Tổng quan Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (SDN)

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (SDN) là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn – SGI – Tập đoàn kinh tế hàng đầu về chuỗi các Khu công nghiệp, bất động sản và đô thị tại Việt Nam.

Lĩnh vực chính của hoạt động giải trí : Đầu tư và Thương mại với những khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch .

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng được thành lập và hoạt động trên cơ sở các văn bản pháp lý sau:

Giấy ghi nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty Cổ phần số : 0400503777 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 3/8/2005, biến hóa lần thứ 7 ký ngày 26/9/2014 .
Công văn số 1519 / TTg-CN ngày 06/10/2005 của Thủ tướng nhà nước về việc Chấp thuận về nguyên tắc việc quy đổi chủ đầu tư Khu công nghiệp Hòa Khánh lan rộng ra, thành phố Thành Phố Đà Nẵng từ Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng khu công nghiệp Thành Phố Đà Nẵng sang Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – TP. Đà Nẵng .

Quyết định số 9101/QĐ-UBND ngày 28/11/2005 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, thành phố Đà Nẵng từ Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng sang Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng.

Quyết định số 570 / QĐ-UBND ngày 22/01/2007 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Thành Phố Đà Nẵng về việc Thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Thành Phố Đà Nẵng thuê đất để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng và kinh doanh thương mại kiến trúc Khu công nghiệp Hòa Khánh lan rộng ra ( quy trình tiến độ 1 ) .

Công văn số 690/TTg-CN ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chấp thuận về nguyên tắc việc chuyển đổi chủ đầu tư Khu công nghiệp Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 3683 / QĐ-UBND ngày 09/6/2006 của quản trị Ủy Ban Nhân Dân thành phố TP. Đà Nẵng về việc Thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư thiết kế xây dựng và kinh doanh thương mại kiến trúc Khu công nghiệp Liên Chiểu, thành phố Thành Phố Đà Nẵng từ Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng khu công nghiệp TP. Đà Nẵng sang Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Thành Phố Đà Nẵng .
Quyết định số 571 / QĐ-UBND ngày 22/01/2007 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Thành Phố Đà Nẵng về việc Thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Thành Phố Đà Nẵng thuê đất để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng và kinh doanh thương mại kiến trúc Khu công nghiệp Liên Chiểu, thành phố TP. Đà Nẵng .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư