CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRƯỜNG AN

2 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
3 Đại lý du lịch
4 Điều hành tua du lịch
5 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
6 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
7 Xây dựng nhà để ở
8 Xây dựng nhà không để ở
9 Xây dựng công trình điện
11 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
13 Xây dựng công trình công ích khác
14 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
15 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
16 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
17 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
20 Trồng cây ăn quả
22 Thoát nước và xử lý nước thải
23 Phá dỡ
24 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
27 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
30 Khai thác quặng uranium và quặng thorium
31 Khai thác quặng kim loại quý hiếm
32 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
33 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
34 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
35 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
36 Hoạt động tư vấn quản lý
37 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
38 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
39 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
40 Hoạt động của các cơ sở thể thao
41 Hoạt động chiếu phim
42 Hoàn thiện công trình xây dựng
43 Dịch vụ ăn uống khác
44 Dịch vụ phục vụ đồ uống
45 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
46 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
48 Chế biến và bảo quản rau quả
49 Chuẩn bị mặt bằng
51 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
57 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
58 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
59 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
60 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
61 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
68 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
69 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư