CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG – Chuyên trang tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG xây dựng từ năm 1974 Công ty phấn đấu trở thành một tổ chức triển khai đầu tư có uy tín nhất trong nghành nghề dịch vụ phát triển hạ tầng và công nghệ tiên tiến có tương quan đến Giáo Dục. Chúng tôi tin rằng giá trị lớn nhất của xã hội nằm ở Con Người, sự tương tác quan trọng nhất là giữa người với người và tương lai của một Đất Nước nhờ vào vào những con người trẻ. Dù ở trong bất kể toàn cảnh xã hội nào, chúng tôi vẫn tin cậy một cách xác tín rằng doanh nghiệp vẫn luôn hoàn toàn có thể kinh doanh thương mại bằng sự TỬ TẾ, giữ vững tâm thế người KIẾN TẠO và dựa trên một nền tảng CHÍNH TRỰC. Thông điệp ” VIỄN ĐÔNG – VÌ CỘNG ĐỒNG ” muốn nhắn gửi rằng công ty vốn chưa khi nào là một thành viên độc lập. Chúng tôi sống sót để lan tỏa và cộng hưởng những giá trị nhằm mục đích tạo ra những điểm tác động ảnh hưởng lớn hơn, nhắm đến những yếu tố nhức nhối hơn và mong ước góp thêm phần thiết kế xây dựng một thế hệ trẻ Nước Ta sống đoàn kết và đầy thao thức phụng sự Đất Nước .

Tầm nhìn:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông phấn đấu trở thành một tổ chức đầu tư có uy tín nhất trong lĩnh vực phát triển hạ tầng và công nghệ có liên quan đến Giáo Dục. Chúng tôi tin rằng giá trị lớn nhất của xã hội nằm ở Con Người, sự tương tác quan trọng nhất là giữa người với người và tương lai của một Đất Nước phụ thuộc vào những con người trẻ.

Sứ mệnh:

Dù ở trong bất kể toàn cảnh xã hội nào, chúng tôi vẫn tin cậy một cách xác tín rằng doanh nghiệp vẫn luôn hoàn toàn có thể kinh doanh thương mại bằng sự TỬ TẾ, giữ vững tâm thế người KIẾN TẠO và dựa trên một nền tảng CHÍNH TRỰC. Thông điệp ” VIỄN ĐÔNG – VÌ CỘNG ĐỒNG ” muốn nhắn gửi rằng công ty vốn chưa khi nào là một thành viên độc lập. Chúng tôi sống sót để lan tỏa và cộng hưởng những giá trị nhằm mục đích tạo ra những điểm tác động ảnh hưởng lớn hơn, nhắm đến những yếu tố nhức nhối hơn và mong ước góp thêm phần kiến thiết xây dựng một thế hệ trẻ Nước Ta sống đoàn kết và đầy thao thức phụng sự Đất Nước

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư