hiện sự hài lòng, không hài lòngcủa người mua so với một dịch vụviễn thông. D. Độ trễ Viral tín hiệu qua cácthiết bị trên mạng viễn thông31Khái niệm điều chế ( modulation ) là quátrình đổi khác ? A. Thông số của sóng mang theo biênđộ của tín hiệu mang thông tin cầntruyềnB. Tần số của sóng mang theo biên độcủa tín hiệu mang thông tin cần truyềnC. Biên độ của sóng mang theo biênđộ của tín hiệu mang thông tin cầntruyềnD. Pha của sóng mang theo biên độcủa tín hiệu mang thông tin cần truyền32Khái niệm mã hóanguồn ( source coding ) là quy trình biểu diễnnguồn thông tin ? A. Thành dạng tương thích cho truyềndẫn trong sợi quangB. Thành chuỗi những bít nhị phân đảmbảo tối đa dung tích kênh truyềnC. Đảm bảo việc truyền thông tin đinhanh hơnD. Bằng cách thêm vào những bít nhịphân để giảm thiểu Xác Suất lỗi khiCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 310TTK iến thức cơ bản chungĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrungcấpgiải mã tại phía thu33Khi đổi khác từ tín hiệuthoại sang tín hiệu sốthì tần số lấy mẫu làbao nhiêu ? A. 10 KHzB. 8 KHzC. 3,4 KHz34Khi thông số kỹ thuật Link báohiệu C7, tham số nàokhông cần tương thích vớitổng đài đích ? A. Signaling TSB. Link group numberC. CIC35Kỹ thuật bổ trợ thêmcác bít vào những bản tintruyền đi nhằm mục đích mụcđích phát hiện và sửalỗi được gọi là ? A. Mã đường truyềnB. Mã hóa nguồnC. Mã hóa kênhD. Ghép kênh36Lớp nào chịu tráchnhiệm điều khiểnluồng, xác nhận ( acknowledgment ) vàcơ chế hành lang cửa số ? A. TransportB. NetworkC. Data LinkD. Physical37Lớp nào chịu tráchnhiệm điều phối truyềnthông thông tin ngangcấp giữa những hệ thốngtrong mạng ? A. SessionB. TransportC. NetworkD. Data Link38Lớp Transport là lớpthứ mấy trong mô hìnhTCP / IP ? A. 2B. 1C. 4D. 339L ực tương tác giữa haiđiện tích tỷ suất nghịchvới ? A. Bình phương khoảng cách giữa haiđiện tíchB. Khoảng cách giữa hai điện tíchC. Lập phương khoảng cách giữa haiCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 311TTK iến thức cơ bản chungĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrungcấpđiện tích40Mã điểm báo hiệu SPC ( Signaling Point Code ) trong SS7 là một mãnhị phân gồm ? A. 8 bitB. 16 bitC. 14 bitD. 24 bit41Mã điểm báo hiệu SPCnằm ở lớp này trongmô hình OSI ? A. Lớp 1B. Lớp 2C. Lớp 3D. Lớp 442M ô hình OSI có baonhiêu lớp ? Nêu chứcnăng của lớp ( tầng ) thứ3 ? Tầng mạng ( Network layer – lớp 3 ) : Tầng mạng có trách nhiệm xác lập việcchuyển hướng, vạch đường những gói tintrong mạng ( công dụng định tuyến ), những gói tin này hoàn toàn có thể phải đi quanhiều chặng trước khi đến được đíchcuối cùng. Lớp 3 là lớp có liên quanđến những địa chỉ logic trong mạngCácgiao thức hay sử dụng ở đây là IP, RIP, IPX, OSPF, AppleTalk. 43M ô hình OSI có baonhiêu lớp ? Nêu chứcnăng của lớp ( tầng ) thứ4 ? Tầng luân chuyển ( Transport layer – lớp 4 ) : Tầng luân chuyển xác lập địachỉ trên mạng, phương pháp chuyển giaogói tin trên cơ sở trực tiếp giữa hai đầumút, bảo vệ truyền tài liệu tin cậygiữa hai đầu cuối ( end-to-end ). Để bảođảm được việc truyền không thay đổi trênmạng tầng luân chuyển thường đánh sốcác gói tin và bảo vệ chúng chuyểntheo thứ tự. Bên cạnh đó lớp 4 hoàn toàn có thể thực hiệnchức năng đièu khiển luồng và điềukhiển lỗi. Các giao thức thông dụng tạiđây là TCP, UDP, SPX.          44M ục đích của mã hóakênh ( channel coding ) trong truyền thông online là ? A. Để tăng hiệu suất cao sử dụng kênhtruyềnB. Để hoàn toàn có thể phát hiện và sửa lỗi trongCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 312TTK iến thức cơ bản chungĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrungcấpquá trình tiếp thị quảng cáo tinC. Để giảm bớt chất lượng truyền tinD. Để làm đơn thuần mạng lưới hệ thống truyềnthông45Mục đích của mã hóanguồn ( source coding ) trong tiếp thị quảng cáo là ? A. Để giảm bớt chất lượng truyền tinB. Để thuận tiện Phục hồi thông tin bịmất ở phía thuC. Để truyền thông tin đi nhanh hơnD. Để tăng hiệu suất cao sử dụng kênhtruyền46Mục đích của việcghép kênh ( Multiplexing ) là để ? A. Biến đổi tín hiệu từ tương tự như sangsốB. Phát hiện và sửa lỗi truyền dẫnC. Giảm can nhiễu trên đường truyềnD. Tăng hiệu suất cao sử dụng đườngtruyền ( dung tích truyền dẫn ) 47N hược điểm của địnhtuyến tĩnh so với địnhtuyến động là ? A. Sử dụng nhiều tài nguyên mạngtrong quy trình tìm đường đi cho góitin. B. Không có chính sách Phục hồi lại cáctuyến bị lỗi. C. Tất cả những thông tin định tuyếnđược truyền trên những bản tin cập nhậttuyến. D. tin tức update tuyến được traođổi định kỳ. 48NMS là viết tắt củacụm từ nào ? A. Network Management SystemB. Node Multiplex SystemC. Node Modulation SystemD. Network Multiplexing System49Ở mức báo hiệu ISUP, bản tin nào là bản tindo tổng đài đối phươngA. SAMB. ANMCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 313TTK iến thức cơ bản chungĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrungcấpgửi lại ? C. IAM50PCM là viết tắt củacụm từ nào ? A. Pulse Code ModulationB. Pulse Code ModuleC. Pulse Control ModuleD. Phase Code Modulation51Rời rạc hóa là quátrình ? A. Tín hiệu liên tục được lấy mẫu theothời gian và lượng tử hóa theo biên độ. B. Tín hiệu liên tục được lấy mẫu theothời gian. C. Tín hiệu liên tục được lấy mẫu theobiên độ. D. Các giải pháp trên đều sai. 52S ố 7 trong hệ thậpphân được mã hoá bởimã BCD như thế nào ? A. 0111B. 00111C. 111D. 111053STM là viết tắt củacụm từ nào ? A. Synchronous Transmission ModuleB. Symetric Transfer ModulationC. Symetric Transfer ModeD. Simple Transport Module54TDM là viết tắt củacụm từ nào ? A. Time Distribution MultiplexB. Time Domain ModulationC. Time Disconnection ModuleD. Time Division Multiplexing55Theo định lý lấy mẫu ? A. Fs = 2F max. B. Fs < 2F maxC. Fs ≥ 2F maxD. Fmax ≥ 2F s56Thiết bị mã hóa kênhdùng để ? A. Giảm tối đa lượng thông tin thừa. B. Bổ sung những thông tin điều khiểnvào thông tin truyền đi để chốngnhiễu. C. Sản sinh ra thông tin. CẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 314TTK iến thức cơ bản chungĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrungcấpD. Lọc nhiễu và xác lập thông tin đãtruyền đi. 57T hời gian một khungPCM – 24 ( của ITU-T ) là bao nhiêu ? A. 100 µsB. 125 µsC. 250 µsD. 225 µs58Thông thường tín hiệuthoại có dải tần là baonhiêu ? A. 300 Hz – 3400 HzB. 20 Hz – 300 HzC. Không có giải pháp đúng59Tổ chức nào phát triểnmô hình OSI ? A. IEEEB. ISOC. CisscoD. ITU60Tọa độ của GPS đượcxác định bới ? A. Kinh độ và vĩ độB. Kinh độ và vĩ tuyếnC. Kinh tuyến và vĩ độD. Kinh tuyến và vĩ tuyến61Tốc độ kênh quản lýDCC được khai báoqua MS là bao nhiêu ? A. 576 Kb / sB. 640 Kb / sC. 704 Kb / sD. 768 Kb / s62Tốc độ kênh quản lýDCC được khai báoqua RS là bao nhiêu ? A. 64 Kb / sB. 128 Kb / sC. 192 Kb / sD. 256 Kb / s63Tốc độ lấy mẫu TDMcủa tín hiệu thoại ( 64 kbps ) là ? A. 8H zB. 16H zC. 8 kHzD. 16 kHz64Trong những hệ thốngtruyền dẫn, mức độ suyhao nhiều nhất phụthuộc vào ? A. Công suất máy phátB. Cự ly truyền dẫnC. Loại tín hiệu lan truyềnD. Công suất máy thuCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 315TTK iến thức cơ bản chungĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrungcấp65Trong khung PCM ởgiao diện Abis, tín hiệuO và M thường đượckhai báo trên timeslotnào ? A. 0B. 16C. 30D. 3166T rong thời hạn T = 1 giờ ( 3600 s ), 1 thuê baotrung bình gọi n = 1.2 cuộc, mỗi cuộc gọi dàit = 60 s thì Erl của thuêbao đó là ? A. 10 mErlB. 15 mErlC. 20 mErlD. 30 mErl67Vì sao 1 E1 có 32 timeslot nhưng khôngsử dụng hết 32 kênhcho thoại ? A. Vì còn có thông tin đồng bộB. Vì còn có thông tin báo hiệuC. Cả hai giải pháp A và BD. Vì dùng những timeslot còn lại để dựphòng. 68V ới P1 là công suấtquang đo được ở đầusợi và P2 là công suấtquang đo được ở cuốisợi. Khi đó suy haoquang được tính theocông thức nào dướiđây ? A. a = - 100 lg ( P2 / P1 ) [ dB ] B. a = + 100 lg ( P2 / P1 ) [ dB ] C. a = + 10 lg ( P1 / P2 ) [ dB ] D. a = - 10 lg ( P1 / P2 ) [ dB ] 2. Kiến thức 3GTTK iến thức 3G ĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrung cấp4G dự kiến có tên chunglà gì ? A. LTEB. WIMAXC. UMBD. IMT-ADVANCEDCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 316TTK iến thức 3G ĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrung cấpAMR CODEC được gọiđa vận tốc thích ứng vì ? A. Nó biến hóa tốc bit theo tần xuất nóicủa người sử dụngB. Nó biến hóa vận tốc bit theo chấtlượng đường truyềnAV được tạo ra ở đâu ? A. VLRB. AUCBăng tần được sử dụngcho tiến hành WCDMAtại Nước Ta lúc bấy giờ làbăng nào dưới đây ? A. Băng I : UL ( 1920MH z - 1980MH z ), DL ( 2110MH z - 2170MH z ) B. Băng II : UL ( 1850MH z - 1910MH z ), DL ( 1930MH z - 1990MH z ) C. Băng III : UL ( 1710MH z - 1785MH z ), DL ( 1805MH z - 1880MH z ) Báo hiệu điều khiểnMGW là ? A. SSN7B. MEGACOBộ lập biểu trongHSUPA được đặt ở đâu ? A. Nút BB. UEBộ mã hóa turbo khôngsử dụng đục lỗ có tỷ lệmã ? A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 Các báo hiệu điều khiểnMGW được thực hiệnbởi ? A. Chính nóB. MSC ServerCác bit FBI để đánhtrọng số ANT đượctruyền từ UE đến nút Btrong kênh vật lý nào ? A. DPDCHB. DPCCH10Các chính sách đổi khác nàosau đây không sử dụngtrong AMC ? A. Thay đổi hiệu suất theo chất lượngkênh truyềnB. Thay đổi sơ đồ điều chế theo chấtlượng kênh truyềnC. Thay đổi sơ đồ mã hóa kênh ( tỷ lệB, CCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 317TTK iến thức 3G ĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrung cấpmã ) theo chất lượng kênh truyền11Các kênh nào dưới đâykhông phải là những kênhriêng của lớp vật lý ( cáckênh tương quan đến lớptruyền tải ) ? A. DPDCHB. CPICHC. SCHD. AICHE. PICHF. CSICHG. CD / CA-ICHH. DPCCHA, H12Các kênh nào dưới đâykhông phải là kênhtruyền tải ? A. DCHB. BCHC. FACHD. RACHE. PCHF. CPCHG. DSCHH. BCCHI. DCCHH, I13Các kênh nào dưới đâykhông phải là kênh vật lý ( PhCH ) ? A. DPDCHB. DPCCHC. PRACHD. PCPCHE. CPICHF. P-CCPCHG. S-CCPCHH. SCHI. PDSCHJ. AICHK. PICHL. AP-AICHM. CD / CA-ICHN. CSICHO. DSCHP. DTCHO, P14Các mã ngẫu nhiên hóadài được sử dụng để ? A. Nhận dạng kênhB. Nhận dạng nguồn phátCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 318TTK iến thức 3G ĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrung cấp15Các mã ngẫu nhiên hóadài được thiết kế xây dựng trêncơ sở mã ? A. OVSFB. GoldC. PN16Các MGW được nối vớinhau theo ? A. TDMB. IP17Chấp nhận truy nhậpngẫu nhiên nút B phát ? A. APB. AICHC. Bản tin truy nhập ngẫu nhiên18Cho hai mã trực giao : ci = { + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 } và cj = { + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 }, tích hai mã ck là ? A. { + 1 - 1 + 1 - 1 - 1 + 1 - 1 + 1 } B. { + 1 + 1 - 1 - 1 + 1 + 1 - 1 - 1 } C. { + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 + 1 + 1 } 19C ho một hệ thốngCDMA gồm 4 ngườidùng cách đều BTS cótốc độ bit như nhau bằngRb được trải phổ bằngmã có vận tốc Rc, SIR tạimáy thu của mỗi ngườisử dụng có giá trị nào sauđây ? A. ( Rc / Rb ) / 4B. ( Rc / Rb ) / 3C. ( Rc / Rb ) / 220C hức năng nào dưới đâykhông thuộc bộ lập biểu ? A. Quy định thời hạn TTI kênh HS-DSCH dành cho sử dụng nàoB. Quy định vận tốc số liệu trong TTIC. Quy định hiệu suất trong TTI21Chức năng nào dưới đâylà công dụng của BCCH ? A. Kênh đường xuống để phát quảng báthông tin hệ thốngB. Kênh đường xuống để phát quảng báthông tin tìm gọi22Chức năng nào dưới đâylà tính năng của CCCH ? A. Kênh hai chiều để phát thông tinđiều khiển giữa mạng và những UEB. Kênh hai chiều điểm đến điểm đểCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 319TTK iến thức 3G ĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrung cấpphát thông tin điều khiển và tinh chỉnh riêng giữa UEvà mạng23Chức năng nào dưới đâylà tính năng của CTCH ? A. Kênh hai chiều điểm đến điểm riêngcho một UE để truyền thông tin củangười sử dụngB. Kênh một chiều điểm đa điểm đểtruyền thông tin của một người sử dụngcho toàn bộ hay một nhóm người sử dụngquy định hoặc chỉ cho một người sửdụng24Chức năng nào dưới đâylà tính năng của DCCH ? A. Kênh hai chiều để phát thông tinđiều khiển giữa mạng và những UEB. Kênh hai chiều điểm đến điểm đểphát thông tin điều khiển và tinh chỉnh riêng giữa UEvà mạng25Chức năng nào dưới đâylà tính năng của DTCH ? A. Kênh hai chiều điểm đến điểm riêngcho một UE để truyền thông tin củangười sử dụngB. Kênh một chiều điểm đa điểm đểtruyền thông tin của một người sử dụngcho toàn bộ hay một nhóm người sử dụngquy định hoặc chỉ cho một người sửdụng26Chức năng nào dưới đâylà công dụng của kênhBCH ? A. Kênh chung đường xuống để phátthông tin tiếp thị ( ví dụ điển hình thông tinhệ thống, thông tin ô ) B. Kênh chung dường xuống để phátcác tín hiệu tìm gọi27Chức năng nào dưới đâylà tính năng của kênhCPCH ? A. Kênh chung đường xuống để phátthông tin điều khiển và tinh chỉnh và số liệu củangười sử dụng. Kênh san sẻ chung chonhiều UEB. Kênh chung đường lên để phát thôngCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 320TTK iến thức 3G ĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrung cấptin tinh chỉnh và điều khiển và số liệu người sử dụngC. Kênh chung đường lên để phát sốliệu người sử dụng28Chức năng nào dưới đâylà tính năng của kênhDCH ? A. Kênh hai chiều được sử dụng để phátsố liệu của người sử dụng. Được ấnđịnh riêng cho người sử dụngB. Kênh chung đường xuống để phát sốliệu góiC. Chia sẻ cho nhiều UE29Chức năng nào dưới đâylà tính năng của kênhDPCCH ? A. Kênh riêng được ấn định cho UE đểphát số liệu người sử dụng từ lớp caohơnB. Kênh riêng được ấn định cho UE đểđiều lớp vật lý của DPCH30Chức năng nào dưới đâylà công dụng của kênhDPDCH ? A. Kênh riêng được ấn định cho UE đểphát số liệu người sử dụng từ lớp caohơnB. Kênh riêng được ấn định cho UE đểđiều lớp vật lý của DPCH31Chức năng nào dưới đâylà tính năng của kênhDSCH ? A. Kênh hai chiều được sử dụng để phátsố liệu của người sử dụng. Được ấnđịnh riêng cho người sử dụngB. Kênh chung đường xuống để phát sốliệu góiC. Chia sẻ cho nhiều UE32Chức năng nào dưới đâylà tính năng của kênhFACH ? A. Kênh chung đường xuống để phátthông tin tinh chỉnh và điều khiển và số liệu củangười sử dụng. Kênh san sẻ chung chonhiều UEB. Kênh chung đường lên để phát thôngtin điều khiển và tinh chỉnh và số liệu người sử dụngC. Kênh chung đường lên để phát sốCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 321TTK iến thức 3G ĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrung cấpliệu người sử dụng33Chức năng nào dưới đâylà tính năng của kênhPCH ? A. Kênh chung đường xuống để phátthông tin tiếp thị ( ví dụ điển hình thông tinhệ thống, thông tin ô ) B. Kênh chung dường xuống để phátcác tín hiệu tìm gọi34Chức năng nào dưới đâylà công dụng của kênhRACH ? A. Kênh chung đường xuống để phátthông tin điều khiển và tinh chỉnh và số liệu củangười sử dụng. Kênh san sẻ chung chonhiều UEB. Kênh chung đường lên để phát thôngtin điều khiển và tinh chỉnh và số liệu người sử dụngC. Kênh chung đường lên để phát sốliệu người sử dụng35Chức năng nào dưới đâylà tính năng của PCCH ? A. Kênh đường xuống để phát quảng báthông tin hệ thốngB. Kênh đường xuống để phát quảng báthông tin tìm gọi36Chuyển giao cứng làchuyển giao trong đó ? A. UE chỉ được nối đến một nút BB. UE hoàn toàn có thể được nối đến nhiều nút B37Chuyển giao dựa trên cáckết quả đo của ? A. Nút BB. UE38Chuyển giao mềm hơn làchuyển giao giữa ? A. Hai đoạn ô của cùng một ôB. Hai đoạn ô của hai ô khác nhau39Chuyển giao mềm làchuyển giao trong đó ? A. UE chỉ được nối đến một nút BB. UE hoàn toàn có thể được nối đến nhiều nút B40Chuyển mạch gói củaGPRS tương tự vớiphần tử nào trongUMTS ? A. MSCB. SGSNCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 322TTK iến thức 3G ĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrung cấp41Chuyển mạch gói đượcxây dựng trên nguyên tắc ? A. TDMB. ATMC. IPD. Cả hai giải pháp A và BE. Cả hai giải pháp B và C42Chuyển mạch kênh củaGSM tương tự vớiphần tử nào trongUMTS ? A. MSCB. SGSN43Chuyển mạch kênh đượcxây dựng trên nguyên tắc ? A. ATMB. IPC. TDM44Công nghệ đa truy nhậpvô tuyến 4G sẽ là côngnghệ nào ? A. TDMAB. FDMAC. CDMAD. OFDMA45Công nghệ nào trong sốhai công nghệ tiên tiến HSDPAvà HSUPA sử dụngchuyển giao mềm ? A. HSDPAB. HSUPA46Công nghệ nào trong sốhai công nghệ tiên tiến HSDPAvà HSUPA sử dụng điềukhiển hiệu suất ? A. HSDPAB. HSUPA47Trong công nghệ 3G, hiệu suất phát cực đạicủa UE loại ba có giá trịlà ? A. 0,5 WB. 251,2 mWC. 125,9 mW48Trong công nghệ 3G, hiệu suất phát cực đạicủa UE loại bốn có giá trịlà ? A. 0,5 WB. 251,2 mWC. 125,9 mWCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 323TTK iến thức 3G ĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrung cấp49CSCF không thực hiệncác tính năng nào sauđây ? A. Thiết lập phiên đa phương tiệnB. Duy trì phiên đa phương tiệnC. Giải phóng phiên đa phương tiệnD. Điều khiển chuyển mạch SGSN50CSCF sử dụng ? A. SSN7B. SIP51Để những mã trải phổ trựcgiao phải bảo vệ điềukiện ? A. cixci = 1B. cixcj = cKC. cixcj không nằm trong bộ mãA, B52Để bảo vệ công bằngkhi lập biểu, hệ thốngphải liên tục đánhgiá ? A. Thông lượng số liệu trung bình củatừng người sử dụngB. Công suất phát trung binh của từngUE53Để định tuyến thuê baoSGSN chứa những thông tinnào sau đây ? A. IMSIB. RAC. Số VLRD. GGSNA, B54Để được coi là hệ thốngtrải phổ, mạng lưới hệ thống thôngtin số phải bảo vệ điềukiện ? A. Tín hiệu được phát chiếm độ rộngbăng tần tối thiểu thiết yếu để phátthông tinB. Tín hiệu được phát chiếm độ rộngbăng tần lớn hơn độ rộng băng tần tốithiểu thiết yếu để phát thông tinC. Trải phổ được triển khai bằng mộtmã độc lập với số liệuB, C55Trong công nghệ tiên tiến 3G, đểđược mã hóa turbo tỷ lệ1 / 2, mỗi lần phát một bitthông tin cần đục lỗ baonhiêu bit chẵn lẻ ? A. 1 bitB. 2 bit56Trong công nghệ tiên tiến 3G, đểA. APCẨM NANG THI TUYỂN – PHỎNG VẤN VÀO VIETTEL PHÁT HÀNH DUY NHẤT TẠI WWW.GIANGBLOG.COMwww.giangblog.com - Copyright by Nguyen Le Giang ( Mail : legiang127@gmail.com ) 324TTK iến thức 3G ĐápánTrình độNội dung câu hỏiKỹ sư ĐTVTPhƣơng án trả lờiĐạihọcCaođẳngTrung cấpkhởi xướng thủ tục truynhập ngẫu nhiên UEphát ? B. AICHC. Bản tin truy nhập ngẫu nhiên57Để tăng dung tích, đường lên sử dụngphương pháp ghép kênhgì ? A. I / QB. TDMA58Để thích ứng chất lượngkênh truyền, bộ mã hóaturbo chuyển từ tỷ suất mã1 / 3 sang 3/4 ( bằng cáchđục lỗ ), sơ đồ mã hóaturbo nào tương ứng vớichất lượng kênh truyềntrong trường hợp nào tốthơn ? A. Tỷ lệ mã 1/3 B. Tỷ lệ mã 3/459 Để tìm gọi thuê bao trongvùng phục vụMSC / VLR, vùng nàyđược chia thành ? A. Các LAB. Các RA60Để tìm gọi thuê bao trongvùng ship hàng SGSN, vùng này được chiathành ? A. Các LAB. Các RA61Để trải phổ luồng bit cóđộ dài bit Tb, mã trải phổphải có độ dài chip ? A. Tc = TbB. Tc > TbC. Tc < < Tb62Để trải phổ luồng bit tốcđộ Rb, mã trải phổ phảicó vận tốc Rc sao cho ? A. Rc = RbB. Rc < RbC. Rc >> Rb63Để nhu yếu phát lại UEgửi đến nút B ? A. ACKB. NAK64Dịch vụ chuyển mạch góiA. Chỉ chuyển mạch gói

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Internet