CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM HÀ NỘI

2 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
3 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
4 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
5 Xây dựng nhà để ở
6 Xây dựng nhà không để ở
7 Xây dựng công trình đường sắt
8 Xây dựng công trình đường bộ
9 Xây dựng công trình thủy
10 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
11 Xây dựng công trình khai khoáng
13 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
15 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
16 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
17 Tái chế phế liệu
18 Thu gom rác thải độc hại
19 Thoát nước và xử lý nước thải
20 Sản xuất đồ điện dân dụng
21 Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
23 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
24 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
25 Sản xuất hoá chất cơ bản
26 Sao chép bản ghi các loại
27 Quảng cáo
28 Phá dỡ
29 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
30 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
32 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
33 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
34 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
35 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
36 Lắp đặt hệ thống điện
37 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
39 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
40 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
42 In ấn
43 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
44 Hoạt động tư vấn quản lý
45 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
47 Hoàn thiện công trình xây dựng
48 Dịch vụ phục vụ đồ uống
49 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
50 Dịch vụ liên quan đến in
51 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
52 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
53 Chế biến và bảo quản rau quả
54 Chuẩn bị mặt bằng
55 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
56 Cho thuê xe có động cơ
60 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
61 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
62 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
64 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
66 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
67 Bán buôn đồ uống
68 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
70 Bán buôn thực phẩm

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư