Công nghệ 11 Bài 18: Thực hành Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

1.1. Chuẩn bị

1.2. Nội dung thực hành

 • Tìm hiểu chi tiết cần chế tạo

 • Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo chi tiết

Ví dụ: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết chốt cho trên hình vẽ 18.1

Công nghệ 11 Bài 18: Thực hành Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

1.2.1. Tìm hiểu chi tiết cần chế tạo

1.2.2. Cấu tạo của chốt cửa:

 • Có 2 khối hình trụ tròn xoay với 2 bậc có chiều chiều dài và đường kính khác nhau.

  • Đường kính: 20 và 25 mm.

  • Hai đầu côn có kích thước: 1x45o

  • Chiều dài cả hai khối: 40 mm được chia làm 2 phần: phần ngắn 15 mm và phần dài 25 mm.

 • Vật liệu chế tạo: bằng thép.

1.2.3. Lập quy trình công nghệ chế tạo

Bước 1: Chọn phôi

 • Chọn vật liệu đảm bảo thoả mãn độ bền theo yêu cầu sử dụng

 • Đường kính phôi phải lớn hơn đường kính lớn nhất của chi tiết, chiều dài phôi phải lớn hơn chiều dài chi tiết

Bước 2: Lắp phôi lên mâm cặp của máy tiện

Công nghệ 11 Bài 18: Thực hành Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

Bước 3: Lắp dao lên đài gá dao của máy tiện


Công nghệ 11 Bài 18: Thực hành Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

Bước 4: Tiện (khoả) mặt đầu

Xem thêm: 20 phần mềm tạo USB boot tốt nhất

Công nghệ 11 Bài 18: Thực hành Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

Bước 5: Tiện phần trụ \(\emptyset \) 25, dài 45mm

Công nghệ 11 Bài 18: Thực hành Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

Bước 6: Tiện trụ  \(\emptyset \) 20 dài 25mm

Công nghệ 11 Bài 18: Thực hành Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

Bước 7: Vát mép 1×450

Công nghệ 11 Bài 18: Thực hành Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

Bước 8: Cắt đứt đủ chiều dài 40mm

Công nghệ 11 Bài 18: Thực hành Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

Bước 9: Đảo đầu, vát mép 1×45o

Công nghệ 11 Bài 18: Thực hành Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

Nguồn: https://ta-ogilvy.vn
Danh mục: Công Nghệ