Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi Hoành Sơn là ranh giới giữa hai tỉnh nào? A. Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng B. Hà Tĩnh và Quảng Bình C. Nghệ An và Hà Tĩnh D. Quảng Bình và Q

Câu 30. Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết  những tỉnh/thành phố nào sau đây dẫn đầu về sản lượng khai thác thủy sản?

A.Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận B. Kiên Giang, An Giang, Cần ThơC.Thanh Hóa, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình D. An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ

Câu 31. Yếu tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đến phát triển, phân bố công nghiệp?

A.Đất B. Nước C. Khoáng sản D.Sinh vật

Câu 32.Ngành công nghiệp chế biến lương thực,thực phẩm ở nước ta phát triển dựa vào ưu thế chủ yếu nào sau đây?

A.nguồn nhân công dồi dào, giá rẻB.Kinh nghiệm sản xuất được tích góp truyền kiếpC.Nguồn nguyên vật liệu nhiều mẫu mã, tại chỗD.Nguồn vốn lôi cuốn từ quốc tế

Câu 33.Khó  khăn lớn nhất của việc khai thác thủy điện nước ta là:

A.mùa khô, mực nước những hồ thủy điện hạ thấpB.sông ngòi nhỏ, ngắn, tiềm năng thủy điện thấpC.miền núi và trung du hạ tầng còn thấpD.sông ngòi nước ta có lưu lượng nhỏ

Câu 34 Ngành công nghiệp trọng điểm nào sau đây phát triển dựa vào nguồn nhân lực dồi dào?

A.Khai thác nguyên vật liệu B.Vật liệu thiết kế xây dựng

C.Cơ khí, điện tử                                D.Dệt may

Câu 35.Nhân tố nào sau đây làm cho mỗi vùng ở nước ta có thế mạnh khác nhau trong phát triển công nghiệp?

A.Vị trí địa lí B.Điều kiện khí hậuC.Yếu tố địa hình D.Sự phân bổ tài nguyên

Câu 36.Ngành công nghiệp trọng điểm chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp nước ta là:

A.hóa chất B.khai thác nguyên vật liệu C. vật liệu kiến thiết xây dựng D.chế biến lương thực thực phẩm

Câu 37. Trong các ngành công nghiệp sau, ngành nào của nước ta có thế mạnh đặc biệt và cần đi trước một bước so với các ngành khác

A. Công nghiệp điện tử. B. Công nghiệp hoá chất. C. Công nghiệp nhẹ D. Công nghiệp nguồn năng lượng .

Câu 38.Các mỏ dầu nào sau đây đang được khai thác?

A.Hồng Ngọc, Rạng Đông B.Lan Đỏ, Bạch Hổ C.LanTây, Đại Hùng D.Hồng Ngọc, Lan ĐỏA biểu đồ cột đôi B. biểu đồ miền C biểu đồ đường D. biểu đồ cột chồng

Câu 39.Nhân tố nào sau đâylàm cho cơ cấu công nghiệp trở lên đa dạng và linh hoạt hơn?

A.Dân cư và nguồn lao động

B.Sức ép của thị trường tiêu thụ sản phẩm

C.Chính sách tăng trưởng công nghiệpD.Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất-kĩ thuật

Câu 40. Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm có tác dụng gì?

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp