Chương 1: Giới thiệu về viện Điện Tử – Viễn Thông và phòng nghiên cứu ASE – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản không thiếu của tài liệu tại đây ( 3.18 MB, 30 trang )

5

Lương Minh Nguyên – Báo cáo kết quả thực tập kỹ thuật

1.2.

Giới thiệu về Bộ môn Điện Tử Hàng Không – Vũ Trụ và phòng

nghiên cứu ASE Laboratory

Từ năm 1986, Khoa Vô tuyến điện, nay là Viện ĐT-VT, đã bắt đầu triển khai

giảng dạy các môn học liên quan đến chuyên ngành Điện tử Hàng không – Vũ trụ và

có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn bị về tổ chức để thành lập chuyên

ngành Điện tử HK-VT. Cụ thể tiến trình công tác chuẩn bị như sau:

• 1986: Khoa Vô tuyến điện cử cán bộ giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực

định vị dẫn đường.

• Năm học 1987 – 1988: Bắt đầu đào tạo môn Định vị dẫn đường, gửi sinh

viên thực tập và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành hàng không và một số ngành

liên quan.

• 1994: Mở mã ngành Điện tử Hàng không (06.02)

• 2005: Dự thảo thành lập bộ môn chuyên ngành Điện tử Hàng Không.

• 2010: Bộ môn Điện tử HK-VT đã được phê duyệt trong đề án thành lập

Viện ĐT-VT. Thành lập tổ công tác tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết về

chuyên môn, tổ chức, nhân sự, khảo sát nhu cầu xã hội và xây dựng đề án thành lập

bộ môn.

• Từ năm 2011: Xây dựng chương trình và đào tạo chuyên đề 4 “Kỹ thuật

Điện tử Hàng không vũ trụ” cho khóa 52 (số lượng sinh viên 21), khóa 53 (số lượng

53 sinh viên).

• Năm 2012, Bộ môn ĐT HK-VT được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu đào

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Hàng không – Vũ trụ cũng như

mở ra hướng nghiên cứu chuyên ngành mới cho Viện Điện tử – Viễn thông trong

lĩnh vực này.

Đội ngũ cán bộ của bộ môn trẻ, tâm huyết, được đào tạo chính quy trong

nước và ngoài nước:Ý, Nhật Bản, Áo, Thái Lan, Ấn Độ. Bộ môn có quan hệ quốc tế

với nhiều cơ quan nghiên cứu uy tín của nước ngoài như Đại học Torino (Cộng hòa

Ý), Viện công nghệ hệ thống thông minh – Đại học Klagenfurt (Cộng hòa Áo) ,

6

Lương Minh Nguyên – Báo cáo kết quả thực tập kỹ thuật

Viện khoa học tích hợp tiên tiến, Đại học Chiba (Nhật Bản), Trung tâm nghiên cứu

truyền thông không dây Torino Wireless (Italia), Học viện AIT (Thái Lan), Phòng

nghiên cứu thông tin di động Học viện công nghệ Tokyo (Nhật Bản) v.v… Hoạt

động nghiên cứu khoa học và đào tạo của bộ môn gắn liền với thực tiễn, có hợp tác

với đơn vị trong và ngoài trường và các doanh nghiệp.

Phòng nghiên cứu ASE Laboratory:

Cùng với việc thành lập bộ môn Điện tử Hàng không – Vũ trụ, phòng nghiên

cứu ASE Laboratory được đưa vào hoạt động. Hướng nghiên cứu của phòng nghiên

cứu: tích hợp công nghệ định vị dẫn đường, truyền thông vô tuyến/di động trong

thiết kế, triển khai các hệ thống, thiết bi, ứng dụng thời gian thực. Hiện tại, phòng

nghiên cứu có 42 thành viên bao gồm sinh viên các khóa K54, K55, K56, K57, học

viên cao học, nghiên cứu sinh, dưới sự hướng dẫn, quẩn lí trực tiếp của TS. Đỗ

Trọng Tuấn.

Trong quá trình thực tập tại phòng nghiên cứu, em được giao thực hiện đề tài

“Thiết kế, phát triển phần mềm trạm mặt đất giám sát và điều khiển thiết bị bay

không người lái UAV qua giao thức MAVLink”. Mục tiêu của đề tài là phát triển

phần mềm Mission Planner nhằm giám sát trình bay của UAV. Trên thiết bị bay

UAV có gắn bo mạch APM sẽ gửi các thông số kĩ thuật về trạm mặt đất qua giao

thức MAVLink, giúp giám sát trình bay của UAV một cách hiệu quả, và qua đó ta

có thể điều khiển được quỹ đạo bay của UAV bằng máy tính theo ý muốn của mình.

Đề tài thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, thực hiện cảnh báo

cháy, hỗ trợ cứu hộ cứu nạn trong phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà

Nội.

7

Lương Minh Nguyên – Báo cáo kết quả thực tập kỹ thuật

8

Lương Minh Nguyên – Báo cáo kết quả thực tập kỹ thuật

Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống UAV

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC TẬP

2.1. Giới thiệu phòng nghiên cứu ASE Laboratory

Phòng nghiên cứu ASE Laboratory được hình thành cùng với bộ môn Điện

tử Hàng không – Vũ trụ. Lĩnh vực nghiên cứu của phòng nghiên cứu là tích hợp

công nghệ định vị dẫn đường, truyền thông vô tuyến – di động trong thiết kế, triển

khai các hệ thống, thiết bị, ứng dụng thời gian thực.

Trưởng phòng nghiên cứu: TS. Đỗ Trọng Tuấn.

Thành viên: 42 thành viên.

K54: 2 thành viên.

K55: 11 thành viên.

K56: 11 thành viên.

K57: 11 thành viên.

Học viên cao học, nghiên cứu sinh

Địa chỉ: Phòng C9-410, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ

Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hướng nghiên cứu đề tài: cảnh báo cháy, thực hiện công tác hỗ trợ cứu hộ

cứu nạn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các nhóm chuyên môn của ASE-lab:

o Nhóm UAV: chuyên tìm hiểu, nghiên cứu về thiết bị bay không

người lái UAV

9

Lương Minh Nguyên – Báo cáo kết quả thực tập kỹ thuật

Hình 2.2: UAV 8 cánh

Hình 2.3: UAV 16 cánh

o Nhóm Cảm biến: Tìm hiểu, nghiên cứu thiết bị đầu cuối, phát hiện

và cảnh báo cháy

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Internet