giao an mam non de tai con ong cham chi – Tài liệu text

giao an mam non de tai con ong cham chi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.39 KB, 2 trang )

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Chủ đề: Thế giới động vật
Đề tài: Con Ong chăm chỉ

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
– Nhận biết hình dáng và đặc điểm của con ong, một loại côn trùng có lợi cho con người.
– Nhận xét được đặc điểm đặc trưng của loài ong: tìm hoa hút mật, xây tổ…
– Rèn kỹ năng ca hát và vận động minh họa theo bài hát “Chị Ong Nâu và em bé”.
– Phát triển óc quan sát, trí nhớ có chủ định, tư duy ngôn ngữ, khả năng nghe và hát theo nhạc.
– Giáo dục trẻ sự chú ý trong hoạt động nhận thức.
II. CHUẨN BỊ:
– Tranh, ảnh chụp con ong, cây có tổ ong, ong hút mật ở nhụy hoa…
– Trò chuyện với trẻ về đặc điểm đặc trưng cũa loài ong, đời sống của con ong…
– Làm quen với bài hát “Chị Ong Nâu và em bé”, các câu đố về con ong…
III. TIẾN HÀNH:
* Hoạt động 1:
– Cô hỏi đố trẻ: “Tìm hoa hút mật – Làm lợi cho người – Này các bạn ơi – Là con gì thế?”
– Cô cho trẻ xem tranh một cây to có một tổ ong treo lủng lẳng, trò chuyện với trẻ:
+ Đố các bạn có cái gì trên cây đây? … Tổ của con gì?
+ Các bạn biết gì về con ong? (cô cho trẻ xem tranh con ong và mô tả theo quan sát của trẻ…)
+ Hình dáng con ong ra sao?… Cánh của con ong có gì lạ? ( mỏng, có màng )
+ Màu sắc của con ong thế nào? (thân mình, cánh…)
+ Con ong có gì đặc biệt?… Ong thường xuất hiện ở đâu?… Để làm gì?
+ Các bạn có biết vì sao gọi là những con ong chăm chỉ ?
– Cô gợi ý khai thác kinh nghiệm của trẻ về thức ăn của loài ong, về quá trình hút mật đem về
làm mật ong, xây tổ trên cây…
+ Các bạn có bị ong chích bao giờ chưa?… Ong chích đau không?
→ GD trẻ không chọc phá tổ ong, không cản đường bay của những con ong.
* Hoạt động 2:

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
– Cô giới thiệu bài hát “Chị Ong Nâu và em bé” của Tân Huyền.
– Cô hát cho trẻ nghe, khuyến khích trẻ hát theo cô.
– Đàm thoại về nội dung bài hát:
+ Chị Ong Nâu bay đi đâu vậy?
+ Chị Ong Nâu nói gì với em bé?
– Cho trẻ luyện tập hát và VĐ minh họa theo cảm xúc của trẻ: chung, từng nhóm, vài cá nhân
khá.
* Hoạt động 3:
– TC “Ong tìm hoa hút mật”: chia trẻ thành 2 nhóm, 1 nhóm làm “Ong”, 1 nhóm làm “Hoa”
– Cách chơi: cô cho nhóm làm “Hoa” nắm tay nhau di chuyển theo vòng tròn (hát …), những
con “Ong” bay ra khỏi tổ đi tìm hoa hút mật… Khi nghe hiệu lệnh trống lắc của cô thì mỗi
con “Ong” phải tìm được một “Hoa” (để tay lên vai bạn)
– Luật chơi: con “ong” nào chậm chạp không tìm được hoa thì ra giữa vòng đứng.
– Cho trẻ đổi vai chơi sau 2, 3 lần chơi.

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp lý, biểu mẫu không lấy phí – Cô trình làng bài hát “ Chị Ong Nâu và em bé ” của Tân Huyền. – Cô hát cho trẻ nghe, khuyến khích trẻ hát theo cô. – Đàm thoại về nội dung bài hát : + Chị Ong Nâu bay đi đâu vậy ? + Chị Ong Nâu nói gì với em bé ? – Cho trẻ rèn luyện hát và VĐ minh họa theo xúc cảm của trẻ : chung, từng nhóm, vài cá nhânkhá. * Hoạt động 3 : – TC “ Ong tìm hoa hút mật ” : chia trẻ thành 2 nhóm, 1 nhóm làm “ Ong ”, 1 nhóm làm “ Hoa ” – Cách chơi : cô cho nhóm làm “ Hoa ” nắm tay nhau vận động và di chuyển theo vòng tròn ( hát … ), nhữngcon “ Ong ” bay ra khỏi tổ đi tìm hoa hút mật … Khi nghe tín hiệu lệnh trống lắc của cô thì mỗicon “ Ong ” phải tìm được một “ Hoa ” ( để tay lên vai bạn ) – Luật chơi : con “ ong ” nào chậm trễ không tìm được hoa thì ra giữa vòng đứng. – Cho trẻ đổi vai chơi sau 2, 3 lần chơi .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp