Cho biết chè được trồng nhiều ở tỉnh nào trồng các tỉnh sau đây

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết chè được trồng nhiều ở những tỉnh nào sau đây ? A. Kon Tum, Gia Lai. B. Lâm Đồng, Đắk Lắk. C. Gia Lai, Đắk Lắk. D. Lâm Đồng, Gia Lai. A. Gia Lai, Đắk Lắk C. Lâm Đồng, Gia Lai Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết những tỉnh nào sau đây ở Tây Nguyên trồng nhiều chè nhất ?

A. Kon Tum, Gia Lai.

B. Gia Lai, Đắk Lắk.

C. Đắk Lắk, Lâm Đồng.

D. Lâm Đồng, Gia Lai.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh nào sau đây ở Tây Nguyên trồng nhiều chè nhất ?

A. Kon Tum.

B. Gia Lai.

C. Đắk Lắk.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết ở Tây Nguyên cây chè được trồng ở những tỉnh nào sau đây ?

A. Gia Lai, Kon Tum

B. Kon Turn, Đắk Lắk

C. Đắk Lắk, Lâm Đồng

D. Lâm Đồng, Gia Lai

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết những tỉnh nào sau đây ở Tây Nguyên có công nghiệp khai thác, chế biến lâm sản ?

A. Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kon Tum.

B. Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai.

C. Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

D. Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết đâu là tên tỉnh lị tỉnh Gia Lai ?

A. Gia Lai

B. Pleiku

C. An Khê

D. A Yunpa

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết dừa được trồng nhiều ở những tỉnh nào sau đây ? A. Phú Yên, Bình Thuận. B. Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Bình Định. C. Phú Yên, Tỉnh Bình Định. D. Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên?

Cây chè được trồng nhiều nhất ở những tỉnh nào của Tây Nguyên ?Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Tây Nguyên là ?Thành phố nổi tiếng về trồng hoa và rau ôn đới ở Tây Nguyên làNhà máy thủy điện có hiệu suất lớn nhất Tây Nguyên làÝ nghĩa kinh tế tài chính của việc tăng trưởng lâm nghiệp ở Tây Nguyên là

Vai trò chủ yếu của các công trình thủy điện ở Tây Nguyên không phải

Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng quan trọng về bảo mật an ninh quốc phòng vìTây Nguyên có nguồn thủy năng lớn là doỞ Tây Nguyên, yếu tố đặt ra so với chế biến lâm sản làCông nghiệp chế biến của Tây Nguyên đang được tăng nhanh hầu hết là nhờ Hướng dẫn : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, ta thấy chè được trồng nhiều ở những tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai ( Chú ý kí hiệu cây chè ở bảng chú giải ) .Chọn : D Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết chè được trồng nhiều ở những tỉnh nào sau đây ?
A.

B.

C. D.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp