Các dạng bài tập Số phức có đáp án

Tailieumoi. vn xin trình làng đến những quý thầy cô, những em học viên đang trong quy trình ôn tập tài liệu bài tập Trắc nghiệm Số phức Toán lớp 12, tài liệu gồm có 48 trang, tuyển chọn 7 dạng bài tập Số phức rất đầy đủ kim chỉ nan, giải pháp giải cụ thể và bài tập có đáp án, giúp những em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kỹ năng và kiến thức và sẵn sàng chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán sắp tới. Chúc những em học viên ôn tập thật hiệu suất cao và đạt được hiệu quả như mong đợi .
Tài liệu Các dạng bài tập Số phức có đáp án gồm những nội dung sau :

I. Lý thuyết chung

– Tổng hợp lý thuyết cần nhớ

II. Các dạng bài tập

– Gồm 7 dạng bài tập Số phức với những ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp học viên rèn luyện giải bài tập
Mời những quý thầy cô và những em học viên cùng tìm hiểu thêm và tải về cụ thể tài liệu dưới đây :

I – LÝ THUYẾT CHUNG

1. Khái niệm số phức

· Tập hợp số phức : C
· Số phức ( dạng đại số ) : z = a + b ⁢ i
( a, b, a là phần thực, b là phần ảo, i là đơn vị chức năng ảo, i2 = – 1 )
· z là số thực ⇔ phần ảo của z bằng 0 ( b = 0 )
z là thuần ảo ⇔ phần thực của z bằng 0 ( a = 0 )
Số 0 vừa là số thực vừa là số ảo .
Hai số phức bằng nhau : a + bi = a + bi ⇔ a = a’b = b ‘ ( a, b, a ‘, b ‘ ∈ R )

Chú ý: i4k=1;i4k+1=i;i4k+2=-1;i4k+3=-i      

2. Biểu diễn hình học: Số phức z = a + bi (a, b được biểu diễn bởi điểm M(a; b) hay bởi trong mp(Oxy) (mp phức)                     

                      

3. Cộng và trừ số phức:

· ( a + b ⁢ i ) + ( a + b ⁢ i ) = ( a + a ) + ( b + b ) ⁢ i ( a + b ⁢ i ) – ( a + b ⁢ i ) = ( a-a ) + ( b-b ) ⁢ i ·
· Số đối của z = a + bi là – z = – a – bi
· u → màn biểu diễn z, u ‘ → màn biểu diễn z ‘ thì u → + u → ‘ màn biểu diễn z + z ’ và u → – u → ‘ trình diễn z – z ’ .

4. Nhân hai số phức :

· ( a + bi ) ( a ‘ + b’i ) = ( aa–bb ) + ( ab + ba ) i
· ( a + bi ) = ka + kbi ( k ∈ R )

5. Số phức liên hợp của số phức z = a + bi là z¯=a-b⁢i

z ¯ ¯ = z ; z ± z ‘ ¯ = z ¯ ± z ‘ ¯ ; z. z ‘ ¯ = z ¯. z ‘ ¯ ; ( z1z2 ¯ ) = z ¯ 1 z ¯ 2. z ¯ = a2 + b2
z là số thực ⇔ z = z ¯ ; z là số ảo ⇔ z = – z ¯

6. Môđun của số phức : z = a + bi

| z | = a2 + b2 = z ⁢ z ¯ = | O ⁢ M → |
| z | ≥ 0, ∀ z ∈ C, | z | = 0 ⇔ z = 0
| z. z ‘ | = | z |. | z ‘ | | zz ‘ | = | z | | z ‘ | | | z | – | z ‘ | | ≤ | z ± z ‘ | ≤ | z | + | z ‘ |
Xem thêm

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp