Học phí – Trường Đại học FPT

Trường Đại học FPT trân trọng thông tin những mức học phí vận dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy năm 2022 như sau :

I. Học phí tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

1. Học phí Chương trình chính khóa

Số kỳ học: 9 học kỳ (bao gồm cả giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp).

Thời lượng học mỗi kỳ : 4 tháng .

Học phí chuyên ngành: 27,300,000 VNĐ/học kỳ, nộp vào đầu mỗi học kỳ.*

* Mức học phí áp dụng cho sinh viên nhập học hệ đại học chính quy của ĐH FPT năm 2022, có hiệu lực từ ngày 14/04/2022 theo QĐ 28/QĐ-CTGDFPT Sửa đổi, bổ sung QĐ 13/QĐ-CTGDFPT ngày 10/3/2022 Quy định tài chính sinh viên năm học 2022-2023 các hệ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục FPT.

2.  Học phí Chương trình dự bị tiếng Anh

Dành cho những sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh tương tự với chuẩn TOEFL iBT 80 hoặc IELTS ( Học thuật ) 6.0 hoặc quy đổi tương tự. Những sinh viên đã có chứng từ chính thức theo những chuẩn trên được miễn học chương trình này. Những sinh viên khác được phân vào những mức học tương ứng với trình độ của mình trải qua bài kiểm tra xếp lớp đầu khóa học được tổ chức triển khai trước lễ khai giảng. Sinh viên cần đạt mức tiếng Anh cao nhất trước khi khởi đầu chương trình chính khóa .
Số mức học tối đa : 6 mức
Thời lượng học mỗi mức : 2 tháng .

Học phí: 11,300,000 VNĐ/mức.

3. Các khoản phí cần nộp khi nhập học

 • Phí phí kỳ định hướng: 11,300,000 VNĐ (có 01 học kỳ định hướng, chỉ áp dụng cho SV mới nhập học năm 2022)
 • Học phí 01 mức tiếng Anh chuẩn bị: 11,300,000 VNĐ/mức

4. Cách thức nộp

Sinh viên hoàn toàn có thể nộp những khoản phí khi nhập học trực tiếp tại những Văn phòng tuyển sinh của Trường Đại học FPT hoặc nộp vào thông tin tài khoản của trường .

II. Học phí tại TP. Đà Nẵng và Quy Nhơn 

III. Học phí tại TP. Cần Thơ

IV. Thông tin tài khoản ngân hàng

Tại Hà Nội

 • Số tài khoản: 00006969009
 • Tên tài khoản: Trường Đại học FPT
 • Địa chỉ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nội dung nộp tiền:

Tại TP. Hồ Chí Minh

 • Số tài khoản: 20209090909
 • Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi Nhánh Tp.Hồ Chí Minh.
 • Nội dung nộp tiền:

Tại TP. Đà Nẵng

 • Số tài khoản: 03557714901
 • Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng
 • Nội dung nộp tiền:

Tại Quy Nhơn

 • Số tài khoản: 13111113804
 • Tên tài khoản: Phân hiệu trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định
 • Địa chỉ: Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Bình Định
 • Nội dung nộp tiền:

Tại TP. Cần Thơ

 • Số tài khoản: 09098788005
 • Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Cần Thơ
 • Địa chỉ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Cần Thơ
 • Nội dung nộp tiền:

Đăng ký tư vấn

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đào Tạo