Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang

4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình N 4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm N 4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông N 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác N 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh N 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ N 7210 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật N 7310 Quảng cáo N 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu N 7911 Đại lý du lịch N 7912 Điều hành tua du lịch N 8129 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác N 2610 Sản xuất linh kiện điện tử N 2630 Sản xuất thiết bị truyền thông N 2011 Sản xuất hoá chất cơ bản N 2012 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ N 2013 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh N 8292 Dịch vụ đóng gói N 2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh N 1071 Sản xuất các loại bánh từ bột. N 1073 Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo. N 1811 In ấn N 5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa N 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải N 5310 Bưu chính N 5320 Chuyển phát N 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu N 4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh N 4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh N 4764 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh N 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động N 5914 Hoạt động chiếu phim N 6201 Lập trình máy vi tính N 6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính N 3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu N 3811 Thu gom rác thải không độc hại N 3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại N 3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại N 3830 Tái chế phế liệu N 2029 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu N 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá N 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống N 4631 Bán buôn gạo N 4632 Bán buôn thực phẩm N 4633 Bán buôn đồ uống N 4634 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào N 4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép N 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan N 7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng N 8130 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan N 8121 Vệ sinh chung nhà cửa N 1622 Sản xuất đồ gỗ xây dựng N 4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh N 3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế N 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác N 1311 Sản xuất sợi N 1312 Sản xuất vải dệt thoi N 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí N 1410 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) N 1420 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú N 1430 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc N 1512 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm N 1313 Hoàn thiện sản phẩm dệt N 1321 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác N 1322 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) N 1520 Sản xuất giày dép N 2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu N 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Y 7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật N 1323 Sản xuất thảm, chăn đệm N 4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác N 4330 Hoàn thiện công trình xây dựng N 8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu N 4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác N 7020 Hoạt động tư vấn quản lý N 6492 Hoạt động cấp tín dụng khác N 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống N 4723 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh N 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa N 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại N 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N 4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ N 4220 Xây dựng công trình công ích N 4290 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác N 4311 Phá dỡ N 4312 Chuẩn bị mặt bằng N 4321 Lắp đặt hệ thống điện N 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất N 4100 Xây dựng nhà các loại N 2592 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại N 8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại N 9311 Hoạt động của các cơ sở thể thao N

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư