Hướng dẫn cách lập Dự Án Đầu Tư & Nội dung cơ bản Báo cáo dự án đầu tư gồm những gì?

Mục đích của việc lập Dự án đầu tư là gì?

Thứ nhất: Lập dự án đầu tư là tiền đề để Chủ đầu tư nhận thấy được các cơ hội, thách thức và hiệu quả của dự án đầu tư mang lại khi đầu tư vào một dự án cụ thể mà mình đang có dự định, nghiên cứu. Từ đó, Chủ đầu tư sẽ quyết định tới việc triển khai dự án đang nghiên cứu và/hoặc thay đổi hình thức đầu tư, nội dung đầu tư. Từ Dự án đầu tư đã được lập, Chủ đầu tư sẽ cân đối, tính toán để định ra các giải pháp thực hiện, định hướng các giải pháp và lường trước những yếu tố tác động đến quyết định đầu tư.

Thứ hai: Báo cáo dự án đầu tư cũng là một tài liệu không thể thiếu khi Chủ đầu tư trình các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận các thủ tục thực hiện dự án như Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, Giấy chứng nhận đầu tư dự án,… Báo cáo dự án đầu tư sẽ là tài liệu quan trọng trong suốt thời gian bạn làm việc với các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục cần thiết của dự án cũng như việc cấp phép dự án, thủ tục thuê đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, …

Thứ ba: Trong việc lập dự án sẽ bao hàm việc đánh giá hiệu quả dự án đầu tư. Vì vậy, đó không chỉ là căn cứ để Bạn ra quyết định đầu tư khi đánh giá các chỉ số kinh tế của dự án mang lại mà đó còn là tài liệu quan trọng trong việc bạn huy động vốn từ các cá nhân và tổ chức, cũng như các ngân hàng, tổ chức tín dụng thẩm định để cho bạn vay vốn đầu tư dự án.

Thứ tư: Trong Báo cáo dự án đầu tư sẽ bao gồm các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế – tài chính của dự án để bạn cũng như các tổ chức tín dụng thẩm định như IRR, NPV, Thời gian hoàn vốn, Điểm hòa vốn, Khả năng trả nợ, … Vì vậy, Báo cáo dự án không chỉ là hồ sơ trình các cơ quan chức năng ra các thủ tục chấp thuận dự án mà còn là hồ sơ để ngân hàng, các tổ chức tín dụng thẩm định cấp hạn mức tín dụng cho Dự án của bạn.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư