Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Trị An thuộc tỉnh nào sau đây

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Trị An thuộc tỉnh nào sau đây ?A. Đồng Nai .B. Tây Ninh .

C. Bình Phước.

D. Tỉnh Bình Dương .
Trang chủ Đề thi và kiểm tra Lớp 12 Địa lý Trắc nghiệm Atlat Địa lí Nước Ta : Địa lí ngành Công nghiệp ! !

Căn cứ vào Atlat Địa lí V…

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Trị An thuộc tỉnh nào sau đây ?

A. Đồng Nai .B. Tây Ninh .C. Bình Phước .D. Tỉnh Bình Dương. Đáp án – Hướng dẫn giải Hướng dẫn : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, ta thấy nhà máy thủy điện Trị An thuộc tỉnh Đồng Nai .Chọn : A Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam: Địa lí ngành Công nghiệp !! Lớp 12 Địa lý Lớp 12 – Địa lý Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Trị An thuộc tỉnh nào sau đây ? A. Đồng Nai. B. Tây Ninh. C. Bình Phước. D. Tỉnh Bình Dương. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Trị An thuộc vùng nào sau đây ?

A. Đông Nam Bộ

B. Tây Nguyên

C. Đồng bằng sông Cửu Long

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Tây Ninh. B. Bình Phước. C. Đồng Nai. D. Tỉnh Bình Dương. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết nhà máy thủy điện A Vương thuộc tỉnh nào sau đây ? A. Quảng Nam. B. Tỉnh Quảng Ngãi. C. Thừa Thiên Huế. D. Tỉnh Bình Định. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Tây Nguyên ? A. Vĩnh Sơn. B. A Vương. C. Sông Hinh. D. Yaly. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết nhà máy thủy điện Thác Mơ thuộc tỉnh nào sau đây ? A. Tây Ninh. B. Đồng Nai. C. Tỉnh Bình Dương. D. Bình Phước. A. Đồng Nai. B. Đắc Nông. C. Tây Ninh. D. Bình Phước

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Trị An thuộc tỉnh nào sau đây ?
Đồng Nai.
Tây Ninh.
Bình Phước.
Bình Dương.
Hướng dẫn : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, ta thấy nhà máy thủy điện Trị An thuộc tỉnh Đồng Nai .Chọn : A
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 39
Trang chủ Sách ID Khóa học không lấy phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

VietJackBằng cách ĐK, bạn đồng ý chấp thuận với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp