Chuyển nhượng dự án đầu tư – Công ty Luật TNHH VNSI LEGAL

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :
– Luật Đầu tư số 67/2014 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm năm ngoái ;
– Nghị định số 118 / năm ngoái / NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm năm ngoái của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Đầu tư có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm năm ngoái ;

 1. Về chuyển nhượng dự án đầu tư:

1.1. Khái niệm:

Chuyển nhượng dự án đầu tư là việc những nhà đầu tư của một dự án chuyển một phần hoặc hàng loạt dự án của mình cho một nhà đầu tư khác thực thi trải qua hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư. Hợp đồng chuyển nhượng này có thực chất là một loại hợp đồng bán gia tài nhưng gia tài được thanh toán giao dịch ở đây là có phần đặc biệt quan trọng là dự án đầu tư hoặc một phần của nó .
Ngoài ra, trường hợp chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm về thuế theo pháp luật của pháp lý .

1.2. Điều kiện chuyển nhượng:

Ø Không thuộc một trong những trường hợp bị chấm hết hoạt động giải trí ( khoản 1 Điều 48 của Luật đầu tư năm trước ) :
– Nhà đầu tư quyết định hành động chấm hết hoạt động giải trí của dự án ;
– Theo những điều kiện kèm theo chấm hết hoạt động giải trí được lao lý trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp ;
– Hết thời hạn hoạt động giải trí của dự án đầu tư ;
– Dự án đầu tư thuộc một trong những trường hợp sau mà nhà đầu tư không có năng lực khắc phục điều kiện kèm theo ngừng hoạt động giải trí ( khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật đầu tư năm trước ) :
+ Cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư quyết định hành động ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động giải trí của dự án đầu tư trong những trường hợp sau đây :

 • Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật di sản văn hóa;
 • Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường;
 • Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động;
 • Theo quyết định, bản án của Tòa án, Trọng tài;
 • Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

+ Thủ tướng nhà nước quyết định hành động ngừng một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí của dự án đầu tư trong trường hợp việc triển khai dự án có rủi ro tiềm ẩn tác động ảnh hưởng đến bảo mật an ninh vương quốc theo ý kiến đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

 • Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư 2014;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

Ø Đáp ứng điều kiện kèm theo đầu tư vận dụng so với nhà đầu tư quốc tế trong trường hợp nhà đầu tư quốc tế nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện kèm theo vận dụng so với nhà đầu tư quốc tế ;
Ø Tuân thủ những điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý về đất đai, pháp lý về kinh doanh thương mại bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất ;
Ø Điều kiện lao lý tại Giấy ghi nhận ĐK đầu tư hoặc theo pháp luật khác của pháp lý có tương quan ( nếu có ) .

 1. Quy trình chuyển nhượng dự án đầu tư

Bước 1: Ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư.

Nhà đầu tư hoàn toàn có thể chuyển nhượng một phần hoặc hàng loạt dự án cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng .

Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư (cụ thể: thay đổi nhà đầu tư)

(1) Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Ø  Thành phần hồ sơ:

– Văn bản ý kiến đề nghị kiểm soát và điều chỉnh dự án đầu tư ( Theo mẫu ) ;
– Báo cáo tình hình thực thi dự án đầu tư đến thời gian chuyển nhượng dự án đầu tư ( Theo mẫu ) ;
– Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương tự ;
– Bản sao chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu so với nhà đầu tư là cá thể, bản sao Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương tự so với nhà đầu tư là tổ chức triển khai của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng ;
– Bản sao Giấy ghi nhận ĐK đầu tư hoặc văn bản quyết định hành động chủ trương đầu tư ( nếu có ) ;
– Bản sao Hợp đồng BCC so với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC ;
– Bản sao một trong những tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư : báo cáo giải trình kinh tế tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của công ty mẹ, cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của tổ chức triển khai kinh tế tài chính, bảo lãnh về năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư .

Ghi chú: Bản sao hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP: bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.

Ø  Số lượng hồ sơ:

– 01 bộ hồ sơ so với : ( i ) dự án đầu tư hoạt động giải trí theo Giấy ghi nhận ĐK đầu tư và không thuộc diện quyết định hành động chủ trương đầu tư ; ( ii ) dự án được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư thuộc trường hợp quyết định hành động chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành xong việc góp vốn, kêu gọi vốn và đưa dự án vào khai thác, quản lý và vận hành .
– 04 bộ hồ sơ ( 01 bản chính + 03 bản sao ) so với dự án đầu tư thuộc diện kiểm soát và điều chỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố .
– 08 bộ hồ sơ ( 01 bản chính + 07 bản sao ) so với dự án đầu tư thuộc diện kiểm soát và điều chỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước .

Ø  Thời hạn giải quyết:

– Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ so với thủ tục biến hóa nhà đầu tư so với dự án đầu tư hoạt động giải trí theo Giấy ghi nhận ĐK đầu tư và thuộc không diện quyết định hành động chủ trương đầu tư .
– Trong thời hạn 20 ngày + 8 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ so với thủ tục đổi khác nhà đầu tư so với dự án đầu tư thuộc diện kiểm soát và điều chỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố .
– Trong thời hạn 25 ngày + 22 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ so với thủ tục đổi khác nhà đầu tư so với dự án đầu tư hoạt động giải trí theo Giấy ghi nhận ĐK đầu tư và thuộc diện quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước .
Để khám phá rõ hơn về thủ tục kiểm soát và điều chỉnh dự án đầu tư, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những bài viết sau :

 Điều chỉnh dự án đầu tư

 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

(2) Nhận kết quả tại cơ quan đăng ký đầu tư:

– Giấy ghi nhận ĐK đầu tư so với dự án đầu tư hoạt động giải trí theo Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ( đổi khác nhà đầu tư ) .
– Văn bản kiểm soát và điều chỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố so với dự án không cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ; hoặc
– Văn bản thông tin khước từ .

 1. VNSI sẽ giúp bạn như thế nào về vấn đề này?

Chúng tôi muốn trình làng tới Quý khách hàng dịch vụ mà công ty chúng tôi đang cung ứng trong nghành Chuyển nhượng Dự án đầu tư :
Công ty VNSI Nước Ta chuyên cung ứng những gói dịch vụ pháp lý trọn gói cho Quý khách hàng, với nhiều năm kinh nghiệm tay nghề, đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình, chúng tôi bảo vệ đem tới dịch vụ Chuyển nhượng Dự án đầu tư trọn gói nhanh gọn, hiệu suất cao, tiện nghi, tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách và công đi lại .

3.1.Tư vấn miễn phí trước khi thực hiện:

Dựa trên thông tin, hồ sơ Quý khách hàng phân phối cho VNSI, chúng tôi đảm nhiệm tư vấn chuyển nhượng Dự án đầu tư trọn gói qua điện thoại cảm ứng, email, facebook, zalo. Khi nhận được nhu yếu tư vấn của người mua, nhân viên của chúng tôi thực thi tư vấn tháo gỡ những vướng mắc của người mua .
Chúng tôi sẽ tư vấn trực tuyến với Quý khách hàng để đưa ra giải pháp tốt nhất về việc Chuyển nhượng Dự án đầu tư cũng như những trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra khi mà công ty thực thi khi Chuyển nhượng Dự án đầu tư .
Mọi quy trình tư vấn với Qúy người mua chúng tôi cam kết là có nhân viên tư vấn sẽ đưa ra giải pháp có ích, nhanh gọn và tương thích và tư vấn những gói dịch vụ tốt nhất với Qúy người mua. Quá trình tư vấn là trọn vẹn không tính tiền. Quý khách hàng hoàn toàn có thể đến trực tiếp Doanh Nghiệp VNSI hoặc chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại thông minh hoặc Gmail .

3.2. Chúng tôi thực hiện quy trình Chuyển nhượng Dự án đầu tư  cho quý khách như thế nào?

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại VNSI thực thi lần lượt theo những bước sau :

Bước 1: Tiếp nhận thông tin (qua email, zalo, facebook)

Chuyên viên tư vấn của VNSI sẽ trao đổi trực tuyến ( offline ) với Quý khách hàng hoặc thanh toán giao dịch qua email để hoàn toàn có thể trao đổi đúng mực khám phá mong ước của Quý khách hàng .
– Tư vấn về yếu tố chuyển nhượng, pháp luật của hợp đồng chuyển nhượng, v.v.
– Các thủ tục phải triển khai sau khi đã triển khai việc chuyển nhượng dự án đầu tư

Bước 2: Đánh giá sơ bộ hồ sơ và tư vấn miễn phí cho Qúy khách hàng.

Bước 3: Soạn hồ sơ

 • Soạn hợp đồng chuyển nhượng Dự án đầu tư
 • Soạn hồ sơ Điều chỉnh Dự án đầu tư

Bước 4: Nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký đầu tư.
Bước 5: Nhận kết quả

Sau khi hoàn tất thủ tục và nộp tại cơ quan nhà nước giúp Qúy người mua, khi có tác dụng VNSI sễ gửi tới Qúy người mua nhanh nhất – đơn cử là Giấy ghi nhận ĐK đầu tư mới đã được sửa đổi hoặc văn bản quyết định hành động chủ trương đầu tư mới hoặc quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc biến hóa nhà đầu tư, .

3.3. Quý khách hàng phải chuẩn bị những tài liệu gì:

3.4. VNSI báo giá Chuyển nhượng Dự án đầu tư trọn gói:

Tuỳ theo nhu yếu của người mua, chúng tôi cung ứng nhiều gói dịch vụ Chuyển nhượng Dự án đầu tư khác nhau để người mua thuận tiện lựa chọn phù với nhu yếu của mỗi doanh nghiệp .

3.5. Vì sao Quý khách hàng chọn chúng tôi để thực hiện thủ tục chấm dứt?

 1. Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Hà Nội

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Hoàn Kiếm 15 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thị xã Sơn Tây

2

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại quận Hai Bà Trưng 16 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Ba Vì

3

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Q. Đống Đa 17 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Phúc Thọ

4

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Q. Tây Hồ 18 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thạch Thất

5

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Q. CG cầu giấy 19 Chuyển nhượng Dự án đầu tư huyện Quốc Oai

6

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Q. TX Thanh Xuân 20 Chuyển nhượng Dự án đầu tư huyện Chương Mỹ

7

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Q. Q. Hoàng Mai 21 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Đan Phượng

8

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Q. Long Biên 22 Chuyển nhượng Dự án đầu tư huyện Hoài Đức

9

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Q. Bắc Từ Liêm 23 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thanh Oai

10

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thanh Trì 24 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Mỹ Đức

11

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Huyện Gia Lâm 25 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Ứng Hoà

12

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Đông Anh 26 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thường Tín

13

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Sóc Sơn 27 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Phú Xuyên

14

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Q. HĐ Hà Đông 28 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Q. Nam Từ Liêm

 

 1. Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Bắc Ninh

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thành phố TP Bắc Ninh 5 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Từ Sơn
2 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Yên Phong 6 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thuận Thành
3 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Quế Võ

7

Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Gia Bình
4 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Tiên Du 8 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Lương Tài
 1. Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Bắc Giang

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thành phố Bắc Giang 6 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Tân Yên
2 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Yên Thế 7 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Hiệp Hoà
3 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Lục Ngạn 8 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Lạng Giang
4 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Sơn Động 9 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Việt Yên
5 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Lục Nam 10 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại hyện Yên Dũng
 1. Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Hà Nam

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thị xã Phủ Lý 4 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Kim Bảng
2 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Duy Tiên 5 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thanh Liêm
3 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Lý Nhân 6 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Bình Lục

8. Chuyển nhượng Dự án đầu tư tỉnh Ninh Bình

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thành phố Tỉnh Ninh Bình 5 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Nho Quan
2 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thành phố Tam Điệp 6 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Yên Khánh
3 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Hoa Lư 7 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Yên Mô
4 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Gia Viễn 8 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Kim Sơn
 1. Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thành phố Thanh Hoá 14 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Thọ Xuân
2 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thị xã Bỉm Sơn 15 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Vĩnh Lộc
3 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại thị xã Sầm Sơn 16 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Thiệu Hoá
4 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Quan Hoá 17 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Triệu Sơn
5 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Quan Sơn 18 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Nông Cống
6 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Mường Lát 19 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Đông Sơn
7 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Bá Thước 20 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Hà Trung
8 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thường Xuân 21 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Hoằng Hoá
9 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Như Thanh 22 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Nga Sơn
10 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Lang Chánh 23 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Hậu Lộc
11 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Ngọc Lặc 24 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Quảng Xương
12 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Thạch Thành 25 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Tĩnh Gia
13 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại huyện Cẩm Thuỷ 26 Chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Yên Định

CAM KẾT CỦA VNSI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO QUÝ KHÁCH HÀNG

 1. Đa dạng kênh tiếp nhận thông tin

Chúng tôi luôn đảm nhiệm thông tin của người sử dụng rất nhanh gọn và linh động. Thông qua những kênh đảm nhiệm thông tin như điện thoại cảm ứng, gmail, zalo, facebook, kakaotalk, … sẽ nhanh gọn giải quyết và xử lý nhu yếu của người sử dụng và phản hồi lại thông tin nhanh gọn, hiệu suất cao .

 1. Không phát sinh phụ phí

Đến với VNSI, hành khách không cần quan ngại việc phát sinh phụ phí trong quy trình thực thi việc làm. Khách hàng chỉ phải thanh toán giao dịch phí dịch vụ mà hai bên đã thỏa thuận hợp tác, hàng loạt ngân sách phát sinh ( nếu có ) trong quy trình việc làm thực thi, VNSI sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán .

 1. Đảm bảo Qúy khách nhận được kết quả thực hiện công việc

VNSI cam kết triển khai việc làm triệt để, đến cùng để Qúy người mua nhận được tác dụng việc cung ứng dịch vụ. Trường hợp, quý khách không nhận được tác dụng thực thi việc làm do lỗi của VNSI chúng tôi cam kết hoàn trả 100 % ngân sách đã nhận .

 1. Tài liệu kỹ thuật để xử lý công việc nhanh chóng

Qua nhiều năm kinh nghiệm tay nghề thao tác, chúng tôi có nguồn tài liệu kỹ thuật nhiều mẫu mã để giải quyết và xử lý việc làm nhanh gọn, thuận tiện, bảo vệ quy trình tiến độ thực thi việc làm .

 1. Chính sách hậu mãi đặc sắc

VNSI chuẩn bị sẵn sàng tư vấn không tính tiền tổng thể những yếu tố người mua gặp sau khi xây dựng công ty hoặc sau khi triển khai dịch vụ mà chúng tôi phân phối. Hướng dẫn hoặc trợ giúp người mua tháo gỡ những trường hợp tranh chấp kinh doanh, tổ chức triển khai cuộc họp, cơ cấu tổ chức lại công ty … và những yếu tố pháp lý khác .

Hãy liên hệ với chúng tôi để tư vấn miễn phí

hotline / Zalo : 0974 833 164 hoặc 0979 825 425
E-Mail : vnsilaw@gmail.com

Từ khóa:

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư