Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: VNU HCMC-University of Science, viết tắt: VNU HCMC-US hoặc US) là một trong những trường đại học đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản & ứng dụng hàng đầu Việt Nam, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Ngày 30 tháng 3 năm 1996, trường tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và chính thức mang tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đến ngày này. [ 3 ]
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ( Trường ĐH KHTN ) có tiền thân là Trường Cao đẳng Khoa học thường trực Viện Đại học Đông Dương được xây dựng ở TP. Hà Nội vào năm 1941. Năm 1947, Trung tâm thứ hai được thiết lập tại TP HCM và tọa lạc trên phần đất của Bệnh viện Policlinique Dejean de la Batie ( nay là Bệnh viện TP HCM ). Sau đó, Trường chuyển về Đại lộ Nancy ( sau này đổi tên thành quốc lộ Cộng Hòa, nay là 227 Nguyễn Văn Cừ ). [ 3 ]

Tháng 11/1953, Trường Cao đẳng Khoa học được đổi tên thành Khoa học Đại học Đường. Năm 1964, Khoa học Đại học Đường xây thêm một chi khoa ở Dĩ An, Bình Dương (nay là cơ sở 2), đào tạo chứng chỉ Sinh lý, Sinh hóa.[3] Tháng 4/1975, Khoa học Đại học Đường một lần nữa được đổi tên thành Trường Đại học Khoa học.[cần dẫn nguồn]

Năm 1977, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh được chính thức thành lập trên cơ sở sáp nhập 02 Trường Đại học Khoa học và Đại học Văn Khoa. Từ 1977-1996, Trường có các Khoa: Toán-Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa chất, Công nghệ Thông tin, Kinh tế, Luật, và các Khoa thuộc lĩnh xã hội cùng một số trung tâm nghiên cứu ứng dụng.[3]

Tháng 1 năm 1995, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.[cần dẫn nguồn]

Tháng 3 năm 1996, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được chính thức sinh ra theo Quyết định số 1236 / GDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. [ 4 ]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đào Tạo