Địa chỉ cục quản lý đấu thầu

Cục quản lý đấu thầu có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư… Vậy địa chỉ cục quản lý đấu thầu ở đâu? Nhiệm vụ và quyền hạn của cục quản lý đấu thầu được quy định như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết của Công ty Luật ACC để hiểu rõ vấn đề này nhé.

Dưới đây là một số chia sẻ của chúng tôi muốn gửi tới quý độc về địa chỉ cục quản lý đấu thầu ở đâu?

dia chi cuc quan ly dau thau

Địa chỉ cục quản lý đấu thầu

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của cục quản lý đấu thầu

Cục Quản lý đấu thầu có các nhiệm vụ, quyền hạn chính:

Tổ chức điều tra và nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu và PPP để trình những cơ quan chức năng phát hành theo thẩm quyền .
Tổ chức đánh giá và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, tác dụng lựa chọn nhà đầu tư và giải pháp lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước và những trường hợp khác do Thủ tướng nhà nước nhu yếu .
Tổ chức đánh giá và thẩm định những nội dung về đấu thầu thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Bộ trưởng .
Thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn xử lý yêu cầu theo lao lý của pháp lý về đấu thầu .
Tổ chức kiểm tra công tác làm việc đấu thầu theo pháp luật của pháp lý về đấu thầu ; tham gia những hoạt động giải trí thanh tra về đấu thầu và PPP theo nhu yếu của Bộ trưởng .
Theo dõi, giám sát hoạt động giải trí đấu thầu ; nhìn nhận, tổng kết, báo cáo giải trình tình hình thực thi hoạt động giải trí đấu thầu và PPP trong khoanh vùng phạm vi cả nước .
Hợp tác quốc tế về đấu thầu ; nghiên cứu và điều tra, tham gia đàm phán nội dung shopping cơ quan chính phủ trong những điều ước quốc tế mà Nước Ta dự kiến ký kết gia nhập ; điều phối tiến hành thực thi cam kết về shopping cơ quan chính phủ trong những điều ước quốc tế mà Nước Ta là thành viên .
Xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc và đấu thầu qua mạng ; quản lý mạng lưới hệ thống thông tin và những cơ sở tài liệu về đấu thầu, về PPP trên khoanh vùng phạm vi cả nước .
Xây dựng, quản lý và phát hành Báo Đấu thầu .
Thực hiện những trách nhiệm khác theo phân công của Bộ trưởng .

2. Địa chỉ cục quản lý đấu thầu

Cục Quản lý đấu thầu là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu và về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Cục quản lý đấu thầu có địa chỉ tại : Số 6B đường Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, Q. Ba Đình, thành phố Thành Phố Hà Nội

3. Cơ cấu tổ chức của Cục quản lý đấu thầu

Các phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Cục quản lý đấu thầu:

Văn phòng Cục
Phòng Chính sách đấu thầu
Phòng Đấu thầu

Phòng Hợp tác quốc tế

Văn phòng đối tác chiến lược công tư ( PPP )
Các đơn vị chức năng sự nghiệp Sửa đổi
Báo Đấu thầu
Trung tâm Đấu thầu qua mạng vương quốc
Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu

4. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu

Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu được quy định như sau:

 • Ban hành, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về đấu thầu.
 • Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
 • Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.
 • Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.
 • Quản lý hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu về đấu thầu trên phạm vi cả nước.
 • Theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Hợp tác quốc tế về đấu thầu.

5. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ vào Điều 83 Luật đấu thầu năm 2013 về nghĩa vụ và trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau :

 • Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước theo quy định tại Điều 81 của Luật này.
 • Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm sau đây:
  • Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
  • Xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác về đấu thầu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi chia sẻ về địa chỉ cục quản lý đấu thầu ở đâu? để độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này. Công ty Luật ACC chuyên hỗ trợ khách hàng về thủ tục về đăng ký đất đai nhanh chóng, nếu bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất nhé.

 

Đánh giá post

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư