Trường Đại học Công đoàn – Wikipedia tiếng Việt

Trường Đại học Công đoàn là trường một Đại học công lập lâu đời trong hệ thống các trường Đại học Việt Nam. Trường là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tên tiếng Anh của trường là Vietnam Trade Union University. Trường được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1946 với tên gọi ban đầu là Trường Công đoàn Việt Nam.

Chức năng hoạt động giải trí[sửa|sửa mã nguồn]

 • Đào tạo nhiều ngành nghề trình độ Đại học và sau Đại học. Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và các cá nhân có yêu cầu.
 • Nghiên cứu những vấn đề công nhân và hoạt động công đoàn để từ đó biên soạn giáo trình và tài liệu huấn luyện cán bộ công đoàn.
 • Nghiên cứu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng một số ngành, nghề, cung ứng lực lượng lao động chất lượng cao cho xã hội.
 • Thực hiện đào tạo theo chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thương hiệu[sửa|sửa mã nguồn]

Nhà trường được quản trị Hồ Chí Minh tới thăm 5 lần, được Đảng Cộng sản và Nhà nước Tặng Ngay thưởng :

 • Huân chương Lao động hạng Nhất
 • Huân chương Độc lập hạng Nhì
 • Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Trường (2000)
 • Huân chương Độc lập hạng Ba (2001)
 • Huân chương Độc lập hạng Nhất (2006)
 • Huân chương Lao động hạng Nhất cho công tác Thể dục – Thể thao (2001) (được Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tặng) [1]

Ngoài ra trường còn nhận được nhiều thương hiệu và phần thưởng giá trị khác .

Công tác huấn luyện và đào tạo[sửa|sửa mã nguồn]

Đào tạo Đại học[sửa|sửa mã nguồn]

Các ngành đào tạo Đại học:

 • Ngành Quản trị nhân lực
 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Ngành Bảo hộ lao động
 • Ngành Tài chính – Ngân hàng
 • Ngành Kế toán
 • Ngành Luật
 • Ngành Xã hội học
 • Ngành Công tác xã hội
 • Ngành Quan hệ lao động

Ngành Quản trị kinh doanh thương mại[sửa|sửa mã nguồn]

Đào tạo ra những cử nhân quản trị kinh doanh thương mại có kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế tài chính – xã hội, quản trị kinh doanh thương mại ; có kỹ năng và kiến thức nâng cao về quản trị doanh nghiệp : hoạch định kế hoạch, tổ chức triển khai, sắp xếp triển khai kế hoạch, chỉ huy và kiểm tra hoạt động giải trí của tổ chức triển khai, doanh nghiệp. Sinh viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể thao tác ở những doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính .

 • Thông tin tuyển sinh: Khối A mã 402, Khối D1 mã 401. Thời gian học: 04 năm.
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
 • Các chuyên ngành:

Sinh viên sẽ được lựa chọn chuyên ngành học sau 01 năm học cơ bản. Ngành Quản trị kinh doanh thương mại gồm có những chuyên ngành :

  • Chuyên ngành Quản trị tổng hợp
  • Chuyên ngành Quản trị bảo hiểm
  • Chuyên ngành Quản trị du lịch

Ngành Bảo hộ lao động[sửa|sửa mã nguồn]

Đào tạo kỹ sư bảo lãnh lao động có năng lực làm chuyên trách về bảo lãnh lao động ở những cấp công đoàn ; làm cán bộ nghiên cứu và điều tra, giảng dạy tại cơ quan quản trị Nhà nước, viện nghiên cứu và điều tra, những trường kỹ thuật ; làm cán bộ trình độ về An toàn – Vệ sinh lao động ở những doanh nghiệp .

 • Thông tin tuyển sinh: Khối A,D mã 101. Thời gian học 4 năm.
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân bảo hộ lao động

Ngành Xã hội học[sửa|sửa mã nguồn]

Đào tạo cử nhân xã hội học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức ship hàng Tổ quốc và nhân dân, có năng lượng tiếp xúc xã hội. Nắm vững phương pháp luận và kiến thức và kỹ năng cơ bản về xã hội học, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Sinh viên ra trường có năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng xã hội học góp thêm phần vào việc nghiên cứu và điều tra, xử lý những yếu tố xã hội trong những nghành kinh tế tài chính, chính trị, xã hội .

 • Thông tin tuyển sinh: Khối C, mã 501, Khối D (bắt đầu thi tuyển vào năm 2009, mã 503,. Thời gian học: 4 năm.
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân xã hội học.

Ngành Công tác xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

Đào tạo cử nhân công tác làm việc xã hội có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức Giao hàng Tổ quốc và nhân dân, có năng lượng tiếp xúc xã hội tốt. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nắm vững kỹ năng và kiến thức trình độ và năng lực thực hành nghề nghiệp. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm đáp ứng dịch vụ công tác làm việc xã hội tại những cơ sở và tổ chức triển khai xã hội ; làm công táội trong những nghành nghề dịch vụ khác nhau hoặc thao tác trực tiếp tại những cơ sở nghiên cứu và điều tra và đào tạo và giảng dạy có tương quan .

 • Thông tin tuyển sinh: Khối C mã 502.khối D mã 504. Thời gian học: 4 năm.
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân công tác xã hội.

Ngành Kế toán[sửa|sửa mã nguồn]

Đào tạo cử nhân kế toán có những kỹ năng và kiến thức cơ bản về kinh tế tài chính – xã hội, nắm vững trình độ về quá trình việc làm kế toán, truy thuế kiểm toán. Có năng lực sử dụng những công cụ tiên tiến và phát triển để Giao hàng cho việc làm. Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng và kiến thức trình độ thao tác ở những bộ phận kế toán, truy thuế kiểm toán thuộc những cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính .

 • Thông tin tuyển sinh Khối A mã 406, Khối D1 mã 407. Thời gian học: 4 năm.
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kế toán.

Ngành Tài chính – Ngân hàng[sửa|sửa mã nguồn]

Đào tạo cử nhân kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước nắm vững kỹ năng và kiến thức cơ bản về kinh tế tài chính – xã hội và kinh tế tài chính – ngân hàng nhà nước, có năng lượng nghiên cứu và điều tra, hoạch định chủ trương và xử lý những yếu tố trình độ trong nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính ngân hàng nhà nước. Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng và kiến thức trình độ thao tác ở những cơ quan tài chính ngân hàng nhà nước Trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính .

 • Thông tin tuyển sinh: Khối A mã 408, Khối D1 mã 409. Thời gian học: 4 năm.
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

Khoa Luật tổ chức triển khai giảng dạy và quản trị hệ Đại học ngành Luật từ năm học 2009 – 2010 .· Khoa Luật quản lý và đảm nhiệm những môn học : Pháp luật đại cương ; Luật kinh tế tài chính ; Luật lao động và công đoàn ; Pháp luật kinh tế tài chính ngân hàng nhà nước ; Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm cho những ngành : Quản trị kinh doanh thương mại, Kế toán, Tài chính ngân hàng nhà nước, Xã hội học, Công tác xã hội, Công đoàn, Bảo hộ lao động .. trong trường .· Khoa Luật đảm nhiệm huấn luyện và đào tạo chuyên ngành Luật kinh doanh thương mại cho khoa Quản trị kinh doanh thương mại· Ngoài trách nhiệm đào tạo và giảng dạy dài hạn, khoa Luật còn có trách nhiệm huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng pháp lý thời gian ngắn cho cán bộ Công đoàn do Tổng liên đoàn Lao động giao hoặc theo nhu yếu của cơ sở .

Đào tạo Sau Đại học :[sửa|sửa mã nguồn]

Đào tạo trình độ Tiến sĩ :[sửa|sửa mã nguồn]

Chuyên ngành Quản trị nhân lực

Đào tạo trình độ Thạc sĩ những chuyên ngành :[sửa|sửa mã nguồn]

 • Quản lý nguồn nhân lực;
 • Quản trị kinh doanh;
 • Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Kế toán
 • Xã hội học

Đào tạo, tu dưỡng, tập huấn thời gian ngắn[sửa|sửa mã nguồn]

 1. Đào tạo ngắn hạn theo từng phần chương trình.
 2. Bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn.

Đào tạo cán bộ công đoàn quốc tế[sửa|sửa mã nguồn]

Từ năm 1979, trường mở màn huấn luyện và đào tạo nhiều cán bộ công đoàn cho những vương quốc : Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia .

 1. ^ Trường Đại học Công Đoàn Việt Nam. “Bản sao đã lưu trữ”. Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Công Đoàn Việt Nam. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2010.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

 • [1] Cổng Thông tin điện tử Trường Đại học Công Đoàn.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đào Tạo