Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019 : Trường Đại Học Kinh Tế

Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021. Theo đó, điểm chuẩn các ngành các bạn hãy xem thông tin chi tiết dưới đây.

CĐ Nấu Ăn Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021Tuyển Sinh Ngành Thú Y CĐ Thú Y Hà Nội

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐHQG HÀ NỘI 2021

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Tuyển Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
QHE40 Quản trị kinh doanh A01; D01; D09; D10 36.2 Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4
QHE41 Tài chính – ngân hàng A01; D01; D09; D10 35.75 Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4
QHE42 Kế toán A01; D01; D09; D10 35.55
QHE43 Kinh tế quốc tế A01; D01; D09; D10 36.53 Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4
QHE44 Kinh tế A01; D01; D09; D10 35.83 Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4
QHE45 Kinh tế phát triển A01; D01; D09; D10 35.57 Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4
QHE80 Quản trị kinh doanh (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) A01; D01; D09; D10 34.85 Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4
QHE89 Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng) A01; D01; D09; D10 32.65 Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐHQG HÀ NỘI 2020

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Tuyển Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020

*

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐHQG HÀ NỘI 2019

*Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Cụ thể điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội như sau:

Tên ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển
Kinh tế 7310101 22,35
Kinh tế phát triển 7310105 21,70
Kinh tế quốc tế ** 7310106 27,05
Quản trị kinh doanh ** 7340101 26,55
Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy – Hoa Kỳ cấp bằng) 7340101QT 22,85
Tài chính – Ngân hàng ** 7340201 25,58
Kế toán ** 7340301 25,45

Ghi chú: ** là chương trình chất lượng cao. Tiêu chí phụ: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển lần lượt theo 2 tiêu chí phụ:

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đào Tạo