Cơ quan đăng ký đầu tư tại Việt Nam là cơ quan nào?

Cơ quan đăng ký đầu tư tại Nước Ta là cơ quan nào ? Trường hợp nào phải xin cấp giấy ghi nhận hoặc không cần xin giấy ghi nhận đăng ký đầu tư ? Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào Nước Ta ?

Theo pháp luật pháp lý trong đầu tư tại Nước Ta thì bên những việc ai là nhà đầu tư vào những dư án, những hình thức vận dụng trong đầu tư thì một yếu tố quan trọng hơn đó chính là cơ quan có thẩm quyền đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư, tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong khoanh vùng phạm vi trong nước và nhà đầu tu quốc tế. Vậy, pháp lý Nước Ta đã pháp luật cơ quan nào có quyền đăng ký đầu tư ?

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

Cơ sở pháp lý : Luật đầu tư năm 2020 Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật đầu tư năm 2020 Thông tư số 02/2017 / TT – BKHĐT hướng dẫn về chính sách phối hợp xử lý thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp so với nhà đầu tư quốc tế.

1. Cơ quan đăng ký đầu tư tại Việt Nam là cơ quan nào?

Tại khoản 2 Điều 3 Luật đầu tư năm 2020 đã pháp luật cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, kiểm soát và điều chỉnh và tịch thu Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư. Chính thế cho nên theo lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều 39 Luật Đầu tư 2020 được hướng dẫn bởi Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP và Khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2017 / TT-BKHĐT, cơ quan đăng ký đầu tư gồm có : Thứ nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành quản lý để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp 1 : Dự án đầu tư thực thi tại 02 đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh trở lên. Trường hợp 2 : Dự án đầu tư được thực thi ở trên một địa phận tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ; được thực thi ở trong hoặc ngoài khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm nhiệm và triển khai cấp Giấy chứng nhận về đăng ký đầu tư so với những dự án Bất Động Sản đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính Trường hợp 3 : Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính nơi chưa xây dựng Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính hoặc không thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành quản lý đảm nhiệm và cấp Giấy chứng nhận về đăng ký đầu tư Thứ hai, Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư so với những dự án Bất Động Sản đầu tư sau : + Dự án đầu tư thiết kế xây dựng và kinh doanh thương mại kiến trúc khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu công dụng trong khu kinh tế tài chính ; + Dự án đầu tư thực thi trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính. Đối với việc đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư quốc tế thì pháp lý Nước Ta sẽ triển khai vận dụng chính sách phối hợp thủ tục đầu tư và đăng ký doanh nghiệp như sau : Thứ nhất, nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký xây dựng doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký đầu tư tức nơi đảm nhiệm và cấp, tịch thu giấy ghi nhận đăng ký đầu tư. Thời hạn giải quyết và xử lý hồ sơ : + Trong 01 ngày thao tác kể từ ngày đảm nhiệm hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ đăng ký xây dựng doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh thương mại. + Trong 02 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký xây dựng doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh thương mại xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông tin quan điểm cho Cơ quan đăng ký đầu tư Trong trường hợp có nhu yếu kiểm soát và điều chỉnh hoặc bổ trợ hồ sơ đăng ký đầu tư hoặc hồ sơ đăng ký xây dựng doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký đầu tư thông tin 01 lần về hàng loạt nội dung không hợp lệ cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày tiếp đón hồ sơ Căn cứ hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký xây dựng doanh nghiệp đã đảm nhiệm, Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp giải quyết và xử lý hồ sơ và trả tác dụng cho nhà đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Như vậy, so với việc đăng ký đầu tư tại Nước Ta trải qua nội dung trình diễn trên hoàn toàn có thể thấy rõ những cơ quan có thẩm quyền đăng ký đầu tư cũng chính là những cơ quan cấp, tịch thu giấy ghi nhận đăng ký đầu tư. Đối với đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư quốc tế cũng sẽ được phối hợp giữa những cơ quan trong nước với nhau giữa xây dựng doanh nghiệp sau đó cấp đăng ký đầu tư.

2. Trường hợp nào phải xin cấp giấy chứng nhận hoặc không cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Theo khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư năm 2020 quy định về hai trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Trường hợp 1 : Dự án đầu tư của nhà đầu tư quốc tế. Trong trong thực tiễn thì khi nhà đầu quốc tế đầu tư vào dự án Bất Động Sản thì cơ quan cấp giấy ghi nhận đăng ký đầu tư tại Nước Ta sẽ phói hợp giữa việc cấp dăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư theo đúng trình tự. – Trường hợp 2 : Dự án đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính. Tổ chức kinh tế tài chính phải cung ứng điều kiện kèm theo và triển khai thủ tục đầu tư theo pháp luật so với nhà đầu tư quốc tế khi đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; đầu tư góp vốn, mua CP, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong những trường hợp sau đây : + Có nhà đầu tư quốc tế nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên hoặc có hầu hết thành viên hợp danh là cá thể quốc tế so với tổ chức triển khai kinh tế tài chính là công ty hợp danh ; + Có tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên ; + Có nhà đầu tư quốc tế và tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên. – Theo khoản 2 Điều 37 của Luật đầu tư năm 2020 đã pháp luật về những trường hợp không phải triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm có : + Trường hợp 1 : Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước + Trường hợp 2 : Dự án đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại khoản 2 Điều 23 của Luật đầu tư năm 2020 Tổ chức kinh tế tài chính không thuộc trường hợp pháp luật là nhà đầu tư, tổ chức triển khai kinh tế tài chính nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ thực thi điều kiện kèm theo và thủ tục đầu tư theo lao lý so với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác. Việc đầu tư hoàn toàn có thể theo những hình thức như đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính hoặc đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

3. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào Việt Nam?

Có thể địa thế căn cứ tùy vào từng dự án Bất Động Sản đầu tư khác nhau mà thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư dẫn đến nội dung trong hồ sơ cũng khác nhau. Vậy, dự án Bất Động Sản đầu tư theo quyết định hành động chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và dự án Bất Động Sản không thuộc diện quyết định hành động chủ trương đầu tư được soạn thảo hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư gồm : + Văn bản ý kiến đề nghị thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư + Bản sao chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu so với nhà đầu tư là cá thể ; bản sao Giấy ghi nhận xây dựng hoặc tài liệu tương tự khác xác nhận tư cách pháp lý so với nhà đầu tư là tổ chức triển khai + Đề xuất dự án Bất Động Sản đầu tư gồm có những nội dung như : nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản, tiềm năng đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và giải pháp kêu gọi vốn, khu vực, thời hạn, … + Bản sao một trong những tài liệu sau : báo cáo giải trình kinh tế tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư ; cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của công ty mẹ ; cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; bảo lãnh về năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư ; tài liệu thuyết minh năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư ; + Đề xuất nhu yếu sử dụng đất ; trường hợp dự án Bất Động Sản không đề xuất Nhà nước giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận hợp tác thuê khu vực hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng khu vực để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ; + Giải trình về sử dụng công nghệ tiên tiến so với dự án Bất Động Sản theo lao lý pháp lý + Hợp đồng BCC so với dự án Bất Động Sản đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Thành phần hồ sơ so với dự án Bất Động Sản đầu tư theo quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước gồm có những sách vở được lao lý giống với những loại sách vở trong hồ sơ như hồ sơ đầu tư theo quyết định hành động chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh ( đã trình bay ở nội dung phía trên ). Ngoài ra còn có 1 số ít tài liệu sau : + Phương án giải phóng mặt phẳng, di dân, tái định cư ( nếu có ).

+ Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường.

+ Đánh giá ảnh hưởng tác động, hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản đầu tư. Hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư theo quyết định hành động chủ trương đầu tư của Quốc hội được pháp luật cũng gồm có thành phần hồ sơ như hồ sơ đầu tư theo quyết định hành động chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh và 1 số ít sách vở, tài liệu khác tương quan như trong quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước. Thông qua nội dung được pháp luật trên thì hoàn toàn có thể thấy cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan thuộc về Sở kế hoạch và ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính đồng thời đây cũng là cơ quan cấp giấy ghi nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế theo những trình tự thủ tục mà chúng tôi trình diễn ở những tiểu mục trên.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư