Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Quy định của pháp luật về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán?


Xin chào. Có thể cung cấp giúp tôi thông tin về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hay không? Tôi thấy tên gọi của công ty này khá lạ, không rõ nó thực hiện các công việc gì và điều kiện để thành lập công ty này ra sao. Mong nhận được sự hỗ trợ từ các bạn. Xin cảm ơn.

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì?

Theo khoản 36 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, theo đó quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là hoạt động giải trí quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và những gia tài khác của quỹ đầu tư chứng khoán .Như vậy, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoàn toàn có thể hiểu là công ty được xây dựng để hoạt động giải trí và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán .

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì?

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có thể thực hiện những nghiệp vụ gì?

Điều 73 Luật Chứng khoán 2019 lao lý về những nhiệm vụ mà công ty quản lý quỹ hoàn toàn có thể triển khai được, đơn cử như sau :+ Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ;+ Quản lý hạng mục đầu tư chứng khoán ;+ Tư vấn đầu tư chứng khoán .Các nhiệm vụ kinh doanh thương mại này được cấp chung trong Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán .

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Theo Điều 75 Luật Chứng khoán 2019, điều kiện kèm theo để công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cấp phép xây dựng và hoạt động giải trí, gồm có 🙁 1 ) Điều kiện về vốn gồm có : việc góp vốn điều lệ vào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bằng Đồng Việt Nam ; vốn điều lệ tối thiểu để được cấp Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Nước Ta theo pháp luật của nhà nước .( 2 ) Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn gồm có :- Cổ đông, thành viên góp vốn phân phối điều kiện kèm theo pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 74 của Luật này ;- Cổ đông, thành viên góp vốn là nhà đầu tư quốc tế phân phối điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 77 của Luật này ;- Cổ đông, thành viên góp vốn chiếm hữu từ 10 % trở lên vốn điều lệ của 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và người có tương quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó ( nếu có ) không chiếm hữu trên 5 % vốn điều lệ của 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác .( 3 ) Điều kiện về cơ cấu tổ chức cổ đông, thành viên góp vốn gồm có :- Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức triển khai. Trường hợp công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức triển khai dưới hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng nhà nước thương mại hoặc doanh nghiệp bảo hiểm hoặc công ty chứng khoán hoặc tổ chức triển khai quốc tế phân phối pháp luật tại khoản 2 Điều 77 của Luật này ;- Tổng tỷ suất vốn góp của những tổ chức triển khai tối thiểu là 65 % vốn điều lệ, trong đó những tổ chức triển khai là ngân hàng nhà nước thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán chiếm hữu tối thiểu là 30 % vốn điều lệ .( 4 ) Điều kiện về cơ sở vật chất gồm có :- Có trụ sở thao tác bảo vệ cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán ;

– Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.

( 5 ) Điều kiện về nhân sự gồm có :Có Tổng giám đốc ( Giám đốc ), tối thiểu 05 nhân viên cấp dưới có chứng từ hành nghề quản lý quỹ và tối thiểu 01 nhân viên cấp dưới trấn áp tuân thủ. Tổng giám đốc ( Giám đốc ) phải cung ứng những tiêu chuẩn sau đây :- Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo lao lý của pháp lý ;- Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm tay nghề tại bộ phận nhiệm vụ của những tổ chức triển khai hoạt động giải trí trong nghành kinh tế tài chính, chứng khoán, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm hoặc tại bộ phận kinh tế tài chính, kế toán, đầu tư trong những doanh nghiệp khác ;- Có chứng từ hành nghề quản lý quỹ hoặc chứng từ tương tự theo lao lý của nhà nước ;- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong nghành chứng khoán và đầu tư và chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời gian nộp hồ sơ .Trường hợp có Phó Tổng giám đốc ( Phó Giám đốc ) đảm nhiệm nhiệm vụ thì phải phân phối những tiêu chuẩn pháp luật tại những điểm a, b và d khoản này và có chứng từ hành nghề chứng khoán tương thích với nhiệm vụ đảm nhiệm .( 6 ) Dự thảo Điều lệ tương thích với pháp luật tại khoản 1 Điều 80 của Luật này .

Những hoạt động nào của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi thực hiện?

Theo khoản 1 Điều 87 Luật Chứng khoán 2019, những hoạt động giải trí sau đây phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đồng ý trước khi triển khai, gồm có :+ Tạm ngừng hoạt động giải trí, trừ trường hợp tạm ngừng do nguyên do bất khả kháng ;+ Chào bán và niêm yết chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại quốc tế ;+ Đầu tư gián tiếp ra quốc tế ;+ Thành lập, ngừng hoạt động Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt trong nước và quốc tế ; xây dựng công ty con tại quốc tế ; đổi khác nhiệm vụ kinh doanh thương mại tại Trụ sở ; xây dựng, đóng cửa phòng thanh toán giao dịch ;+ Thay đổi tên, khu vực Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, phòng thanh toán giao dịch ;+ Thực hiện dịch vụ pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 86 của Luật này .

Linh Nhâm

209 lượt xem

Chia sẻ trên Facebook
Bài viết này có hữu dụng với bạn không ?

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư