Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Wikipedia tiếng Việt

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Hanoi University Of Home Affairs) là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Nội vụ, được thành lập ngày 14/11/2011 trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.[1]

Lịch sử hình thành[sửa|sửa mã nguồn]

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Nội vụ, được thành lập ngày 14/11/2011, trước đây có tên gọi là Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I. Tiền thân là Trường Trung học văn thư Lưu trữ Trung ương I, được thành lập năm 1971 theo Quyết định số 109/BT ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Năm 1996, Trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Lưu trữ và Nghiệp vụ Văn phòng I.

Theo quyết định số 3225/QĐ-BGD&ĐT-TCCT ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được đổi tên trường Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I. Ngày 21/4/2008. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 2275/QĐ-BGDĐT đổi tên Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I thành Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội đến năm 2011 đổi tên là Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước đây trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhưng từ năm 2005 đến nay trực thuộc Bộ Nội vụ, địa chỉ của trường là Ngõ 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trường đào tạo các ngành nghề như Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản lý công, Quản lý xã hội, Chính trị học, Chính sách công, Tổ chức và xây dựng chính quyền, Luật, Văn thư, Lưu trữ, Quản lý văn hoá, Hệ thống thông tin, Thư viện, Thư ký văn phòng…

Hiệu trưởng là PGS.TS.Nguyễn Bá Chiến. Cơ cấu tổ chức triển khai của trường gồm 4 đơn vị chức năng thường trực ( gồm có 2 Phân hiệu tại Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh ) ; 8 phòng tính năng, 8 khoa, 3 TT .
Đến năm 2025 trở thành trường đại học đa ngành, đa nghành nghề dịch vụ có uy tín trong nước, khu vực và quốc tế .

Quy mô đào tạo và giảng dạy[sửa|sửa mã nguồn]

Tính đến tháng 11/2011, tổng số cán bộ viên chức, giảng viên, giáo viên của Trường là 224 người. Trong đó giảng viên, giáo viên cơ hữu là 147 người trong đó có 13 tiến sỹ ( 2 PGS ; 11 tiến sỹ ), 10 nghiên cứu sinh, 50 thạc sĩ, 28 học viên cao học và46 đại học. Ngoài ra Trường còn có 199 giảng viên thỉnh giảng, trong đó có 23 giáo sư, phó giáo sư, 76 tiến sỹ, 10 nghiên cứu sinh, 90 thạc sĩ … đến từ những viện điều tra và nghiên cứu, những đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ, một số ít trường đại học, học viện chuyên nghành khác .

Ngành giảng dạy[sửa|sửa mã nguồn]

 1. Quản trị nhân lực
 2. Quản trị văn phòng
 3. Quản lý nhà nước
 4. Luật
 5. Lưu trữ học
 6. Chính trị học
 7. Thông tin – Thư viện
 8. Hệ thống thông tin
 9. Quản lý văn hóa
 10. Văn hóa học
 11. Văn hóa truyền thông
 12. Văn hóa doanh nghiệp
 13. Xây dựng Đảng

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đào Tạo