Lịch sử hình thành

Năm 1990
Ngày 30/10/1990, được xây dựng theo Quyết định số 1988 / QĐ / TCCB-LĐ với tên gọi TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI ( TRACODI ) – Là Doanh nghiệp Nhà nước thường trực Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện, có trụ sở đặt tại số 55A Pasteur, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh .

Năm 1993

Bạn đang đọc: Lịch sử hình thành

Ngày 16/06/1993, xây dựng lại Doanh nghiệp Nhà nước lấy tên CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI ( TRACODI ) thường trực Bộ Giao thông Vận tải theo Quyết định số 1190 / QĐ / TCCB-LĐ .

Năm 1995
Ngày 15/05/1995, chuyển nguyên trạng Công ty TRACODI về thường trực Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 ( CIENCO 6 ) theo Quyết định số 2767 / QĐ / TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải, hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại theo Quyết định số 90 / QĐ-TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng nhà nước ( quy mô Tổng Công ty 90 ) .

Năm 2005
Ngày 18/05/2005, tách chuyển nguyên trạng hàng loạt Công ty TRACODI từ thường trực Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 ( CIENCO 6 ) về thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An theo Quyết định 611 / TTg-CN của Thủ tướng nhà nước .

Năm 2007
Ngày 24/04/2007, triển khai quy đổi quy mô Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, đổi tên thành CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI ( TRACODI Co., Ltd. ) theo Quyết định số 1131 / QĐ – Ủy Ban Nhân Dân của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An .

Năm 2013
Ngày 04/04/2013, chính thức quy đổi từ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải ( TRACODI Co., Ltd. ) sang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI ( TRACODI ) do Nhà nước chiếm giữ cổ phần chi phối. Theo đó, tổng vốn điều lệ của Công ty TRACODI là 78,5 tỷ đồng, vốn SCIC nắm giữ là 68,01 % ; CBNV là 1,29 % ; những cổ đông khác là 30,70 % .

Năm năm ngoái
Ngày 17/04/2015, Công ty TRACODI tổ chức triển khai thành công xuất sắc Đại hội đồng cổ đông không bình thường bầu thành viên sửa chữa thay thế Hội đồng quản trị, Ban trấn áp, đổi khác Người đại diện thay mặt theo pháp lý. Công ty chính thức hoạt động giải trí theo quy mô Công ty cổ phần với 100 % vốn tư nhân kể từ ngày 24/04/2015 .

Năm 2016

Ngày 31/03/2016, Công ty TRACODI triển khai tăng vốn điều lệ lên 324,85 tỷ đồng, chính thức triển khai lộ trình ĐK Công ty đại chúng, ĐK lưu ký sàn chứng khoán và niêm yết sàn chứng khoán sàn HSX.

Năm 2017
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản số 1172 / UBCK-GSĐC ngày 07/03/2017 đồng ý chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải ( TRACODI – TCD ) thành Công ty đại chúng .
Công ty TRACODI chính thức niêm yết tại Sở thanh toán giao dịch sàn chứng khoán TP.Hồ Chí Minh vào ngày 26/05/2017 .

Năm 2018

Tháng 8/2018 tăng vốn điều lệ lên 382.301.920.000 đồng. TRACODI vinh danh “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”. “Top 10 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam” và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Năm 2019
Tháng 10/2019 tăng vốn điều lệ lên 423.023.700.000 đồng. Năm thứ hai liên tục TRACODI được tôn vinh trong bảng xếp hạng VNR500 – ” Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Nước Ta năm 2019 “. ” Top 10 Doanh nghiệp Nước Ta tăng trưởng nhanh nhất năm 2019 ” và ” vinh danh ” Top 500 doanh nghiệp có doanh thu tốt nhất Nước Ta năm 2019 ” .

Năm 2020

Tháng 09/2020, vốn điều lệ sau khi tăng: 472.945.900.000 đồng. Đánh dấu cột mốc 30 năm trưởng thành của TRACODI. Tự hào vinh danh đón nhận các giải thưởng lớn: “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất năm 2020” và “Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam”, “Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất – Nhóm vốn hóa nhỏ năm 2020”, năm thứ 3 liên tiếp “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” và “Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam”. Đồng thời TRACODI Vinh dự đón nhận Bằng khen Thủ Tướng Chính Phủ “ Đã có thành tích trong hoạt động kinh doanh dịch vụ và công tác từ thiện xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc”, cùng Cờ truyền thống từ Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM ” 30 năm xây dựng và phát triển”.

       Năm 2021

Tracodi lần thứ 4 liên tiếp TRACODI lọt vào “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”, 4 năm liên tiếp góp mặt trong “Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam” và “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam”.

Quý I / 2021, sau khi phát hành CP riêng không liên quan gì đến nhau cho nhà đầu tư đã tăng vốn điều lệ công ty lên 822.945.900.000 đồng .
Quý III / 2021, sau khi phát hành CP trả cổ tức và CP thưởng cho người lao động đã nâng vốn điều lệ công ty lên 872.091.520.000 đồng .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư