Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021; Kế hoạch số 92/KH-SGD&ĐT ngày 14/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông năm 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông báo tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông (THPT) năm 2021, như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN

Tổng số 96 chỉ tiêu giáo viên; trong đó: Toán học: 20; Vật lý: 04; Hoá học: 03; Sinh học: 06; Ngữ văn: 14; Lịch sử: 06; Địa lý: 06; Giáo dục công dân: 02; Giáo dục thể chất: 03; Giáo dục Quốc phòng: 01; Tiếng Anh: 18; Tin học: 13.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1.1 Điều kiện chung

a ) Người có đủ những điều kiện kèm theo sau đây không phân biệt dân tộc bản địa, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được ĐK dự tuyển :
– Có quốc tịch Nước Ta và cư trú tại Nước Ta ;
– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên ;
– Có Phiếu ĐK dự tuyển theo mẫu pháp luật, lý lịch rõ ràng ;
– Có văn bằng, chứng từ đào tạo và giảng dạy tương thích với vị trí việc làm ;
– Đủ sức khoẻ để triển khai việc làm hoặc trách nhiệm .
– Điều kiện đơn cử so với chức vụ nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông :
Giáo viên trung học phổ thông hạng III – Mã số V. 07.05.15 : Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên so với giáo viên trung học phổ thông hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành tương thích và có chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành .
– Người dự tuyển giáo viên trung học phổ thông nếu đào tạo và giảng dạy từ hai ngành trở lên ( ví dụ : Toán Lý ; Hoá Sinh ; … ) thì được dự tuyển một trong những chuyên ngành đã đào tạo và giảng dạy .
b ) Những người sau đây không được ĐK dự tuyển viên chức :
– Mất năng lượng hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự ;
– Đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; đang chấp hành bản án, quyết định hành động về hình sự của Tòa án ; đang bị vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng .

2.  Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương bệnh binh, người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, thương bệnh binh loại B : Được cộng 7,5 điểm vào hiệu quả điểm vòng 2 ;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác làm việc cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp huấn luyện và đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã ĐK ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương bệnh binh, con thương bệnh binh, con của người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, con của thương bệnh binh loại B, con đẻ của người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động : Được cộng 5 điểm vào tác dụng điểm vòng 2 ;
– Người triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia công an nhân dân, đội viên người trẻ tuổi xung phong : Được cộng 2,5 điểm vào hiệu quả điểm vòng 2 .
Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào hiệu quả điểm vòng 2 .

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HỒ SƠ SAU TRÚNG TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người ĐK dự tuyển giáo viên trung học phổ thông nộp Phiếu ĐK dự tuyển tại khu vực đảm nhiệm Phiếu ĐK dự tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo ; người ĐK dự tuyển phải khai rất đầy đủ, trung thực những nội dung nhu yếu trong Phiếu ĐK dự tuyển tính đến thời gian nộp Phiếu và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn của những nội dung kê khai trong Phiếu .
Phiếu ĐK dự tuyển ( theo mẫu phát hành kèm theo Thông báo này ) ;
02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, nơi nhận ( so với thí sinh có nhu yếu nhận thông tin hiệu quả qua đường bưu chính ) .

2.  Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin tác dụng trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai để triển khai xong hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng gồm có :
– Bản sao văn bằng, chứng từ theo nhu yếu của vị trí việc làm dự tuyển, ghi nhận đối tượng người tiêu dùng ưu tiên ( nếu có ) ;
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp ;
– Bản sao giấy khai sinh ;
– Giấy ghi nhận sức khỏe thể chất còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện kèm theo được khám sức khỏe thể chất ghi nhận .
– Trường hợp người trúng tuyển không triển khai xong đủ hồ sơ tuyển dụng theo lao lý hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu ĐK dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng từ, ghi nhận không đúng pháp luật để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hành động hủy tác dụng trúng tuyển .
– Trường hợp người ĐK dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu ĐK dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng từ, ghi nhận không đúng pháp luật để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụng thông tin công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị chức năng và không tiếp đón Phiếu ĐK dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo .

3.  Trường hợp bổ sung người trúng tuyển

Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ tác dụng trúng tuyển theo lao lý, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định hành động việc trúng tuyển so với người dự tuyển có hiệu quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với tác dụng tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ hiệu quả trúng tuyển theo lao lý .

4. Nơi đăng ký dự tuyển: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

5.  Địa điểm, hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai (Trụ sở khối IV, đường 30/4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai); điện thoại: 02143.821.372.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tiếp đón Phiếu ĐK dự tuyển so với người ĐK dự tuyển giáo viên trung học phổ thông ( những trường thường trực Sở Giáo dục và Đào tạo ) theo đường bưu chính ( dấu bưu chính nơi gửi tính đến hết ngày 12/6/2021 ) .

Trường hợp người có nguyện vọng tham gia dự tuyển đang trong thời gian thực hiện cách ly y tế, theo quy định trong phòng chống dịch Covid-19, sẽ gửi phiếu đăng ký dự tuyển qua hệ thống thư điện tử công vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai (địa chỉ thư: phongtccb-sgddt@laocai.gov.vn); đồng thời thông tin lại việc đã nộp Phiếu cho bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai được biết, thông qua số điện thoại: 02143.821.372.

6.  Phí dự tuyển viên chức:

Lệ phí tuyển dụng viên chức thực thi theo pháp luật tại Thông tư số 228 / năm nay / TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính pháp luật mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức .
Mức thu : 000 đồng / thí sinh / lần ( dưới 100 thí sinh ĐK dự thi ) ;

đồng/thí sinh/lần (từ 100 đến dưới 500 thí sinh đăng ký dự thi); 000

đồng / thí sinh / lần ( từ 500 thí sinh ĐK dự thi trở lên ) .

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng theo hình thức thi tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.  Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

Hình thức thi : Thi trắc nghiệm trên giấy .
Nội dung thi gồm 3 phần, thời hạn thi như sau :
Phần I : Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp lý viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý về ngành, nghành tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút ;
Phần II : Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo nhu yếu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút ;
Phần III : Tin học, 30 câu hỏi theo nhu yếu của vị trí việc làm. Thời gian thi
30 phút .
Miễn phần thi ngoại ngữ so với những trường hợp sau :
Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ giảng dạy hoặc ở trình độ giảng dạy cao hơn so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, nhiệm vụ theo nhu yếu của vị trí việc làm dự tuyển ;
Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo và giảng dạy hoặc ở trình độ giảng dạy cao hơn so với trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ, nhiệm vụ theo nhu yếu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở quốc tế hoặc học bằng tiếng quốc tế ở Nước Ta, được cơ quan có thẩm quyền công nhận ;
Có chứng từ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển
vào viên chức công tác làm việc ở vùng dân tộc thiểu số .
Miễn phần thi tin học so với những trường hợp có bằng tốt nghiệp từ tầm trung trở lên những chuyên ngành tương quan đến tin học, công nghệ thông
Kết quả thi vòng 1 được xác lập theo số câu vấn đáp đúng cho từng phần thi pháp luật tại điểm b phần này, nếu vấn đáp đúng từ 50 % số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 .

2.  Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi : Thi viết .
Nội dung thi : Kiến thức, kiến thức và kỹ năng hoạt động giải trí nghề nghiệp người dự tuyển
theo nhu yếu của vị trí việc làm cần tuyển .
Thời gian thi : Thi viết 180 phút .
Thang điểm : 100 điểm .

3.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ những điều kiện kèm theo sau :
Có tác dụng điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên ;
Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên lao lý tại mục 2 phần II Thông báo này ( nếu có ) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm .
Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên lao lý tại mục 2 phần II Thông báo này ( nếu có ) bằng nhau ở chỉ tiêu ở đầu cuối của vị trí việc làm cần tuyển thì người có tác dụng điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển ; nếu vẫn không xác lập được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hành động người trúng tuyển .
Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu hiệu quả thi tuyển cho những kỳ thi tuyển lần sau .

V.  LỊCH THỰC HIỆN

1. Thông báo tuyển dụng: Ngày 14/5/2021.

2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 14/5/2021 đến hết ngày 12/6/2021.

3.  Tổ chức hướng dẫn ôn tập, thi tuyển (Dự kiến)

Hướng dẫn ôn tập (nếu có): Tổ chức hướng dẫn ôn tập các môn thi ở vòng 1 (Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học) cho thí sinh dự thi ở các cấp học: Trước ngày 25/6/2021 (Lịch ôn tập và địa điểm ôn tập nếu có sẽ thông báo sau).

4. Thi tuyển

Vòng 1: Trước ngày 05/7/2021; Thi kiểm tra kiến thức chung, gồm 3 phần: Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học (Lịch thi cụ thể các phần sẽ có thông báo sau).

Vòng 2: Trước ngày 25/7/2021; Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Lịch thi cụ thể sẽ có thông báo sau).

Ghi chú: Tùy theo diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản thông báo điều chỉnh lịch tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi tuyển cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định (Người dự tuyển phải chủ động, thường xuyên theo dõi các thông tin về công tác tuyển dụng trên cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt kịp thời).

Địa điểm khai mạc và tổ chức thi tuyển: Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai (đường Kim Hoa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai).

5.  Tổ chức chấm phúc khảo (nếu có)

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông tin hiệu quả thi, nếu thí sinh có vướng mắc về hiệu quả thi tuyển của mình, thí sinh có quyền gửi đơn ý kiến đề nghị phúc khảo tác dụng thi tuyển đến Hội đồng tuyển dụng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tuyển dụng tổ chức triển khai chấm phúc khảo và thông tin hiệu quả chấm phúc khảo cho thí sinh có đơn đề xuất phúc khảo theo lao lý .

Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển: Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông năm 2021; thông báo này được đưa tin trên Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh Lào Cai, niêm yết và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai (sgddt.laocai.gov.vn).

***** Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: 

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp