Thông báo về việc cập nhật dữ liệu và sử dụng Cổng thông tin điện tử trường Đại học Đà Lạt – Trường Đại học Đà Lạt

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và quảng bá trường Đại học Đà Lạt, ngày 15 tháng 9 năm 2015 nhà trường đã phối hợp với Công ty TNHH Phần mềm và Tư vấn Kim Tự Tháp (PSC) tổ chức tập huấn cho các đơn vị sử dụng thử nghiệm Cổng thông tin điện tử của trường cài đặt tại địa chỉ: http://dlu.psctelecom.com.vn.

Để phục vụ công tác quản lý, điều hành của trường và các đơn vị, từ ngày 15 tháng 10 năm 2015 Cổng thổng tin điện tử trường Đại học Đà Lạt (Portal DLU) sẽ được cài đặt chính thức tại địa chỉ: https://ta-ogilvy.vn. Nhà trường đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1.      Địa chỉ truy cập và tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử

1.1. Địa chỉ truy vấn Cổng thông tin điện tử
– Địa chỉ Portal DLU : https://ta-ogilvy.vn
– Địa chỉ Cổng thông tin Cán bộ ( Tra cứu thông tin Thời khóa biểu, thu nhập, … ) : http://canbo.dlu.edu.vn .
– Địa chỉ Cổng thông tin Sinh viên ( Tra cứu thông tin Thời khóa biểu, học phí, ĐK học phần, xem điểm thi, … ) : http://sv.dlu.edu.vn .
– Địa chỉ Cổng thông tin những đơn vị chức năng : Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội Sinh viên, Hội Cựu Chiến binh, Phòng công dụng, Khoa trình độ, Viện Nghiên cứu, Thư viện, Khu Nội trú, Trung tâm, … ( Danh sách kèm theo ) .
1.2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Tài khoản ( tên đăng nhập ), mật khẩu và tài liệu hướng dẫn sử dụng phòng Tổ chức – Hành chính đã gửi những đơn vị chức năng trong đợt tập huấn ngày 15 tháng 9 năm năm ngoái .

2.      Phòng Tổ chức – Hành chính và Tổ tư vấn

– Đầu mối phối hợp với Công ty PSC để thiết lập và tương hỗ bộ phận kỹ thuật của trường trong công tác làm việc quản trị, quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử .
– Xây dựng Quy chế quản trị Cổng thông tin điện tử của trường .
– Tiếp nhận và giải quyết và xử lý thông tin phản hồi của những đơn vị chức năng trong quy trình sử dụng Cổng thông tin điện tử .
– Đôn đốc, kiểm tra những đơn vị chức năng tiến hành công tác làm việc update tài liệu lên Cổng thông tin điện tử và đưa vào tiêu chuẩn nhìn nhận thi đua khen thưởng hàng năm của đơn vị chức năng theo lao lý .
– Từ ngày 28 đến ngày 30 hàng tháng, phòng Tổ chức – Hành chính báo cáo giải trình Hiệu trưởng hiệu quả update tài liệu của những đơn vị chức năng lên Cổng thông tin điện tử .

3.      Phòng Cơ sở Vật chất và Tổ mạng

–      Đảm bảo hệ thống Server và hạ tầng mạng để cài đặt Cổng thông tin điện tử, đường truyền Internet tốc độ cao đáp ứng tốt công tác sử dụng Cổng thông tin điện tử.

– Tổ mạng bảo vệ công tác làm việc bảo mật thông tin tài liệu Cổng thông tin điện tử .
– Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính, Tổ tư vấn và Công ty PSC trong quy trình thiết lập, quản trị và quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử .

4.      Các đơn vị

– Chủ động trọn vẹn công tác làm việc update thông tin quản trị, quản lý và điều hành và tiếp thị của đơn vị chức năng lên Cổng thông tin điện tử .
– Trưởng đơn vị chức năng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính trước Hiệu trưởng và trước pháp lý về nội dung đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị chức năng .
– Trưởng đơn vị chức năng phân công cán bộ đảm nhiệm công tác làm việc update tài liệu của đơn vị chức năng lên Cổng thông tin điện tử .
– Đổi mật khẩu quản trị Cổng thông tin điện tử của đơn vị chức năng để bảo vệ công tác làm việc bảo mật thông tin tài liệu .

5.      Thông tin bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

– Điện thoại cơ quan : 063.3552481 ; E-Mail : phongtchc@dlu.edu.vn
– Thành viên tương hỗ kỹ thuật :
+ Ông Phạm Đăng Thắng, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Điện thoại : 0908.526879 .
+ Ông Trần Thống, Phó Trưởng khoa Công nghệ tin tức, Điện thoại : 0908.847637 .
+ Bà Đỗ Thụy Thùy Dung, Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính, Điện thoại : 0918.575500 .

+ Ông Lê Bảo Hoàng, Chuyên viên phòng Tổ Chức – Hành chính, Điện thoại: 0919.550766.

+ Ông Lê Nguyên Khang, Chuyên viên phòng Quản lý Đào tạo, Điện thoại : 0983.864642 .
+ Ông Phan Tuấn Anh, Chuyên viên phòng Công tác Sinh viên, Điện thoại : 0914.730473 .

+ Ông Huỳnh Văn Tâm, Chuyên viên phòng Cơ sở Vật chất, thành viên Tổ mạng, Điện thoại: 0907.506600.Đề nghị các đơn vị và cá nhân được phân công thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.
Tập tin đính kèm: 197-TB-DHDL.pdf

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đào Tạo