Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng

1. Khoa Kế toán

1.1 Giới thiệu chung về khoa

– Tên khoa : Khoa Kế toán

– Lịch sử tăng trưởng của khoa :

Tiền thân từ một Tổ bộ môn Kế toán của Khoa Thống Kế Tài Trường Đại học Kinh tế được xây dựng năm 1989, do nhu yếu về tăng trưởng quy mô đào tạo và giảng dạy, năm 1994 Tổ bộ môn được tách ra và trở thành Khoa Kế toán .

Khoa Kế toán được xây dựng xuất phát từ nhu yếu thực tiễn của xã hội. Trải qua 42 năm giảng dạy ngành kế toán, sinh viên của khoa ra trường đang công tác làm việc khắp mọi miền của quốc gia, nhiều sinh viên đã trở thành những nhà quản lý tài năng, những cán bộ chủ chốt của những cơ quan quản trị Nhà nước ở khu vực miền Trung và Tây nguyên .

Khoa có trách nhiệm quản trị và đào tạo và giảng dạy hệ Đại học, Cao học và NCS chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán ; Nghiên cứu khoa học và tiến hành ứng dụng nghiên cứu và điều tra khoa học vào thực tiễn kiến thiết xây dựng và tăng trưởng kinh tế, xã hội của khu vực miền Trung và Tây Nguyên .

– Số cán bộ công chức : 42 người ; trong đó, số cán bộ tham gia làm công tác làm việc quản trị ở Ban giám hiệu và những phòng ban là 5 chiến sỹ ; 1 GS, 07 PGS, 09 giảng viên chính, 16 tiến sỹ, 15 thạc sĩ, 10 cán bộ đang làm NCS ; 01 cử nhân .

Khoa rất chú trọng đến công tác làm việc kiến thiết xây dựng đội ngũ, coi đây là điều kiện kèm theo thiết yếu để nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm mục đích phân phối sự nghiệp giáo dục trong tinh hình mới. Đội ngũ giảng viên của khoa hầu hết được học tập những chương trình huấn luyện và đào tạo Th.S, NCS tại những vương quốc : Anh, Úc, Pháp, Bỉ, Phần Lan, Nhật Bản, …

– Ngành giảng dạy : Ngành Kế toán và ngành Kiểm toán

– Liên kết giảng dạy : Khu vực miền Trung và Tây nguyên .

1.2 tin tức về từng ngành

1.2.1 Ngành Kế toán

– Thời lượng giảng dạy :

Thiết kế chương trình giảng dạy là 4 năm, tùy theo năng lực và điều kiện kèm theo học tập, sinh viên hoàn toàn có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc lê dài thời hạn học tối đa đến 6 năm .

– Chương trình cử nhân kế toán được giảng dạy tại Trường trong thời hạn 4 năm. Mục tiêu của chương trình là huấn luyện và đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán có năng lượng trình độ cao ; có năng lực ứng dụng và xử lý những yếu tố trình độ trong thực tiễn ; có năng lực thao tác trong môi trường tự nhiên công nghệ thông tin, hội nhập quốc tế ; có thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt .

– Cơ hội việc làm :

+ Làm việc có tính chuyên nghiệp cao trong những doanh nghiệp, đơn vị chức năng hành chính-sự nghiệp, những công ty truy thuế kiểm toán, công ty sàn chứng khoán và ngân hàng nhà nước ;

+ Làm việc tốt ở những công ty có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .

1.2.2 Ngành Kiểm toán

– Thời lượng huấn luyện và đào tạo : Thiết kế chương trình huấn luyện và đào tạo là 4 năm, tùy theo năng lực và điều kiện kèm theo học tập, sinh viên hoàn toàn có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dai thời hạn học tối đa đến 6 năm .

– Chương trình cử nhân truy thuế kiểm toán được đào tạo và giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng có tính hội nhập quốc tế cao. Mục tiêu của chương trình là giảng dạy cử nhân chuyên ngành truy thuế kiểm toán có năng lượng trình độ cao ; có năng lực ứng dụng và xử lý những yếu tố trình độ trong thực tiễn ; có năng lực thao tác trong môi trường tự nhiên công nghệ thông tin, hội nhập quốc tế ; có thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt .

– Cơ hội việc làm : s

au khi tốt nghiệp chương trình giảng dạy Cử nhân ngành Kiểm toán, sinh viên hoàn toàn có thể thao tác ở nhiều nghành khác nhau như làm kế toán hoặc trấn áp nội bộ tại những doanh nghiệp ( kể cả ngân hàng nhà nước ) ; làm truy thuế kiểm toán tại những công ty truy thuế kiểm toán độc lập hoặc truy thuế kiểm toán nhà nước ; tư vấn thuế, kế toán, kinh tế tài chính tại những công ty cung ứng dịch vụ tư vấn. Sinh viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể thao tác tại những doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đặc biệt quan trọng là những công ty truy thuế kiểm toán lớn trên quốc tế thuộc nhóm Big4 .

*

E-Mail của khoa :

khoaketoan@googlegroups.com

2. Khoa Quản trị kinh doanh thương mại

2.1 Giới thiệu chung về khoa

 • Tên khoa : Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Lịch sử tăng trưởng khoa Quản trị Kinh doanh :

Được xây dựng từ năm 1992, Khoa Quản trị Kinh doanh ( DBA ), Trường Đại học Kinh tế ( DUE ), Đại học Đà Nẵng ( UDN ) là một trong những đơn vị chức năng tiên phong trong cả nước giảng dạy trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sỹ ngành

Q.

uản trị kinh doanh thương mại ở Nước Ta. Chương trình giảng dạy cử nhân quản trị kinh doanh thương mại của Khoa đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế theo mạng lưới hệ thống AUN QA vào năm 2019 .

Trên cơ sở triết lý giáo dục của Nhà trường, DBA lựa chọn “ Học song song với hành ” làm mục tiêu cho hoạt động giải trí dạy và học

.

Học được hiểu là học tập suốt đời, là quá trình tiếp thu cái mới dưới mọi hình thức, tại mọi thời điểm. Hành được hiểu là quá trình vận dụng kiến thức vào cuộc sống, hình thành các kỹ năng cho nghề nghiệp và cuộc sống. Định hướng dạy và học này được thấm nhuần trong thầy và trò, trở thành “tinh thần DBA”, tinh thần năng động, sáng tạo là nền tảng cho sự thành công trong kinh doanh và quản lý.

DBA cũng tự hào là đơn vị chức năng tiên phong trong việc liên kết doanh nghiệp, cựu sinh viên vào đào tạo và giảng dạy và NCKH. Từ những năm 2008, DBA đã không ngừng tiến hành những worshop với doanh nghiệp, những hoạt động giải trí du lịch thăm quan doanh nghiệp. DBA đã cải cách thực tập tốt nghiệp từ phương pháp truyền thống cuội nguồn sang phương pháp mới tiếp cận với chuẩn mực của Mỹ với tiềm năng ngày càng tăng thưởng thức cho người học .

Đội ngũ giảng viên của khoa giỏi về trình độ, có niềm tin phát minh sáng tạo và đam mê so với điều tra và nghiên cứu, tận tụy và tận tâm so với sinh viên. Hiện nay DBA có 27 giảng viên trong dó có 02 GS.TS, 03 PGS.TS, 09 tiến sỹ, 3 NCS và 10 thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên của DBA được đào tạo và giảng dạy trong nhiều môi trường tự nhiên giáo giáo dục khác nhau từ Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Anh, Úc, Nga, Đài Loan, Nước Ta … Điều này tạo nên sự phong phú về khuynh hướng nghiên cứu và điều tra, giảng dạy cũng như năng lực hội nhập quốc tế sâu rộng. DBA tự hào trong đội ngũ của mình đã có 2 GS.TS và tỷ suất giảng viên trình độ tiến sỹ đạt trên 50 % .

Qua 27 năm hình thành và tăng trưởng, DBA đã đào tạo và giảng dạy hơn 5000 cử nhân QTKD, hơn 1000 Thạc sỹ và 10 Tiến sỹ. Đội ngũ cựu sinh viên của chúng tôi đã và đang nắm giữ nhiều vị trí chỉ huy từ cấp trung tới cấp cao thuộc nhiều mô hình tổ chức triển khai, nhiều nghành kinh doanh thương mại. Chúng tôi tự hào về cựu sinh viên của mình. Sự thành đạt của cựu sinh viên, niềm tin của hội đồng doanh nghiệp là động lực giúp chúng tôi vươn tới những tầm cao mới .

2.2 tin tức về từng ngành

Khoa quản trị kinh doanh thương mại đang giảng dạy những chuyên ngành : quản trị kinh doanh thương mại tổng quát, quản trị chuỗi đáp ứng, quản trị nguồn nhân lực .

Với những nỗ lực nâng cấp cải tiến không ngừng, năm 2019 chương trình giảng dạy của Khoa đã đạt chuẩn chất lượng quốc tế theo mạng lưới hệ thống tiêu chuẩn AUN QA. Điều này đã mở ra một quy trình tiến độ mới trong hội nhập đào tạo và giảng dạy quốc tế của Khoa .

2.2.1 Ngành Quản trị kinh doanh thương mại

Ngành Quản trị kinh doanh thương mại huấn luyện và đào tạo 02 chuyên ngành : Quản trị kinh doanh thương mại tổng quát và Quản trị chuỗi đáp ứng .

2.2.1. 1 Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại tổng quát

– Thời lượng giảng dạy : 04 năm

– Tổng số tín chỉ : 120

– Chuẩn đầu ra tiếng Anh : 4.5 điểm Ielf vhoặc tương tự .

– Mục tiêu giảng dạy : sau 3 đến 5 năm ra trường, sinh viên Quản trị kinh doanh thương mại tổng quát có năng lực :

+ Trở thành nhân viên ở nhiều bộ phận công dụng khác nhau trong những tổ chức triển khai và thích ứng được với sự phong phú của những nghành hoạt động giải trí .

+ Đủ năng lượng đảm nhiệm được những vị trí trưởng / phó những phòng công dụng trong tổ chức triển khai, những CEO của doanh nghiệp nhỏ .

+ Có thể trở thành nhà khởi nghiệp, chủ những doanh nghiệp nhỏ và vừa .

– Cơ hội nghề nghiệp

+ Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân quản trị kinh doanh thương mại tổng quát hoàn toàn có thể thao tác ở trong những tổ chức triển khai kinh doanh thương mại ở mọi thành phần kinh tế, những cơ quan chính quyền sở tại, những tổ chức triển khai phi doanh thu với những nhóm vị trí hoàn toàn có thể đảm nhiệm :

+ Chuyên viên kinh doanh thương mại : Nhân viên kinh doanh thương mại, Trưởng shop kinh doanh bán lẻ, Giám đốc bán hàng vùng / khu vực .

+ Chuyên viên nghiên cứu và phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh thương mại : Trợ lý nghiên cứu và phân tích và tổng hợp báo cáo giải trình về môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại, kinh tế tài chính, lập kế hoạch sản xuất, nhân sự, sản xuất, trợ lý kiến thiết xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh thương mại

+ Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở những bộ phận công dụng khác nhau : Giám sát sản xuất ; Quản đốc phân xưởng nhỏ ; quản trị viên những phòng marketing, nhân sự, vật tư, chất lượng .

+ Nhà quản trị tổng quát : Giám đốc xí nghiệp sản xuất ; Giám đốc quản lý Trụ sở / khu vực, Giám đốc / Tổng giám đốc doanh nghiệp, tổ chức triển khai / tập đoàn lớn .

+ Tự xây dựng làm chủ doanh nghiệp và điều hành quản lý công ty

2.2.1. 2 Chuyên ngành Quản trị chuỗi đáp ứng

– Thời lượng giảng dạy : 04 năm

– Tổng số tín chỉ : 120

– Chuẩn đầu ra tiếng Anh : 4.5 điểm Ielf hoặc tương tự .

– Mục tiêu đào tạo và giảng dạy :

– Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh thương mại, chuyên ngành quản trị chuỗi đáp ứng có năng lựcvề trình độ về quản trị kinh doanh thương mại, và sâu xa vào tính năng quản trị chuỗi đáp ứng .

– Cơ hội nghề nghiệp : Cử nhân Quản trị kinh doanh thương mại, chuyên ngành quản trị chuỗi đáp ứng có thời cơ việc làm ở mọi mô hình doanh nghiệp, thuộc mọi nghành kinh doanh thương mại, mọi quy mô, đặc biệt quan trọng là tại những tập đoàn lớn đa vương quốc, trong những tổng công ty lớn nơi có mạng lưới kinh doanh thương mại phức tạp .

  1.  

2.2.2 Ngành Quản trị nguồn nhân lực

 • Thời lượng huấn luyện và đào tạo : 04 năm

 • Tổng số tín chỉ : 120

 • Chuẩn đầu ra tiếng Anh : 4.5 IELTS hoặc tương tự .

– Mục tiêu đào tạo và giảng dạy : đào tạo và giảng dạy cử nhân chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực nắm vững kiến thức và kỹ năng chung về quản trị nguồn nhân lực, đồng cảm con người và tổ chức triển khai, có năng lực phát hiện những yếu tố của nguồn nhân lực trong tổ chức triển khai và có năng lực phong cách thiết kế và tiến hành thực thi những công dụng quản trị nguồn nhân lực là bảo vệ, duy trì và tăng trưởng nguồn nhân lực một cách độc lập, có hiệu suất cao góp thêm phần thực thi kế hoạch và tạo lợi thế cạnh tranh đối đầu trải qua nguồn nhân lực cho tổ chức triển khai ; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp ; có kỹ năng và kiến thức tin học, ngoại ngữ, tiếp xúc kinh doanh thương mại nhằm mục đích thích nghi với sự biến hóa nhanh gọn của thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại và năng lực thiết yếu cho tiềm năng hội nhập khu vực và học tập suốt đời .

– Cơ hội nghề nghiệp : sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể đảm nhiệm việc làm nhân viên Quản trị nguồn nhân lực, nhân viên tuyển dụng, giảng dạy, nhìn nhận thành tích, tiền lương, bảo hiểm xã hội trong những công ty, những tổ chức triển khai chính quyền sở tại và xã hội ; nhân viên tư vấn nghề nghiệp trong những tổ chức triển khai dịch vụ việc làm, quản trị lao động, tư vấn nghề nghiệp ; nghiên cứu viên những cơ sở nghiên cứu và điều tra về nguồn nhân lực ;

3. Khoa Marketing

3.1. Giới thiệu chung về Khoa

Ngành huấn luyện và đào tạo Marketing được xây dựng vào năm 2001, tiền thân là chuyên ngành Marketing của Khoa Quản trị Kinh doanh thuộc trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng là một trong những đơn vị chức năng tiên phong của Nước Ta huấn luyện và đào tạo quản trị kinh doanh thương mại kể từ năm 1992 .

Năm năm trước, ghi lại một bước trưởng thành và tăng trưởng vượt bậc, Khoa Marketing được chính thức xây dựng, lôi cuốn hàng trăm lượt sinh viên ĐK nhập học .

Dù mới xây dựng, Khoa đã có một đội ngũ giảng viên trình độ cao, gồm có 17 giảng viên, 100 % được đào tạo và giảng dạy nâng cao về nghành nghề dịch vụ Marketing tại những nước tăng trưởng, trong đó có 2 Phó giáo sư, 4 Tiến sĩ, 5 NCS tiến sỹ, 6 Thạc sĩ và 1 NCS Thạc Sĩ. Hơn thế nữa, giảng viên của Khoa đã có nhiều thành tích trong nghiên cứu và điều tra khoa học, giảng dạy đại học và thạc sĩ trong nước và quốc tế, hướng dẫn nghiên cứu sinh, tham gia tư vấn và giảng dạy cho doanh nghiệp .

Hiện tại, Khoa đang triển khai hai chương trình huấn luyện và đào tạo cử nhân : Quản trị Marketing và Truyền thông Marketing. Trong thời hạn tới, nhằm mục đích phân phối nhu yếu xã hội, Khoa Marketing sẽ đưa vào giảng dạy chương trình Cao học Marketing ( nghiên cứu và điều tra và ứng dụng ). Khoa Marketing chúng tôi không riêng gì lan rộng ra, đa dạng hóa ngành học và hệ đào tạo và giảng dạy mới, mà còn luôn chú trọng kiến thiết xây dựng và duy trì chất lượng giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế .

Chúng tôi nhận thức một cách thâm thúy về vai trò cơ bản của giáo dục đại học : đó chính là ” nền tảng để phát minh sáng tạo tương lai “. Chúng tôi tin rằng bằng việc khơi dậy cảm hứng của mọi người với tri thức khoa học và tạo ra thời cơ phát huy năng lượng của con người chính là chìa khóa cho mọi thành công xuất sắc của xã hội. Vì thế, Khoa Marketing luôn tìm tòi, phát minh sáng tạo những cách tiếp cận mới trong điều tra và nghiên cứu khoa học và giảng dạy để tạo cảm hứng và trang bị cho người học năng lực tự học tập và vươn tới thành công xuất sắc trong một thiên nhiên và môi trường đổi khác nhanh gọn .

 1.  

3.2 tin tức về

từng

ngành

– Thời lượng đào tạo và giảng dạy : t

heo phong cách thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo năng lực và điều kiện kèm theo học tập, sinh viên hoàn toàn có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc lê dài thời hạn học tối đa đến 6 năm .

– Tổng số tín chỉ : 133

– Chuẩn đầu ra tiếng Anh : 4.5 điểm Ielf hoặc tương tự .

– Mục tiêu giảng dạy : sau 3 đến 5 năm ra trường sinh viên tốt nghiệp sẽ có năng lượng thiết yếu để tăng trưởng thành :

Chuyên viên marketing : thao tác cho những Client and Agency về nghành nghề dịch vụ marketing trong môi trường tự nhiên liên ngành, đa văn hóa .

Nhà quản trị marketing : đủ năng lượng đảm nhiệm những vị trí quản trị Marketing cấp trung gian và cấp cao cho thị trường lao động vương quốc và quốc tế ở những vị trí việc làm như thể : Giám đốc marketing, giám đốc nhãn hàng, giám đốc tiếp thị quảng cáo, giám đốc phát minh sáng tạo, giám sát bán hàn

g .

 • Cơ hội nghề nghiệp :

Sinh viên chuyên ngành Quản trị Marketing được đào tạo và giảng dạy và chuẩn bị sẵn sàng những kiến thức và kỹ năng cũng như năng lượng thiết yếu để tăng trưởng theo những mức độ thăng quan tiến chức nghề nghiệp trong những doanh nghiệp, tổ chức triển khai từ nhân viên cấp dưới marketing ( marketing executive ) đến những cấp quản trị trung gian ( marketing manager ) và quản trị marketing cấp cao ( marketing director ) ở Lever vương quốc và quốc tế – những nơi yên cầu tính chuyên nghiệp cao và năng lượng tiếng Anh tốt, gồm có :

+ Các cơ quan Nhà nước ; những tổ chức triển khai phi chính phủ để đảm nhiệm những hoạt động giải trí về marketing như : Tổ chức sự kiện ; Nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích thị trường ; Quan hệ công chúng ; Thiết kế và quản trị những chương trình tiếp thị quảng cáo marketing ; Chiến lược marketing ; Quản trị mẫu sản phẩm và tên thương hiệu cho tổ chức triển khai .

+ Các doanh nghiệp và tổ chức triển khai ( Client ) : để đảm nhiệm hầu hết những việc làm tương quan đến công dụng marketing trong doanh nghiệp ; với những công ty nổi trội như Unilever, P&G, Coca-Cola, Neslé … Các việc làm thường rất phong phú ở những vị trí khác nhau : từ nhân viên marketing ( chuyên trách những việc làm như marketing trực tuyến, nghiên cứu và điều tra thị trường, phân phối và bán hàng, chăm nom người mua, truyền thông online … ) đến những chức vụ cấp cao hơn như Giám đốc marketing, Giám đốc bán hàng, Giám đốc tăng trưởng kênh phân phối, Giám đốc tiếp thị quảng cáo, Giám đốc tên thương hiệu .

+ Các công ty chuyên đáp ứng dịch vụ Marketing ( Agency ) như công ty tư vấn Marketing ; công ty Nghiên cứu và nghiên cứu và phân tích thị trường, người mua ( Nielsen, FTA … ) ; công ty chuyên về quảng cáo, truyền thông online ( như Ogilvy và Mather, Dentsu, Cowan … )

Ngoài ra, những sinh viên theo học chuyên ngành Marketing cũng được trang bị những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để hoàn toàn có thể tự khởi nghiệp cũng như theo học những bậc học cao hơn về nghành Marketing ở những trường trong và ngoài nước .

+ Lĩnh vực nghiên cứu và điều tra thị trường ( Market Research ) : Đảm nhận những hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra và nghiên cứu và phân tích, dự báo xu thế hoạt động của thị trường trong những doanh nghiệp chuyên về nghiên cứu và điều tra thị trường và bộ phận nghiên cứu và điều tra thị trường của những đơn vị chức năng như Giám đốc Nghiên cứu thị trường, Nhà quản trị điều tra và nghiên cứu thị trường, Giám sát viên thị trường, nhà nghiên cứu và phân tích thị trường (

Market Research Director

,

Market Research Manager

,

Market Research Supervisor

,

Market Analyst

) …


+ Lĩnh vực quản trị tên thương hiệu và mẫu sản phẩm ( Product and Brand Management ) : thao tác và đảm nhiệm những hoạt động giải trí quản trị tên thương hiệu, điều tra và nghiên cứu và phong cách thiết kế, quản trị mẫu sản phẩm mới với những vị trí như Giám đốc Thương hiệu, Giám đốc tăng trưởng mẫu sản phẩm, Chuyên viên tăng trưởng loại sản phẩm, … (

Brand Manager

,

Product Manager

,

Product Development Manager

, v.v. )


+ Lĩnh vực tiếp thị quảng cáo ( Promotion ) : đảm nhiệm những hoạt động giải trí tạo dựng và tiến hành triển khai, cũng như nhìn nhận hiệu suất cao những chương trình tiếp thị quảng cáo, gồm có quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng … với những vị trí như Quản trị viên chiêu thị, Chuyên viên quản trị khuyễn mãi thêm, Chuyên gia Quan hệ công chúng, Giám đốc quảng cáo, Giám đốc quan hệ công chúng, Quản trị tiếp thị quảng cáo tổ chức triển khai (

Advertising Manager

, ,

Advertising Sales Director

,

Public Relations Specialist

,

Public Relations Director

,

Corporate Communications Manager

) ….

+ Lĩnh vực phân phối và đáp ứng mẫu sản phẩm, dịch vụ ( Marketing Channels ) : tiếp đón những việc làm quản trị kênh phân phối, đảm nhiệm những hoạt động giải trí đáp ứng, phân phối và marketing tại điểm bán sao cho mẫu sản phẩm đưa đến tay người tiêu dùng một cách hiệu suất cao nhất, như những Giám đốc tăng trưởng kênh phân phối, Trưởng phòng kinh doanh thương mại kênh Horeca, Giám đốc kênh marketing tân tiến ( kênh MT ), Quản trị viên Trade Marketing, …

+ Lĩnh vực bán hàng và marketing trực tuyến ( Sales và marketing trực tuyến ) : thao tác và đảm nhiệm những hoạt động giải trí quản trị lực lượng bán, phong cách thiết kế bán hàng trực tiếp, marketing qua mạng, marketing kỹ thuật số và đảm nhiệm những vị trí như Giám đốc bán hàng, Đại diện bán hàng, Nhân viên bán hàng, …

+ Lĩnh vực định giá cho mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ ( Pricing ) : Xây dựng và kiểm soát và điều chỉnh chủ trương giá mẫu sản phẩm tại doanh nghiệp ( mức giá cả, mức hay tỷ suất chiết khấu, giá khuyễn mãi thêm … )

+ Lĩnh vực quản trị sự kiện ( Event Management ) : đảm nhiệm những hoạt động giải trí phong cách thiết kế và quản trị những chương trình tiếp thị quảng cáo và tổ chức triển khai sự kiện, tại những việc làm như Nhà hoạch định sự kiện, Chuyên viên tổ chức triển khai sự kiện, …

+ Lĩnh vực dịch vụ người mua và chăm nom người mua ( Customer services ) : Hoạt động trong những đơn vị chức năng và đảm nhiệm những hoạt động giải trí phong cách thiết kế và đáp ứng và dịch vụ người mua, chăm nom người mua, kiến thiết xây dựng và quản trị mối quan hệ với người mua ( với chức vụ như nhân viên cấp dưới chăm nom người mua, trưởng nhóm chăm nom người mua, giám sát viên, trưởng bộ phận chăm nom người mua …

4. Khoa Du lịch

4.1 Giới thiệu chung về Khoa

Khoa Du lịch, trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng có tiền thân là Bộ môn Du Lịch thuộc Khoa Công thương, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, sau đó là Bộ môn Du Lịch thuộc Khoa TM – Du Lịch, trường Đại học Kinh tế. Nhằm cung ứng nhu yếu lan rộng ra quy mô và nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo, ngày 13 tháng 4 năm 2012, Khoa Du lịch chính thức được xây dựng như một khoa độc lập, thuộc trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng .

Hiện nay Khoa Du Lịch đang giảng dạy 3 chuyên ngành, đó là : Quản trị kinh doanh thương mại Du Lịch, Quản trị Khách sạn và Quản trị liên hoan và sự kiện. Không thể không kể đến đội ngũ cán bộ, giảng viên nhiệt huyết, tận tụy, hết mình vì sự nghiệp đào tạo và giảng dạy giáo dục. Hiện nay, Chủ nhiệm Khoa Du lịch là TS. Trương Sỹ Qúy. Ngoài ra, tham gia giảng dạy và hoạt động và sinh hoạt tại Khoa còn có 17 giảng viên khác. Song song với chương trình giảng dạy liên tục được thay đổi và cập nhập để tương thích với tình hình tăng trưởng kinh tế quốc gia và hội nhập toàn thế giới, Khoa còn chú trọng tăng trưởng những quan hệ với doanh nghiệp và những Sở Ban ngành, và cả quan hệ quốc tế .

 1.  

4.2 tin tức về từng ngành

Hiện nay Khoa Du Lịch đang huấn luyện và đào tạo 2 ngành theo hình thức tín chỉ với thời lượng giảng dạy 4 năm ( tùy theo năng lực, sinh viên hoàn toàn có thể rút ngắn xuống còn 3 năm ) :

 • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 2 chuyên ngành : Quản trị kinh doanh thương mại du lịch và Quản trị sự kiện

 • Quản trị khách sạn .

 • Cơ hội nghề nghiệp : Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể làm ở những vị trí trực tiếp đáp ứng dịch vụ và những vị trí tác nghiệp trong những bộ phận tính năng ( marketing, nhân sự, kinh tế tài chính ) trong những doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, những công ty tổ chức triển khai sự kiện hoặc những doanh nghiệp có bộ phận tương quan. Sinh viên cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí nhân viên cấp dưới của những phòng / bộ phận quản trị khách sạn, quản trị lữ hành, tổ chức triển khai sự kiện, TT thực thi du lịch thuộc những cơ quan quản trị du lịch. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể thao tác tại những tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy nhân lực du lịch / khách sạn / sự kiện và nghiên cứu và điều tra tăng trưởng du lịch. Sau khi thưởng thức ở vị trí nhân viên cấp dưới, sinh viên hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí giám sát của những nhóm nhân sự trực tiếp đáp ứng dịch vụ hoặc thuộc những hoạt động giải trí công dụng .

 • Hợp tác đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và điều tra

Thực hiện Nghị quyết số 08 – NQ / TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng trưởng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Khoa Du lịch kiến thiết xây dựng chương trình huấn luyện và đào tạo vận dụng chính sách đặc trưng đào tạo và giảng dạy nhân lực du lịch trình độ đại học từ khóa 44K. Theo đó, Khoa chú trọng lan rộng ra quan hệ và phối hợp ngặt nghèo với những doanh nghiệp trong quy trình huấn luyện và đào tạo trải qua việc kí kết hợp tác giảng dạy và trao đổi sinh viên thực tập với những tổ chức triển khai và doanh nghiệp kinh doanh thương mại như Sở Du lịch, Quản lý Khu du lịch Bà Nà, Khu nghỉ ngơi Intercontinental Đà Nẵng, Khu nghỉ ngơi Furama, Khu nghỉ ngơi Hyatt, Công ty CP. Du lịch Nước Ta Vitours, Công ty CP. Vietnam Travelmart, … Bên cạnh đó, Khoa còn tăng nhanh quan hệ hợp tác quốc tế trong giảng dạy và trao đổi sinh viên. Các chương trình huấn luyện và đào tạo link được triển khai với 1 số ít đối tác chiến lược quốc tế như :

+ Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion, Hà Lan

+ Đại học Cadiff Metropolitan, Vương quốc Anh

+ Đại học Sunderland, Vương quốc Anh

+ Học viện Công nghệ Cork, Ai-len

+ Đại học Northumbria, Vương quốc Anh

+ Đại học Queensland, Úc

5. Khoa Kinh doanh quốc tế

    5.1

Giới thiệu chung về Khoa

Khoa Kinh doanh quốc tế có lịch sử dân tộc hơn 25 năm trong việc phân phối nguồn nhân lực trong nghành kinh doanh thương mại quốc tế tại Nước Ta. Khoa đã được tái cấu trúc 1 số ít lần để cung ứng những biến hóa môi trường tự nhiên với những cột mốc chính như sau :

– Năm 1985, Khoa Thương mại và Công nghiệp được xây dựng với hai chương trình là Kinh tế Công nghiệp và Kinh tế Thương mại. Sau đó vào năm 1992, chương trình mới được tăng trưởng là chương trình Ngoại thương .

– Năm 1995, Khoa Thương mại – Du lịch được xây dựng trên nền tảng của Khoa Thương mại và Công nghiệp. Khoa Thương mại – Du lịch chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho ba chương trình chính : Du lịch, Thương mại và Ngoại thương .

– Năm 2012, Khoa Thương mại – Du lịch được chia thành hai khoa là Khoa Thương mại và Khoa Du lịch. Chương trình Ngoại thương thuộc Khoa Thương mại, được đổi tên thành chương trình Kinh doanh Quốc tế .

– Tháng 6/2018, Khoa Thương mại được đổi tên thành Khoa Kinh doanh Quốc tế. Hiện tại, Khoa Kinh doanh Quốc tế là một trong 13 khoa của Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Trải qua nhiều quy trình tiến độ tăng trưởng và vững mạnh, Khoa đã thu được nhiều thành tựu đáng kể, góp thêm phần vào sự tăng trưởng chung của Trường trong giáo dục, nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng hội đồng .

– Với lịch sử vẻ vang hơn 25 năm, Khoa Kinh doanh Quốc tế đã phân phối hơn 3000 sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế cho Nước Ta. Cựu sinh viên của chúng tôi đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong những công ty, cơ quan cơ quan chính phủ, trường đại học và những tổ chức triển khai khác. Mạng lưới cựu sinh viên của chúng tôi là một trong những kênh chính để liên kết những chương trình của chúng tôi và những sinh viên hiện tại .

Nhằm mục tiêu trở thành TT giảng dạy, học tập và nghiên cứu và điều tra số 1 trong nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại quốc tế tại Nước Ta và Khu vực Đông Nam Á, Khoa đã đưa ra những xu thế tăng trưởng đúng đắn. Đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và giải pháp giảng dạy cũng như tăng trưởng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và nhân viên cấp dưới được coi là hai trách nhiệm quan trọng nhất. Khoa cũng cam kết hợp tác ngặt nghèo với chính quyền sở tại địa phương và những phòng ban cũng như nhiều doanh nghiệp trong huấn luyện và đào tạo và nghiên cứu và điều tra .

Trong những năm qua, Khoa Kinh doanh Quốc tế luôn được Trường nhìn nhận cao và chiếm được lòng tin của sinh viên và doanh nghiệp. Chất lượng huấn luyện và đào tạo được cải tổ, đội ngũ giảng viên không ngừng tích góp kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức trong giảng dạy và nghiên cứu và điều tra. Đặc biệt, những chuyên viên tiếp tục được mời thỉnh giảng và trình diễn trong những hội thảo chiến lược để lan rộng ra kỹ năng và kiến thức trong thực tiễn cho sinh viên và để trao đổi kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng với những giảng viên của Khoa. Các sinh viên Khoa đã đạt được nhiều thành công xuất sắc trong học tập với tỷ suất tốt nghiệp giỏi và xuất sắc luôn trong khoảng chừng 30 %, đây là tỷ suất cao nhất trong toàn trường. Hầu hết sinh viên của Khoa đều có kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng học tập tốt, cũng như có kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ tốt để phân phối nhu yếu của nhà tuyển dụng. Các sinh viên Khoa cũng đã giành được nhiều phần thưởng về điều tra và nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng và cấp Bộ GD và ĐT, cũng như giành được phần thưởng trong những cuộc thi khác về ngoại ngữ, tin học. Hơn nữa, Khoa và sinh viên rất chăm sóc đến việc tổ chức triển khai những hoạt động giải trí từ thiện, những hoạt động giải trí ngoại khóa và tương hỗ hội đồng .

Khoa hiện có 26 giảng viên, gồm có 07 Tiến sĩ, 14 Thạc sĩ, 02 cử nhân ( gồm có thư ký Khoa Khoa ) và 03 Nghiên cứu sinh đang học tập ở quốc tế. Hầu hết những giảng viên đã được giảng dạy ở những nước tăng trưởng như Anh, Úc, Mỹ, Pháp, Canada, Đức, Nhật Bản, Đài Loan và Nước Hàn …. Các giảng viên thường tham gia những khóa huấn luyện và đào tạo để nâng cao chất lượng giảng dạy. Về mặt điều tra và nghiên cứu, những giảng viên của Khoa đã có nhiều khu công trình nghiên cứu và điều tra khoa học khác nhau trong những năm qua .

 •  

5.2 tin tức về từng ngành

 • Thời gian giảng dạy : Theo phong cách thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo năng lực và điều kiện kèm theo học tập, sinh viên hoàn toàn có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc lê dài thời hạn học tối đa đến 6 năm .

 • Khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa : 133 tín chỉ, không kể những học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục đào tạo Quốc phòng .

Chương trình Ngoại thương, hiện là Chương trình Kinh doanh Quốc tế được xây dựng năm 1992 nhằm mục đích phân phối nhu yếu tăng trưởng kinh tế của Nước Ta trong toàn cảnh hội nhập toàn thế giới. Chương trình này sau đó đã trở thành một trong những chương trình đại học chính tại Đại học Kinh tế. Đặc biệt, nhu yếu ngày càng tăng về nguồn nhân lực chất lượng cao trong hai thập kỷ trước mang đến thời cơ nghề nghiệp tuyệt vời cho sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này. Chương trình tạo nền tảng cho sinh viên theo đuổi sự nghiệp kinh doanh thương mại quốc tế. Nó phân phối cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức thiết yếu để theo đuổi nhiều nghề nghiệp trong những công ty trong nước và quốc tế. Sinh viên sẽ được trang bị để hoàn toàn có thể thao tác với những tổ chức triển khai thương mại và góp vốn đầu tư xu thế quốc tế, hoặc trong những nghành nghề dịch vụ công và tư trong quản trị, hoạch định kế hoạch, nghiên cứu và điều tra, quan hệ cơ quan chính phủ – doanh nghiệp, quản lý và vận hành quốc tế và quan hệ công chúng .

Chương trình kinh doanh thương mại quốc tế được phong cách thiết kế ngặt nghèo trong cấu trúc và nội dung để cung ứng cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng kinh doanh thương mại quan trọng về nhận thức quốc tế, tăng trưởng sự hiểu biết của sinh viên về những góc nhìn xã hội, văn hóa truyền thống và chính trị của kinh doanh thương mại quốc tế, dựa trên những nhu yếu và phản hồi của những bên tương quan. Chương trình giảng dạy này được đối sánh tương quan với chương trình từ nhiều trường đại học, như Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Aston – Anh, Đại học New South Wales – Úc. Mục tiêu của chương trình Kinh doanh quốc tế là phân phối cho sinh viên :

– Kiến thức và kiến thức và kỹ năng chuyên ngành tương thích với sự tăng trưởng và quản trị của những tổ chức triển khai kinh doanh thương mại quốc tế, đặc biệt quan trọng là trong những công ty xuất nhập khẩu ;

– Kiến thức cơ bản về khoa học, kinh tế và kinh doanh thương mại Giao hàng cho việc học những bằng cấp cao hơn ;

– Kỹ năng thao tác nhóm, xử lý yếu tố, tiếp xúc và kỹ năng và kiến thức CNTT ;

– Tiếng Anh trong việc làm ở trình độ nâng cao ;

– Thái độ thao tác chuyên nghiệp ;

– Khả năng tự học .

– Cơ hội nghề nghiệp :

* Kinh doanh xuất nhập khẩu:

– Quản lý xuất nhập khẩu

– Nhân viên sales, Nhân viên xuất nhập khẩu

– Thu mua hàng, quản trị đơn hàng

– Nhân viên chứng từ, Nhân viên dịch vụ hải quan, nhà buôn bán

* Công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

– Nghiên cứu thị trường

– Tư vấn về marketing quốc tế

– Tư vấn về kinh tế tài chính quốc tế

– Tư vấn về góp vốn đầu tư quốc tế

* Công ty phân phối những dịch vụ tương hỗ xuất nhập khẩu :

– Giao nhận, môi giới thuê tàu

– Quản lý giao dịch thanh toán trong ngoại thương

– Nhân viên hãng tàu

– Nhân viên hải quan

* Tổ chức chính phủ/phi chính phủ, Các viện nghiên cứu:

– Tư vấn trong những tổ chức triển khai của cơ quan chính phủ hoặc phi chính phủ

– Chuyên gia thực thi thương mại

– Tư vấn về kinh doanh thương mại quốc tế

– Nhà nghiên cứu và điều tra / Giảng viên

Sinh viên theo học chương trình Kinh doanh quốc tế có thời cơ để đi trao đổi theo 1 số ít thỏa thuận hợp tác hợp tác giữa DUE với những trường đại học quốc tế ở Úc và Anh. Các thỏa thuận hợp tác này được cho phép sinh viên liên tục học theo chương trình 2 + 2 tại Đại học Công nghệ Queensland ( Úc ), Đại học Hull ( Anh ) hoặc chương trình 3 + 1 tại Đại học Hull, Cao đẳng Newcastle, Đại học Sunderland ( Anh ), Đại học Cardiff ( Anh ) .

Hơn nữa, sinh viên tốt nghiệp chương trình này sẽ có nhiều thời cơ việc làm và triển vọng nghề nghiệp tốt vì sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng để đảm nhiệm những vị trí chuyên nghiệp hoặc vị trí quản trị ở tổng thể những cấp trong 1 số ít tổ chức triển khai kinh doanh thương mại như những công ty thương mại ở quốc tế ; vận tải đường bộ và giao nhận vận tải đường bộ quốc tế ; công ty đa vương quốc ; và những doanh nghiệp kinh tế tài chính và ngân hàng nhà nước. Do đó, khoảng chừng 60 % sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Kinh doanh quốc tế có việc làm được trả lương cao trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp và khoảng chừng 90 % sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 1 năm kể từ khi tốt nghiệp .

6. Khoa Ngân hàng

6.1 Giới thiệu chung về Khoa

Quá trình xây dựng :

Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng lúc bấy giờ tiền thân từ Bộ môn Tài chính – Tín dụng thường trực Khoa Kinh tế Nghiệp vụ. Bộ môn Tài chính – Tín dụng được xây dựng từ năm 1987 với tính năng kiến thiết xây dựng chương trình và giảng dạy chuyên ngành Ngân hàng nhằm mục đích phân phối nhu yếu nguồn nhân trong nghành ngân hàng nhà nước cho khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và khóa huấn luyện và đào tạo sinh viên ngành Ngân hàng tiên phong của Khoa được tuyển sinh vào năm 1987. Qua hơn 30 năm thiết kế xây dựng và tăng trưởng, từ một Bộ môn khởi đầu, Khoa Ngân hàng đã trải qua những bước tăng trưởng như sau :

– Năm 1995, xây dựng Khoa Tài chính – Thống kê dựa trên 2 tổ Bộ môn : Tài chính – Tín dụng và Thống kê đê đảm nhiệm đào tạo và giảng dạy chuyên ngành Ngân hàng và Thống kê .

– Năm 2005, Bộ môn Tài chính – Ngân hàng được tách thành Khoa Tài chính – Ngân hàng độc lập để đảm nhiệm vai trò đào tạo và giảng dạy chuyên ngành Ngân hàng nhằm mục đích cung ứng nhu yếu ngày càng lớn về qui mô và nhu yếu về chất lượng nguồn nhân lực trong nghành nghề dịch vụ ngân hàng nhà nước và kinh tế tài chính cho khu vực Miền Trung – Tây nguyên và cả nước. Năm 2006, Khoa Tài chính – Ngân hàng được Bộ Giáo dục và Đào tạo được cho phép giảng dạy bậc cao học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Năm 2007, Khoa liên tục mở chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp hệ đại học chính qui, năm 2011, chương trình chất lượng cao chuyên ngành Ngân hàng được tiến hành. Năm 2013, Khoa tuyển sinh khóa tiên phong chuyên ngành Tài chính công hệ đại học chính quy. Năm năm trước, Khoa chính thức thực thi trách nhiệm giảng dạy tiến sỹ ngành Tài chính – Ngân hàng .

– Năm năm trước, Khoa Ngân hàng được xây dựng dựa trên cơ sở tách từ Khoa Tài chính – Ngân hàng .

Lực lượng giảng viên của Khoa không ngừng vững mạnh qua những năm, hiện tại, tổng số cán bộ viên chức của Khoa Ngân hàng có 21 người, gồm 20 giảng viên và 01 thư ký. Trong số 20 giảng viên, có 01 Phó Giáo sư, 05 Tiến sỹ, 14 Thạc sỹ, 05 Giảng viên chính. Hiện có 04 giảng viên đang nghiên cứu sinh ở quốc tế, 01 nghiên cứu sinh trong nước .

Chức năng, trách nhiệm của Khoa : Giảng dạy ngành Tài chính – Ngân hàng ở cấp Đại học và Cao học, và điều tra và nghiên cứu khoa học .

Mục tiêu giảng dạy cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng theo khuynh hướng tiệm cận được những tiêu chuẩn tiên tiến và phát triển, tân tiến, quốc tế về cả ba mặt : kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng và thái độ nhằm mục đích đạt được tiêu chuẩn tốt trên cơ sở phân chia và sử dụng hiệu suất cao những nguồn lực ( nhân sự giảng dạy trình độ cao ; cơ sở vật chất ship hàng giảng dạy bảo vệ tiêu chuẩn ; phân phối rất đầy đủ về mặt số lượng và chất lượng những tài liệu học tập … ), vận dụng những chiêu thức giảng dạy tiên tiến và phát triển và nội dung chương trình giảng dạy tiệm cận theo chuẩn quốc tế. Mặt khác, chương trình giảng dạy cũng phân phối ngày càng tốt hơn nhu yếu thao tác trong môi trường tự nhiên quốc tế của sinh viên tốt nghiệp .

Hiện Khoa được Nhà trường giao triển khai quản trị giảng dạy 2 chuyên ngành giảng dạy hệ đại học là chuyên ngành Ngân hàng và và chuyên ngành Tài chính công .

6.2

tin tức về từng ngành

 

6.2.1 Giới thiệu chuyên ngành Ngân hàng

– Mục tiêu của chương trình giảng dạy cử nhân chuyên ngành Ngân hàng là trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng triết lý và thực tiễn trong nghành kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, nhất là những kiến thức và kỹ năng về nhiệm vụ và quản trị ngân hàng nhà nước, giúp cho sinh viên có năng lượng nghiên cứu và điều tra, hoạch định chủ trương, quản trị và thực hành thực tế những nhiệm vụ trình độ trong nghành ngân hàng nhà nước. Đặc trưng điển hình nổi bật của chương trình là nội dung kỹ năng và kiến thức thích hợp ở mức độ cao với những chương trình giảng dạy cùng chuyên ngành ở những nước tiên tiến và phát triển. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tạo dựng nền tảng cho sự thành công xuất sắc và tăng trưởng nghề nghiệp trong tương lai .

– Sinh viên tốt nghiệp có tính độc lập, tự chủ ; có phẩm chất đạo đức tốt, đặc biệt quan trọng là đạo đức nghề nghiệp ; có kỹ năng và kiến thức tin học, kiến thức và kỹ năng tiếp xúc tốt, sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động giải trí nghề nghiệp ( trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 hoặc tươngđương trở lên

). Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể đảm nhiệm những việc làm nhiệm vụ hoặc những vị trí quản trị những cấp trong những tổ chức triển khai sau : Ngân hàng thương mại ; Các ngân hàng nhà nước thuộc mô hình khác ; Các định chế kinh tế tài chính khác như : Công ty bảo hiểm ; Bảo hiểm xã hội ; Công ty kinh tế tài chính ; Công ty cho thuê kinh tế tài chính ; Công ty sàn chứng khoán ; Quỹ góp vốn đầu tư ; Công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán ; Công ty quản trị quỹ ; Công ty định mức tin tưởng ; Công ty tư vấn kinh tế tài chính. Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp còn hoàn toàn có thể công tác làm việc tại những viện điều tra và nghiên cứu kinh tế, và hoàn toàn có thể đảm nhiệm công tác làm việc giảng dạy ở những trường đại học, cao đẳng .

Thời gian đào tạo và giảng dạy phong cách thiết kế là 4 năm, tùy theo năng lực và điều kiện kèm theo học tập, sinh viên hoàn toàn có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc lê dài thời hạn học tối đa đến 6 năm với khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa là

133 tín chỉ, không kể những học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục đào tạo Quốc phòng. Sinh viên chuyên ngành ngân hàng nhà nước hiện có thời cơ chuyển tiếp 1 hoặc 2 năm cuối tại 06 trường đại học uy tín trên quốc tế và được những trường này cấp bằng như : QUT Business School, New Castle College, The University of Sunderland, Massey University, Keuka University, University of Hull .

6.2.2 Chuyên ngành Tài chính công

– Mục tiêu của chương trình huấn luyện và đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính công là trang bị cho sinh viên vừa có những kiến thức và kỹ năng nền tảng trong nghành kinh tế tài chính nói chung vừa có những kỹ năng và kiến thức nâng cao, kỹ năng và kiến thức chuyên nghiệp về kinh tế tài chính công và quản lý tài chính trong khu vực công ở những Lever khác nhau – từ hoạch định chủ trương cho đến tác nghiệp. Theo đó, cử nhân của chuyên ngành kinh tế tài chính công sẽ có năng lực nghiên cứu và phân tích chủ trương kinh tế tài chính vĩ mô ; nhìn nhận ảnh hưởng tác động chủ trương kinh tế tài chính công ( chủ trương góp vốn đầu tư công và chủ trương thuế ) đến hiệu suất cao phân chia nguồn lực, công minh xã hội và không thay đổi kinh tế ; thực thi được những nhiệm vụ tương quan đến thuế, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội và góp vốn đầu tư công … Chương trình cũng được phong cách thiết kế nhằm mục đích thích ứng với việc đa dạng hóa nghề nghiệp của người học .

– Sinh viên tốt nghiệp có tính độc lập, tự chủ, và năng lực tổ chức triển khai việc làm theo nhóm ; có phẩm chất đạo đức tốt, đặc biệt quan trọng là đạo đức nghề nghiệp ; có kỹ năng và kiến thức tin học, kiến thức và kỹ năng tiếp xúc tốt, có năng lực sử dụng tiếng Anh trong hoạt động giải trí nghề nghiệp (

trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 hoặc tươngđương trở lên

). Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể thao tác tại : Các cơ quan quản lý tài chính chuyên ngành : Thuế, Hải quan, Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Kiểm toán nhà nước, … ; Các cơ quan quản trị Nhà nước về nghành kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư công ; Các đơn vị chức năng hành chính Nhà nước ; Các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ; Các công ty tư vấn kinh tế tài chính, thuế ; Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính phi doanh thu khác ; Các doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan quản trị vốn nhà nước góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp .

Thời gian huấn luyện và đào tạo phong cách thiết kế là 4 năm, tùy theo năng lực và điều kiện kèm theo học tập, sinh viên hoàn toàn có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc lê dài thời hạn học tối đa đến 6 năm với khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa là 133 tín chỉ, không kể những học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục đào tạo Quốc phòng .

E-Mail : trangvt@due.edu.vn

7. Khoa Tài chính

7.1

Giới thiệu chung về Khoa

Khoa Tài chính được xây dựng vào tháng 11 năm năm trước. Tiền thân của Khoa Tài chính là Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp thuộc Khoa Tài chính – Ngân hàng và Bộ môn Quản trị Tài chính thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng. Khoa Tài chính là nơi giảng dạy và phân phối nguồn nhân lực chất lượng cao trong nghành kinh tế tài chính, cung ứng cho nhu yếu tăng trưởng kinh tế – xã hội của khu vực miền Trung và cả nước. Đây cũng là nơi tăng trưởng năng lượng nghiên cứu và điều tra khoa học, rèn luyện kỹ năng và kiến thức thao tác trong thiên nhiên và môi trường quốc tế văn minh .

Khoa Tài chính hiện có hai Bộ môn : Tài chính Doanh nghiệp và Đầu tư Tài chính, với đội ngũ giảng viên có trình độ trình độ cao, gồm 04 Phó giáo sư, 07 Tiến sĩ và 13 Thạc sĩ, được giảng dạy về chuyên ngành Tài chính từ những trường đại học lớn của những nước tiên tiến và phát triển như Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Nga, Vương Quốc của nụ cười. Ngoài ra, Khoa còn nhận được sự tương hỗ, cộng tác trong giảng dạy và nghiên cứu và điều tra từ những chuyên viên, nhà quản trị uy tín của những công ty, định chế kinh tế tài chính lớn trong nước. Các giảng viên của Khoa công tác làm việc nghiên cứu và điều tra với những nhà khoa học uy tín quốc tế ở những nước như Mỹ, Úc, New Zealand .

7.2

tin tức về từng chuyên ngành

 

Khoa Tài chính hiện đang đảm nhiệm giảng dạy đại học và tích hợp huấn luyện và đào tạo sau đại học những chuyên ngành sau :

7.2.1 Chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp

Chương trình đào tạo và giảng dạy của chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp được thiết kế xây dựng theo hướng sâu xa về quản trị những hoạt động giải trí kinh tế tài chính tương quan đến những mô hình doanh nghiệp. Phần kiến thức và kỹ năng ngành là kiến thức và kỹ năng chung về nghành Tài chính – Ngân hàng nhằm mục đích giúp người học có kiến thức và kỹ năng nền tảng tổng lực tương quan đến hoạt động giải trí kinh tế tài chính trong những mô hình doanh nghiệp, những định chế kinh tế tài chính và thị trường kinh tế tài chính. Phần kỹ năng và kiến thức chuyên ngành là những kiến thức và kỹ năng sâu xa về hoạt động giải trí kinh tế tài chính doanh nghiệp, gồm có cả kỹ năng và kiến thức cơ sở về kế toán và kỹ năng và kiến thức kinh tế tài chính sâu xa khác có tương quan như kinh tế tài chính quốc tế, truy thuế kiểm toán, nhiệm vụ ngân hàng nhà nước. v.v…

Khi ra trường, người học hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí nhân viên kinh tế tài chính hoặc quản lý tài chính những cấp trong những mô hình doanh nghiệp khác nhau, những tổ chức triển khai đáp ứng những dịch vụ kinh tế tài chính, những định chế kinh tế tài chính như tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, ngân hàng nhà nước, quỹ góp vốn đầu tư, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư, công ty kinh tế tài chính, công ty sàn chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty cho thuê kinh tế tài chính. Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể đảm nhiệm những việc làm như thực thi những nhiệm vụ kinh tế tài chính, nghiên cứu và phân tích, hoạch định và quản trị những hoạt động giải trí kinh tế tài chính, gồm có kinh tế tài chính dự án Bất Động Sản, góp vốn đầu tư kinh tế tài chính, quản trị gia tài và vốn, hỗ trợ vốn, phân loại cổ tức, quản trị dòng tiền và rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính, mua và bán và sáp nhập doanh nghiệp ( M&A ) .

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng “ Tài chính – Ngân hàng ” và bảng điểm sẽ được ghi chuyên ngành “ Tài chính Doanh nghiệp ” .

7.2.2 Chuyên ngành Quản trị Tài chính

Chương trình đào tạo và giảng dạy của chuyên ngành Quản trị Tài chính được thiết kế xây dựng theo hướng sâu xa vào tính năng quản trị kinh tế tài chính trong doanh nghiệp. Phần kiến thức và kỹ năng ngành là kiến thức và kỹ năng chung về quản trị kinh doanh thương mại nhằm mục đích giúp người học có kỹ năng và kiến thức nền tảng tổng lực về quản trị kinh doanh thương mại trong doanh nghiệp. Phần kỹ năng và kiến thức chuyên ngành là những kiến thức và kỹ năng về quản trị kinh tế tài chính được đặt trong mối quan hệ tương tác với những công dụng quản trị khác trong doanh nghiệp như quản trị sản xuất, quản trị marketing. v.v …

Khi ra trường, người học hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí quản lý tài chính những cấp trong những mô hình doanh nghiệp khác nhau, cũng như 1 số ít vị trí việc làm thích hợp trong những cơ quan, tổ chức triển khai, định chế kinh tế tài chính. Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể đảm nhiệm những việc làm như nghiên cứu và phân tích và lập kế hoạch kinh tế tài chính, quản trị ngân quỹ, quản trị gia tài và vốn, quản trị tín dụng thanh toán, quản trị rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính, quản trị những hoạt động giải trí mua và bán và sáp nhập doanh nghiệp ( M&A ), quản trị kinh tế tài chính công ty đa vương quốc .

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng “ Quản trị Kinh doanh ” và bảng điểm sẽ được ghi chuyên ngành “ Quản trị Tài chính ” .

Điện thoại : ( 0236 ) 3 525 459

Email: khoa_taichinh@due.edu.vn
8. 

Khoa Thống kê – Tin học

8.1 Giới thiệu chung về khoa

Khoa Thống kê – Tin học ( Statistics – Informatics Department ) được xây dựng vào tháng 01 năm 2005. Tiền thân của Khoa là bộ môn Thống kê – Kế hoạch thuộc Khoa Kinh tế, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng xây dựng năm 1975 và sau đó là bộ môn Thống kê, Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng xây dựng năm 1985 ; bộ môn Thống kê – Tin học, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng xây dựng năm 1990 .

Hiện nay, Khoa có 22 cán bộ, trong đó có 08 Tiến sĩ, 04 nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 2 điều tra và nghiên cứu sau Tiến sĩ và 07 Thạc sỹ và 1 Cử nhân. Giảng viên của Khoa phần nhiều được giảng dạy ở quốc tế .

8.2

tin tức về từng chuyên ngành

 • Thời lượng giảng dạy : 3,5 – 4 năm

 • Tổng số tín chỉ : 133 tín chỉ

 • IELTS 4.5 ( hoặc tương tự ) trở lên

– Khoa tiếp đón đào tạo và giảng dạy 02 ngành học với 03 chuyên ngành :

Hợp tác doanh nghiệp : Khoa luôn chăm sóc và tăng nhanh hợp tác với những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo cho sinh viên có thời cơ tiếp cận với hoạt động giải trí thực tiễn của đơn vị chức năng tuyển dụng trải qua những chương trình thực tập sinh, thực tập tốt nghiệp, hội thảo chiến lược, điều tra và nghiên cứu khoa học … Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai cũng được mời để tư vấn cho Khoa trong việc kiến thiết xây dựng chương trình giảng dạy nhằm mục đích cung ứng tốt nhất nhu yếu nguồn nhân lực của xã hội. Bên cạnh đó, trải qua hợp tác, sinh viên hoàn toàn có thể nhận được nhiều học bổng có giá trị để khuyến khích học tập và điều tra và nghiên cứu khoa học từ những đối tác chiến lược .

Các đơn vị chức năng hợp tác truyền thống lịch sử với Khoa :

+ Tổng cục Thống kê, cục thống kê, chi cục thống kê

+ Công ty FPT Nước Ta

+ Công ty IBM Nước Ta

+ Công ty Cổ phần ứng dụng quản trị doanh nghiệp ( FAST )

+ Công ty Logigear ( nghành nghề dịch vụ kiểm thử ứng dụng )

+ Công ty CP ứng dụng BRAVO

+ Công ty GAMELOFT Đà Nẵng

+ Trung tâm công nghệ thông tin điện lực miền Trung

+ Trung tâm đào tạo và giảng dạy CNTT Softech Aptech Đà Nẵng

Chuyên ngành Tin học quản lý

Chương trình giảng dạy chuyên ngành Tin học quản trị trang bị cho người học một cách có mạng lưới hệ thống những kiến thức và kỹ năng nền tảng về kinh doanh thương mại – quản trị, kế toán – kinh tế tài chính và mạng lưới hệ thống thông tin ( HTTT ) .

Chương trình đào tạo và giảng dạy đặc biệt quan trọng chú trọng đến kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin ( CNTT ) và truyền thông online, với kiến thức và kỹ năng thuần thục những công cụ, kỹ thuật, giải pháp tiếp cận và triết lý thiết yếu cho việc tổ chức triển khai, phong cách thiết kế, tích hợp và ứng dụng thành công xuất sắc CNTT và truyền thông online văn minh vào tiến trình quản trị và kinh doanh thương mại mưu trí của những tổ chức triển khai và doanh nghiệp .

Chương trình giảng dạy còn trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng mềm thiết yếu như : kỹ năng và kiến thức thao tác nhóm, kỹ năng và kiến thức chỉ huy, kiến thức và kỹ năng tư duy – phát minh sáng tạo – nghiên cứu và phân tích – phản biện ; ý thức tôn trọng pháp lý, nghĩa vụ và trách nhiệm với bản thân và xã hội ; năng lực điều tra và nghiên cứu độc lập, tăng trưởng trình độ liên tục và học tập suốt đời .

Chuyên ngành Quản trị mạng lưới hệ thống thông tin

Chương trình đào tạo và giảng dạy chuyên ngành Quản Trị Hệ Thống Thông Tin trang bị cho người học một cách có mạng lưới hệ thống những kỹ năng và kiến thức nền tảng về kinh tế – xã hội, kinh doanh thương mại – quản trị, kế toán – kinh tế tài chính ; chương trình đặc biệt quan trọng chú trọng những kỹ năng và kiến thức nâng cao về mạng lưới hệ thống thông tin quản trị, kiến thức và kỹ năng tổ chức triển khai và quản trị mạng lưới hệ thống thông tin .

Chương trình huấn luyện và đào tạo tăng cường những kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp, nhằm mục đích trang bị cho người học một năng lượng tối thiểu cho những hoạt động giải trí nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, phong cách thiết kế, bảo vệ sự bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin của những mạng lưới hệ thống thông tin, đặc biệt quan trọng là năng lượng quản trị những mạng lưới hệ thống thông tin trong tiến trình hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai doanh nghiệp .

Chương trình đào tạo và giảng dạy còn trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng mềm thiết yếu như : kỹ năng và kiến thức thao tác nhóm, kỹ năng và kiến thức chỉ huy, kỹ năng và kiến thức tư duy – phát minh sáng tạo – nghiên cứu và phân tích – phản biện ; ý thức tôn trọng pháp lý, nghĩa vụ và trách nhiệm với bản thân và xã hội ; năng lực nghiên cứu và điều tra độc lập, tăng trưởng trình độ liên tục và học tập suốt đời .

​​​​​​​

Thống kê Kinh tế xã hội

 • Chương trình Thống kê Kinh tế – Xã hội được phong cách thiết kế nhằm mục đích mang lại cho sinh viên những thời cơ việc làm trong nghành nghề dịch vụ thống kê hoặc những nghành tương quan .

 • Chương trình trang bị cho sinh viên một cách có mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng cơ bản về lý luận chính trị, kinh tế – xã hội, kinh doanh thương mại và quản trị, kinh tế tài chính, toán ứng dụng, công nghệ thông tin, đặc biệt quan trọng kiến thức và kỹ năng nền tảng về thống kê kim chỉ nan và sâu xa về thống kê ứng dụng nhằm mục đích triển khai không thiếu qui trình nghiên cứu và điều tra thống kê trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin .

 • Chương trình chú trọng rèn luyện cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản cũng như kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cung ứng nhu yếu tăng trưởng bản thân và nghề nghiệp thống kê trong thiên nhiên và môi trường hội nhập .

 • Chương trình góp thêm phần nâng cao phẩm chất chính trị ; đạo đức cá thể, đạo đức xã hội và đạo đức nghề nghiệp ; tuân thủ pháp lý và hành vi tương thích, ý thức học tập suốt đời cho sinh viên .

 • Cơ hội việc làm :

 • Sau khi ra trường, người học hoàn toàn có thể thao tác với tư cách chuyên trách hoặc tư vấn về những nhiệm vụ trình độ thống kê như tìm hiểu tích lũy thông tin, giải quyết và xử lý nghiên cứu và phân tích tài liệu kinh tế xã hội trong những cơ quan nhà nước, những cơ quan thống kê nhà nước, những tổ chức triển khai và những doanh nhiệp thuộc mọi thành phần kinh tế .

 • Ngoài ra cử nhân chuyên ngành Thống kê Kinh tế – Xã hội hoàn toàn có thể làm công tác làm việc nghiên cứu và điều tra, giảng dạy thống kê kinh tế xã hội ở những viện điều tra và nghiên cứu và những cơ sở huấn luyện và đào tạo .

 • Điện thoại : 05113910885

 • Website :

  http://due.udn.vn/khoa-thong-ke-tin-hoc

 • E-Mail :

  tkth@due.edu.vn

9. Khoa Kinh tế

9.1

Giới thiệu chung về khoa

Tên khoa : Khoa Kinh tế

Lịch sử tăng trưởng của Khoa :

Năm 1975 sau ngày giải phòng Miền Nam, bộ môn Kế hoạch – Thống kê trong Khoa Kinh tế của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng được thành lập, đây là Bộ môn tiền thân của khoa Kinh tế. Năm 1985 Bộ môn được tổ chức lại thành tổ bộ môn Kinh tế tổng hợp, sinh hoạt trong khoa Kinh tế Nghiệp vụ, thuộc Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Cuối năm 1995 Khoa Kinh tế được thành lập, là một khoa độc lập của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đà Nẵng. Đến nay Khoa Kinh tế là một trong 13 khoa của trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Với thiên chức chuyển giao tri thức khoa học về kinh tế, tạo dựng môi trường học tập năng động và chuyên nghiệp ; giúp người học tăng trưởng năng lượng và nuôi dưỡng đam mê để thành công xuất sắc trong việc làm và đời sống ; góp phần tích cực cho sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của quốc gia .Qua gần 45 năm xây dựng và phát triển, uy tín và doanh tiếng về Kinh tế Phát triển của Khoa đã được khẳng định và có chỗ đứng trên thị trường lao động khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Mục tiêu của Khoa là đào tạo các nhà lãnh đạo, quản lý, điều hành ở tầm vĩ mô có khả năng tham gia vào quá trình hoạch định thực thi chính sách vĩ mô ở các ngành, các cấp khác nhau và các tổ chức cung ứng dịch vụ côngtrong điều kiện nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa, cũng như những nhà nghiên cứu trong nghành kinh tế .

Hiện nay khoa đảm nhiệm đào tạo và giảng dạy 3 chuyên ngành đại học : Kinh tế Phát triển, Kinh tế Đầu tư ; Kinh tế và Quản lý công ; 2 chuyên ngành cao học : Kinh tế Phát triển và Quản lý Kinh tế ; 1 chuyên ngành tiến sỹ : Kinh tế Phát triển .

Đội ngũ của khoa là những giảng viên có trình độ, kinh nghiệm tay nghề, được giảng dạy chuyên nghiệp và bài bản, tận tâm với nghề nghiệp, gồm 1 Giáo sư, 1 phó giáo sư, 8 Tiến sĩ ; 13 thạc sĩ ( trong đó có 4 người đang làm nghiên cứu sinh ) .

 1.  

9. 2 tin tức về từng chuyên ngành

              9.2.1 Chuyên ngành Kinh tế phát triển: Khối lượng đào tạo 133 tín chỉ

– Mục tiêu : Chuyên ngành Kinh tế tăng trưởng giảng dạy ra những cử nhân có năng lượng về trình độ để thực thi công tác làm việc nghiên cứu và phân tích, hoạch định, tổ chức triển khai thực thi chủ trương tăng trưởng kinh tế – xã hội ; tổ chức triển khai và quản trị kinh tế – xã hội ở tầm vương quốc, địa phương, vùng, ngành và những tổ chức triển khai kinh tế – xã hội ; có kiến thức và kỹ năng tin học, ngoại ngữ, tiếp xúc nhằm mục đích thích nghi với sự biến hóa nhanh gọn của thiên nhiên và môi trường .

– Kiến thức : K

iến thức cơ bản về chính sách quản lý và vận hành của nền kinh tế thị trường trong môi trường tự nhiên toàn thế giới hóa và hội nhập quốc tế ; Cách thức kêu gọi, phân chia và sử dụng những nguồn lực để tạo ra năng lượng sản xuất của nền kinh tế ; Hoạch định kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội ; chiêu thức thiết kế xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản tăng trưởng KT-XH ; Quản lý, tổ chức triển khai tiến hành và kiểm tra việc thực thi những chủ trương, chương trình, dự án Bất Động Sản tăng trưởng KT-XH ; Phân tích, nhìn nhận những yếu tố kinh tế – xã hội

– Kỹ năng : Kỹ năng tiếp xúc và tiếp thị quảng cáo ;

Kỹ năng thao tác độc lập và thao tác nhóm ;

Kỹ năng nghiên cứu và phân tích ;

Kỹ năng hoạch định ;

Kỹ năng quản trị ;

Kỹ năng chỉ huy .

– Thái độ và hành vi :

Tuân thủ qui định của pháp lý ; Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp ; Tinh thần Giao hàng hội đồng .

– Tin học : Đạt chuẩn sử dụng CNTT nâng cao .

– Ngoại ngữ : T

rình độ tiếng Anh IELTS 4.5 và tương tự .

– Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế tăng trưởng hoàn toàn có thể thao tác ở những nghành nghề dịch vụ : Kế hoạch và góp vốn đầu tư, Kinh tế, Tài chính, Nhân lực, Tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Đô thị, khoa học công nghệ tiên tiến, văn hóa truyền thống xã hội …. ; Các đơn vị chức năng kinh tế ở những cấp ( Tỉnh, thành phố, Quận, huyện, xã, phường, doanh nghiệp … ) ; Các ngành kinh tế ( công nghiệp, nông nghiệp, thủy hải sản, thương mại, du lịch … ) ; Giảng dạy, điều tra và nghiên cứu về Kinh tế .

 1. 9.2.2 

  Chuyên ngành Kinh tế góp vốn đầu tư

– Khối lượng đào tạo và giảng dạy 133 tín chỉ

Mục tiêu : Chuyên ngành Kinh tế góp vốn đầu tư giảng dạy đội ngũ cán bộ có năng lượng về trình độ để triển khai công tác làm việc nghiên cứu và phân tích, hoạch định, tổ chức triển khai, thực thi và quản trị hoạt động giải trí góp vốn đầu tư ở khoanh vùng phạm vi vương quốc, địa phương, vùng, ngành, những tố chức kinh tế – xã hội ; Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trong nước và quốc tế … một cách độc lập ; Có kỹ năng và kiến thức tin học, ngoại ngữ, tiếp xúc nhằm mục đích thích nghi với sự biến hóa nhanh gọn của thiên nhiên và môi trường .

– Kiến thức : Am hiểu chính sách quản lý và vận hành của thị trường kinh tế tài chính, thị trường vốn trong nền kinh tế thị trường ; Cách thức kêu gọi, phân chia và sử dụng những nguồn lực để góp vốn đầu tư tăng trưởng ; Phân tích, nhìn nhận những yếu tố kinh tế – xã hội, phát hiện thời cơ góp vốn đầu tư và đáp ứng dịch vụ tư vấn góp vốn đầu tư ; Xây dựng kế hoạch, kế hoạch góp vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế – xã hội ; chương trình, dự án Bất Động Sản tăng trưởng KT-XH ; Quản lý, tổ chức triển khai tiến hành và kiểm tra việc thực thi những chủ trương, chương trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tăng trưởng KT-XH .

– Kỹ năng : Kỹ năng tiếp xúc và tiếp thị quảng cáo ; Kỹ năng thao tác độc lập và thao tác nhóm ; Kỹ năng nghiên cứu và phân tích ; Kỹ năng hoạch định ; Kỹ năng quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ; Kỹ năng lập, thẩm định và đánh giá dư án góp vốn đầu tư ; Kỹ năng triển khai góp vốn đầu tư .

– Thái độ và hành vi : Tuân thủ qui định của pháp lý ; Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp ; Tinh thần Giao hàng hội đồng .

– Tin học : Đạt chuẩn sử dụng CNTT nâng cao .

– Ngoại ngữ : Trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 hoặc tương tự .

– Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp : Cử nhân chuyên ngành Kinh tế Đầu tư hoàn toàn có thể đảm đương được những vị trí việc làm : Quy hoạch, kế hoạch góp vốn đầu tư, quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, quản trị đấu thầu, đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, triển khai góp vốn đầu tư … trong những cơ quan quản trị nhà nước về góp vốn đầu tư ; Các tổ chức triển khai kinh tế – xã hội ; Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trong nước và quốc tế ; Ban quản trị những khu kinh tế, khu công nghiệp ; Trung tâm triển khai góp vốn đầu tư ; Tư vấn góp vốn đầu tư, tương hỗ góp vốn đầu tư cho những địa phương và doanh nghiệp ; Giảng dạy, điều tra và nghiên cứu về kinh tế .

 1. 9.2.3 

  Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

– Khối lượng giảng dạy 133 tín chỉ

Mục tiêu : Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công đạo tạo những cử nhân có năng lượng trình độ triển khai công tác làm việc quản trị, kêu gọi và khai thác những nguồn lực công, đáp ứng những dịch vụ công, thực thi những trách nhiệm quản trị nhà nước ; tham gia hoạch định và quyết định hành động những chủ trương kinh tế – xã hội ; Có kiến thức và kỹ năng tin học, ngoại ngữ, tiếp xúc nhằm mục đích thích nghi với sự biến hóa nhanh gọn của môi trường tự nhiên .

– Chuẩn đầu ra của chuyên ngành :

+ Kiến thức : Am hiểu phương pháp quản lý và vận hành của thị trường sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ công ; Cách thức kêu gọi, phân chia và sử dụng nguồn lực công ; Phương pháp xác lập những nguồn lực và lợi thế của nền kinh tế / vùng chủ quyền lãnh thổ / địa phương, làm cơ sở cho việc thiết kế xây dựng, đề xuất kiến nghị hoặc phản biện chủ trương tăng trưởng kinh tế ; Phương pháp nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận những yếu tố tương quan đến nguồn lực công ; chủ trương công ; đáp ứng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ công ; Các chủ trương tương quan đến quản trị nguồn lực công, tổ chức triển khai đáp ứng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ công ; Thẩm định những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư công, hỗ trợ vốn công .

+ Kỹ năng : Kỹ năng tiếp thị quảng cáo ; Kỹ năng thao tác độc lập và thao tác nhóm ; Kỹ năng nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận ; Kỹ năng quản trị ; Kỹ năng chỉ huy .

+ Thái độ và hành vi : Tuân thủ qui định của pháp lý ; Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp ; Tinh thần Giao hàng hội đồng .

+ Tin học : Đạt chuẩn CNTT nâng cao .

+ Ngoại ngữ : Trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 và tương tự .

– Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp : Cử nhân Kinh tế và Quản lý công hoàn toàn có thể thao tác trong những cơ quan quản trị nhà nước về những nghành nghề dịch vụ ( Kinh tế, Tài chính, Nhân lực, Tài nguyên môi trường tự nhiên, Đô thị ; Văn hóa xã hội ; Giáo dục đào tạo ; Y tế … ) ; Các tổ chức triển khai, đơn vị chức năng kinh tế, sự nghiệp, công ích ; Ban quản lí những chương trình, dự án Bất Động Sản tăng trưởng kinh tế – xã hội ; Các tổ chức triển khai đa phương, tổ chức triển khai phi chính phủ trong nước và quốc tế ; Giảng dạy, điều tra và nghiên cứu về kinh tế, quản trị và chủ trương công .

10. Khoa Lý Luận chính trị

10.1 Giới thiệu chung về khoa

 • Tên khoa : Lý luận chính trị

 • Lịch sử tăng trưởng của Khoa :

Khoa Lý luận chính trị, tiền thân là Bộ môn Mác – Lênin được xây dựng từ năm 1975 tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng .

Năm 1998 Khoa chuyển về hoạt động và sinh hoạt trình độ tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thương mại trên cơ sở sáp nhập những bộ môn Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Mình từ những cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng .

Từ tháng 01 năm 2008 Khoa Mác – Lênin được tách thành 02 khoa : Khoa Mác – Lênin và Khoa Kinh tế chính trị thường trực Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng .

Từ tháng 01 năm 2010, Khoa Mác – Lênin được đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị thường trực Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng cho đến nay .

Qua 40 năm thiết kế xây dựng và tăng trưởng, Khoa Lý luận chính trị thời nay đã trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập nhưng vị thế và vai trò của một Khoa khoa học cơ bản không hề giảm, ngược lại đội ngũ CBVC của Khoa qua nhiều thế hệ đã có những góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng của Đại học Đà Nẵng nói chung .

Với đội ngũ giảng viên có trình độ và giàu kinh nghiệm tay nghề, Khoa Lý luận chính trị đã đảm nhiệm giảng dạy những môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị học, Triết học ( chương trình Cao học và NCS không chuyên, chương trình chứng từ Triết học Sau đại học cho giảng viên ), …. cho sinh viên những hệ huấn luyện và đào tạo thuộc những Trường thành viên của Đại học Đà Nẵng ; đảm nhiệm trình độ so với những môn chuyên ngành của chương trình chuyên ban Triết học – ngành Giáo dục đào tạo chính trị ( Trường Đại học Sư phạm ) .

Hiện nay, Khoa Lý luận chính trị được Nhà trường giao quản trị và đảm nhiệm giảng dạy chính cho 02 chương trình huấn luyện và đào tạo của Trường Đại học Kinh tế :

Một là

chương trình huấn luyện và đào tạo Sau đại học ( Thạc sĩ ) ngành Triết học, mở màn chiêu sinh từ năm 2011 ;

Hai là ,

chương trình huấn luyện và đào tạo đại học hệ chính qui ngành

Quản lý nhà nước – Chuyên ngành Hành chính công ,

mở màn chiêu sinh từ năm năm trước

.

Từ một Bộ môn thường trực Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng sau ngày miền Nam trọn vẹn giải phóng, và sau nhiều lần tách nhập, đến nay Khoa Lý luận chính trị có 15 giảng viên cơ hữu và 01 Thư ký Khoa, trong đó có 02 PGS, 08 tiến sỹ, 05 ThS. Đội ngũ giảng viên của Khoa được giảng dạy cả trong và ngoài nước, có nhiều kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và có thế mạnh trong nghiên cứu và điều tra khoa học của Nhà trường .

10.2. Thông tin về chuyên ngành Hành chính công

– Thời lượng giảng dạy : 4 năm

– Tổng số tín chỉ : 133

– Cử nhân Quản lý nhà nước ( chuyên ngành Hành chính công ) lúc bấy giờ đang là một trong những ngành học mới và có rất ít trường đại học ở Nước Ta đào tạo và giảng dạy. Vì thế, đây sẽ là một ngành học mở ra nhiều thời cơ việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là giảng dạy những cử nhân Quản lý nhà nước ( chuyên ngành Hành chính công ) có kỹ năng và kiến thức nâng cao về công tác làm việc hành chính, có kỹ năng và kiến thức chuyên nghiệp trong việc tư vấn, hoạch định những kế hoạch, sách lược cho những dịch vụ công của những cơ quan, những tổ chức triển khai kinh tế – chính trị từ TW tới địa phương và những tổ chức triển khai khác .

– Mục tiêu giảng dạy :

+ Nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bản về những môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng TP HCM và Đường lối cách mạng của Đảng CSVN .

+ Hiểu rõ cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai trong cỗ máy Nhà nước .

+ Có kiến thức và kỹ năng tổng quan về kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội trong và ngoài nước .

+ Có kiến thức và kỹ năng nâng cao về khoa học hành chính, hành chính công .

+ Hiểu và nắm vững kỹ năng và kiến thức pháp lý tương quan đến quản trị Nhà nước trong từng nghành nghề dịch vụ đơn cử .

+ Có kỹ năng và kiến thức về nhiệm vụ về quản trị hành chính Nhà nước trong những nghành đơn cử .

+ Có kỹ năng và kiến thức hỗ trợ cho việc đưa ra những quyết định hành động hành chính Nhà nước .

Mục tiêu về kỹ năng và kiến thức

+ Nhận định, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận được những diễn biến của thực tiễn đang diễn ra ở từng ngành, địa phương ; Giải quyết được những yếu tố do thực tiễn của ngành, của địa phương đặt ra có tương quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác làm việc quản trị hành chính Nhà nước .

+ Vận dụng tốt những văn bản quy phạm pháp luật vào công tác làm việc quản trị hành chính Nhà nước trong từng nghành nghề dịch vụ đơn cử .

+ Hoạch định kế hoạch, chủ trương công ở từng ngành, địa phương .

+ Tổ chức văn phòng, tổ chức triển khai nhân sự một cách hài hòa và hợp lý trong cơ quan hành chính Nhà nước và những tổ chức triển khai kinh tế – xã hội .

+ Tham mưu cho cấp trên về những chương trình cung ứng dịch vụ công .

+ Cải cách hành chính, thiết kế xây dựng quá trình cải cách hành chính Nhà nước .

+ Soạn thảo thành thạo một số ít loại văn bản hành chính Nhà nước .

+ Tiếp nhận và giải quyết và xử lý tốt những thông tin trong hoạt động giải trí hành chính Nhà nước .

+ Xử lý nhanh, gọn những sự vụ hành chính Nhà nước .

+ Nắm bắt và ứng dụng công nghệ – thông tin vào công tác làm việc hoạt động giải trí hành chính Nhà nước .

+ Giao tiếp ngoại ngữ tốt trong công tác làm việc ngoại giao với những tổ chức triển khai, đơn vị chức năng quốc tế .

+ Nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành, liên ngành .

+ Có năng lượng trong ngoại giao và hội nhập .

Cơ hội nghề nghiệp :

+ Trở thành cán bộ, nhân viên cấp dưới trong những cơ quan Đảng, Nhà nước và những tổ chức triển khai kinh tế-xã hội, những doanh nghiệp nhà nước và tư nhân ;

+ Có đủ năng lượng để làm cán bộ chuyên trách về một nghành nghề dịch vụ đơn cử trong những cơ quan Đảng, Nhà nước và những tổ chức triển khai kinh tế-xã hội, … triển khai việc thiết kế xây dựng những chủ trương xã hội của Nhà nước và những địa phương, hoạch định chủ trương của những cơ quan, đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước, của những cơ quan và những tổ chức triển khai khác .

+ Có thời cơ trở thành nghiên cứu viên, giảng viên tại những Viện, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, TCCN ;

+ Có thời cơ trở thành cán bộ quản trị những cấp : quản trị / Phó quản trị P. / Xã / Thị Trấn / Quận / Huyện / Thành phố ; Trưởng Phòng / Phó Trưởng phòng trong những tổ chức triển khai kinh tế – xã hội …

+ Có thời cơ trở thành cán bộ chỉ huy, quốc lộ trong những cơ quan Đảng, Nhà nước cấp Trung ương .

+ Có thời cơ nâng cao trình độ trình độ ở quốc tế .

11. Khoa Luật

11.1 Giới thiệu chung về khoa

Tiền thân của Khoa Luật là Bộ môn Luật, thuộc Khoa Kinh tế – Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Đến năm 1994, cùng với sự hình thành Đại Học Đà Nẵng, Bộ Môn Luật là một đơn vị chức năng thường trực Khoa Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế, Đại Học Đà Nẵng .

Năm 2006, để phân phối nhu yếu nguồn nhân lực về luật kinh doanh thương mại ở Miền Trung trong toàn cảnh hội nhập quốc tế, chương trình huấn luyện và đào tạo cử nhân Luật Kinh doanh được mở màn tiến hành ở Trường. Ngày 12 tháng 11 năm 2011, Khoa Luật chính thức được xây dựng theo quyết định hành động của Giám đốc Đại học Đà Nẵng .

Là một trong những khoa mới được xây dựng của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, trong những năm qua Khoa Luật đã không ngừng kiến thiết xây dựng, triển khai xong về cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai đồng thời với việc tăng trưởng đội ngũ giảng viên cả về số lượng và chất lượng .

Hiện nay, Khoa Luật được tổ chức triển khai thành hai bộ môn : Bộ môn Luật Hành chính – Hình sự ; và Bộ môn Kinh tế – Dân sự. Tổng số lượng cán bộ viên chức của Khoa là 21 người. Số lượng tiến sỹ 3, số lượng NCS 8

Với nhu yếu của quốc gia trong tiến trình lúc bấy giờ, Khoa Luật đã và đang tham gia tích cực vào quy trình kiến thiết xây dựng Nhà nước pháp quyền theo xu thế xã hội chủ nghĩa. Bằng những hướng đi riêng của mình, trong những năm gần đây, Khoa Luật đã có những bước tiến lớn trong công tác làm việc giảng dạy nguồn nhân lực và cán bô pháp lý cho thành phố Đà Nẵng, khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước .

Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, Khoa Luật sẽ liên tục góp thêm phần vào sự tăng trưởng của Trường Đại học Kinh tế và Đại học Đà Nẵng, trở thành một trong những nơi giảng dạy và điều tra và nghiên cứu pháp lý uy tín, có trình độ cao của Nước Ta .

Mục tiêu về huấn luyện và đào tạo

“ Đào tạo những chuyên gia pháp lý có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp, có kỹ năng và kiến thức sâu rộng, tinh thông nhiệm vụ để cung ứng được nhu yếu lúc bấy giờ của Nước Ta và đủ năng lực tham gia những tranh tụng trong nước và quốc tế ” .

11.2. Thông tin về ngành

Khoa Luật đang huấn luyện và đào tạo hai ngành ở bậc đại học

 • Luật kinh doanh thương mại

 • Luật học

 • Thời lượng giảng dạy trung bình cho mỗi ngành là 4 năm

 • Tổng số tín chỉ là 133 tín chỉ

 • Yêu cầu tiếng anh chuyên ngành là B1 và TOEIC là 450 điểm trở lên

– Người học sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể thao tác trong những nghành sau :

+ Tòa án nhân dân ;

+ Viện kiểm sát nhân dân ;

+ Các cơ quan, ban ngành … trong cỗ máy hành chính Nhà nước từ Trung Ương đến địa phương ;

+ Hành nghề luật sư độc lập ( sau khi liên tục trải qua khóa đào tạo và giảng dạy nhiệm vụ Luật Sư )

+ Cố vấn pháp lý, chuyên gia pháp lý cho những doanh nghiệp và những tổ chức triển khai trong và ngoài nước ;

+ Các nghành nghề dịch vụ khác .

– Định hướng tăng trưởng trong thời hạn đến

+ Xây dựng và triển khai xong chiêu thức huấn luyện và đào tạo theo hướng tiên tiến và phát triển, hiệu suất cao của những nước tăng trưởng trên quốc tế .

+ Xây dựng và tăng trưởng đội ngũ giảng viên vững mạnh về trình độ, nhiệm vụ, ngoại ngữ và có phầm chất đạo đức tốt .

+ Xây dựng và tăng trưởng mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu, tài liệu học tập, giáo trình, sách tìm hiểu thêm … .

+ Đẩy mạnh công tác làm việc nghiên cứu và điều tra khoa học và ứng dụng pháp lý trong thực tiễn .

Điện thoại : 02363958418

E-Mail :

khoaluat@due.edu.vn

12. Khoa Thương mại điện tử

12.1

Giới thiệu chung về khoa

– Khoa thương mại Điện tử ( The Faculty of Electronic Commerce ) trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN được xây dựng theo quyết định hành động số 464 / QĐ-ĐHKT ngày 30/01/2018, trên cơ sở Bộ môn Kinh doanh Thương mại thuộc khoa Thương mại và Chuyên ngành Thương mại Điện tử thuộc khoa Thống kê – Tin học. Đây là khoa Thương mại Điện tử tiên phong ở Miền Trung – Tây Nguyên huấn luyện và đào tạo ngành Thương mại Điện tử theo quy định đặc trưng ( tăng 30 % thời hạn thực hành thực tế tại Doanh nghiệp, sinh viên sẽ được học tập, thao tác với những chuyên viên từ doanh nghệp )

– Hiện nay, Khoa có

19

cán bộ, trong đó có 03 Tiến sĩ, 04 nghiên cứu sinh Tiến sĩ và

08

Thạc sỹ. Giảng viên của Khoa phần đông được giảng dạy ở quốc tế

 • Khoa Thương mại Điện tử giảng dạy 2 ngành

+ Ngành Kinh doanh Thương mại đào tạo và giảng dạy chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại ( Commerce Management )

+ Ngành Thương mại Điện tử ( Electronic Commerce ) đào tạo và giảng dạy chuyên ngành Thương mại Điện tử .

 • Trong toàn cảnh những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và thương mại đang nỗ lực đổi khác để thích ứng với một tương lai định hình bởi công nghệ tiên tiến, Khoa Thương mại Điện tử, Trường ĐHKT sinh ra nhằm mục đích liên kết những con người có đam mê kinh doanh thương mại và yêu dấu công nghệ tiên tiến với một nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí mới lạ đầy tiềm năng của Nước Ta và quốc tế .

 • Kế thừa truyền thống lịch sử hơn 40 năm đào tạo và giảng dạy nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại, cùng sự năng động và tiên phong trong công nghệ tiên tiến kinh doanh thương mại, Khoa Thương mại Điện tử chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng trong đào tạo và giảng dạy, điều tra và nghiên cứu khoa học, tương hỗ doanh nghiệp, trở thành địa chỉ đáng tin cậy của sinh viên, cha mẹ và hội đồng kinh doanh thương mại .

12.2 tin tức về từng chuyên ngành

12.2.1 Chuyên ngành Thương mại điện tử

 • Thời gian giảng dạy : Theo phong cách thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo năng lực và điều

  kiện học tập, sinh viên hoàn toàn có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc lê dài thời hạn học tối đa

  đến 6 năm .

 • Khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa : 133 tín chỉ, không kể những học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục đào tạo Quốc phòng .

 • Yêu cầu tiếng anh : trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 ( hoặc tương tự ) trở lên .

 • Chương trình giảng dạy ( CTĐT ) được thiết kế xây dựng hướng đến việc đào tạo và giảng dạy những nhân viên kinh doanh thương mại và nhà quản trị am hiểu sâu công nghệ tiên tiến thương mại điện tử ( TMĐT ) nhằm mục đích cung ứng nhu yếu nhân lực cấp thiết của những doanh nghiệp và tổ chức triển khai chính trị – xã hội trong toàn cảnh những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tích hợp công nghệ thông tin và điện tử hoá đang và sẽ diễn ra can đảm và mạnh mẽ tại Nước Ta và trên quốc tế. Mục tiêu của CTĐT này là tăng trưởng những năng lượng thiết yếu cho người học trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến số và Internet vào phong cách thiết kế, quản trị và nâng cấp cải tiến những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và thương mại trong những tổ chức triển khai ở Nước Ta và quốc tế .

Cử nhân TMĐT có năng lực theo đuổi những nghề nghiệp từ nhân viên đến quản trị viên và chỉ huy trong những doanh nghiệp TMĐT, những doanh nghiệp tích hợp TMĐT, những tổ chức triển khai kinh tế – xã hội có ứng dụng TMĐT trong hoạt động giải trí của mình. Với kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức được trang bị, cử nhân TMĐT có năng lượng thao tác tiêu biểu vượt trội trong những vị trí việc làm tương quan đến tương tác người mua trực tuyến, khám phá tài liệu người mua, phong cách thiết kế và tiến hành những giải pháp TMĐT cũng như quản trị tác nghiệp thương mại điện tử .

Chương trình đào tạo và giảng dạy này chú trọng vào tăng trưởng năng lượng tư duy mạng lưới hệ thống và nâng cấp cải tiến, năng lực ứng dụng những văn minh công nghệ tiên tiến vào thực tiễn kinh doanh thương mại cũng như rèn luyện những kỹ năng và kiến thức cá thể và xã hội, bảo vệ cho người học theo đuổi thành công xuất sắc những tiềm năng nghề nghiệp cũng như tăng trưởng bản thân trong môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại tân tiến và hội nhập, phân phối nhu yếu nguồn nhân lực của cách mạng công nghiệp 4.0 .

Ngoài ra, chương trình huấn luyện và đào tạo được thiết kế xây dựng hướng đến tính hội nhập quốc tế cao trải qua tạo thuận tiện cho người học hoàn toàn có thể chuyển tiếp đến những trường khét tiếng trên thế giơi theo chương trình ký kết hợp tác giữa Trường đại học kinh tế Đà Nẵng với những những cơ sở giảng dạy quốc tế. Mặt khác, cử nhân TMĐT hoàn toàn có thể theo học những chương trình đào tạo và giảng dạy sau đại học ở những cơ sở đào tạo và giảng dạy quốc tế .

 • Cơ hội việc làm : Cử nhân ngành TMĐT, trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN, được tập trung chuyên sâu trang bị năng lực quản trị tương tác người mua trực tuyến, tìm hiểu và khám phá tài liệu người mua, phong cách thiết kế và tiến hành những giải pháp TMĐT, quản trị tác nghiệp thương mại điện tử cũng như năng lượng tư duy mạng lưới hệ thống, những kiến thức và kỹ năng cá thể và xã hội bảo vệ thực hành thực tế tốt tại nhiều vị trí việc làm khác nhau, trong những doanh nghiệp kinh doanh thương mại TMĐT hay những tổ chức triển khai đã, đang và sẽ tích hợp những hoạt động giải trí thanh toán giao dịch điện tử vào mạng lưới hệ thống của mình .

Cụ thể, cử nhân ngành thương mại điện tử cung ứng tốt nhất những nhu yếu việc làm tại những vị trí việc làm :

+ Các chức vụ việc làm từ nhân viên kinh doanh thương mại đến quản trị viên những cấp trong những doanh nghiệp hoạt động giải trí thuần TMĐT ;

+ Chuyên viên, quản trị viên chuyên trách TMĐT trong những doanh nghiệp có hoạt động giải trí thương mại điện tử ;

+ Chuyên viên quản trị dự án Bất Động Sản tăng trưởng TMĐT trong những tổ chức triển khai mong ước tích hợp TMĐT vào hoạt động giải trí của mình ;

+ Chuyên viên, quản trị viên chuyên trách tiếp cận, quản trị, tương tác với người dùng sử dụng những kênh tiếp xúc và bán hàng điện tử trong những doanh nghiệp và tổ chức triển khai chính trị – xã hội ;

+ Chuyên viên, quản trị viên chuyên trách nghiên cứu và phân tích kinh doanh thương mại và nghiên cứu và điều tra thị trường dựa trên những tài liệu số hoá trong những doanh nghiệp và tổ chức triển khai ; Ngoài ra, cử nhân ngành TMĐT cũng được trang bị kiến thức và kỹ năng kinh tế và kinh doanh thương mại nền tảng, năng lượng điều tra và nghiên cứu, năng lực tự học tập để thao tác thành công xuất sắc tại những vị trí việc làm sau :

+ Chuyên viên trong những cơ quan quản trị nhà nước về thương mại điện tử ;

+ Chuyên viên trong những tổ chức triển khai tư vấn và cung ứng những giải pháp thương mại điện tử ;

+ Nghiên cứu viên, giảng viên thương mại điện tử trong những tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra và giảng dạy .

+ Thành viên sáng lập những dự án Bất Động Sản khởi nghiệp phát minh sáng tạo ứng dụng TMĐT .

12.2.2 Ngành Quản trị kinh doanh thương mại

– Thời gian giảng dạy : Theo phong cách thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo năng lực và điều kiện kèm theo học tập, sinh viên hoàn toàn có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc lê dài thời hạn học tối đa đến 6 năm .

– Khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa : 133 tín chỉ, không kể những học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục đào tạo Quốc phòng .

– Yêu cầu tiếng anh : trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 ( hoặc tương tự ) trở lên .

– Chương trình huấn luyện và đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh Thương mại ( KDTM ) của trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN được phong cách thiết kế với tiềm năng trang bị cho người học kỹ năng và kiến thức quản trị những hoạt động giải trí thương mại song hành với những kỹ năng và kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, xã hội, kinh tế và kinh doanh thương mại. Chương trình học chú trọng vào việc tạo thời cơ vận dụng kỹ năng và kiến thức vào trong thực tiễn và được học hỏi từ những chuyên viên trong nghành thương mại qua những dự án Bất Động Sản thực tập trong ngành ; đồng thời cũng hướng đến đào tạo và giảng dạy những cử nhân có được những kỹ năng và kiến thức, qui tắc chuẩn hóa của một nhân lực chất lượng cao gồm có kiến thức và kỹ năng tiếp cận và xử lý yếu tố sắc bén, linh động, tâm lý nâng tầm, liên tục đưa ra những sáng tạo độc đáo và cách nhìn mới, thái độ và niềm tin thao tác chuyên nghiệp, hợp tác không ngừng .

Ngoài ra, chương trình đào tạo và giảng dạy được kiến thiết xây dựng hướng đến tính hội nhập quốc tế cao trải qua tạo thuận tiện cho người học hoàn toàn có thể chuyển tiếp đến những trường nổi tiếng trên quốc tế theo chương trình ký kết hợp tác giữa Trường đại học kinh tế Đà Nẵng với những những cơ sở huấn luyện và đào tạo quốc tế. Hơn nữa, cử nhân KDTM hoàn toàn có thể theo học những chương trình đào tạo và giảng dạy sau đại học ở những cơ sở đào tạo và giảng dạy quốc tế .

 • Cơ hội việc làm : Cử nhân ngành Kinh doanh Thương mại được tập trung chuyên sâu trang bị năng lực tổ chức triển khai những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong và ngoài nước, tổ chức triển khai được những tính năng quản trị và quản lý và điều hành những nghành nghề dịch vụ tính năng của tổ chức triển khai thương mại như nhân sự, kinh tế tài chính, Marketing …, phối hợp hoạt động giải trí những bộ phận tính năng trong doanh nghiệp thương mại, thực thi được những nhiệm vụ kinh doanh thương mại trong doanh nghiệp thương mại : Giao dịch đàm phán, mua và bán hàng, dịch vụ người mua, thực thi thương mại, quản trị kho, tổ chức triển khai phân phối hàng hoá vật chất, kinh doanh thương mại theo chuỗi, quản trị kinh doanh nhỏ, thương mại điện tử, kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu, cũng như năng lượng tư duy mạng lưới hệ thống, những kỹ năng và kiến thức cá thể và xã hội bảo vệ thực hành thực tế tốt tại nhiều vị trí việc làm khác nhau, tại những tổ chức triển khai thương mại, những doanh nghiệp dịch vụ thương mại, tại bộ phận đảm nhiệm thương mại trong những tổ chức triển khai, trong những cơ quan quản trị nhà nước và tổ chức triển khai điều tra và nghiên cứu tăng trưởng thương mại và thương mại quốc tế .

Cụ thể, cử nhân ngành KDTM có nhiều thời cơ và cung ứng tốt nhất những nhu yếu việc làm tại những vị trí việc làm :

+ Chuyên viên tổ chức triển khai kinh doanh thương mại ở những doanh nghiệp

+ Chuyên viên sales và thực thi dịch vụ người mua

+ Chuyên viên đảm nhiệm xuất nhập khẩu

+ Chuyên viên quản trị mua và bán hàng

+ Trưởng ngành hàng

+ Đại diện thương mại

+ Chuyên viên quan hệ người mua, nhân viên quản trị người mua, nhân viên dịch vụ người mua tại những doanh nghiệp thương mại

+ Nhân viên kinh doanh thương mại tại những đơn vị chức năng sản xuất kinh doanh thương mại, những công ty thương mại, những công ty xuất nhập khẩu, những văn phòng đại diện thay mặt, những công ty đa vương quốc, công ty liên kết kinh doanh, những đơn vị chức năng dịch vụ, đại lý vận tải đường bộ tàu biển, hàng không, bảo hiểm, ngân hàng nhà nước …

+ Chuyên viên tại Phòng kinh doanh thương mại của những đơn vị chức năng sản xuất kinh doanh thương mại hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp, những nhà hàng, shop tiện nghi …

+ Nghiên cứu viên, giảng viên trong những tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đào Tạo