CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT – 0101778163-001 | Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt (PNVT)

Ngành nghề chính

6190
Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: – Hoạt động của các điểm truy cập internet; dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng: dịch vụ thư điện tử, dịch vụ thư thoại, dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ fax gia tăng giá trị, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, dịch vụ chuyển đổi mã và giao thức, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng; dịch vụ viễn thông cố định quốc tế; dịch vụ viễn thông cố định đường dài trong nước; dịch vụ viễn thông cố định nội hạt: dịch vụ điện thoại, fax, dich vụ truyền số liệu, dịch vụ truyền dẫn tín hiệu truyền hình, dịch vụ thuê kênh, dịch vụ telex, dịch vụ điện báo; thiết lập hạ tầng mạng và cung cấp các dịch vụ viễn thông, internet (chỉ được hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); đại lý cung cấp các dịch vụ truyền hình, phim ảnh, âm nhạc trên mạng Internet, điện thoại di động; dịch vụ tin nhắn, dữ liệu, thông tin giải trí trên mạng điện thoại di động; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet, điện thoại di động; đại lý, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, internet; đại lý, cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng Internet, điện thoại di động; cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ internet băng thông rộng (không hoạt động tại trụ sở chi nhánh); – Cung cấp dịch vụ internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng ISP. – Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại internet)
6110
Hoạt động viễn thông có dây
(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép)
2630
Sản xuất thiết bị truyền thông
(trừ thiết bị thu phát sóng)
5820
Xuất bản phần mềm
(trừ hoạt động xuất bản phẩm)
5913
Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
Chi tiết: Dịch vụ phát hành phim ảnh, giải trí, giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4741
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
7310
Quảng cáo
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu thiết bị mạng viễn thông và internet (không hoạt động tại trụ sở chi nhánh)
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn vật tư máy móc chuyên dụng, dân dụng về phát thanh truyền hình, điện, điện tử và viễn thông (không hoạt động tại trụ sở chi nhánh)
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công, dịch vụ lắp đặt hệ thống truyền hình cáp, tư vấn, thiết kế lắp đặt chuyển giao công nghẹ máy móc thiết bị phát thanh truyền hình, điện, điện tử và viễn thông (không hoạt động tại trụ sở chi nhánh)

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Internet